TEMPLATE COVID-19 - konsept - Prosedyrer spørreskjema (COVID-19 - konsept - Prosedyrer spørreskjema)

TEMPLATE IDCOVID-19 - konsept - Prosedyrer spørreskjema
ConceptCOVID-19 - konsept - Prosedyrer spørreskjema
DescriptionFor å registrere spørreskjemainformasjon om hvorvidt spesifikke prosedyrer er utført eller ikke på et spesifikt tidspunkt eller i en spesifikk tidsperiode.
UseBrukes for å registrere spørreskjemainformasjon om hvorvidt spesifikke prosedyrer er utført eller ikke på et spesifikt tidspunkt eller i en spesifikk tidsperiode, for eksempel "siste 14 dager". Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ". Aktuelt verdisett til dette konseptet kan finnes her: https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/KLIM/pages/614137993/Laboratorieanalyser. Det aktuelle tidspunktet eller -perioden settes ved å endre "Tidspunkt eller tidsperiode for registreringen".
PurposeFor å registrere spørreskjemainformasjon om hvorvidt spesifikke prosedyrer er utført eller ikke på et spesifikt tidspunkt eller i en spesifikk tidsperiode.
References
Authorsdate: 2020-03-31; name: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Other Details Languagedate: 2020-03-31; name: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., PARENT:MD5-CAM-1.0.1=B193477CB93AFB50EE1C8295BA2F97A3, MD5-CAM-1.0.1=1e6b65ebe0d7547c274febd0b53b5dc8}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.863
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v0, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=COVID-19 - konsept - Prosedyrer spørreskjema, description=Et spørreskjema for screening, undersøkende, diagnostiske, helbredende, terapeutiske, evaluerende eller palliative prosedyrer som kan ha blitt utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Tidspunkt eller tidsperiode for registreringen, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Formål med spørreskjemaet, description=Årsaken til spørreskjemaet., comment=For eksempel: Screening for postoperativ infeksjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= Terminologi: SNOMED-CT
  • Suspected disease caused by severe acute respiratory coronavirus 2 (situation) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk prosedyre, description=Gruppering av dataelementer relatert til registreringen for en enkel aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Prosedyrenavn, description=Navnet på prosedyren som det spørres om., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Utført?, description=Prosedyren utført?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Utført 
  • Ikke utført 
, extendedValues=null]], templateType=normal]