ARCHETYPE qSOFA-skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.qsofa_score.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.qsofa_score.v0
ConceptqSOFA-skår
DescriptionQuick Sepsis-related Organ Failure Assessment (qSOFA) er en skår for å raskt risikovurdere voksne med mistenkt sepsis utenfor intensivavdelinger.
UseBrukes for å registrere qSOFA.
MisuseBrukes ikke for å registrere ordinær SOFA-skår. Bruk arketypen SOFA-skår til dette formålet. Brukes ikke for å registrere de faktiske verdiene av respirasjonsfrekvens, blodtrykk eller Glasgow Coma Scale. Bruk arketypene Åndedrett, Blodtrykk eller Glasgow Coma Scale til dette formålet. Brukes ikke for barn eller unge under 18 år.
PurposeFor å registrere qSOFA.
ReferencesSinger M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801–810. doi:10.1001/jama.2016.0287

qsofa.org. 2018. qSOFA :: quick SEPSIS RELATED ORGAN FAILURE ASSESSMENT. [ONLINE] Available at: http://www.qsofa.org/. [Accessed 4 April 2018].

Indremedisineren. 2016. Nye internasjonale sepsisdefinisjoner vil påvirke hverdagen vår. [ONLINE] Available at: https://indremedisineren.no/2016/08/nye-internasjonale-sepsisdefinisjoner-vil-pavirke-hverdagen-var/. [Accessed 4 April 2018].
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
Opprinnelig skrevet dato: 2018-04-04
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
Opprinnelig skrevet dato: 2018-04-04
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801–810. doi:10.1001/jama.2016.0287 qsofa.org. 2018. qSOFA :: quick SEPSIS RELATED ORGAN FAILURE ASSESSMENT. [ONLINE] Available at: http://www.qsofa.org/. [Accessed 4 April 2018]. Indremedisineren. 2016. Nye internasjonale sepsisdefinisjoner vil påvirke hverdagen vår. [ONLINE] Available at: https://indremedisineren.no/2016/08/nye-internasjonale-sepsisdefinisjoner-vil-pavirke-hverdagen-var/. [Accessed 4 April 2018]., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=44A4C4448F8C0784F9227A73DA15A131, build_uid=3e329fd2-6116-4fc2-af31-d5ebad33ea7b, revision=0.0.1-alpha}
Keywordssepsis, organsvikt, organdysfunksjon, septisk sjokk, infeksjon
Lifecyclein_development
UIDe3d17605-f72b-45ed-ab11-2cda6cff8547
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2041
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Quick Sepsis-related Organ Failure Assessment (qSOFA) er en skår for å raskt risikovurdere voksne med mistenkt sepsis utenfor intensivavdelinger., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], state=[], capabilities=[], contacts=[], details=[], identities=[], description=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkt, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0017]/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], items=[], credentials=[], ism_transition=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Høy respirasjonsfrekvens, description=Ved respirasjonsfrekvens ≥22 gis 1 poeng., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Respirasjonsfrekvens <22 [Respirasjonsfrekvensen hos individet er <22.]
1: Respirasjonsfrekvens ≥22 [Respirasjonsfrekvensen hos individet er ≥22.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lavt blodtrykk, description=Ved systolisk blodtrykk ≤100 gis 1 poeng., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Systolisk blodtrykk >100 [Individet har systolisk blodtrykk >100.]
1: Systolisk blodtrykk ≤100 [Individet har systolisk blodtrykk ≤100.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Endret mental status, description=Ved endret mental status (Glasgow Coma Scale <15) gis 1 poeng., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke endret mental status (GCS er >15) [Individet har ikke endret mental status (Glasgow Coma Scale er >15).]
1: Endret mental status (GCS er <15) [Individet har endret mental status (Glasgow Coma Scale er <15).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=qSOFA-skår, description=qSOFA-skår er summen av score for de enkelte parametrene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=3

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til qSOFA-skåringen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], other_participations=[], target=[], content=[], provider=[], activities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0017], code=at0017, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0016], code=at0016, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0017]/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]