TEMPLATE cTNM_smaatemplat_UICC (cTNM_smaatemplat_UICC)

TEMPLATE IDcTNM_smaatemplat_UICC
ConceptcTNM_smaatemplat_UICC
DescriptionFor å registrere den kliniske klassifiseringen og stadieinndelingen av maligniteter ved bruk av TNM-systemet for prosjektet "Strukturert journal".
UseFor å registrere den kliniske klassifiseringen og stadieinndelingen av maligniteter ved bruk av TNM-systemet for prosjektet "Strukturert journal".
MisuseSkal ikke brukes til å registrere den patologiske TNM-klassifiseringen - bruk den innebygde malen pTNM_smaatemplat for dette formålet. cT: https://metadata.kreftregisteret.no/variables/detail/85?tabIndex=4 cN: https://metadata.kreftregisteret.no/variables/detail/86?tabIndex=4 cM: https://metadata.kreftregisteret.no/variables/detail/87?tabIndex=4
PurposeFor å registrere den kliniske klassifiseringen og stadieinndelingen av maligniteter ved bruk av TNM-systemet for prosjektet "Strukturert journal".
References
Authorsdate: 2023-02-22
Other Details Languagedate: 2023-02-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, PARENT:MD5-CAM-1.0.1=F40A80B8BE6724E2E1110D6227A132A8, original_language=ISO_639-1::nb, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0ba7c4edbeeedee41b5b928f12642252}
KeywordscTNM, klinisk TNM, stage, staging, klasse, klassifisering, stadie, kreft, onkologi
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.919
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=TNM-klassifikasjon klinisk, description=Et rammeverk for klinisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer før behandling, i henhold til TNM-systemet., comment=Betegnes som TNM eller cTNM., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Den anatomiske lokaliseringen til tumoren., comment=Bruk verdien fra TNM for den enkelte typen tumor, for eksempel "Magesekk" eller "Tynntarm"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Primærtumor (T), description=Vurdering av primærtumor., comment=Kodes med en T-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "T1" eller "T3". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "T" eller "cT"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • 1(mic)
 • 1a
 • 1a1
 • 1a2
 • 1b
 • 1b1
 • 1b2
 • 1b3
 • 1c
 • 1d
 • 1mi
 • 2
 • 2a
 • 2a1
 • 2a2
 • 2b
 • 2c
 • 2d
 • 3
 • 3a
 • 3b
 • 3c
 • 3d
 • 3e
 • 4
 • 4a
 • 4b
 • 4c
 • 4d
 • 4e
 • X
 • a
 • is
 • is(DCIS)
 • is(paget)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Regionale lymfeknuter (N), description=Vurdering av hvorvidt det er metastaser i regionale lymfeknuter eller ikke, og i så fall i hvilken grad., comment=Kodes med en N-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "NX" eller "cN2". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "N" eller "cN"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • X
 • 0
 • 1
 • 2
 • 2a
 • 2b
 • 1a
 • 1b
 • 1c
 • 3
 • 3a
 • 3b
 • 3c
 • 0a
 • 0b
 • 2c
 • 1mi
 • 0(i+)
 • 2mi
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fjernmetastase (M), description=Vurdering av hvorvidt det er fjernmetastaser eller ikke., comment=Kodes med en M-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "M1", "cM1a", "M1 PUL" eller or "cM0". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "M" eller "cM"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • X
 • 1a
 • 1b
 • 1c
 • 1d
 • 0(i+)
 • 1a(0)
 • 1a(1)
 • 1b(0)
 • 1b(1)
 • 1c(0)
 • 1c(1)
 • 1d(0)
 • 1d(1)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM-vurdering, description=Sammentrekning av vurdering av "T", "N" og "M", pluss eventuelle tilleggsvurderinger av "G", "R", "L", "V", prefiks og/eller tillegg der det er passende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stadium, description=Kategorisering av tumorens stadium, vanligvis basert på TNM vurderingen., comment=For eksempel: Karsinom in situ er kategorisert som stadium 0, tumorer med fjernmetastaser er kategorisert som stadium IV., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v1]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM-utgave, description=TNM-utgaven som er brukt for å bestemme TNM-klassifiseringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: UICC-TNM-VERSION
 • UICC TNM Versjon 6 
 • UICC TNM Versjon 7 
 • UICC TNM Versjon 8 
 • UICC TNM Versjon 9 
, extendedValues=null]], templateType=normal]