TEMPLATE COVID-19 - konsept - Screening av behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter (COVID-19 - konsept - Screening av behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter)

TEMPLATE IDCOVID-19 - konsept - Screening av behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter
ConceptCOVID-19 - konsept - Screening av behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter
DescriptionFor å registrere hvorvidt spesifikke behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter er iverksatt eller ikke, på et spesifikt tidspunkt eller i løpet av et spesifikt tidsintervall.
UseBrukes for å registrere hvorvidt spesifikke behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter er iverksatt eller ikke, på et spesifikt tidspunkt eller i løpet av et spesifikt tidsintervall. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ". Det aktuelle tidspunktet eller tidsperioden settes ved å endre "Tidspunkt eller tidsperiode for registreringen".
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om behandlings- eller sykdomshåndteringsaktivitetene.
PurposeFor å registrere hvorvidt spesifikke behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter er iverksatt eller ikke, på et spesifikt tidspunkt eller i løpet av et spesifikt tidsintervall.
References
Authorsdate: 2020-03-25; name: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Other Details Languagedate: 2020-03-25; name: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., PARENT:MD5-CAM-1.0.1=4AE7C3ADC11ABD061032C2FA965058BA, MD5-CAM-1.0.1=31e372a0121089a78eb86bd4ce1d56c1}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.820
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=COVID-19 - konsept - Screening av behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter, description=Et individuelt eller selvrapportert spørreskjema for screening av sykdomshåndtering eller behandling utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Tidspunkt eller tidsperiode for registreringen, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Formål med screeningen, description=Årsaken til generell screening., comment=For eksempel: Screening for en infeksjonssykdom, som SARS-COV-2., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Suspected COVID-19  []
Terminologi: SNOMED-CT, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk håndterings-/behandlingsaktivitet, description=Gruppering av dataelementer relatert til screeningen for en enkel sykdomshåndtering eller behandlingsaktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Navn på aktiviteten, description=Navnet på sykdomshåndteringen (tiltaket) eller behandlingsaktiviteten som blir screenet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
  • Kontakt med lege eller legevakt
  • Innlagt på sykehus
  • Respiratorbehandling
  • Ventilasjonsstøtte
  • Isolering
  • Karantene
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Iverksatt?, description=Fant tiltaket eller aktiviteten sted?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Iverksatt  [Det spesifikke tiltaket ble iverksatt.]
  • Ikke iverksatt  [Det spesifikke tiltaket ble ikke iverksatt.]
  • Ubestemmelig  [Det er ikke mulig å vite om tiltaket ble iverksatt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Dato, description=Dato / klokkeslett da sykdomshåndteringen (tiltaket) eller behandlingen ble utført., comment=Delvis dato er tillatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/protocol[at0007], code=at0007, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]