TEMPLATE Smerteregisteret Tilleggsopplysninger (Smerteregisteret Tilleggsopplysninger)

TEMPLATE IDSmerteregisteret Tilleggsopplysninger
ConceptSmerteregisteret Tilleggsopplysninger
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
Authorsdate: 2019-07-04
Other Details Languagedate: 2019-07-04
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.790
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Klinisk kontakt, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=1, text=Notat smerteteam, description=Fritekstsammendrag eller oversikt om en pasient fra helsepersonellets perspektiv, med eller uten tilhørende fortolkninger., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Notat, description=Oppsummering, vurdering, konklusjoner eller evaluering av de kliniske funnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=1, text=Smerteregisteret tilleggsopplysninger, description=smertereg_tilleggsopplysninger, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=3, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Henvist dato, description=Dato da pasienten ble henvist., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Henvist via, description=Ved hvilken metode er pasienten henvist?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilsynsanmodning 
 • Telefon/calling 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Startdato, description=Dato behandlingen starter, dvs 1. tilsyn, evt telefonråd til henvisende lege dersom henvisningen håndteres sent på dagen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=5, text=Har pasienten fått tilsyn?, description=Har pasienten fått tilsyn av smerteteamet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: Ja 
 • 2: Nei, ikke behov 
 • 3: Nei, ikke kapasitet 
 • 4: Nei, ikke prioritert, men gitt råd 
 • 5: Nei, annen årsak 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=5, text=Norsktalende, description=Pasient forstår og kan gjøre seg forstått på norsk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
 • 9: Vet ikke 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Pasientens alder, description=Pasientens alder, angitt i antall år., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=P0Y Year, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kognitivt svekket, description=Pasient er betydelig påvirket, kan ikke gjøre rede for seg, er forvirret eller ikke orientert for tid og sted (for eksempel: delir, psykose, demens, betydelig medikamentpåvirkning eller betydelig utmattelse)., comment=Det er ikke nødvendig å besvare spørsmålet allerede ved 1. tilsyn. Den kognitive tilstanden til pasienten kan endre seg i løpet av behandlingen. Spørsmålet må besvares senest ved avsluttende tilsyn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
 • 9: Vet ikke 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skriftlig samtykke, description=Samtykke bør innhentes så snart som mulig. Feltet kan stå tomt i påvente av innhenting av samtykke. Ved skriftlig samtykke (Ja) må også dato for innhentet samtykke fylles ut. Ved skriftlig samtykke (Nei) må det velges «Type manglende samtykke». Negativt samtykke fra tidligere registrering kan endres ved evt ny registrering til positivt samtykke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Dato for innhentet samtykke, description=Dato for innhentingstidspunkt for samtykke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smertereg_tilleggsopplysninger.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=5, text=Type manglende samtykke, description=Type manglende samtykke., comment=Presisering: 1 - Aktivt: Pasient sier tydelig «NEI» til å være med i register denne gang. Kan spørres på nytt ved evt ny registrering 2 - Passivt: Alle andre tilfeller hvor samtykkeerklæringen ikke blir signert. Eks. 1: Pasienten er forespurt om å gi sitt samtykke og sier ikke direkte "Nei", men man får aldri underskrift. Eks 2: Pasient er blitt forespurt om samtykke, men blir tidligere utskrevet fra sykehus enn antatt og man ender opp med ikke å få underskrift. 3 - Ikke aktuelt: Brukes når inklusjonskriteriene ikke er oppfylte eller om pasienten ikke tilses. 4 - Ikke spurt: Eks 1: Behandler vurderer at det ikke vil være etisk riktig/forsvarlig å spørre pasient om samtykke pga pasient har generell dårlig helsetilstand eller er i «Krise». Eks 2: Pasient blir faktisk ikke spurt om samtykke, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: Aktivt 
 • 2: Passivt 
 • 3: Ikke aktuelt 
 • 4: Ikke spurt 
, extendedValues=null]], templateType=normal]