TEMPLATE Colon- og rectummal (7d26aac3-1438-4b54-92f7-0a65e890d9a9)

TEMPLATE ID7d26aac3-1438-4b54-92f7-0a65e890d9a9
ConceptColon- og rectummal
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.765
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0], code=at0000.1, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Svarrapport, description=Dokument for å formidle informasjon til andre om svaret på en prøve eller undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Analysenavn, description=Navn på den utførte analysen., comment=Et prøveresultat kan gjelde for en enkelt analyse eller en gruppe av analyser, inkludert analysepakker. Kan kodes med terminologier, for eksempel LOINC eller SNOMED CT eller nasjonale laboratoriekodeverk. Eksempler kan være "B-Glukose", "Urea og elektrolytter", "Dyrkning", "Kortisol (morgen)" eller "Leverbiopsi". Navnet kan noen ganger inkludere typen prøvemateriale og pasientstatus, for eksempel "Fastende blodglukose"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.physical_properties.v0]/items[at0037]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Preparatlengde (mm), description=Lengden til objektet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Operasjonstype, description=Fremgangsmåten som skal benyttes for å samle prøvemateriale, for eksempel venepunksjon, biopsi eller reseksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Høyresidig hemikolektomi
 • Reseksjon av colon transversum
 • Venstresidig hemikolektomi
 • Reseksjon av colon sigmoideum
 • Reseksjon av rectum og colon sigmoideum
 • Reseksjon av rectum
 • Reseksjon av rectum og anus
 • Annen kolonreseksjon
 • Total kolektomi
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fiksering, description=Any special fixative or transport medium requirements., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Formalin
 • Tarlym/GEWF
 • Ufiksert
 • Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0100], code=at0100, itemType=ELEMENT, level=1, text=Neoadjuvant behandling, description=Beskrivelse av klinisk informasjon som er tilgjengelig på tolkningstidspunktet., comment=Dette dataelementet kan inkludere en lenke til den opprinnelige kliniske informasjonen som ble angitt i rekvisisjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja
 • Nei
 • Ikke angitt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm_stage_pathological.v0]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-klassifikasjon -pT, description=Pathological assessment of the primary tumour according to TNM classification., comment=As each tumour has different classifications and TNM codes are available in different versions, these should be sourced from a reliable external source or tumour based terminology value set, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • pT1 = Tumor vokser i submucosa
 • pT2 = Tumor vokser i muscularis propria
 • pT3 = Tumor vokser i perikolisk / perirektalt fettvev
 • pT4a = Tumor vokser gjennom visceral peritoneum (serosa)
 • pT4b = Tumor infiltrerer eller henger sammen med andre organ (mikroskopisk)
 • pTX = Kan ikke angis
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm_stage_pathological.v0]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-klassifikasjon -pN, description=Pathological assessment of the regional lymph nodes according to TNM classification., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • pN0 = Totalt antall regionale lymfeknuter > 0
 • pN1a = Antall lymfeknuter med metastaser = 1
 • pN1b = Antall lymfeknuter med metastaser = 2 eller 3
 • pN1c =Antall lymfeknuter med metastaser = 0
 • pN2a = Antall lymfeknuter med metastaser
 • pN2b = Antall lymfeknuter med metastaser = >6
 • pNX = Totalt antall lymfeknuter = 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm_stage_pathological.v0]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-klassifikasjon -pM, description=Pathological assessment of distant metastasis according to TNM classification., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • pM1a = Påvist fjernmetastase til ett organ eller én ikke-regional lymfeknute
 • pM1b = Påvist fjernmetastaser til mer enn ett organ/ ikke-regional lymfeknute eller til peritoneum
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm_stage_pathological.v0]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multimodality therapy (y), description=Pathological staging is performed during or following initial multimodality therapy., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tnm_stage_pathological.v0]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM edition, description=The edition of the TNM classification system used for the assessment., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual, 7th ed. Springer: 2010.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012], code=at0012, itemType=CLUSTER, level=1, text=(Patologiundersøkelse), description=En gruppering av funn innenfor patologiundersøkelsen. Dette elementets "Runtime name constraint" gjør det mulig å angi hva slags type patologiundersøkelse som er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=NORPAT T kode, description=Navngiving av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=Dette dataelementet er det eneste obligatoriske dataelementet i arketypen og bør brukes som det primære dataelementet for registrering av en anatomisk lokalisering. Det er sterkt anbefalt at "Navn på kroppssted" registreres så anatomisk spesifikt som mulig. For eksempel; registrer "øvre øyelokk" heller enn "øyelokk" med "øvre" som kvalifikator; "femte ribben" heller enn "ribben" med en numerisk kvalifikator. Bruk de andre dataelementene for lateralitet, aspekt, region og anatomisk linje for å gi mer detaljer. Dette dataelementet bør kodes med en terminologi som kan assistere beslutningsstøtte når mulig - en passende terminologi for bruk her kunne omfatte individuelle konsepter eller lister av prekoordinerte termer. Fritekst bør kun brukes hvis det ikke finnes en passende terminologi. Dersom navn på kroppssted er oppgitt i foreldrearketypen kan dette dataelementet være redundant. Imidlertid er det identifisert bruksområder der dataverdien kan kopieres inn i dette elementet for å understøtte semantiske spørringer basert på denne arketypen heller enn på foreldrearketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.macroscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.physical_properties.v0]/items[at0037]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tumors største diameter (mm), description=Diameteren til objektet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.macroscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0349]/items[at0334], code=at0334, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tumorperforasjon av tarm, description=Finding of tumour perforation., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Present 
 • Absent 
 • Indeterminate 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.macroscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0335]/items[at0336], code=at0336, itemType=ELEMENT, level=2, text=Relasjon til peritoneal omslagsfold, description=The relationship of rectal tumour to the anterior peritoneal reflection., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Entirely above 
 • Astride 
 • Entirely below 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.macroscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0335]/items[at0336]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=3, text=null_flavour, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.macroscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0335]/items[at0337], code=at0337, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mesorectum, description=An assessment of the intactness of the mesorectum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Incomplete 
 • Nearly complete 
 • Complete 
 • Indeterminate 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0269]/items[at0270], code=at0270, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tumors differensieringsgrad, description=Histological grade of the tumour., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Well differentiated 
 • Moderately differentiated 
 • Poorly differentiated 
 • Undifferentiated 
 • Low-grade 
 • High grade 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0030]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.lymph_node_metastases.v1]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=NORPAT T kode T08000, description=The name for the lymph node site being reported. May be a general location e.g. 'Axillary nodes', a relative site e.g. 'Sentinel nodes' or a individual node., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0030]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.lymph_node_metastases.v1]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=NORPAT M kode, description=Findings of lymph node involvement with tumour., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Present 
 • Present - left side nodes only 
 • Present - right side nodes only 
 • Present - bilateral nodes 
 • Absent 
 • Equivocal 
 • Indeterminate 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0030]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.lymph_node_metastases.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Totalt antall lymfeknuter, description=Number of nodes examined., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0030]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.lymph_node_metastases.v1]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall lymfeknuter med metastaser, description=Number of nodes which show tumour involvement., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0278]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_invasion.v1 and name/value='Tumour - direct invasion'], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=2, text=Tumour - direct invasion, description=To records details of the direct invasion of local tissues or structures by tumour., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0278]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_invasion.v1 and name/value='Tumour - direct invasion']/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tumorinfiltrasjon i blod-eller lymfekar, description=The name of the local tissue or structure being examined for evidence of local invasion by tumour., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Blod- eller lymfekar
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0278]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_invasion.v1 and name/value='Tumour - direct invasion'], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=2, text=Tumour - direct invasion, description=To records details of the direct invasion of local tissues or structures by tumour., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0278]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_invasion.v1 and name/value='Tumour - direct invasion']/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Perineural infiltrasjon, description=The nature of involvement of tumour in local tissue., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0278]/items[at0280]/items[at0281], code=at0281, itemType=ELEMENT, level=2, text=Isolerte ekstramurale tumorknuter/ Tumor deposit, description=Findings of discontinuous extramural tumour deposits., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Present 
 • Absent 
 • Indeterminate 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0308]/items[at0347]/items[at0334], code=at0334, itemType=ELEMENT, level=2, text=Neoadjuvant behandlingseffekt, description=An estimate of the response to neoadjuvant therapy. (RCP) Royal College of Pathologists (UK)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • No residual tumour cells or mucous lakes only 
 • Minimal residual tumour 
 • No marked regression 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.microscopy_colorectal_carcinoma.v1]/items[at0308]/items[at0309], code=at0309, itemType=ELEMENT, level=2, text=Comment, description=A text comment on the response to neoadjuvant therapy., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_resection_margins.v0 and name/value='Tumor fjerneste endereseksjonsrand']/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fjerneste endereseksjonsrand er, description=The name of the margin being described e.g. Deep margin, Vascular margin, Bronchial margin., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Proksimal (oral) endereseksjonsrand
 • Distal (anal) endereseksjonsrand
 • Endereseksjonsrand kan ikke angis
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_resection_margins.v0 and name/value='Tumor fjerneste endereseksjonsrand']/items[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avstand til fjerneste endereseksjonsrand (mm), description=When tumour is absent, the distance from tumour to the closest surgical resection margin., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_resection_margins.v0 and name/value='Tumor circumferente reseksjonsflate']/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Circumferente reseksjonsflate, description=The name of the margin being described e.g. Deep margin, Vascular margin, Bronchial margin., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Circumferente reseksjonsflate
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_resection_margins.v0 and name/value='Tumor circumferente reseksjonsflate']/items[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Minste avstand til circumferente reseksjonsflate (mm), description=When tumour is absent, the distance from tumour to the closest surgical resection margin., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_resection_margins.v0 and name/value='Tumor nærmeste endereseksjonsrand']/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nærmeste endereseksjonsrand er, description=The name of the margin being described e.g. Deep margin, Vascular margin, Bronchial margin., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Proksimal (oral) endereseksjonsrand
 • Distal (anal) endereseksjonsrand
 • Endereseksjonsrand kan ikke angis
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_resection_margins.v0 and name/value='Tumor nærmeste endereseksjonsrand']/items[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avstand til nærmeste endereseksjonsrand (mm), description=When tumour is absent, the distance from tumour to the closest surgical resection margin., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.histopathology_findings.v0]/items[at0012]/items[at0005]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tumors histologiske type, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer tolkningen av patologifunnet. Koding med en terminologi foretrekkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Adenokarsinom
 • Mucinøst adenokarsinom
 • Signetringcellekarsinom
 • Plateepitelkarsinom
 • Adenoskvamøst karsinom
 • Medullært karsinom
 • Nevroendokrin tumor
 • Udifferensiert karsinom
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Konklusjon, description=Tekstbeskrivelse av de viktigste funnene., comment=For eksempel "Mønsteret indikerer betydelig nedsatt nyrefunksjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0098], code=at0098, itemType=ELEMENT, level=1, text=Diagnose, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydningen og signifikansen av analysesvarene., comment=For eksempel "Betydelig nedsatt leverfunksjon". Koding med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Diagnosen bør være i tråd med teksten i "Konklusjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v0]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Tekstlig tilleggsinformasjon om analysesvaret, som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]