TEMPLATE roykestatus_no (roykestatus_no)

TEMPLATE IDroykestatus_no
Conceptroykestatus_no
DescriptionFor å standardisere et begrenset datasett for røykeanamnese til bruk i norske pasientjournaler og registre.
UseDette templatet er utviklet for å dekke innholdet i den foreslåtte nasjonale informasjonsmodellen for røykestatus. Informasjonsmodellen beskriver hvordan røykestatus for en pasient skal deles mellom digitale e-helseløsninger, for å oppnå en god digital samhandling på tvers av virksomheter.
PurposeFor å standardisere et begrenset datasett for røykeanamnese til bruk i norske pasientjournaler og registre.
References
Authorsname: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2023-01-24
Other Details Languagename: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2023-01-24
OtherDetails Language Independent{original_language=ISO_639-1::nb, sem_ver=0.0.1}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.916
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=Nasjonal informasjonsmodell for røykestatus, description=Sammendrag eller detaljer om et individs tidligere og nåværende tobakksrøykevaner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktuell røykestatus, description=Utsagn om nåværende røykeadferd for alle typer tobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aldri røykt 
 • Røyker 
 • Tidligere røyker 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for røykestart, description=Dato eller deldato da individet for første gang begynte å røyke hyppig eller regelmessig, men ikke daglig., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall. For eksempel kan denne datoen representere tidspunktet da individet begynte å røyke hver fredagskveld eller på fest., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0029], code=at0029, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per type, description=Detaljer om røyking for en spesifikk type røyketobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0029]/items[at0095], code=at0095, itemType=ELEMENT, level=3, text=Type, description=Typen røyketobakk indvidet røyker., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Sigaretter 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064], code=at0064, itemType=CLUSTER, level=3, text=Per episode, description=Detaljer om en avgrenset periode med røyking av den spesifiserte tobakkstypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mønster, description=Typisk røykemønster for den spesifiserte tobakkstypen., comment=Bruksmønster kan kodes med en terminologi eller med et lokalt verdisett i et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Daglig 
 • Ikke daglig 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mengde, description=Anslått forbruk av spesifisert tobakkstype, antall enheter., comment=For eksempel: Antall sigaretter eller piper per dag eller per uke. Dette dataelementet er overflødig om verdien er registrert for "Typisk bruk (vekt)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0; >=0
Enheter:
 • 1/d
 • 1/wk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for røykeslutt, description=Datoen da individet sist røykte en hvilken som helst type tobakk., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Denne datoen kan brukes av beslutningsstøttesystemer for å beregne om individet er i faresonen for tilbakefall, for eksempel i løpet av de først 12 månedene etter å ha sluttet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0093], code=at0093, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall år røkt, description=Samlet antall år individet har røkt tobakk., comment=Dette dataelementet tar ikke høyde for mengden av tobakk som er røkt. Det kan brukes for å regne ut "Røykeindeks"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 yr, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pakkeår, description=Anslått kumulativ mengde av alle tobakkstyper som er røykt., comment=Definisjonen på en pakke kan registreres i protokollen av denne arketypen, ved å bruke dataelementet "Pakkedefinisjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om tobakksrøyking som ikke er omfattet av andre felt., comment=For eksempel: Sluttet å røyke eller reduserte mengde ved graviditet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021], code=at0021, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Sluttdato, description=Den anvendte definisjonen på dataelementet "Sluttdato" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Dato for slutt av regelmessig røyking
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Tidligere røyker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjon av verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" kan variere fra land til land. For eksempel refererer New Zealand Ministry of Health til at individet ikke har røkt i løpet av de siste 28 dagene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • har vært dagligrøyker eller røykt av og til, men røyker ikke lenger
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Aldri røykt, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. For eksempel kan definisjon være ikke null, men mindre enn en spesifisert mengde (som antall enheter eller vekt) røykt over et spesifisert tidsintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Har aldri røkt fast. Veldig sjelden, eller sporadiske tilfeller. CDC setter en grense ved 100 sigaretter
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pakkedefinisjon, description=Definisjon for pakkestørrelse som brukes som en del av algoritmen for å kalkulere datelementene for "Pakkeår" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. For eksempel, antall enheter i en pakke sigaretter kan være annerledes for sigarer; mengden løstobakk i en pakke som benyttes for håndrullede sigaretter eller piper., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=20..20, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget av tobakksbruk sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]