TEMPLATE Arbeidsstatus_templat (Arbeidsstatus_templat)

TEMPLATE IDArbeidsstatus_templat
ConceptArbeidsstatus_templat
DescriptionEt templat inneholdende arbeidsstatus og et standardisert verdisett basert på arbeidet gjort i regi av Direktoratet for e-helse.
UseEt templat inneholdende arbeidsstatus og et standardisert verdisett basert på arbeidet gjort i regi av Direktoratet for e-helse. Dette templatet vil bli brukt i det interregionale "felles kreftjournal" prosjektet under sosialanamnese. Videre bør dette eller tilhørende verdisett også brukes i andre prosjekter hvor det lages skjema hvor man vil dokumentere arbeidsstatus i journal. Verdisettet med tilhørende forklaring i dette templatet for arbeidsstatus er: - I arbeid = Alle som har jobb og identifiserer seg med at deres hovedkategori er å være i arbeid (dvs. sannsynligvis ikke studenter med deltidsarbeid). Både fulltid og deltid. - Ikke i arbeid = Alle som ikke har et arbeidsforhold: hjemmeværende, permitterte, arbeidssøkende, uføretrygdet, under rehabilitering, under attføring eller arbeidsmarkedskurs o.l., samt avtjener verneplikt, siviltjeneste. De med et arbeidsforhold, men som er midlertidig sykemeldt ansees for å være i arbeid. - Alderspensjonist = Ikke uførepensjon eller andre pensjonsformer annet enn aldersrelatert. AFP er inkludert. - Under utdanning/studerer = Innrullert i et studieløp og identifiserer seg som hovedsakelig student/elev. Både fulltid og deltid. - Ukjent = Ukjent arbeidsstatus.
PurposeEt templat inneholdende arbeidsstatus og et standardisert verdisett basert på arbeidet gjort i regi av Direktoratet for e-helse.
References
Authorsdate: 2023-06-16; name: Liv Laugen; organisation: Oslo universitetssykehus; email: liv.laugen@ous-hf.no
Other Details Languagedate: 2023-06-16; name: Liv Laugen; organisation: Oslo universitetssykehus; email: liv.laugen@ous-hf.no
OtherDetails Language Independent{PARENT:MD5-CAM-1.0.1=390FE85BFBBBFFD67B213B1D55F7E680, original_language=ISO_639-1::nb, MD5-CAM-1.0.1=f944db1b9161653c9d135e1f53b1415e, sem_ver=2.1.1}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.974
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=Arbeidsstatus_templat, description=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende eller tidligere arbeid og/eller roller., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arbeidsstatus, description=Utsagn om individets nåværende jobb/rolle., comment=For eksempel: "Inntektsgivende arbeid", "Arbeidsledig", "Pensjonist". Koding med en terminologi er ønskelig, der det er mulig, for eksempel OID 8150 (Volven.no). Detaljene om hver enkel jobb/ rolle kan registreres i arketypen CLUSTER.occupation_record (Arbeidsforhold/rolle)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: local_terms
  • I arbeid 
  • Ikke i arbeid 
  • Alderspensjonist 
  • Under utdanning/studerer 
  • Ukjent 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1]/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstkommentar til individets nåværende eller tidligere jobber/roller, som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1]/protocol[at0007], code=at0007, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=*@ internal @(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1]/protocol[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da arbeidssammendraget eller tilknyttede arbeidsepisoder sist ble oppdatert., comment=Ved implementering av arketypen forutsettes det at dersom en arbeidsepisode legges til eller oppdateres, vil også denne datoen oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]