TEMPLATE Utdanningsnivå_templat (Utdanningsnivå_templat)

TEMPLATE IDUtdanningsnivå_templat
ConceptUtdanningsnivå_templat
DescriptionEt templat inneholdende utdanningsnivå og et standardisert verdisett basert på arbeidet gjort i regi av Direktoratet for e-helse.
UseEt templat inneholdende utdanningsnivå og et standardisert verdisett basert på arbeidet gjort i regi av Direktoratet for e-helse. Dette templatet vil bli brukt i det interregionale "felles kreftjournal" prosjektet under sosialanamnese. Videre bør dette eller tilhørende verdisett også brukes i andre prosjekter hvor det lages skjema hvor man vil dokumentere utdanningsnivå i journal. Verdisettet med tilhørende forklaring i dette templatet for utdanningsnivå er: -Ingen utdanning = Ingen skolegang. -Grunnskole = Grunnskole 7-10 år, framhaldsskole eller folkehøyskole. -Videregående = Inkluderer VGS I og VGS II, allmenn/ studiespesialisering. Yrkesfaglig, påbygning. -Universitet/Høyskole <4 år = Mindre enn 4 år. -Universitet/Høyskole ≥4 år = 4 år eller mer. Inkl. forskerutdanning. -Ukjent = Utdanningsnivået er ukjent.
PurposeEt templat inneholdende utdanningsnivå og et standardisert verdisett basert på arbeidet gjort i regi av Direktoratet for e-helse.
References
Authorsdate: 2023-06-16; name: Liv Laugen; organisation: Oslo universitetssykehus; email: liv.laugen@ous-hf.no
Other Details Languagedate: 2023-06-16; name: Liv Laugen; organisation: Oslo universitetssykehus; email: liv.laugen@ous-hf.no
OtherDetails Language Independent{PARENT:MD5-CAM-1.0.1=0A5231D7B62977A3C73DC17A92BFE36F, original_language=ISO_639-1::nb, MD5-CAM-1.0.1=cf1dcf665b359be383c22dfa7058b63d, sem_ver=2.0.0}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.971
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=Utdanningsnivå_templat, description=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs nåværende og tidligere utdanning eller opplæring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Høyeste fullførte utdanningsnivå, description=Beskrivelse av det høyeste fullførte nivået av utdanning eller opplæring., comment=Koding av "Høyeste fullførte utdanningsnivå" med en terminologi er anbefalt der det er mulig. For eksempel med NUS 2000 eller Unescos ISCED klassifikasjon. Sistnevnte forefinnes ikke på norsk, men eksempel er "'Upper secondary vocational education"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; "Bachelor’s or equivalent level, professional"; "Doctoral or equivalent level, academic"; "Post-secondary non-tertiary vocational education"; or "Never attended an educational program"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: local_terms
  • Ingen utdanning 
  • Grunnskole 
  • Videregående 
  • Universitet/Høyskole <4 år 
  • Universitet/Høyskole ≥4 år 
  • Ukjent 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v1]/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om utdanningssammendraget som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v1]/protocol[at0026], code=at0026, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v1]/protocol[at0026]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da dette sammendraget om utdanning sist ble oppdatert., comment=Ved implementering av arketypen forutsettes det at dersom en utdanning eller opplæring legges til eller oppdateres i CLUSTER.education_record (Utdanning), vil også denne datoen oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]