TEMPLATE Generelt - konsept - NEWS2 Score (Generelt - konsept - NEWS2 Score)

TEMPLATE IDGenerelt - konsept - NEWS2 Score
ConceptGenerelt - konsept - NEWS2 Score
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
Authorsdate: 2020-03-30; name: Marit Alice Venheim; email: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no; organisation: Helse Vest IKT
Other Details Languagedate: 2020-03-30; name: Marit Alice Venheim; email: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no; organisation: Helse Vest IKT
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., PARENT:MD5-CAM-1.0.1=82a300cd4f7dc0878063f18d293f7c38, MD5-CAM-1.0.1=7743ebcbbd83ef01439b77bea2910d07}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.857
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=Generelt - konsept - NEWS2 Score, description=En enkel evalueringsskår for å identifisere klinisk forverring hos en pasient., comment=Dette er den andre versjonen av National Early Warning Score, utgitt av the UK Royal College of Physicians i 2017., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Tidspunkt for registrering, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Kategori for den målte respirasjonsfrekvensen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤8 
 • 1: 9-11 
 • 0: 12-20 
 • 2: 21-24 
 • 3: ≥25 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=SpO₂ Skala 1, description=Kategori for den målte oksygenmetningen., comment=SpO₂ Skala 1 og SpO₂ Skala 2 er variasjoner av den samme fysiologiske variabelen og skal brukes i ulike kliniske scenarioer. Skala 1 vil benyttes for de fleste pasienter, med unntak av pasienter som har forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %, som for eksempel pasienter hyperkapnisk respirasjonssvikt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤91 
 • 2: 92-93 
 • 1: 94-95 
 • 0: ≥96 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=4, text=SpO₂ Skala 2, description=Kategori for den målte oksygenmetningen for pasienter med et forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %., comment=SpO₂ Skala 1 og SpO₂ Skala 2 er variasjoner av den samme fysiologiske variabelen og skal brukes i ulike kliniske scenarioer. Skala 2 vil benyttes bare for pasienter med et forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %, som for eksempel pasienter med hyperkapnisk respirasjonssvikt. For alle andre pasienter, bruk Skala 1., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤83 
 • 2: 84-85 
 • 1: 86-87 
 • 0: 88–92 eller ≥ 93 på luft 
 • 1: 93–94 med oksygentilførsel 
 • 2: 95-96 med oksygentilførsel 
 • 3: ≥97 med oksygentilførsel 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Romluft eller oksygen?, description=Tilføres pasienten oksygen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Romluft 
 • 2: Oksygen 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk blodtrykk, description=Kategori for det målte systoliske blodtrykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤90 
 • 2: 91-100 
 • 1: 101-110 
 • 0: 111-219 
 • 3: ≥220 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Puls, description=Kategori for den målte pulsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤40 
 • 1: 41-50 
 • 0: 51-90 
 • 1: 91-110 
 • 2: 111-130 
 • 3: ≥131 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bevissthetsnivå, description=Kategori for ACVPU skalen for vurdering av bevissthetsnivå., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: A 
 • 3: C, V, P eller U 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Temperatur, description=Kategori for den målte kroppstemperaturen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤35.0 
 • 1: 35.1-36.0 
 • 0: 36.1-38.0 
 • 1: 38.1-39.0 
 • 2: ≥39.1 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Summen av skår av hver enkelt kategori., comment=Totalsummen kan kalkuleres automatisk ved run-time., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=0..20, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk risiko, description=Overordnet kategori som representerer hastegrad og omfang for klinisk respons, basert på skåringen av de fysiologiske variablene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lav 
 • Lav-middels 
 • Middels 
 • Høy 
, extendedValues=null]], templateType=normal]