The Clinical Knowledge Manager is a system for collaborative development, management and publishing. It enables the implementation of knowledge governance within and across the health enterprise. Resources include archetypes, templates, terminology subsets, artefact release sets, metadata relating to clinical models and related resources. Powered by Ocean Informatics.">

TEMPLATE cTNM_smaatemplat_UICC (cTNM_smaatemplat_UICC)

TEMPLATE IDcTNM_smaatemplat_UICC
ConceptcTNM_smaatemplat_UICC
DescriptionFor å registrere den kliniske klassifiseringen og stadieinndelingen av maligniteter ved bruk av TNM-systemet for prosjektet "Strukturert journal".
UseFor å registrere den kliniske klassifiseringen og stadieinndelingen av maligniteter ved bruk av TNM-systemet for prosjektet "Strukturert journal".
MisuseSkal ikke brukes til å registrere den patologiske TNM-klassifiseringen - bruk den innebygde malen pTNM_smaatemplat for dette formålet. cT: https://metadata.kreftregisteret.no/variables/detail/85?tabIndex=4 cN: https://metadata.kreftregisteret.no/variables/detail/86?tabIndex=4 cM: https://metadata.kreftregisteret.no/variables/detail/87?tabIndex=4
PurposeFor å registrere den kliniske klassifiseringen og stadieinndelingen av maligniteter ved bruk av TNM-systemet for prosjektet "Strukturert journal".
References
Authorsdate: 2023-02-22
Other Details Languagedate: 2023-02-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, PARENT:MD5-CAM-1.0.1=F40A80B8BE6724E2E1110D6227A132A8, original_language=ISO_639-1::nb, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0ba7c4edbeeedee41b5b928f12642252}
KeywordscTNM, klinisk TNM, stage, staging, klasse, klassifisering, stadie, kreft, onkologi
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.919
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=TNM-klassifikasjon klinisk, description=Et rammeverk for klinisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer før behandling, i henhold til TNM-systemet., comment=Betegnes som TNM eller cTNM., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Den anatomiske lokaliseringen til tumoren., comment=Bruk verdien fra TNM for den enkelte typen tumor, for eksempel "Magesekk" eller "Tynntarm"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Primærtumor (T), description=Vurdering av primærtumor., comment=Kodes med en T-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "T1" eller "T3". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "T" eller "cT"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • 1(mic)
 • 1a
 • 1a1
 • 1a2
 • 1b
 • 1b1
 • 1b2
 • 1b3
 • 1c
 • 1d
 • 1mi
 • 2
 • 2a
 • 2a1
 • 2a2
 • 2b
 • 2c
 • 2d
 • 3
 • 3a
 • 3b
 • 3c
 • 3d
 • 3e
 • 4
 • 4a
 • 4b
 • 4c
 • 4d
 • 4e
 • X
 • a
 • is
 • is(DCIS)
 • is(paget)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Regionale lymfeknuter (N), description=Vurdering av hvorvidt det er metastaser i regionale lymfeknuter eller ikke, og i så fall i hvilken grad., comment=Kodes med en N-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "NX" eller "cN2". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "N" eller "cN"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • X
 • 0
 • 1
 • 2
 • 2a
 • 2b
 • 1a
 • 1b
 • 1c
 • 3
 • 3a
 • 3b
 • 3c
 • 0a
 • 0b
 • 2c
 • 1mi
 • 0(i+)
 • 2mi
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fjernmetastase (M), description=Vurdering av hvorvidt det er fjernmetastaser eller ikke., comment=Kodes med en M-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "M1", "cM1a", "M1 PUL" eller or "cM0". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "M" eller "cM"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • X
 • 1a
 • 1b
 • 1c
 • 1d
 • 0(i+)
 • 1a(0)
 • 1a(1)
 • 1b(0)
 • 1b(1)
 • 1c(0)
 • 1c(1)
 • 1d(0)
 • 1d(1)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM-vurdering, description=Sammentrekning av vurdering av "T", "N" og "M", pluss eventuelle tilleggsvurderinger av "G", "R", "L", "V", prefiks og/eller tillegg der det er passende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stadium, description=Kategorisering av tumorens stadium, vanligvis basert på TNM vurderingen., comment=For eksempel: Karsinom in situ er kategorisert som stadium 0, tumorer med fjernmetastaser er kategorisert som stadium IV., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM-utgave, description=TNM-utgaven som er brukt for å bestemme TNM-klassifiseringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: UICC-TNM-VERSION
 • UICC TNM Versjon 6 
 • UICC TNM Versjon 7 
 • UICC TNM Versjon 8 
 • UICC TNM Versjon 9 
, extendedValues=null]], templateType=normal]