TEMPLATE COVID-19 - konsept - Risikofaktorer for alvorlig sykdom spørreskjema (COVID-19 - konsept - Risikofaktorer for alvorlig sykdom spørreskjema)

TEMPLATE IDCOVID-19 - konsept - Risikofaktorer for alvorlig sykdom spørreskjema
ConceptCOVID-19 - konsept - Risikofaktorer for alvorlig sykdom spørreskjema
DescriptionFor å registrere risikofaktorer for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp med COVID-19 hos et individ.
UseBrukes for å registrere risikofaktorer for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp med COVID-19 hos et individ. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ". Aktuelt verdisett til dette konseptet kan finnes her: https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/KLIM/pages/608436756/Risikofaktorer+for+alvorlig+COVID-19+sykdomsforl+p. Det aktuelle tidspunktet eller tidsperioden settes ved å endre "Tidspunkt eller tidsperiode for registreringen".
MisuseBrukes ikke for å registrere komplikasjoner som har oppstått under selve COVID-19 sykdomsforløpet. Bruk konseptet "COVID-19 - konsept - Komplikasjoner" for dette formålet.
PurposeFor å registrere risikofaktorer for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp med COVID-19 hos et individ.
References
Authorsdate: 2020-04-27; name: Marit Alice Venheim; organisation: Helse Vest IKT AS; email: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Other Details Languagedate: 2020-04-27; name: Marit Alice Venheim; organisation: Helse Vest IKT AS; email: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., original_language=ISO_639-1::nb}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.889
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=COVID-19 - konsept - Risikofaktorer for alvorlig sykdom spørreskjema, description=Et spørreskjema for tilstander, inkludert problemer og diagnoser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Registreringsformål, description=Årsaken til registreringen., comment=For eksempel: Pre-operativ screening., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
  • Risiko for alvorlig forløp av COVID-19
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kjente risikofaktorer for alvorlig sykdomsforløp, description=Tilstedeværelse av relevante tilstander., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tilstede 
  • Fraværende 
  • Ukjent 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk tilstand, description=Gruppering av dataelementer relatert til registreringen for en enkel tilstand., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Navn på tilstand, description=Navnet på tilstanden som blir registrert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.condition_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tilstede?, description=Tilstedeværelse av tilstanden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tilstede 
  • Fraværende 
  • Ukjent 
, extendedValues=null]], templateType=normal]