TEMPLATE COVID-19 - konsept - Diagnose (COVID-19 - konsept - Diagnose)

TEMPLATE IDCOVID-19 - konsept - Diagnose
ConceptCOVID-19 - konsept - Diagnose
DescriptionFor å registrere informasjon om en COVID-19 diagnose.
UseBrukes for å registrere informasjon om en COVID-19 diagnose. Denne templaten er begrenset til ett konsept, og er designet for å brukes sammen med andre konseptmodeller i et datasett for et spesifikt bruksområde, for eksempel "Screening av mistenkt smittet individ".
MisuseBrukes ikke for å registrere utelukkelse av en COVID-19 diagnose. Bruk konseptet "COVID-19 - konsept - Diagnose utelukkelse" til dette formålet.
PurposeFor å registrere informasjon om en COVID-19 diagnose.
References
Authorsname: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2020-03-25
Other Details Languagename: Silje Ljosland Bakke; organisation: Helse Vest IKT AS; email: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no; date: 2020-03-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., PARENT:MD5-CAM-1.0.1=9E343B7FD95E59B5FDE19117CA8F3D62, MD5-CAM-1.0.1=6878dc5a45a678783e2a16a5a0d43b29}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.815
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=COVID-19 - konsept - Diagnose, description=Detaljer om én identifisert helsetilstand, skade, funksjonshemming eller annet forhold som påvirker et individs fysiske, mentale og/eller sosiale velvære., comment=Det er i praksis ikke lett å oppnå et klart skille mellom et problem og en diagnose. I klinisk dokumentasjon med denne arketypen ses problem og diagnose som et kontinuum, med økende krav til detaljer og støttende evidens for å underbygge en diagnose., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Problem/diagnosenavn, description=Identifisering av problemet eller diagnosen ved hjelp av navn., comment=Koding av navnet på problemet eller diagnosen med en terminologi er foretrukket, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= Terminologi: SNOMED-CT
 • Disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (disorder) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av problemet eller diagnosen., comment=Brukes til å gi bakgrunn og kontekst, inkludert utvikling, episoder eller forverringer, fremgang og alle andre relevante detaljer, om problemet eller diagnosen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0077], code=at0077, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato/ tid for debut, description=Antatt eller faktisk dato/tid da tegn eller symptomer på problemet eller diagnosen først ble observert., comment=Data registrert eller importert som "alder ved debut" bør konverteres til en dato ved hjelp av individets fødselsdato., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato/tid for klinisk bekreftelse, description=Anslått eller faktisk dato/tid da diagnosen eller problemet ble bekreftet av helsepersonell., comment=Delvise datoer er tillatt. Dersom individet er under ett år gammel, må komplett dato eller som et minimum måned og år oppgis for å muliggjøre presise beregninger av alder, f.eks. ved bruk i beslutningsstøttesystemer. Data registrert eller importert som "alder ved tidspunkt når diagnosen stilles" bør konverteres til en dato ved hjelp av individets fødselsdato., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alvorlighetsgrad, description=En vurdering av problemet eller diagnosens overordnede alvorlighetsgrad., comment=Dersom alvorlighetsgrad inkluderes i feltet "Problem/diagnosenavn" via prekoordinerte koder blir dette dataelementet overflødig. Merk: Mer spesifikk gradering av alvorlighetsgrad kan registreres ved å bruke SLOTet "Spesifikke detaljer", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kodet tekst
  • Mild 
  • Moderat 
  • Alvorlig 
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=2, text=Klinisk grunnlag, description=Grunnlaget for et klinisk utsagn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=3, text=Funn, description=Funnet som støtter utsagnet., comment=Det anbefales å kode "Funn" med en terminologi, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= Terminologi: NPU
 • Us-SARS-CoV-2 RNA 
 • P-SARS-CoV-2 antistoff 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Resultat, description=Måling eller verdi knyttet til funnet., comment=For eksempel mantouxtestresultat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= Terminologi: SNOMED-CT
 • Positive (qualifier value) 
 • Negative (qualifier value) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dato, description=Datoen da funnet ble klinisk anerkjent., comment=For eksempel: Datoen da funnet ble gjort eller gjort tilgjengelig for klinikeren., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere informasjon om funnet, som ikke kan registreres i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forløpsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av forløpet av problemet eller diagnosen siden debut., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato/tid for bedring, description=Estimert eller faktisk dato/tid for bedring eller remisjon av det aktuelle problemet eller diagnosen, fastslått av helsepersonell., comment=Delvise datoer er tillatt. Dersom individet er under ett år gammel, må komplett dato eller som et minimum måned og år oppgis for å muliggjøre presise beregninger av alder, f.eks. ved bruk i beslutningsstøttesystemer. Data registrert eller importert som "alder ved bedring" bør konverteres til en dato ved hjelp av individets fødselsdato., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_qualifier.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=2, text=Kvalifikatorer, description=Kontekst- eller tidsspesifikk kvalifikator for et problem eller en diagnose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_qualifier.v1]/items[at0083], code=at0083, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bedringsfase, description=Fase av bedring eller tilheling for et akutt problem eller diagnose., comment=For eksempel for å spore tilhelingen av en mellomørebetennelse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ikke i bedring 
 • I bedring 
 • Bedret 
 • Ubestemmelig 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_qualifier.v1]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=3, text=Forekomst, description=Kategorisering av forekomsten for dette problemet eller diagnosen., comment=Dette dataelementet kan brukes som en ytterligere kvalifikator i tillegg til verdien "Ny" i elementet "Episodisitet". For eksempel kan en sykdom som astma ha gjentakende episoder med bedre perioder mellom, men det kan likevel være viktig å kunne identifisere den første astmaepisoden fra de påfølgende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Første forekomst 
 • Tilbakefall 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diagnostisk sikkerhet, description=Grad av sikkerhet i identifikasjonen av diagnosen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kodet tekst
  • Mistenkt 
  • Sannsynlig 
  • Bekreftet 
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null]], templateType=normal]