TEMPLATE COVID-19 - konsept - Behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter spørreskjema (COVID-19 - konsept - Behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter spørreskjema)

TEMPLATE IDCOVID-19 - konsept - Behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter spørreskjema
ConceptCOVID-19 - konsept - Behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter spørreskjema
DescriptionFor å registrere hvorvidt spesifikke behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter er iverksatt eller ikke, på et spesifikt tidspunkt eller i løpet av et spesifikt tidsintervall.
UseBrukes for å registrere hvorvidt spesifikke behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter er iverksatt eller ikke, på et spesifikt tidspunkt eller i løpet av et spesifikt tidsintervall. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ". Aktuelt verdisett til dette konseptet kan finnes her: https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/KLIM/pages/627507346/Behandlings-+eller+sykdomsaktiviteter Det aktuelle tidspunktet eller tidsperioden settes ved å endre "Tidspunkt eller tidsperiode for registreringen".
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om behandlings- eller sykdomshåndteringsaktivitetene.
PurposeFor å registrere hvorvidt spesifikke behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter er iverksatt eller ikke, på et spesifikt tidspunkt eller i løpet av et spesifikt tidsintervall.
References
Authorsdate: 2020-03-25; name: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Other Details Languagedate: 2020-03-25; name: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., PARENT:MD5-CAM-1.0.1=ABBE531593C45333A22C747FF096D2F5, original_language=ISO_639-1::nb, MD5-CAM-1.0.1=8e0f638263b217eb67ec2f8e9177d7dc}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.820
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=COVID-19 - konsept - Behandlings- eller sykdomshåndteringsaktiviteter spørreskjema, description=Et individuelt eller selvrapportert registreringsskjema for sykdomshåndtering eller behandling som blir utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Tidspunkt eller tidsperiode for registreringen, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Registreringsformål, description=Årsaken til registreringen., comment=For eksempel: Screening for en infeksjonssykdom, som SARS-COV-2., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: SNOMED-CT
  • Suspected COVID-19 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk håndterings-/behandlingsaktivitet, description=Gruppering av dataelementer relatert til registreringen for en enkel sykdomshåndtering eller behandlingsaktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Navn på aktiviteten, description=Navnet på sykdomshåndteringen (tiltaket) eller behandlingsaktiviteten som blir registrert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Iverksatt?, description=Ble tiltaket eller aktiviteten iverksatt?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Iverksatt 
  • Ikke iverksatt 
  • Ukjent 
, extendedValues=null]], templateType=normal]