TEMPLATE COVID-19 - konsept - Diagnose utelukkelse (COVID-19 - konsept - Diagnose utelukkelse)

TEMPLATE IDCOVID-19 - konsept - Diagnose utelukkelse
ConceptCOVID-19 - konsept - Diagnose utelukkelse
DescriptionFor å registrere utelukkelse av en COVID-19 diagnose.
UseBrukes for å registrere utelukkelse av en COVID-19 diagnose. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ".
MisuseBrukes ikke for å registrere tilstedeværelse av en COVID-19 diagnose. Bruk konseptet "COVID-19 - konsept - Diagnose" til dette formålet.
PurposeFor å registrere utelukkelse av en COVID-19 diagnose.
References
Authorsname: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2020-03-27
Other Details Languagename: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2020-03-27
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, PARENT:MD5-CAM-1.0.1=24F781191AA07E37A37EB3C1AC4F3E8F, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=522f36ecdb3f4f01835c6050b85af352}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.834
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_specific.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_specific.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=COVID-19 - konsept - Diagnose utelukkelse, description=Et utsagn om eksklusjon av en spesifikk problem/diagnose, familiær sykdom, legemiddel, prosedyre, overfølsomhet eller andre kliniske konsepter som ikke er tilstede hos et individ, enten i nåtid eller fortid., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_specific.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_specific.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Eksklusjonsutsagn, description=Et kvalifiserende utsagn om eksklusjonen av en problem/diagnose, familiær sykdom, legemiddel, prosedyre, overfølsomhet eller andre kliniske konsepter., comment=Utsagnet er ment for å brukes sammen med dataelementet "Ekskludert konsept". For eksempel: Dataelementet legger til rette for registrering av utsagn som: "Ingen tidligere..." hvor "Ekskludert konsept" navngir det spesifikke problemet, diagnosen, substansen, prosedyren eller legemiddelet. Dersom elementet "Ekskludert konsept" brukes for å registrere et prekoordinert uttrykk som f.eks. "Ingen kjent diabetes i familien" er dette elementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
  • Ingen påvist infeksjon med SARS-CoV-2
  • [...]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_specific.v1]/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Problem/diagnose, description=Problemet eller diagnoses som "Eksklusjonsutsagn" omhandler. For eksempel: "Diabetes", "KOLS" eller "Astma"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: SNOMED-CT
  • Disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (disorder) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_specific.v1]/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om "Spesifikk eksklusjon" som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]