ARCHETYPE qSOFA-skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.qsofa_score.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.qsofa_score.v1
ConceptqSOFA-skår
DescriptionQuick Sepsis-related Organ Failure Assessment (qSOFA) er en forenklet versjon av SOFA skår som brukes utenfor intensivavdelinger for raskt å vurdere sepsisrisiko hos voksne.
UseBrukes for å registrere svar og skår for qSOFA.
MisuseBrukes ikke for å registrere ordinær SOFA-skår. Bruk arketypen SOFA-skår til dette formålet. Brukes ikke for å registrere de faktiske verdiene av respirasjonsfrekvens, blodtrykk eller Glasgow Coma Scale. Bruk arketypene Åndedrett, Blodtrykk eller Glasgow Coma Scale til disse formålene. Brukes ikke for barn eller unge under 18 år.
PurposeFor å registrere svar og skår for qSOFA.
ReferencesDerived from: qSOFA-skår, Utkast arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2019-05-27]. Hentet fra: https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2041

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801–810. doi:10.1001/jama.2016.0287

qsofa.org. 2018. qSOFA :: quick SEPSIS RELATED ORGAN FAILURE ASSESSMENT. [ONLINE] Available at: http://www.qsofa.org/. [Accessed 4 April 2018].

Indremedisineren. 2016. Nye internasjonale sepsisdefinisjoner vil påvirke hverdagen vår. [ONLINE] Available at: https://indremedisineren.no/2016/08/nye-internasjonale-sepsisdefinisjoner-vil-pavirke-hverdagen-var/. [Accessed 4 April 2018].
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
Opprinnelig skrevet dato: 2018-04-04
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
Opprinnelig skrevet dato: 2018-04-04
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: qSOFA-skår, Utkast arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2019-05-27]. Hentet fra: https://arketyper.no/ckm/archetypes/1078.36.2041 Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801–810. doi:10.1001/jama.2016.0287 qsofa.org. 2018. qSOFA :: quick SEPSIS RELATED ORGAN FAILURE ASSESSMENT. [ONLINE] Available at: http://www.qsofa.org/. [Accessed 4 April 2018]. Indremedisineren. 2016. Nye internasjonale sepsisdefinisjoner vil påvirke hverdagen vår. [ONLINE] Available at: https://indremedisineren.no/2016/08/nye-internasjonale-sepsisdefinisjoner-vil-pavirke-hverdagen-var/. [Accessed 4 April 2018]., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=7BD73F0E1486B174216DB85AC3F609A3, build_uid=ae5b4c41-58c7-4cb1-9f5e-c90c79f06b4f, revision=1.0.0}
Keywordssepsis, organsvikt, organdysfunksjon, septisk sjokk, infeksjon, multiorgansvikt
Lifecyclepublished
UIDa777ac7c-8216-44d1-8c3b-b56b6b7c0700
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2041
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Quick Sepsis-related Organ Failure Assessment (qSOFA) er en forenklet versjon av SOFA skår som brukes utenfor intensivavdelinger for raskt å vurdere sepsisrisiko hos voksne., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Andreas Barratt-Due, Akuttklinikken, Rikshopsitalet, OUS, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
Ady Angelica Castro Acosta, CIBERES-Hospital 12 de Octubre, Spain
Merete Eide, Mottaksklinikken, Helse Bergen HF, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Morten Hørthe, DIPS, Norway
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Henry Lenzi, Academia Nacional de Cuidados Paliativos (DISCLAIMER: member - I do not represent it any offical capacity), Brazil
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Neranga Liyanaarachchi, Ministry of Health, Postgraduate Institute of Medicine, Sri Lanka
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Ana Pereira, CINTESIS, CUF-Porto, Portugal
sam philip, NHS Grampian, United Kingdom
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Trine Strand, Oslo Universitetssykehus (OUS), Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Anders Thurin, SU, Sweden
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Ved respirasjonsfrekvens ≥22/min gis 1 poeng., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Respirasjonsfrekvens <22 [Respirasjonsfrekvensen hos individet er <22/min.]
1: Respirasjonsfrekvens ≥22 [Respirasjonsfrekvensen hos individet er ≥22/min.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Blodtrykk, description=Ved systolisk blodtrykk ≤100 mmHg gis 1 poeng., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Systolisk blodtrykk >100 [Individet har systolisk blodtrykk >100 mmHg.]
1: Systolisk blodtrykk ≤100 [Individet har systolisk blodtrykk ≤100 mmHg.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mental status, description=Ved endret mental status gis 1 poeng., comment=Endret mental status kan defineres som Glasgow Coma Scale < 15, eller en klinisk observert endring av pasientens bevissthetsnivå., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke endret mental status [Individet har ikke endret mental status.]
1: Endret mental status [Individet har endret mental status.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=qSOFA-skår, description=qSOFA-skår er summen av skårene for de tre parametrene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=3

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til qSOFA-skåringen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0017]/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0017], code=at0017, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0016], code=at0016, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0017]/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]