TEMPLATE COVID-19 - konsept - Reise (COVID-19 - konsept - Reise)

TEMPLATE IDCOVID-19 - konsept - Reise
ConceptCOVID-19 - konsept - Reise
DescriptionFor å registrere informasjon om hvorvidt individet har reist i løpet av en spesifisert tidsperiode, og i så tilfelle hvor og når.
UseBrukes for å registrere informasjon om hvorvidt individet har reist i løpet av en spesifisert tidsperiode, og i så tilfelle hvor og når. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ". Det aktuelle tidspunktet eller tidsperioden settes ved å endre "Tidsperiode for registreringen".
PurposeFor å registrere informasjon om hvorvidt individet har reist i løpet av en spesifisert tidsperiode, og i så tilfelle hvor og når.
References
Authorsname: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2020-03-25
Other Details Languagename: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2020-03-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., PARENT:MD5-CAM-1.0.1=faf2e5b1017c5085f6bd3bd6783f6eaf, MD5-CAM-1.0.1=90260245022071c2c6f2747ea83acc95}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.823
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=COVID-19 - konsept - Reise, description=Detaljer om reiseaktivitet i et tidsintervall., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Tidsperiode for registreringen, description=Standard, uspesifisert intervallhendelse som om kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Reist i løpet av tidsperioden?, description=Har personen reist i det angitte intervallet?, comment=Bruk Event til å angi det relevante intervallet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Nei 
  • Ja - innenlands 
  • Ja - utenlands 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=4, text=Reise, description=Detaljer om en enkelt tur, bort fra hjemmebasen., comment=Turen har en enkelt avreisedato og hjemreise dato til deres hjemmebase. En tur kan omfatte å besøke mange individuelle steder, og disse detaljene bør registreres i reiseruten., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=5, text=Avreisedato, description=Datoen da den enkelte forlot hjemmebasen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=5, text=Reisemål, description=Detaljer om et enkelt sted som er besøkt på en tur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=6, text=Land, description=Landet som ble besøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=6, text=Stat/region, description=Regionen som ble besøkt., comment=Ulike regioner i samme land kan identifiseres hvis de potensielt utgjør andre helserisiko., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=6, text=By, description=Byen som ble besøkt., comment=Ulike byer i samme land kan identifiseres hvis de potensielt utgjør andre helserisiko., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=6, text=Dato ankomst, description=Dato for innreise til det identifiserte stedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=6, text=Dato avreise, description=Dato for utreise fra det identifiserte stedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=5, text=Hjemkomstdato, description=Datoen da individet kom tilbake til hjemmebasen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]