TEMPLATE Dødsårsak (Dødsårsak)

TEMPLATE IDDødsårsak
ConceptDødsårsak
DescriptionEksempeltemplat for å demonstrere bruken av EVALUATION.cause_of_death og CLUSTER.death_details arketypen for å registrere et individs død.
PurposeEksempeltemplat for å demonstrere bruken av EVALUATION.cause_of_death og CLUSTER.death_details arketypen for å registrere et individs død.
References
Authorsdate: 2021-08-05; name: Mikkel Johan Gaup Grønmo; organisation: Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord RHF; email: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Other Details Languagedate: 2021-08-05; name: Mikkel Johan Gaup Grønmo; organisation: Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord RHF; email: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
OtherDetails Language Independent{original_language=ISO_639-1::nb, sem_ver=0.1.0, build_uid=6cdb1908-be9d-4e62-9927-91b463380670}
Keywordsdødsattest
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.902
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=Dødsårsak, description=Detaljer om årsak og hendelser som førte til eller har relasjon til individets død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødsårsak, description=Årsak som førte til død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=2, text=Hendelsesrekkefølge, description=Årsak og / eller hendelser inklusiv dato for sykdom eller hendelse, rekkefølge og årsak som førte til død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Medvirkende årsak, description=Strukturert informasjon om dødsårsak eller hendelse som førte til død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Årsaksrekkefølge, description=Dødsårsakrekkefølge representert i en som "følge av" registrering., comment=Synkende rekkefølge Z-A, hvor A er dødsårsak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
    • Medvirkende årsak B 
    • Medvirkende årsak C 
    • Medvirkende årsak D 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet årsak, description=Tid fra diagnose til død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=PT0S, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komorbiditet, description=Annen komorbiditet som ikke er direkte knyttet til dødsårsak., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.death_details.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=2, text=Dødsdetaljer, description=Detaljer rundt tidspunkt og sted for død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.death_details.v0]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=3, text=Død?, description=Er individet død?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.death_details.v0]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dødsdato, description=Dato og tidspunkt for død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.death_details.v0]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dødssted, description=Sted for død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om dødsårsak som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/protocol[at0014], code=at0014, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0]/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når dødsårsak sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]