TEMPLATE roykeanamnese_no (roykeanamnese_no)

TEMPLATE IDroykeanamnese_no
Conceptroykeanamnese_no
DescriptionFor å standardisere et begrenset datasett for røykeanamnese til bruk i norske pasientjournaler og registre.
PurposeFor å standardisere et begrenset datasett for røykeanamnese til bruk i norske pasientjournaler og registre.
References
Authorsname: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2023-01-24
Other Details Languagename: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2023-01-24
OtherDetails Language Independent{original_language=ISO_639-1::nb}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.916
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=Røykeanamnese norsk standard datasett, description=Sammendrag eller detaljer om et individs tidligere og nåværende tobakksrøykevaner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=2, text=Røykestatus, description=Utsagn om nåværende røykeadferd for alle typer tobakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Aldri røykt 
  • Røyker 
  • Tidligere røyker 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstsammendrag om individets overordnede røykemønster og historikk., comment=Bruk dette datalementet til å registrere en fritekstbeskrivelse av individets tobakksrøykevaner, eller for å overføre ustrukturert informasjon fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startet regelmessig røyking, description=Dato eller deldato da individet for første gang begynte å røyke hyppig eller regelmessig, men ikke daglig., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall. For eksempel kan denne datoen representere tidspunktet da individet begynte å røyke hver fredagskveld eller på fest., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=2, text=Start daglig røyking, description=Dato eller deldato individet begynte å røyke daglig., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet sluttdato, description=Datoen da individet sist røykte en hvilken som helst type tobakk., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Denne datoen kan brukes av beslutningsstøttesystemer for å beregne om individet er i faresonen for tilbakefall, for eksempel i løpet av de først 12 månedene etter å ha sluttet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0093], code=at0093, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall år røkt, description=Samlet antall år individet har røkt tobakk., comment=Dette dataelementet tar ikke høyde for mengden av tobakk som er røkt. Det kan brukes for å regne ut "Røykeindeks"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 a, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=2, text=Røykeindeks, description=En indikasjon på den samlede eksponeringen for tobakk., comment=Denne parameteren er liknende pakkeår, men baserer seg på antall sigaretter, bidis etc. røkt per dag, i stedet for pakker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet pakkeår, description=Anslått kumulativ mengde av alle tobakkstyper som er røykt., comment=Definisjonen på en pakke kan registreres i protokollen av denne arketypen, ved å bruke dataelementet "Pakkedefinisjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om tobakksrøyking som ikke er omfattet av andre felt., comment=For eksempel: Sluttet å røyke eller reduserte mengde ved graviditet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021], code=at0021, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Sluttdato, description=Den anvendte definisjonen på dataelementet "Sluttdato" benyttet i denne arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0085], code=at0085, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Forsøk på å slutte, description=Den anvendte definisjonen på dataelementet "Antall forsøk på å slutte" benyttet i denne arketypen., comment=For eksempel "sluttet å røyke i en dag eller lenger, med den hensikt å slutte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Røyker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Røyker" i datalementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. Definisjon av nåværende røyker kan variere fra land til land. For eksempel refererer USAs Center for Disease Control til røyking den siste måneden, og New Zealand Ministry of Health til røyking i løpet av de siste 28 dagene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Tidligere røyker, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjon av verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" kan variere fra land til land. For eksempel refererer New Zealand Ministry of Health til at individet ikke har røkt i løpet av de siste 28 dagene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Definisjon på Aldri røykt, description=Den anvendte definisjonen på verdien "Tidligere røyker" i dataelementet "Status" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. For eksempel kan definisjon være ikke null, men mindre enn en spesifisert mengde (som antall enheter eller vekt) røykt over et spesifisert tidsintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pakkedefinisjon, description=Definisjon for pakkestørrelse som brukes som en del av algoritmen for å kalkulere datelementene for "Pakkeår" benyttet i denne arketypen., comment=Definisjonen kan spesifiseres per tobakkstype. For eksempel, antall enheter i en pakke sigaretter kan være annerledes for sigarer; mengden løstobakk i en pakke som benyttes for håndrullede sigaretter eller piper., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v1]/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da sammendraget av tobakksbruk sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]