TEMPLATE test fragment (7e44dfb5-beee-4d95-a010-73d2ab794f02)

TEMPLATE ID7e44dfb5-beee-4d95-a010-73d2ab794f02
Concepttest fragment
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =MetaDataSet:Sample Set }
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.780
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=0, text=Blodtrykk, description=Måling av blodtrykket som uttrykk for det arterielle blodtrykk i det systemiske kretsløp., comment=Vanligvis brukes begrepet "blodtrykk" om måling av brakialt arterietrykk i overarmen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=History Structural node., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006], code=at0006, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=*@ internal @(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk, description=Maksimalt systemisk arterielt blodtrykk - målt i systolen, det vil si i hjertets kontraksjonsfase., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Diastolisk, description=Laveste systemiske arterielle blodtrykk - målt i diastolen, det vil si under hjertets relaksasjonsfase., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at1006], code=at1006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Middelarterietrykk, description=Det gjennomsnittlige trykket mot arterieveggen gjennom en enkelt hjertesyklus. Middeltrykk/MAP måles direkte eller beregnes ut fra systolisk og diastolisk trykk ved hjelp av en matematisk formel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at1007], code=at1007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pulstrykk, description=Differansen mellom det systoliske og diastoliske arterielle blodtrykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at1059], code=at1059, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk tolkning, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydningen og signifikansen av blodtrykksmålingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/data[at0003]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen, som ikke omfattes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007], code=at0007, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=State, description=*@ internal @(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets posisjon ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Stående  [Stående ved tidspunktet for målingen.]
 • Sittende  [Sittende (for eksempel på en stol eller på en seng med føttene på gulvet) på tidspunkt for blodtrykksmålingen.]
 • Tilbakelent  [Sittende tilbakelent ca 45º og med beina hevet til samme høyde som hoften på tidspunkt for blodtrykksmålingen.]
 • Liggende  [Liggende flatt på tidspunkt for blodtrykksmålingen.]
 • Liggende lent mot venstre  [Liggende flatt med noe lateral tilt, vanligvis vinklet mot venstre side. Vanligvis nødvendig i siste trimester av svangerskapet for å avlaste aortocaval komprimering.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007]/items[at1052], code=at1052, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Kommentar til og registrering av andre faktorer som kan påvirke blodtrykksmålingen. For eksempel angst eller "hvit frakk syndrom", smerter eller feber, endringer i atmosfærisk trykk osv., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007]/items[at1043], code=at1043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Søvnstatus, description=Søvnstatus - understøtter tolkning av 24 timers ambulant blodtrykksmåling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Våken  [Individet er ved full bevissthet.]
 • Sovende  [Individet er i den naturlige tilstand av kroppslig hvile.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at0006]/state[at0007]/items[at1005], code=at1005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilt, description=Kranio-caudal tilt av overflaten som individet ligger på på tidspunkt for blodtrykksmåling., comment=Negative verdier betegner posisjoner med hodet ned., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=-90..90 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042], code=at1042, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=24-timers gjennomsnitt, description=Estimert gjennomsnittsblodtrykk over en 24-timers periode., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Data, description=*@ internal @(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk, description=Maksimalt systemisk arterielt blodtrykk - målt i systolen, det vil si i hjertets kontraksjonsfase., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Diastolisk, description=Laveste systemiske arterielle blodtrykk - målt i diastolen, det vil si under hjertets relaksasjonsfase., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/data[at0003]/items[at1006], code=at1006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Middelarterietrykk, description=Det gjennomsnittlige trykket mot arterieveggen gjennom en enkelt hjertesyklus. Middeltrykk/MAP måles direkte eller beregnes ut fra systolisk og diastolisk trykk ved hjelp av en matematisk formel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/data[at0003]/items[at1007], code=at1007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pulstrykk, description=Differansen mellom det systoliske og diastoliske arterielle blodtrykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/data[at0003]/items[at1059], code=at1059, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk tolkning, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydningen og signifikansen av blodtrykksmålingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/data[at0003]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen, som ikke omfattes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/state[at0007], code=at0007, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=State, description=*@ internal @(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/state[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets posisjon ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Stående  [Stående ved tidspunktet for målingen.]
 • Sittende  [Sittende (for eksempel på en stol eller på en seng med føttene på gulvet) på tidspunkt for blodtrykksmålingen.]
 • Tilbakelent  [Sittende tilbakelent ca 45º og med beina hevet til samme høyde som hoften på tidspunkt for blodtrykksmålingen.]
 • Liggende  [Liggende flatt på tidspunkt for blodtrykksmålingen.]
 • Liggende lent mot venstre  [Liggende flatt med noe lateral tilt, vanligvis vinklet mot venstre side. Vanligvis nødvendig i siste trimester av svangerskapet for å avlaste aortocaval komprimering.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/state[at0007]/items[at1052], code=at1052, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Kommentar til og registrering av andre faktorer som kan påvirke blodtrykksmålingen. For eksempel angst eller "hvit frakk syndrom", smerter eller feber, endringer i atmosfærisk trykk osv., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/state[at0007]/items[at1043], code=at1043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Søvnstatus, description=Søvnstatus - understøtter tolkning av 24 timers ambulant blodtrykksmåling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Våken  [Individet er ved full bevissthet.]
 • Sovende  [Individet er i den naturlige tilstand av kroppslig hvile.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/data[at0001]/events[at1042]/state[at0007]/items[at1005], code=at1005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilt, description=Kranio-caudal tilt av overflaten som individet ligger på på tidspunkt for blodtrykksmåling., comment=Negative verdier betegner posisjoner med hodet ned., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=-90..90 deg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/protocol[at0011], code=at0011, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=Struktur liste, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mansjettstørrelse, description=Størrelse på blodtrykkmansjetten som anvendes til måling av blodtrykket. (Cuffstørrelse), comment=Perloff D, Grim C, Flack J, Frohlich ED, Hill M, McDonald M, Morgenstern BZ. Human blood pressure determination by sphygmomanometry. Circulation 1993;88;2460-2470., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lår voksne  [Mansjett for bruk rundt låret til voksne individer.]
 • Store voksne  [En blodtrykksmansjett for voksne med store armer.]
 • Voksne  [En standard blodtrykksmansjett til voksne.]
 • Små voksne  [En blodtrykksmansjett for små voksne.]
 • Barn  [En blodtrykksmansjett til barn eller små voksne med tynne armer.]
 • Spedbarn  [En blodtrykksmansjett til bruk for spedbarn.]
 • Neonatale  [En blodtrykksmansjett til bruk for neonatale, forutsatt at blodtrykksmansjetten er tilpasset i størrelse for modenhet og fødselsvekt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/protocol[at0011]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor blodtrykket måles. Bruk listen over interne koder for valg av vanlige målesteder. Bruk fri eller kodet tekst for registrering av mer spesifikke detaljer eller et målested som ikke inngår i listen over vanlige steder. Henvis eventuelt til ekstern terminologi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kodet tekst
  • Overarm, høyre  [Individets høyre overarm.]
  • Overarm, venstre  [Individets venstre overarm.]
  • Lår, høyre  [Individets høyre lår.]
  • Lår, venstre  [Individets venstre lår.]
  • Håndledd, høyre  [Individets høyre håndledd.]
  • Håndledd, venstre  [Individets venstre håndledd.]
  • Ankel, høyre  [Individets høyre ankel.]
  • Ankel, venstre  [Individets venstre ankel.]
  • Finger  [Individets finger. Dersom identifikasjon av den spesifikke fingeren er nødvendig, kan dette legges inn ved hjelp av feltet med fri eller kodet tekst.]
  • Tå  [Individets tå. Dersom identifikasjon av den spesifikke tåen er nødvendig, kan dette legges inn ved hjelp av feltet med fri eller kodet tekst.]
  • Fotrygg  [Individets fotrygg.]
  • Intra-arterielt  [Invasiv måling i en artiere via en transducer.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/protocol[at0011]/items[at1035], code=at1035, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metode for måling av blodtrykket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Auskultasjon  [Metode for måling av blodtrykk eksternt, ved hjelp av stetoskop og Korotkofflyder.]
 • Palpasjon  [Metode for måling av blodtrykket eksternt, ved hjelp av palpasjon (vanligvis av arteriene brachialis eller radialis).]
 • Automatisk, non-invasivt  [Metode for non-invasiv måling av blodtrykket ved hjelp av en maskin som automatisk måler blodtrykket, for eksempel et måleapparat eller en blodtrykksmåler for hjemmebruk.]
 • Automatisk, invasivt  [Metode for måling av blodtrykket invasivt med innleggelse av intravasalkateter i en blodåre.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/protocol[at0011]/items[at1038], code=at1038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for beregning av MAP, description=Eventuell formel som er anvendt til beregning av middeltrykket (MAP)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/protocol[at0011]/items[at1054], code=at1054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for beregning av systolisk trykk, description=Formelen som anvendes til beregning av systolisk blodtrykk dersom det benyttes en maskin som måler middeltrykket og beregner systolisk og diastolisk trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/protocol[at0011]/items[at1055], code=at1055, itemType=ELEMENT, level=2, text=Formel for beregning av diastolisk trykk, description=Formelen som anvendes til beregning av diastolisk blodtrykk dersom det benyttes en maskin som måler middeltrykket og beregner systolisk og diastolisk trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2]/protocol[at0011]/items[at1010], code=at1010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diastolisk endepunkt, description=Registrering av hvilken av Korotkofflydene som brukes for å bestemme det diastoliske blodtrykket ved hjelp av auskultasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Fase IV  [Den fjerde Korotkoff lyd som identifieres som en brå demping av lydene.]
 • Fase V  [Den femte Korotkoff lyd som identifiseres som fraværet av lyder idet mansjettrykket faller under det diastoliske blodtrykket.]
, extendedValues=null]], templateType=normal]