TEMPLATE Smerteregisteret Behandlerdel 1.1 (Smerteregisteret Behandlerdel 1.1)

TEMPLATE IDSmerteregisteret Behandlerdel 1.1
ConceptSmerteregisteret Behandlerdel 1.1
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
Authorsdate: 2018-11-05; name: Silje Ljosland Bakke; organisation: Nasjonal IKT HF; email: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Other Details Languagedate: 2018-11-05; name: Silje Ljosland Bakke; organisation: Nasjonal IKT HF; email: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, PARENT:MD5-CAM-1.0.1=6562F732112B8B3F94790E178F4243A5, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=3d81057a5f2981c626c1196a6cd5afc0}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.772
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Klinisk kontakt, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.progress_note.v1], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=1, text=Notat smerteteam, description=Fritekstbeskrivelse av et individs helserelaterte hendelser på et spesifikt tidspunkt, sett fra helsepersonellets synsvinkel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.progress_note.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.progress_note.v1]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=3, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.progress_note.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.progress_note.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Notat, description=Fritekstbeskrivelse av helserelaterte hendelser, status, funn eller oppfatninger på et spesifikt tidspunkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Innleggelsesdiagnose'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=1, text=Innleggelsesdiagnose, description=Detaljer om én identifisert helsetilstand, skade, funksjonshemming eller annet forhold som påvirker et individs fysiske, mentale og/eller sosiale velvære., comment=Det er i praksis ikke lett å oppnå et klart skille mellom et problem og en diagnose. I klinisk dokumentasjon med denne arketypen ses problem og diagnose som et kontinuum, med økende krav til detaljer og støttende evidens for å underbygge en diagnose., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Innleggelsesdiagnose']/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Innleggelsesdiagnose']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=2. Innleggelsesdiagnose (ICD-10), description=Identifisering av problemet eller diagnosen ved hjelp av navn., comment=Koding av navnet på problemet eller diagnosen med en terminologi er foretrukket, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: external, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=1, text=3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser, description=Detaljer om én identifisert helsetilstand, skade, funksjonshemming eller annet forhold som påvirker et individs fysiske, mentale og/eller sosiale velvære., comment=Det er i praksis ikke lett å oppnå et klart skille mellom et problem og en diagnose. I klinisk dokumentasjon med denne arketypen ses problem og diagnose som et kontinuum, med økende krav til detaljer og støttende evidens for å underbygge en diagnose., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Smertediagnose, description=Identifisering av problemet eller diagnosen ved hjelp av navn., comment=Koding av navnet på problemet eller diagnosen med en terminologi er foretrukket, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Anatomisk inndeling smertediagnoser, description=Registrering av et enkelt og usammensatt anatomisk sted der problemet eller diagnosen er lokalisert., comment=Koding av navnet på den anatomiske lokaliseringen ved hjelp av en terminologi er foretrukket når dette er mulig. Bruk dette dataelementet for å registrere prekoordinerte anatomiske lokaliseringer. Dersom behovene for å registrere anatomisk sted bestemmes i applikasjonen eller trenger større grad av kompleksitet som f.eks. relativ lokalisering, er det anbefalt å bruke CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location innenfor SLOTet "Strukturert anatomisk lokalisering" i denne arketypen. Dette dataelementet kan ha ubegrenset antall forekomster, for å gjøre det mulig å registrere kliniske scenarier som f.eks. å beskrive et utslett som opptrer flere steder på kroppen, men der alle andre attributter er identiske. Dersom den anatomiske lokaliseringen inkluderes i feltet "Problem/diagnosenavn" via prekoordinerte koder blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: SNOMED-CT
 • Ansikt 
 • Hodet (utenom ansikt) 
 • Rygg 
 • Brystkasse 
 • Abdomen 
 • Bekken 
 • Kjønnsorgan/perineum 
 • Overekstremiteter 
 • Underekstremiteter 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 and name/value='Rygg'], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Rygg, description=Et fysisk sted på eller inne i menneskekroppen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 and name/value='Rygg']/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=Rygg, description=Navngiving av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=Dette dataelementet er det eneste obligatoriske dataelementet i arketypen og bør brukes som det primære dataelementet for registrering av en anatomisk lokalisering. Det er sterkt anbefalt at "Navn på kroppssted" registreres så anatomisk spesifikt som mulig. For eksempel; registrer "øvre øyelokk" heller enn "øyelokk" med "øvre" som kvalifikator; "femte ribben" heller enn "ribben" med en numerisk kvalifikator. Bruk de andre dataelementene for lateralitet, aspekt, region og anatomisk linje for å gi mer detaljer. Dette dataelementet bør kodes med en terminologi som kan assistere beslutningsstøtte når mulig - en passende terminologi for bruk her kunne omfatte individuelle konsepter eller lister av prekoordinerte termer. Fritekst bør kun brukes hvis det ikke finnes en passende terminologi. Dersom navn på kroppssted er oppgitt i foreldrearketypen kan dette dataelementet være redundant. Imidlertid er det identifisert bruksområder der dataverdien kan kopieres inn i dette elementet for å understøtte semantiske spørringer basert på denne arketypen heller enn på foreldrearketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: SNOMED-CT
 • Cervicalregion av rygg 
 • Thorakalregion av rygg 
 • Lumbosakral region av rygg 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 and name/value='Abdomen'], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Abdomen, description=Et fysisk sted på eller inne i menneskekroppen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 and name/value='Abdomen']/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=Abdomen, description=Navngiving av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=Dette dataelementet er det eneste obligatoriske dataelementet i arketypen og bør brukes som det primære dataelementet for registrering av en anatomisk lokalisering. Det er sterkt anbefalt at "Navn på kroppssted" registreres så anatomisk spesifikt som mulig. For eksempel; registrer "øvre øyelokk" heller enn "øyelokk" med "øvre" som kvalifikator; "femte ribben" heller enn "ribben" med en numerisk kvalifikator. Bruk de andre dataelementene for lateralitet, aspekt, region og anatomisk linje for å gi mer detaljer. Dette dataelementet bør kodes med en terminologi som kan assistere beslutningsstøtte når mulig - en passende terminologi for bruk her kunne omfatte individuelle konsepter eller lister av prekoordinerte termer. Fritekst bør kun brukes hvis det ikke finnes en passende terminologi. Dersom navn på kroppssted er oppgitt i foreldrearketypen kan dette dataelementet være redundant. Imidlertid er det identifisert bruksområder der dataverdien kan kopieres inn i dette elementet for å understøtte semantiske spørringer basert på denne arketypen heller enn på foreldrearketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: SNOMED-CT
 • Øvre abdomen 
 • Nedre abdomen 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 and name/value='Overekstremiteter'], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Overekstremiteter, description=Et fysisk sted på eller inne i menneskekroppen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 and name/value='Overekstremiteter']/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overekstremiteter, description=Navngiving av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=Dette dataelementet er det eneste obligatoriske dataelementet i arketypen og bør brukes som det primære dataelementet for registrering av en anatomisk lokalisering. Det er sterkt anbefalt at "Navn på kroppssted" registreres så anatomisk spesifikt som mulig. For eksempel; registrer "øvre øyelokk" heller enn "øyelokk" med "øvre" som kvalifikator; "femte ribben" heller enn "ribben" med en numerisk kvalifikator. Bruk de andre dataelementene for lateralitet, aspekt, region og anatomisk linje for å gi mer detaljer. Dette dataelementet bør kodes med en terminologi som kan assistere beslutningsstøtte når mulig - en passende terminologi for bruk her kunne omfatte individuelle konsepter eller lister av prekoordinerte termer. Fritekst bør kun brukes hvis det ikke finnes en passende terminologi. Dersom navn på kroppssted er oppgitt i foreldrearketypen kan dette dataelementet være redundant. Imidlertid er det identifisert bruksområder der dataverdien kan kopieres inn i dette elementet for å understøtte semantiske spørringer basert på denne arketypen heller enn på foreldrearketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: SNOMED-CT
 • Skulder høyre 
 • Skulder venstre 
 • Overarm høyre 
 • Overarm venstre 
 • Albue høyre 
 • Albue venstre 
 • Underarm høyre 
 • Underarm venstre 
 • Håndledd høyre 
 • Håndledd venstre 
 • Hånd/fingre høyre 
 • Hånd/fingre venstre 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 and name/value='Underekstremiteter'], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Underekstremiteter, description=Et fysisk sted på eller inne i menneskekroppen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 and name/value='Underekstremiteter']/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=Underekstremiteter, description=Navngiving av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=Dette dataelementet er det eneste obligatoriske dataelementet i arketypen og bør brukes som det primære dataelementet for registrering av en anatomisk lokalisering. Det er sterkt anbefalt at "Navn på kroppssted" registreres så anatomisk spesifikt som mulig. For eksempel; registrer "øvre øyelokk" heller enn "øyelokk" med "øvre" som kvalifikator; "femte ribben" heller enn "ribben" med en numerisk kvalifikator. Bruk de andre dataelementene for lateralitet, aspekt, region og anatomisk linje for å gi mer detaljer. Dette dataelementet bør kodes med en terminologi som kan assistere beslutningsstøtte når mulig - en passende terminologi for bruk her kunne omfatte individuelle konsepter eller lister av prekoordinerte termer. Fritekst bør kun brukes hvis det ikke finnes en passende terminologi. Dersom navn på kroppssted er oppgitt i foreldrearketypen kan dette dataelementet være redundant. Imidlertid er det identifisert bruksområder der dataverdien kan kopieres inn i dette elementet for å understøtte semantiske spørringer basert på denne arketypen heller enn på foreldrearketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: SNOMED-CT
 • Hofte høyre 
 • Hofte venstre 
 • Lår høyre 
 • Lår venstre 
 • Kne høyre 
 • Kne venstre 
 • Legg høyre 
 • Legg venstre 
 • Ankel høyre 
 • Ankel venstre 
 • Fot/tær høyre 
 • Fot/tær venstre 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.diagnosekategorier_smertereg.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Diagnosekategorier smerteregisteret, description=Arketype laget spesifikt for å understøtte registrering av diagnosekategorier for Smerteregisteret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.diagnosekategorier_smertereg.v0]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3a. Smertekategori, description=Smertekategori., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Akutt smerte 
 • 2 - Langvarig smerte > 3 mnd 
 • 3 - Palliativ 
 • 4 - Annet 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.diagnosekategorier_smertereg.v0]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b. Diagnosekategori (3a: Akutt smerte), description=Diagnosekategori (3a: Akutt smerte)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - På grunn av kirurgi 
 • 2 - På grunn av skade/traume 
 • 3 - På grunn av sykdom 
 • 4 - Annet 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.diagnosekategorier_smertereg.v0]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b. Diagnosekategori (3a: Langvarig smerte > 3 mnd/Palliativ), description=Diagnosekategori (3a: Langvarig smerte > 3 mnd/Palliativ)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Primær smerte 
 • 2 - Kreftsmerte 
 • 3 - Postkirurgisk og posttraumatisk smerte 
 • 4 - Nevropatisk smerte 
 • 5 - Hodepine og orofacial smerte 
 • 6 - Sekundær visceral smerte 
 • 7 - Sekundær muskelskjelettsmerte 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.diagnosekategorier_smertereg.v0]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prosedyrekode (3b: Kirurgi), description=Prosedyrekode (3b: Kirurgi)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.diagnosekategorier_smertereg.v0]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i. Diagnosesubkategori (3b: Primær), description=Diagnosesubkategori (3b: Primær)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Utbredte smertetilstander 
 • 2 - Lokalisert 
 • 3 - Visceral 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.diagnosekategorier_smertereg.v0]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i. Diagnosesubkategori (3b: Nevropatisk), description=Diagnosesubkategori (3b: Nevropatisk)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Perifer 
 • 2 - Sentral 
 • 3 - Andre former 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.diagnosekategorier_smertereg.v0]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i. Diagnosesubkategori (3b: Hodepine/orofacial), description=Diagnosesubkategori (3b: Hodepine/orofacial)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Primær hodepine 
 • 2 - Sekundær hodepine 
 • 3 - Orofaciale smerter 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.diagnosekategorier_smertereg.v0]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i. Diagnosesubkategori (3b: Muskelskjelett), description=Diagnosesubkategori (3b: Muskelskjelett)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Fra persisterende inflammasjon 
 • 2 - Fra strukturelle osteoartikulære forandringer 
 • 3 - Andre muskelskjelett smertesyndromer 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Problem/diagnose detaljer, description=Brukes for å registrere detaljer til problem/diagnose blant annet ICD koder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i a. Utbredte'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i a. Utbredte, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Fibromyalgi (forutsetter bruk av ACR kriteriene) 
 • Generalisert smerte INA (brukes synonymt med CWP definert i ACR kriteriene 1990) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i b. Lokalisert'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i b. Lokalisert, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Leddsmerte; skulderledd 
 • Leddsmerte; albueledd 
 • Leddsmerte; håndledd 
 • Leddsmerte; håndrot/fingerledd 
 • Leddsmerte; hofteledd/sakroiliakaledd 
 • Leddsmerte; kneledd 
 • Leddsmerte; ankelledd/fotrotsledd/tåledd 
 • Smerte i ekstremitet; skulderregion (bløtvev) 
 • Smerte i ekstremitet; overarm (bløtvev) 
 • Smerte i ekstremitet; underarm (bløtvev) 
 • Smerte i ekstremitet; hånd (bløtvev) 
 • Smerte i ekstremitet; bekken/lår (bløtvev) 
 • Smerte i ekstremitet; legg (bløtvev) 
 • Smerte i ekstremitet; fot/tå (bløtvev) 
 • Cervicobrakialt syndrom (lidelser i cervikalskive M50.-, toraksapertursyndrom G54.0) 
 • Nakkesmerte (ekskl. nakkesmerte som skyldes lidelse i cervikalskive M50.-), smerte i svelg R07.0) 
 • Ryggsmerte i torakaldelene (ekskl. smerte som skyldes lidelse i mellomvirvelskive M51.-) 
 • Lumbago (ekskl. lumbago med isjialgi M54.4, smerte som skyldes forskyvning av mellomvirvelskive M51.2) 
 • Sympatisk refleksdystrofi (CRPS type 1) 
 • Smerte i fremre brystvegg INA (ekskl. brystsmerte R 07.4) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i c. Visceral'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i c. Visceral, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Smerte i svelg 
 • Uspesifsert brystsmerte 
 • Smerte lokalisert til øvre abdomen 
 • Smerte i bekken og perineum 
 • Smerte lokalisert til andre deler av nedre abdomen 
 • Annen og uspesifisert smerte i buk og bekken 
 • Irritabel tarmsyndrom 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3 b i d. Kreftsmertediagnose (ICD-10)'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3 b i d. Kreftsmertediagnose (ICD-10), description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Ondartet svulst på utside av overleppe 
 • Ondartet svulst på utside av underleppe 
 • Ondartet svulst på utside av leppe, uspesifisert 
 • Ondartet svulst på innside av overleppe 
 • Ondartet svulst på innside av underleppe 
 • Ondartet svulst på innside av leppe, uspesifisert 
 • Ondartet svulst i munnvik 
 • Overlappende ondartet svulst i leppe 
 • Ondartet svulst på uspesifisert del av leppe 
 • Ondartet svulst i tungerot 
 • Ondartet svulst på fremre to tredjedeler av overside av tunge 
 • Ondartet svulst på tungerand 
 • Ondartet svulst på fremre to tredjedeler av underside av tunge 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av fremre to tredjedeler av tunge 
 • Ondartet svulst i tungemandel 
 • Overlappende ondartet svulst i tunge 
 • Ondartet svulst på uspesifisert del av tunge 
 • Ondartet svulst i tannkjøtt i overkjeve 
 • Ondartet svulst i tannkjøtt i underkjeve 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i tannkjøtt 
 • Ondartet svulst i fremre del av munngulv 
 • Ondartet svulst i laterale del av munngulv 
 • Overlappende ondartet svulst i munngulv 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av munngulv 
 • Ondartet svulst i hard gane 
 • Ondartet svulst i bløt gane 
 • Ondartet svulst i drøvel 
 • Overlappende ondartet svulst i gane 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i gane 
 • Ondartet svulst i kinnslimhinne 
 • Ondartet svulst i vestibulum oris 
 • Ondartet svulst i retromolært område 
 • Overlappende ondartet svulst i annen eller uspesifisert del av munn 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av munn 
 • Ondartet svulst i ørespyttkjertel 
 • Ondartet svulst i submandibularspyttkjertel 
 • Ondartet svulst i sublingvalspyttkjertel 
 • Overlappende ondartet svulst i stor spyttkjertel 
 • Ondartet svulst i uspesifisert stor spyttkjertel 
 • Ondartet svulst i tonsilleseng 
 • Ondartet svulst i ganebue 
 • Overlappende ondartet svulst i tonsille 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i tonsille 
 • Ondartet svulst i vallecula epiglottica 
 • Ondartet svulst på fremre overflate av strupelokk 
 • Ondartet svulst på sidevegg i oropharynx 
 • Ondartet svulst på bakvegg i oropharynx 
 • Ondartet svulst i gjellebuespalte 
 • Overlappende ondartet svulst i oropharynx 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av oropharynx. 
 • Ondartet svulst på øvre vegg i nasopharynx 
 • Ondartet svulst på bakre vegg i nasopharynx 
 • Ondartet svulst på sidevegg i nasopharynx 
 • Ondartet svulst på fremre vegg i nasopharynx 
 • Overlappende ondartet svulst i nasopharynx 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av nasopharynx 
 • Ondartet svulst i sinus piriformis 
 • Ondartet svulst i postkrikoidalt område 
 • Ondartet svulst på hypofaryngeal side av plica aryepiglottica 
 • Ondartet svulst på bakre vegg i hypopharynx 
 • Overlappende ondartet svulst i hypopharynx 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av hypopharynx, 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av svelg 
 • Ondartet svulst i Waldeyers ring 
 • Overlappende ondartet svulst i leppe, munnhule eller svelg 
 • Ondartet svulst i øvre tredjedel av spiserør 
 • Ondartet svulst i midtre tredjedel av spiserør 
 • Ondartet svulst i nedre tredjedel av spiserør 
 • Overlappende ondartet svulst i spiserør 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av spiserør 
 • Ondartet svulst i cardia ventriculi 
 • Ondartet svulst i fundus ventriculi 
 • Ondartet svulst i corpus ventriculi 
 • Ondartet svulst i antrum pyloricum 
 • Ondartet svulst i pylorus 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av ventrikkelens curvatura minor 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av ventrikkelens curvatura major 
 • Overlappende ondartet svulst i magesekk 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av magesekk 
 • Ondartet svulst i tolvfingertarm 
 • Ondartet svulst i jejunum 
 • Ondartet svulst i ileum 
 • Ondartet svulst i Meckels divertikkel 
 • Overlappende ondartet svulst i tynntarm 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av tynntarm 
 • Ondartet svulst i blindtarm (coecum) 
 • Ondartet svulst i blindtarmsvedheng 
 • Ondartet svulst i colon ascendens 
 • Ondartet svulst i colons leverfleksur 
 • Ondartet svulst i colon transversum 
 • Ondartet svulst i colons miltfleksur 
 • Ondartet svulst i colon descendens 
 • Ondartet svulst i sigmoideum 
 • Overlappende ondartet svulst i tykktarm 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av tykktarm 
 • Ondartet svulst i overgang mellom sigmoideum og rektum 
 • Ondartet svulst i rektum 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av endetarmsåpning 
 • Ondartet svulst i analkanal 
 • Ondartet svulst i kloakkogen sone 
 • Overlappende ondartet svulst i rektum, anus eller analkanal 
 • Levercellekarsinom 
 • Karsinom i intrahepatisk gallegang 
 • Hepatoblastom 
 • Angiosarkom i lever 
 • Annet sarkom i lever 
 • Annet karsinom i lever 
 • Ondartet svulst av uspesifisert type i lever 
 • Ondartet svulst i galleblære 
 • Ondartet svulst i ekstrahepatisk gallegang 
 • Ondartet svulst i Vaters ampulle 
 • Overlappende ondartet svulst i galleveier 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av galleveier 
 • Ondartet svulst i bukspyttkjertelhode 
 • Ondartet svulst i bukspyttkjertelkropp 
 • Ondartet svulst i bukspyttkjertelhale 
 • Ondartet svulst i bukspyttkjertels utførselsgang 
 • Ondartet svulst i endokrin bukspyttkjertel 
 • Ondartet svulst i annen spesifisert del av bukspyttkjertel 
 • Overlappende ondartet svulst i bukspyttkjertel 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av bukspyttkjertel 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av tarmkanal 
 • Ondartet svulst i milt 
 • Overlappende ondartet svulst i fordøyelsessystemet 
 • Ondartet svulst med ufullstendig angitt lokalisasjon i fordøyelsessystemet 
 • Ondartet svulst i nesehule 
 • Ondartet svulst i mellomøre eller indre øre 
 • Ondartet svulst i maksillarsinus 
 • Ondartet svulst i ethmoidalsinus 
 • Ondartet svulst i frontalsinus 
 • Ondartet svulst i sfenoidalsinus 
 • Overlappende ondartet svulst i bihule 
 • Ondartet svulst i uspesifisert bihule 
 • Ondartet svulst i glottis 
 • Ondartet svulst i supraglottiske del av strupe 
 • Ondartet svulst i subglottiske del av strupe 
 • Ondartet svulst i strupebrusk 
 • Overlappende ondartet svulst i strupe 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av strupe 
 • Ondartet svulst i luftrør 
 • Ondartet svulst i hovedbronkie 
 • Ondartet svulst i lungeoverlappens bronkie- eller lungevev 
 • Ondartet svulst i lungemidtlappens bronkie- eller lungevev 
 • Ondartet svulst i lungeunderlappens bronkie- eller lungevev 
 • Overlappende ondartet svulst i bronkie eller lunge 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av bronkie eller lunge 
 • Ondartet svulst i skulderblad eller lang knokkel i overekstremitet 
 • Ondartet svulst i kort knokkel i overekstremitet 
 • Ondartet svulst i lang knokkel i underekstremitet 
 • Ondartet svulst i kort knokkel i underekstremitet 
 • Overlappende ondartet svulst i knokkel eller leddbrusk i ekstremitet 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av knokkel eller leddbrusk i ekstremitet 
 • Ondartet svulst i knokkel i skalle eller ansikt 
 • Ondartet svulst i underkjeve 
 • Ondartet svulst i ryggsøyle 
 • Ondartet svulst i ribben, brystben eller krageben 
 • Ondartet svulst i bekkenben, korsben eller haleben 
 • Overlappende ondartet svulst i knokkel eller leddbrusk 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av knokkel eller leddbrusk 
 • Malignt melanom på leppe 
 • Malignt melanom på øyelokk eller øyevinkel 
 • Malignt melanom på øre eller i ytre øregang 
 • Malignt melanom i annen eller uspesifisert del av ansikt 
 • Malignt melanom i hodebunn eller på hals 
 • Malignt melanom på trunkus 
 • Malignt melanom på overekstremitet eller skulder 
 • Malignt melanom på underekstremitet eller hofte 
 • Overlappende malignt melanom i hud 
 • Malignt melanom med uspesifisert lokalisasjon i hud 
 • Ondartet svulst i hud på leppe 
 • Ondartet svulst i hud på øyelokk eller øyevinkel 
 • Ondartet svulst i hud på øre eller i ytre øregang 
 • Ondartet svulst i hud i annen eller uspesifisert del av ansikt 
 • Ondartet svulst i hud i hodebunn eller på hals 
 • Ondartet svulst i hud på trunkus 
 • Ondartet svulst i hud på overekstremitet eller skulder 
 • Ondartet svulst i hud på underekstremitet eller hofte 
 • Overlappende ondartet svulst i hud 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i hud 
 • Mesoteliom i brysthinne 
 • Mesoteliom i bukhinne 
 • Mesoteliom i perikard 
 • Mesoteliom med annet spesifisert utgangspunkt 
 • Mesoteliom med uspesifisert lokalisasjon 
 • Kaposis sarkom i hud 
 • Kaposis sarkom i bløtvev 
 • Kaposis sarkom i gane 
 • Kaposis sarkom i lymfeknuter 
 • Kaposis sarkom med annet spesifisert utgangspunkt 
 • Kaposis sarkom i flere organer 
 • Kaposis sarkom med uspesifisert lokalisasjon 
 • Ondartet svulst i perifer nerve i hode, ansikt eller hals 
 • Ondartet svulst i perifer nerve i overekstremitet eller skulder 
 • Ondartet svulst i perifer nerve i underekstremitet eller hofte 
 • Ondartet svulst i perifer nerve i toraks 
 • Ondartet svulst i perifer nerve i buken 
 • Ondartet svulst i perifer nerve i bekken 
 • Ondartet svulst i perifer nerve med uspesifisert lokalisasjon i trunkus 
 • Overlappende ondartet svulst i perifer nerve eller det autonome nervesystem 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i perifer nerve eller det autonome 
 • Ondartet svulst i retroperitoneum 
 • Ondartet svulst i spesifisert del av bukhinne 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i bukhinne 
 • Overlappende ondartet svulst i retroperitoneum eller bukhinne 
 • Ondartet svulst i bindevev eller bløtvev i hode, ansikt eller på hals 
 • Ondartet svulst i bindevev eller bløtvev i overekstremitet eller skulder 
 • Ondartet svulst i bindevev eller bløtvev i underekstremitet eller hofte 
 • Ondartet svulst i bindevev eller bløtvev i toraks 
 • Ondartet svulst i bindevev eller bløtvev i buken 
 • Ondartet svulst i bindevev eller bløtvev i bekken 
 • Ondartet svulst i bindevev eller bløtvev med uspesifisert lokalisasjon i trunkus 
 • Overlappende ondartet svulst i bindevev eller bløtvev 
 • Ondartet svulst i bindevev eller bløtvev med uspesifisert lokalisasjon 
 • Ondartet svulst i brystvorte eller areola mammae 
 • Ondartet svulst i sentral del av bryst 
 • Ondartet svulst i øvre indre kvadrant av bryst 
 • Ondartet svulst i nedre indre kvadrant av bryst 
 • Ondartet svulst i øvre ytre kvadrant av bryst 
 • Ondartet svulst i nedre ytre kvadrant av bryst 
 • Ondartet svulst i aksillær del av bryst 
 • Overlappende ondartet svulst i bryst 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i bryst 
 • Ondartet svulst i stor kjønnsleppe 
 • Ondartet svulst i liten kjønnsleppe 
 • Ondartet svulst i klitoris 
 • Overlappende ondartet svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i ytre kvinnelige kjønnsorganer 
 • Ondartet svulst i skjede 
 • Ondartet svulst i endocervix 
 • Ondartet svulst i ektocervix 
 • Overlappende ondartet svulst i livmorhals 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i livmorhals 
 • Ondartet svulst i isthmus uteri 
 • Ondartet svulst i livmorslimhinne 
 • Ondartet svulst i muskulatur i livmorvegg 
 • Ondartet svulst i fundus uteri 
 • Overlappende ondartet svulst i livmorlegeme 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i livmorlegeme 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av livmor 
 • Ondartet svulst i eggstokk 
 • Ondartet svulst i eggleder 
 • Ondartet svulst i ligamentum latum uteri 
 • Ondartet svulst i ligamentum rotundum uteri 
 • Ondartet svulst i parametrium 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i adnexa uteri 
 • Ondartet svulst i annen spesifisert del av kvinnelige kjønnsorganer 
 • Overlappende ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i kvinnelige kjønnsorganer 
 • Ondartet svulst i morkake 
 • Ondartet svulst i forhud 
 • Ondartet svulst i penishode 
 • Ondartet svulst i penisskaft 
 • Overlappende ondartet svulst i penis 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i penis 
 • Ondartet svulst i blærehalskjertel 
 • Ondartet svulst i ikke-descendert testikkel 
 • Ondartet svulst i descendert testikkel 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i testikkel 
 • Ondartet svulst i bitestikkel 
 • Ondartet svulst i sædleder 
 • Ondartet svulst i pung 
 • Ondartet svulst i annen del av mannlige kjønnsorganer 
 • Overlappende ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i mannlige kjønnsorganer 
 • Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken 
 • Ondartet svulst i nyrebekken 
 • Ondartet svulst i urinleder 
 • Ondartet svulst i blæretrekant 
 • Ondartet svulst i blæretak 
 • Ondartet svulst i sidevegg i urinblære 
 • Ondartet svulst i fremre vegg i urinblære 
 • Ondartet svulst i bakre vegg i urinblære 
 • Ondartet svulst i blærehals 
 • Ondartet svulst i urinlederåpning 
 • Ondartet svulst i urachus 
 • Overlappende ondartet svulst i urinblære 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i urinblære 
 • Ondartet svulst i urinrør 
 • Ondartet svulst i parauretral kjertel 
 • Overlappende ondartet svulst i urinveisorgan 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i urinveisorgan 
 • Ondartet svulst i conjunctiva 
 • Ondartet svulst i hornhinne 
 • Ondartet svulst i netthinne 
 • Ondartet svulst i årehinne 
 • Ondartet svulst i strålelegeme 
 • Ondartet svulst i tårekjertel eller tårekanal 
 • Ondartet svulst i øyehule 
 • Overlappende ondartet svulst i øye eller øyets adneksstruktur 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i øye 
 • Ondartet svulst i hjernehinne 
 • Ondartet svulst i ryggmargshinne 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i hjerne- eller ryggmargshinne 
 • Ondartet svulst i storhjerne unntatt lapper og ventrikler 
 • Ondartet svulst i pannelapp 
 • Ondartet svulst i tinninglapp 
 • Ondartet svulst i isselapp 
 • Ondartet svulst i bakhodelapp 
 • Ondartet svulst i hjerneventrikkel 
 • Ondartet svulst i lillehjerne 
 • Ondartet svulst i hjernestamme 
 • Overlappende ondartet svulst i hjerne 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i hjerne 
 • Ondartet svulst i ryggmarg 
 • Ondartet svulst i cauda equina 
 • Ondartet svulst i nervus olfactorius 
 • Ondartet svulst i nervus opticus 
 • Ondartet svulst i nervus vestibulocochlearis 
 • Ondartet svulst i annen eller uspesifisert hjernenerve 
 • Overlappende ondartet svulst i hjerne eller annen del av sentralnervesystem 
 • Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i sentralnervesystem 
 • Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel 
 • Ondartet svulst i binyrebark 
 • Ondartet svulst i binyremarg 
 • Ondartet svulst i uspesifisert del av binyre 
 • Ondartet svulst i biskjoldbruskkjertel 
 • Ondartet svulst i hypofyse 
 • Ondartet svulst i ductus craniopharyngealis 
 • Ondartet svulst i corpus pineale 
 • Ondartet svulst i glomus caroticum 
 • Ondartet svulst i aortalegeme eller annet paraganglion 
 • Ondartet svulst med affeksjon av multiple uspesifiserte endokrine kjertler 
 • Ondartet svulst i uspesifisert endokrin kjertel 
 • Ondartet svulst i hode, ansikt eller hals 
 • Ondartet svulst i toraks 
 • Ondartet svulst i buken 
 • Ondartet svulst i bekken 
 • Ondartet svulst i overekstremitet 
 • Ondartet svulst i underekstremitet 
 • Ondartet svulst med annet ufullstendig angitt utgangspunkt 
 • Overlappende ondartet svulst med annet eller ufullstendig angitt utgangspunkt 
 • Metastase eller uspesifisert ondartet svulst i lymfeknute i hode, ansikt eller på hals 
 • Mikrometastase i lymfeknute i hode, ansikt eller på hals 
 • Metastase eller uspesifisert ondartet svulst i intratorakal lymfeknute 
 • Mikrometastase i intratorakal lymfeknute 
 • Metastase eller uspesifisert ondartet svulst i intraabdominal lymfeknute 
 • Mikrometastase i intraabdominal lymfeknute 
 • Metastase eller uspesifisert ondartet svulst i lymfeknute i aksille eller overek 
 • Mikrometastase i lymfeknute i aksille eller overekstremitet 
 • Metastase eller uspesifisert ondartet svulst i lymfeknute i lyske eller underekstremitet 
 • Mikrometastase i lymfeknute i lyske eller underekstremitet 
 • Metastase eller uspesifisert ondartet svulst i lymfeknute i bekken 
 • Mikrometastase i lymfeknute i bekken 
 • Metastase eller uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter i flere kroppsregioner 
 • Mikrometastase i lymfeknuter i flere kroppsregioner 
 • Metastase eller uspesifisert ondartet svulst i lymfeknute med uspesifisert lokalitet 
 • Mikrometastase i lymfeknute med uspesifisert lokalisasjon 
 • Metastase i lunge 
 • Mikrometastase i lunge 
 • Metastase i mediastinum 
 • Mikrometastase i mediastinum 
 • Metastase i brysthinne 
 • Mikrometastase i brysthinne 
 • Metastase i annet eller uspesifisert åndedrettsorgan 
 • Mikrometastase i annet eller uspesifisert åndedrettsorgan 
 • Metastase i tynntarm 
 • Mikrometastase i tynntarm 
 • Metastase i tykktarm, endetarm, analkanal eller endetarmsåpning 
 • Mikrometastase i tykktarm, endetarm, analkanal eller endetarmsåpning 
 • Metastase i retroperitoneum eller bukhinne 
 • Mikrometastase i retroperitoneum eller bukhinne 
 • Metastase i lever eller intrahepatisk gallegang 
 • Mikrometastase i lever eller intrahepatisk gallegang 
 • Metastase i annet eller uspesifisert fordøyelsesorgan 
 • Mikrometastase i annet eller uspesifiserte fordøyelsesorgan 
 • Metastase i nyre eller nyrebekken 
 • Mikrometastase i nyre eller nyrebekken 
 • Metastase i urinblære eller annen eller uspesifisert del av urinveier 
 • Mikrometastase i urinblære eller annen eller uspesifisert del av urinveier 
 • Metastase i hud 
 • Mikrometastase i hud 
 • Metastase i hjerne eller hjernehinne 
 • Mikrometastase i hjerne eller hjernehinne 
 • Metastase i annen eller uspesifisert del av nervesystemet 
 • Mikrometastase i annen eller uspesifisert del av nervesystemet 
 • Metastase i knokkel eller benmarg 
 • Mikrometastase i knokkel eller benmarg 
 • Metastase i eggstokk 
 • Mikrometastase i eggstokk 
 • Metastase i binyre 
 • Mikrometastase i binyre 
 • Metastase med annen spesifisert lokalisasjon 
 • Mikrometastase med annen spesifisert lokalisasjon 
 • Metastase med uspesifisert lokalisasjon 
 • Mikrometastase med uspesifisert lokalisasjon 
 • Ondartet svulst med utgangspunkt angitt som ukjent 
 • Ondartet svulst med uspesifisert utgangspunkt 
 • Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom 
 • (Klassisk) Hodgkins sykdom av type nodulær sklerose 
 • (Klassisk) Hodgkin lymfom av blandingstype 
 • Lymfocyttfattig (klassisk) Hodgkin lymfom 
 • Lymfocyttrikt (klassisk Hodgkin lymfom 
 • Annen type av (klassisk) Hodgkin lymfom 
 • Uspesifisert Hodgkins sykdom 
 • Follikulært lymfom grad 1 
 • Follikulært lymfom grad 2 
 • Follikulært lymfom av uspesifisert grad 3 
 • Follikulært lymfom grad 3a 
 • Follikulært lymfom grad 3b 
 • Diffust follikkelsenterlymfom 
 • Kutant follikkelsenterlymfom 
 • Annen type av follikulært lymfom 
 • Uspesifisert follikulært lymfom 
 • Småcellet B-cellelymfom 
 • Mantelcellelymfom 
 • Diffust storcellet B-celle lymfom 
 • Lymfoblastisk (diffust) lymfom 
 • Burkitt lymfom 
 • Annen type ikke-follikulært lymfom 
 • Uspesifisert ikke-follikulært (diffust) lymfom 
 • Mycosis fungoides 
 • Sézary syndrom 
 • Perifert T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted 
 • Annet modent T/NK-cellelymfom 
 • Anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom 
 • Anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom 
 • Uspesifisert kutant T-cellelymfom 
 • Uspesifisert modent T/NK-cellelymfom 
 • Uspesifisert B-cellelymfom 
 • Mediastinalt storcellet B-cellelymfom 
 • Annen spesifisert type non-Hodgkin lymfom 
 • Uspesifisert non-Hodgkin lymfom 
 • Ekstranodalt NK/T nasal type Tcellelymfom 
 • Hepatosplenisk T-celle lymfom 
 • Enteropati-type T-cellelymfom 
 • Subkutant pannikulitt-liknende T-cellelymfom 
 • Blastisk NK-cellelymfom 
 • Angioimmunoblastisk T-cellelymfom 
 • Primær kutan CD30-positiv T-celleproliferasjon 
 • Waldenströms makroglobulinemi 
 • Annen sykdom med tunge kjeder 
 • Immunoproliferativ tynntarmssykdom 
 • Ekstranodalt marginalsone B-cellelymfom i mukosaassosiert lymfoid vev 
 • Annen ondartet immunoproliferativ sykdom 
 • Uspesifisert ondartet immunoproliferativ sykdom 
 • Myelomatose 
 • Plasmacelleleukemi 
 • Ekstramedullært plasmocytom 
 • Solitært plasmocytom 
 • Akutt lymfatisk leukemi 
 • Kronisk lymfatisk leukemi av B-celletype 
 • Prolymfocyttleukemi av B-celletype 
 • Hårcelleleukemi 
 • Adult T-celleleukemi eller lymfom 
 • Prolymfocyttleukemi av T-celletype 
 • Annen lymfatisk leukemi 
 • Burkitt leukemi 
 • Uspesifisert lymfatisk leukemi 
 • Akutt myelogen leukemi 
 • Kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-positiv 
 • Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ 
 • Myeloid sarkom 
 • Akutt promyelocyttleukemi 
 • Akutt myelomonocyttleukemi 
 • Akutt myelogen leukemi med 11q23-aberrasjon 
 • Annen myelogen leukemi 
 • Akutt myelogen leukemi med multilineær dysplasi 
 • Uspesifisert myelogen leukemi 
 • Akutt monoblast/monocyttleukemi 
 • Kronisk myelomonocyttleukemi 
 • Juvenil myelomonocyttleukemi 
 • Annen monocyttleukemi 
 • Uspesifisert monocyttleukemi 
 • Akutt erytroid leukemi 
 • Akutt megakaryoblastleukemi 
 • Mastcelleleukemi 
 • Akutt panmyelose med myelofibrose 
 • Myelodysplastisk eller myeloproliferativ sykdom, ikke klassifisert annet sted 
 • Annen spesifisert leukemi 
 • Akutt leukemi med uspesifisert celletype 
 • Kronisk leukemi med uspesifisert celletype 
 • Annen leukemi med uspesifisert celletype 
 • Uspesifisert leukemi 
 • Multifokal og multisystemisk Langerhanscellehistiocytose 
 • Malign mastcelletumor 
 • Sarkom med dendrittiske celler 
 • Multifokal og unisystemisk Langerhanscellehistiocytose 
 • Unifokal Langerhanscellehistiocytose 
 • Annen spesifisert ondartet svulst utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev 
 • Histiocytært sarkom 
 • Upesifisert ondartet svulst utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev 
 • Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i e. Postkir./-traumatisk'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i e. Postkir./-traumatisk, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Fantomlemsyndrom med smerte 
 • Sympatisk refleksdystrofi (CRPS type 1) 
 • Kausalgi (CRPS type 2) 
 • Lidelse i muskel-skjelettsystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted 
 • Pseudartrose etter fusjon eller artrodese 
 • Postlaminektomisyndrom, ikke klassifisert annet sted 
 • Følgetilstander etter hodeskader 
 • Forstuing og forstrekking i cervikalkolumna (Inkl. Nakkeslengskade INA) 
 • Følgetilstander etter skader på hals og trunkus. Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S19.9, S29.9, S39.9 og T09.9. 
 • Følgetilstander etter skader på overekstremitet. Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S49.9, S59.9, S69.9 og T11.9. 
 • Følgetilstander etter skader på underekstremitet. Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S79.9, S89.9, S99.9 og T13.9. 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i f. Perifer'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i f. Perifer, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Nevralgi etter herpes zoster (bidiagnose til B02.2†) Postherpetisk: geniculoganglionitt, trigeminusnevralgi 
 • Interkostal nevropati 
 • Diabetisk mononevropati (bidiagnoser til E10 -E14†) 
 • Andre spesifiserte polynevropatier 
 • Uspesifisert polynevropati 
 • Diabetisk polynevropati (bidiagnoser til E10 -E14†) 
 • Radikulopati overekstremitet (2. desimal: 1-4) 
 • Radikulopati undereksremitet (2. desimal: 5-7) 
 • Uspesifisert nevralgi og nevritt (ekskl. isjialgi (M54.3-M54.4), mononevropatier (G56-G58), radikulitt: 
 • Multippel sklerose (MS) Brukes kun når denne forklarer smertene. 
 • Skade på uspesifisert nerve i overekstremitet, uspesifisert del. Ekskl: brudd i overekstremitet, uspesifisert del (T10), knusningsskade i overekstremitet INA(T04.2), skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T06) 
 • Skade på uspesifisert nerve i underekstremitet, uspesifisert del. Ekskl: brudd i underekstremitet, uspesifisert del (T12), knusningsskade i underekstremitet INA(T04.3), skader som omfatter flere kroppsregioner (T00-T06). 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i g. Sentral'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i g. Sentral, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Andre spesifiserte ryggmargssykdommer 
 • Andre spesifiserte lidelser i sentralnervesystemet 
 • Følgetilstander etter hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt 
 • Følgetilstander etter skade på ryggmarg. Følgetilstander etter skade som kan klassifiseres under S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 og T09.3. 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i h. Andre former'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i h. Andre former, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Fantomlemsyndrom med smerte 
 • Kausalgi (CRPS type 2) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i i. Primær hodepine'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i i. Primær hodepine, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Migrene uten aura [vanlig migrene] 
 • Migrene med aura [klassisk migrene] 
 • Andre hodepine syndromer 
 • Cluster-hodepinesyndrom 
 • Tensjonshodepine 
 • Langvarig posttraumatisk hodepine 
 • Andre spesifiserte hodepinesyndromer 
 • Kjeveleddslidelser (TMD) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i j. Sekundær hodepine'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i j. Sekundær hodepine, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Legemiddelutløst hodepine, ikke klassifisert annet sted 
 • Andre spesifiserte hodepinesyndromer 
 • Hodepine (Ekskl. G50.1, G43-G44, G50.0) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3 b i k. Orofacial'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3 b i k. Orofacial, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Trigeminusnevralgi 
 • Atypisk ansiktssmerte 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i l. Visceral'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i l. Visceral, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Mb Crohn 
 • Ulcerøs colitt 
 • Annen langvarig pankreatitt (infeksiøs, residiverende, tilbakevendende, INA) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i m. Persisterende inflammasjon'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i m. Persisterende inflammasjon, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Ankyloserende spondylitt 
 • Annen revmatoid artritt 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i n. Strukturelle osteoartikulære'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i n. Strukturelle osteoartikulære, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Hofteleddsartrose 
 • Kneleddsartrose 
 • Osteoporose med patologisk brudd 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_diagnosis_dips.v0]/items[at0001 and name/value='3b i o. Andre'], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=3b i o. Andre, description=Navnet på problem/diagnose, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD-10
 • Adhesjonskapsulitt i skulder 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_qualifier.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Problem/diagnose-kvalifikator, description=Kontekst- eller tidsspesifikk kvalifikator for et problem eller en diagnose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='3. Diagnosekategorier og koder for smertediagnoser']/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.problem_qualifier.v1]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=4, text=3c. Hoveddiagnose, description=Kategorisering av problemet eller diagnosen innenfor en spesifikk kontakt og/eller lokal behandlingssammenheng., comment=Dette elementet inneholder et verdisett som er i vanlig bruk innen diagnosekategorisering. I episodiske behandlingssammenhenger (som regel spesialisthelsetjenesten) er det vanlig å kategorisere/organisere diagnoser i henhold til deres forhold til hoveddiagnosen som behandles i den aktuelle kontakten. Disse kategoriene kan også brukes for klinisk koding, rapportering og fakturering. I noen land omtales diagnosekategorien som "en DRG". I tillegg gjør muligheten for å legge til annen fri eller kodet tekst at det er mulig å bruke andre lokale verdisett ved behov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Hoveddiagnose 
 • Bidiagnose 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=1, text=Legemiddelbruk, description=Informasjon om administrering og inntak av et spesifikt legemiddel eller en type eller klasse legemiddel ved eller i løpet av en hendelse, f.eks. et tidspunkt eller et tidsintervall., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022], code=at0022, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse'], code=at0023, itemType=EVENT, level=3, text=4a. Analgetika ved innleggelse, description=Denne hendelsesattributten må defineres eksplisitt og begrenses til et spesifikt tidspunkt eller tidsintervall i et templat eller applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=5, text=Analgetika, description=*Name of medication or class of medication. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Analgetika
Standard verdi: Analgetika, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=5, text=Brukes?, description=*Is the individual using the medication or class of medication at or during the event? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0003]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=6, text=Ukjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Non-opioider'], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=5, text=Non-opioider, description=*Details about specific medications if a medication class is specified in the 'Medication name'. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Non-opioider']/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=6, text=Non-opioider, description=*Name of the specific medication or subclass of medication., comment=Use to identify the specific medication used if a class is identified in 'Medication name'. Redundant if the name is identified using the 'Medication name' data element., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Opioider
Standard verdi: Opioider, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Non-opioider']/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Brukes?, description=*Is the individual using the medication or class of medication at or during the event? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Opioider'], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=5, text=Opioider, description=*Details about specific medications if a medication class is specified in the 'Medication name'. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Opioider']/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=6, text=Opioider, description=*Name of the specific medication or subclass of medication., comment=Use to identify the specific medication used if a class is identified in 'Medication name'. Redundant if the name is identified using the 'Medication name' data element., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Opioider
Standard verdi: Opioider, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Opioider']/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Brukes?, description=*Is the individual using the medication or class of medication at or during the event? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Benzodiazepiner'], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=5, text=Benzodiazepiner, description=*Details about specific medications if a medication class is specified in the 'Medication name'. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Benzodiazepiner']/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=6, text=Benzodiazepiner, description=*Name of the specific medication or subclass of medication., comment=Use to identify the specific medication used if a class is identified in 'Medication name'. Redundant if the name is identified using the 'Medication name' data element., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Benzodiazepinderivater
Standard verdi: Benzodiazepinderivater, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Benzodiazepiner']/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Brukes?, description=*Is the individual using the medication or class of medication at or during the event? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Ko-analgetika'], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=5, text=Ko-analgetika, description=*Details about specific medications if a medication class is specified in the 'Medication name'. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Ko-analgetika']/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=6, text=Ko-analgetika, description=*Name of the specific medication or subclass of medication., comment=Use to identify the specific medication used if a class is identified in 'Medication name'. Redundant if the name is identified using the 'Medication name' data element., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ko-analgetika
Standard verdi: Ko-analgetika, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4a. Analgetika ved innleggelse']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Ko-analgetika']/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Brukes?, description=*Is the individual using the medication or class of medication at or during the event? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn'], code=at0023, itemType=EVENT, level=3, text=4b. Analgetika ved første tilsyn, description=Denne hendelsesattributten må defineres eksplisitt og begrenses til et spesifikt tidspunkt eller tidsintervall i et templat eller applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=5, text=Legemiddelgruppe, description=*Name of medication or class of medication. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Analgetika
Standard verdi: Analgetika, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=5, text=Brukes?, description=*Is the individual using the medication or class of medication at or during the event? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0003]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=6, text=Ukjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Non-opioider'], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=5, text=Non-opioider, description=*Details about specific medications if a medication class is specified in the 'Medication name'. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Non-opioider']/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=6, text=Non-opioider, description=*Name of the specific medication or subclass of medication., comment=Use to identify the specific medication used if a class is identified in 'Medication name'. Redundant if the name is identified using the 'Medication name' data element., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Non-opioider
Standard verdi: Non-opioider, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Non-opioider']/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Brukes?, description=*Is the individual using the medication or class of medication at or during the event? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Opioider'], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=5, text=Opioider, description=*Details about specific medications if a medication class is specified in the 'Medication name'. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Opioider']/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=6, text=Opioider, description=*Name of the specific medication or subclass of medication., comment=Use to identify the specific medication used if a class is identified in 'Medication name'. Redundant if the name is identified using the 'Medication name' data element., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Opioider
Standard verdi: Opioider, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Opioider']/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Brukes?, description=*Is the individual using the medication or class of medication at or during the event? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Benzodiazepiner'], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=5, text=Benzodiazepiner, description=*Details about specific medications if a medication class is specified in the 'Medication name'. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Benzodiazepiner']/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=6, text=Benzodiazepiner, description=*Name of the specific medication or subclass of medication., comment=Use to identify the specific medication used if a class is identified in 'Medication name'. Redundant if the name is identified using the 'Medication name' data element., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Benzodiazepinderivater
Standard verdi: Benzodiazepinderivater, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Benzodiazepiner']/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Brukes?, description=*Is the individual using the medication or class of medication at or during the event? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Ko-analgetika'], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=5, text=Ko-analgetika, description=*Details about specific medications if a medication class is specified in the 'Medication name'. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Ko-analgetika']/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=6, text=Ko-analgetika, description=*Name of the specific medication or subclass of medication., comment=Use to identify the specific medication used if a class is identified in 'Medication name'. Redundant if the name is identified using the 'Medication name' data element., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ko-analgetika
Standard verdi: Ko-analgetika, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_use.v0]/data[at0022]/events[at0023 and name/value='4b. Analgetika ved første tilsyn']/data[at0001]/items[at0008 and name/value='Ko-analgetika']/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Brukes?, description=*Is the individual using the medication or class of medication at or during the event? (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.rusmisbruk_smerteregisteret.v0], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=1, text=Rusmisbruk smerteregisteret, description=Aggregert informasjon spesifikt for Smerteregisteret, om hvorvidt individet misbruker rusmidler, og hvorvidt individet er under LAR-behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.rusmisbruk_smerteregisteret.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.rusmisbruk_smerteregisteret.v0]/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=4c. Er det uhensiktsmessig bruk av forskrevne opioider og/eller benzodiazepiner og/eller ko-analgetika?, description=Definisjon av uhensiktsmessig bruk: Pasienten bruker analgetika på en måte som er i strid med gjeldende terapianbefalinger og/eller pasienten bruker de annerledes enn utskrivende lege har tenkt, eks resepter blir brukt opp før tiden, bruker injeksjoner når det ikke er indikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
 • 2: Usikker 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.rusmisbruk_smerteregisteret.v0]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=5. Tidligere rusmisbruk, description=Registrering om hvorvidt individet har misbrukt rusmidler tidligere., comment=Nei: Benyttes dersom en ikke finner noe informasjon i journal og heller ikke har mistanke om tidligere rusmiddelmisbruk. Ja: Benyttes dersom en finner informasjon i journal og eller pasient forteller om tidligere rusmiddelmisbruk (dvs misbruk av opioider, benzodiazepiner, Lyrica og/eller alkohol). Usikker: Hvis en har mistanke, etter opplysninger fra postpersonale, pårørende eller fra egne observasjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
 • 2: Usikker 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.rusmisbruk_smerteregisteret.v0]/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=6. Pågående rusmisbruk, description=Registrering om hvorvidt individet misbruker rusmidler på registreringstidspunktet., comment=Nei: benyttes dersom en ikke finner noe informasjon i journal og heller ikke har mistanke om rusmiddelmisbruk. Ja: Benyttes dersom en finner informasjon i journal og/eller pasient bekrefter pågående rusmiddelmisbruk (dvs misbruk av opioider, benzodiazepiner, Lyrica og/eller alkohol). Usikker: hvis en har mistanke, etter opplysninger fra postpersonale, pårørende eller fra egne observasjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
 • 2: Usikker 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.rusmisbruk_smerteregisteret.v0]/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=7. LAR, description=Registrering om hvorvidt individet er under LAR-behandling på registreringstidspunktet., comment=Nei: Benyttes dersom en ikke finner noe informasjon i journal, eller ved 1. tilsyn (fylles ut automatisk dersom spm 5 og 6 besvart med "Nei". Ja: Pasient befinner seg i et godkjent behandlingsopplegg enten i regi av fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Usikker: Benyttes dersom pasienten står på substitusjonsbehandling, men det er uklart hvor pasienten får den fra., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
 • 2: Usikker 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smerteregistrering_smerteregisteret.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=1, text=Smerteregistrering smerteregisteret, description=Aggregert informasjon om smerteregistreringer i Smerteregisteret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smerteregistrering_smerteregisteret.v0]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smerteregistrering_smerteregisteret.v0]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=INTERVAL_EVENT, level=3, text=Siste døgn, description=Uspesifisert tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smerteregistrering_smerteregisteret.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=Nei, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.smerteregistrering_smerteregisteret.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Antall smerteregistreringer, description=Antall ganger det er utført smerteregistrering i tidsintervallet for hendelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=0..24, extendedValues=null]], templateType=normal]