TEMPLATE Generelt - konsept - NEWS2 Score (Generelt - konsept - NEWS2 Score)

TEMPLATE IDGenerelt - konsept - NEWS2 Score
ConceptGenerelt - konsept - NEWS2 Score
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
Authorsdate: 2020-03-30; name: Marit Alice Venheim; email: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no; organisation: Helse Vest IKT
Other Details Languagedate: 2020-03-30; name: Marit Alice Venheim; email: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no; organisation: Helse Vest IKT
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., PARENT:MD5-CAM-1.0.1=82a300cd4f7dc0878063f18d293f7c38, MD5-CAM-1.0.1=7743ebcbbd83ef01439b77bea2910d07}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.857
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=Generelt - konsept - NEWS2 Score, description=En enkel evalueringsskår for å identifisere klinisk forverring hos en pasient., comment=Dette er den andre versjonen av National Early Warning Score, utgitt av the UK Royal College of Physicians i 2017., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Tidspunkt for registrering, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Kategori for den målte respirasjonsfrekvensen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤8  [Respirasjonsfrekvensen målt mindre enn eller lik 8 pust per minutt.]
 • 1: 9-11  [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 9 til og med 11 pust per minutt.]
 • 0: 12-20  [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 12 til og med 20 pust per minutt.]
 • 2: 21-24  [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 21 til og med 24 pust per minutt.]
 • 3: ≥25  [Respirasjonsfrekvensen målt større enn eller lik 25 pust per minutt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=SpO₂ Skala 1, description=Kategori for den målte oksygenmetningen., comment=SpO₂ Skala 1 og SpO₂ Skala 2 er variasjoner av den samme fysiologiske variabelen og skal brukes i ulike kliniske scenarioer. Skala 1 vil benyttes for de fleste pasienter, med unntak av pasienter som har forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %, som for eksempel pasienter hyperkapnisk respirasjonssvikt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤91  [Oksygenmetning målt som mindre enn eller lik 91%.]
 • 2: 92-93  [Oksygenmetning målt fra og med 92% til og med 93%.]
 • 1: 94-95  [Oksygenmetning målt fra og med 94% til og med 95%.]
 • 0: ≥96  [Oksygenmetning målt større enn eller lik 96%.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=4, text=SpO₂ Skala 2, description=Kategori for den målte oksygenmetningen for pasienter med et forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %., comment=SpO₂ Skala 1 og SpO₂ Skala 2 er variasjoner av den samme fysiologiske variabelen og skal brukes i ulike kliniske scenarioer. Skala 2 vil benyttes bare for pasienter med et forordnet mål om SpO₂ mellom 88 – 92 %, som for eksempel pasienter med hyperkapnisk respirasjonssvikt. For alle andre pasienter, bruk Skala 1., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤83  [Oksygenmetning målt som mindre enn eller lik 83%.]
 • 2: 84-85  [Oksygenmetning målt fra og med 84% til og med 85%.]
 • 1: 86-87  [Oksygenmetning målt fra og med 86% til og med 87%.]
 • 0: 88–92 eller ≥ 93 på luft  [Oksygenmetning målt fra og med 88% til og med 92% eller større enn eller lik 93%.]
 • 1: 93–94 med oksygentilførsel  [Oksygenmetning målt fra og med 93% til og med 94% med oksygentilførsel.]
 • 2: 95-96 med oksygentilførsel  [Oksygenmetning målt fra og med 95% til og med 96% med oksygentilførsel.]
 • 3: ≥97 med oksygentilførsel  [Oksygenmetning målt som større enn eller lik 97% med oksygentilførsel.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Romluft eller oksygen?, description=Tilføres pasienten oksygen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Romluft  [Pasienten puster romluft, får ikke tilført oksygen.]
 • 2: Oksygen  [Pasienten tilføres oksygen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk blodtrykk, description=Kategori for det målte systoliske blodtrykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤90  [Det systoliske blodtrykket målt mindre enn eller lik 90 mmHg.]
 • 2: 91-100  [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 91 til og med 100 mmHg.]
 • 1: 101-110  [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 101 til og med 110 mmHg.]
 • 0: 111-219  [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 111 til og med 219 mmHg.]
 • 3: ≥220  [Det systoliske blodtrykket målt større enn eller lik 220 mmHg.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Puls, description=Kategori for den målte pulsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤40  [Puls målt som mindre enn eller lik 40 pulsslag per minutt.]
 • 1: 41-50  [Puls målt fra og med 41 til og med 50 pulsslag per minutt.]
 • 0: 51-90  [Puls målt fra og med 51 til og med 90 pulsslag per minutt.]
 • 1: 91-110  [Puls målt fra og med 91 til og med 110 pulsslag per minutt.]
 • 2: 111-130  [Puls målt fra og med 111 til og med 130 pulsslag per minutt.]
 • 3: ≥131  [Puls målt som større enn eller lik 131 pulsslag per minutt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bevissthetsnivå, description=Kategori for ACVPU skalen for vurdering av bevissthetsnivå., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: A  [Pasienten er helt våken (Alert).]
 • 3: C, V, P eller U  [Pasienten har nyoppstått forvirring (C), reagerer kun på tiltale (V) eller smerte (P) eller reagerer ikke på tiltale (U).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Temperatur, description=Kategori for den målte kroppstemperaturen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 3: ≤35.0  [Kroppstemperatur målt mindre enn eller lik 35,0 grader Celcius.]
 • 1: 35.1-36.0  [Kroppstemperatur målt fra og med 35,1 til og med 36,0 grader Celsius.]
 • 0: 36.1-38.0  [Kroppstemperatur målt fra og med 36,1 til og med 38,0 grader Celsius.]
 • 1: 38.1-39.0  [Kroppstemperatur målt fra og med 38,1 til og med 39,0 grader Celsius.]
 • 2: ≥39.1  [Kroppstemperatur målt større enn eller lik 39,1 grader Celcius.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Summen av skår av hver enkelt kategori., comment=Totalsummen kan kalkuleres automatisk ved run-time., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=0..20, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk risiko, description=Overordnet kategori som representerer hastegrad og omfang for klinisk respons, basert på skåringen av de fysiologiske variablene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lav  [Oppfølging på sengepost.]
 • Lav-middels  [Hasteoppfølging på sengepost.]
 • Middels  [Rask respons.]
 • Høy  [Øyeblikkelig respons.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1]/protocol[at0045], code=at0045, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]