TEMPLATE Generelt - konsept - Oksygensaturasjon (Generelt - konsept - Oksygensaturasjon)

TEMPLATE IDGenerelt - konsept - Oksygensaturasjon
ConceptGenerelt - konsept - Oksygensaturasjon
DescriptionFor å registrere resultatet av en pulsoksymetrimåling på et individ, inkludert hvorvidt individet pustet ordinær romluft eller ikke på måletidspunktet.
UseBrukes for å registrere resultatet av en pulsoksymetrimåling på et individ, inkludert hvorvidt individet pustet ordinær romluft eller ikke på måletidspunktet. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ". Det aktuelle tidspunktet eller tidsperioden settes ved å endre "Tidspunkt eller tidsperiode for registreringen".
PurposeFor å registrere resultatet av en pulsoksymetrimåling på et individ, inkludert hvorvidt individet pustet ordinær romluft eller ikke på måletidspunktet.
References
Authorsname: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2020-03-30
Other Details Languagename: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2020-03-30
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.847
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=Generelt - konsept - Oksygensaturasjon, description=Blodoksygen og beslektede målinger, målt ved pulsoksymetri eller puls-CO-oksymetri., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=*@ internal @(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Tidspunkt eller tidsperiode for registreringen, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=*@ internal @(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=SpO₂, description=Oksygenmetning i perifert blod, målt via pulsoksymetri., comment=SpO₂ er definert som forholdet mellom oksyhemoglobin (HbO₂) og den totale konsentrasjonen av hemoglobin (HbO₂ + deoksyhemoglobin) i perifert blod., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
  • Prosent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1]/data[at0001]/events[at0002]/state[at0014], code=at0014, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=State, description=*@ internal @(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1]/data[at0001]/events[at0002]/state[at0014]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.inspired_oxygen.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=4, text=Innåndet oksygen, description=Andel administrert eller forordnet oksygen, angitt i fraksjon, prosent eller indirekte som flow., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1]/data[at0001]/events[at0002]/state[at0014]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.inspired_oxygen.v1]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=5, text=På romluft, description=Individet får luft som tilsvarer 21 % O₂ (alternativt 0.21 FiO₂) og en oksygenflow på 0 liter per minutt., comment=Hvis "På romluft" er satt som Sann, bør ikke Flow, FiO₂ og Prosent O₂ registreres. Motsatt: "På romluft" bør være uutfyllt eller satt til Usann, dersom FiO₂ eller Prosent O₂ er registrert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1]/protocol[at0007], code=at0007, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=*@ internal @(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]