TEMPLATE COVID-19 - konsept - Eksponering i spesifikk tidsperiode (COVID-19 - konsept - Eksponering i spesifikk tidsperiode)

TEMPLATE IDCOVID-19 - konsept - Eksponering i spesifikk tidsperiode
ConceptCOVID-19 - konsept - Eksponering i spesifikk tidsperiode
DescriptionFor å registrere informasjon om risikofaktorer for eksponering for SARS-CoV-2 i en spesifikk tidsperiode.
UseBrukes for å registrere informasjon om risikofaktorer for eksponering for SARS-CoV-2 i en spesifikk tidsperiode, for eksempel "siste 14 dager". Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ". Den aktuelle tidsperioden settes ved å endre "Tidsperiode for registreringen".
MisuseSkal ikke brukes for å registrere informasjon om risikofaktorer som ikke er begrenset til en spesifikk tidsperiode. Bruk templaten "COVID-19 - konsept - Eksponering uavhengig av tidsperiode" for dette formålet.
PurposeFor å registrere informasjon om risikofaktorer for eksponering for SARS-CoV-2 i en spesifikk tidsperiode.
References
Authorsdate: 2020-03-26
Other Details Languagedate: 2020-03-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., PARENT:MD5-CAM-1.0.1=D0C70DEA3C0FDE6BAED21D7827DF4BE9, MD5-CAM-1.0.1=5e11a73c46b058da96b53636cbcc96cf}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.830
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=COVID-19 - konsept - Eksponering i spesifikk tidsperiode, description=Detaljer om faktisk eller potensiell eksponering for en kjemisk, fysisk eller biologisk agens som har forårsaket eller kan forårsake skade på et individ., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Tidsperiode for registreringen, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042], code=at0042, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Eksponering, description=Navnet på det kjemiske, fysiske eller biologiske middel som en person kan ha blitt utsatt for., comment=Koding av "Helserisiko" med en terminologi er å foretrekke, der det er mulig. Fritekst skal bare brukes hvis det ikke er noen passende terminologi tilgjengelig. For eksempel: 2019-nCoV; eller hiv., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: SNOMED-CT
  • Exposure to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (event) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044], code=at0044, itemType=CLUSTER, level=4, text=Per risikofaktor, description=Detaljer om hver mulige risikofaktor., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=5, text=Risikofaktor, description=Navnet på risikofaktoren., comment=For eksempel: Reis til et "utsatt" sted; eller eksponering for infiserte kroppsvæsker. Koding av "risikofaktor" med en terminologi er å foretrekke, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
  • Reise utenfor Norge
  • Reise til områder med COVID-19 utbrudd
  • Nærkontakt med bekreftet eller sannsynlig COVID-19 pasient mens pasienten hadde symptomer
  • Vært tilstede på helseinstitusjon som behandlet COVID-19 pasienter
  • Vært tilstede på laboratorium som analyserer COVID-19 prøver
  • [...]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tilstedeværelse, description=Tilstedeværelse av risikofaktoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tilstede 
  • Ubestemmelig 
  • Ikke tilstede 
, extendedValues=null]], templateType=normal]