TEMPLATE COVID-19 - konsept - Risikofaktorer for alvorlig sykdom (COVID-19 - konsept - Risikofaktorer for alvorlig sykdom)

TEMPLATE IDCOVID-19 - konsept - Risikofaktorer for alvorlig sykdom
ConceptCOVID-19 - konsept - Risikofaktorer for alvorlig sykdom
DescriptionFor å registrere risikofaktorer for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp med COVID-19 hos et individ.
UseBrukes for å registrere risikofaktorer for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp med COVID-19 hos et individ. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ".
MisuseBrukes ikke for å registrere komplikasjoner som har oppstått under selve COVID-19 sykdomsforløpet. Bruk konseptet "COVID-19 - konsept - Komplikasjoner" for dette formålet.
PurposeFor å registrere risikofaktorer for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp med COVID-19 hos et individ.
References
Authorsname: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2020-03-25
Other Details Languagename: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2020-03-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., PARENT:MD5-CAM-1.0.1=BDD5038538AB4C56E0D328FDC317B4FB, MD5-CAM-1.0.1=e98ffb04329cf41f0bee7a02ec49a00b}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.818
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=COVID-19 - konsept - Risikofaktorer for alvorlig sykdom, description=Vurdering av potensiale og sannsynlighet for fremtidige uønskede helseeffekter, bestemt ut fra spesifikke risikofaktorer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Helserisiko, description=Navnet på den potensielle fremtidige sykdommen, tilstanden eller helseproblemet som risikoen gjelder., comment=Dersom mulig foretrekkes det at "Helserisiko" kodes med en terminologi. Fritekst bør kun brukes dersom ingen passende terminologi er tilgjengelig. Eksempel: Risiko for kardiovaskulær sykdom, med risikofaktorene hypertensjon og hyperkolesterolemi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • COVID-19 med alvorlig forløp
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=CLUSTER, level=2, text=Risikofaktorer, description=Detaljer om hver enkelt mulige risikofaktor., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/data[at0001]/items[at0016]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Risikofaktor, description=Navnet på risikofaktoren., comment=For eksempel hypertensjon og hyperkolesterolemi, som kan brukes som del av den totale vurderingen for kardiovaskulær sykdom, eller en genetisk markør. Der det er mulig foretrekkes koding av "Risikofaktor" med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Old-age (finding)  []
 • Hypertensive disorder, systemic arterial (disorder)  []
 • Diabetes mellitus (disorder)  []
 • Disorder of cardiovascular system (disorder)  []
 • Asthma (disorder)  []
 • Chronic lung disease (disorder)  []
 • Malignant neoplastic disease (disorder)  []
 • Disorder of liver (disorder)  []
 • Kidney disease (disorder)  []
 • Chronic nervous system disorder (disorder)  []
 • Dementia (disorder)  []
 • Pregnant (finding)  []
 • Patient immunosuppressed (finding)  []
 • Smoker (finding)  []
Terminologi: SNOMED-CT, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/data[at0001]/items[at0016]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tilstedeværelse, description=Risikofaktorens tilstedeværelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede  [Risikofaktoren er tilstede hos individet.]
 • Ubestemmelig  [Det er ikke mulig å fastslå om risikofaktoren er tilstede eller fraværende.]
 • Fraværende  [Risikofaktoren er ikke tilstede hos individet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1]/protocol[at0010], code=at0010, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]