The Clinical Knowledge Manager is a system for collaborative development, management and publishing. It enables the implementation of knowledge governance within and across the health enterprise. Resources include archetypes, templates, terminology subsets, artefact release sets, metadata relating to clinical models and related resources. Powered by Ocean Informatics.">

TEMPLATE COVID-19 - konsept - Eksponering uavhengig av tidsperiode (COVID-19 - konsept - Eksponering uavhengig av tidsperiode)

TEMPLATE IDCOVID-19 - konsept - Eksponering uavhengig av tidsperiode
ConceptCOVID-19 - konsept - Eksponering uavhengig av tidsperiode
DescriptionFor å registrere informasjon om risikofaktorer for eksponering for SARS-CoV-2 uavhengig av tidsperiode. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ".
UseBrukes for å registrere informasjon om risikofaktorer for eksponering for SARS-CoV-2 uavhengig av tidsperiode.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere informasjon om risikofaktorer som er begrenset til en spesifikk tidsperiode. Bruk templaten "COVID-19 - konsept - Eksponering i spesifikk tidsperiode" for dette formålet.
PurposeFor å registrere informasjon om risikofaktorer for eksponering for SARS-CoV-2 uavhengig av tidsperiode. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ".
References
Authorsdate: 2020-03-25; name: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Other Details Languagedate: 2020-03-25; name: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., PARENT:MD5-CAM-1.0.1=55F939ECBEDFA60DA197CD36B4C57ACA, MD5-CAM-1.0.1=ef47deb2dd587433e18997eb592b9ce9}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.821
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=COVID-19 - konsept - Eksponering uavhengig av tidsperiode, description=Vurdering av potensiale og sannsynlighet for fremtidige uønskede helseeffekter, bestemt ut fra spesifikke risikofaktorer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Eksponering, description=Navnet på den potensielle fremtidige sykdommen, tilstanden eller helseproblemet som risikoen gjelder., comment=Dersom mulig foretrekkes det at "Helserisiko" kodes med en terminologi. Fritekst bør kun brukes dersom ingen passende terminologi er tilgjengelig. Eksempel: Risiko for kardiovaskulær sykdom, med risikofaktorene hypertensjon og hyperkolesterolemi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Exposure to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (event)  []
Terminologi: SNOMED-CT, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=CLUSTER, level=2, text=Risikofaktorer, description=Detaljer om hver enkelt mulige risikofaktor., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/data[at0001]/items[at0016]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Risikofaktor, description=Navnet på risikofaktoren., comment=For eksempel hypertensjon og hyperkolesterolemi, som kan brukes som del av den totale vurderingen for kardiovaskulær sykdom, eller en genetisk markør. Der det er mulig foretrekkes koding av "Risikofaktor" med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
  • Jobber som helsepersonell
  • Jobber på mikrobiologisk laboratorium
  • [...]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/data[at0001]/items[at0016]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tilstedeværelse, description=Risikofaktorens tilstedeværelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tilstede  [Risikofaktoren er tilstede hos individet.]
  • Ubestemmelig  [Det er ikke mulig å fastslå om risikofaktoren er tilstede eller fraværende.]
  • Fraværende  [Risikofaktoren er ikke tilstede hos individet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/protocol[at0010], code=at0010, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]