TEMPLATE Norsk Intensivregister (NIR) - Pårørendeskjema (Norsk Intensivregister (NIR) - Pårørendeskjema)

TEMPLATE IDNorsk Intensivregister (NIR) - Pårørendeskjema
ConceptNorsk Intensivregister (NIR) - Pårørendeskjema
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.751
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Norsk Intensivregister (NIR) - Pårørendeskjema, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Besvarer'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Besvarer, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Besvarer']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Besvarers kjønn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Besvarers kjønn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Mann
 • 2: Kvinne
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Besvarer']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Besvarers alder, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Year, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Besvarer']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Besvarer er pasientens']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Besvarer er pasientens, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Kone
 • 2: Mann
 • 3: Partner
 • 4: Mor
 • 5: Far
 • 6: Søster
 • 7: Bror
 • 8: Datter
 • 9: Sønn
 • 10: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Besvarer']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Besvarer']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Har du vært involvert som pårørende på en intensivavdeling før denne aktuelle innleggelsen?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Har du vært involvert som pårørende på en intensivavdeling før denne aktuelle innleggelsen?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Besvarer']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bor du sammen med pasienten?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bor du sammen med pasienten?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Besvarer']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvis nei; omtrent hvor ofte ser du pasienten']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvis nei; omtrent hvor ofte ser du pasienten, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Oftere enn ukentlig
 • 1: Ukentlig
 • 2: Månedlig
 • 3: Årlig
 • 4: Sjeldnere enn årlig
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Besvarer']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvor bor du?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvor bor du?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: I samme byen der sykehuset er
 • 1: Utenfor byen
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Besvarer']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Kontakt med intensivavdelingen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kontakt med intensivavdelingen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Var fysisk på besøk på intensiv
 • 1: Telefonkontakt
 • 2: Begge deler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan synes du vi behandlet pasienten?'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Hvordan synes du vi behandlet pasienten?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan synes du vi behandlet pasienten?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=1. Hvor godt ble pasienten ivaretatt med hensyn til høflighet, respekt og medfølelse?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan synes du vi behandlet pasienten?']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=3, text=Symptombehandling: Hvor godt vurderte og behandlet intensivpersonalet symptomene til pasienten med hensyn til:, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan synes du vi behandlet pasienten?']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='2. Smerte']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=2. Smerte, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan synes du vi behandlet pasienten?']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='3. Pustebesvær']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=3. Pustebesvær, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan synes du vi behandlet pasienten?']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='4. Uro']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=4. Uro, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan ivaretok vi deg?'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Hvordan ivaretok vi deg?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan ivaretok vi deg?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='5. Hvor godt viste intensivpersonalet interesse for dine behov?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=5. Hvor godt viste intensivpersonalet interesse for dine behov?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan ivaretok vi deg?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='6. Hvor god var den følelsesmessige støtten som du fikk av intensivpersonalet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=6. Hvor god var den følelsesmessige støtten som du fikk av intensivpersonalet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan ivaretok vi deg?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='7. Hvordan samarbeidet intensivpersonalet som ivaretok og behandlet pasienten?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=7. Hvordan samarbeidet intensivpersonalet som ivaretok og behandlet pasienten?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvordan ivaretok vi deg?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='8. Hvordan ble du møtt av intensivpersonalet med hensyn til høflighet, respekt og medfølelse?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=8. Hvordan ble du møtt av intensivpersonalet med hensyn til høflighet, respekt og medfølelse?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykepleiere'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Sykepleiere, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykepleiere']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='9. Hvor godt synes du sykepleierne ivaretok pasienten?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=9. Hvor godt synes du sykepleierne ivaretok pasienten?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykepleiere']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='10. Hvor ofte snakket sykepleierne med deg om pasientens tilstand?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=10. Hvor ofte snakket sykepleierne med deg om pasientens tilstand?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Svært ofte
 • 2: Ofte
 • 3: Av og til
 • 4: Sjelden
 • 5: Aldri
 • 6: Ikke relevant
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Leger'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Leger, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Leger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=11. Hvor godt synes du legene ivaretok pasienten?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensivavdelingen'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Intensivavdelingen, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensivavdelingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=12. Atmosfæren i intensivavdelingen var:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pårørenderommet'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Pårørenderommet, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pårørenderommet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='13. Atmosfæren på pårørenderommet/venterommet var:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=13. Atmosfæren på pårørenderommet/venterommet var:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 1: Tilfredshet med pleie og behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pårørenderommet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='14. Noen ønsker at alt som kan gjøres skal bli gjort når de er syke, mens andre ikke ønsker all tenkelig behandling. Hvor tilfreds var du med nivå eller omfang av pleie og behandling som pasienten fikk på intensivavdelingen?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=14. Noen ønsker at alt som kan gjøres skal bli gjort når de er syke, mens andre ikke ønsker all tenkelig behandling. Hvor tilfreds var du med nivå eller omfang av pleie og behandling som pasienten fikk på intensivavdelingen?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Svært fornøyd
 • 2: Meget fornøyd
 • 3: Middels fornøyd
 • 4: Ganske misfornøyd
 • 5: Svært misfornøyd
 • 6: Ikke relevant
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Informasjonsbehov'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Informasjonsbehov, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Informasjonsbehov']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='1. Hvor ofte snakket legene med deg om pasientens tilstand?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=1. Hvor ofte snakket legene med deg om pasientens tilstand?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Svært ofte
 • 2: Ofte
 • 3: Av og til
 • 4: Sjelden
 • 5: Aldri
 • 6: Ikke relevant
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Informasjonsbehov']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='2. Hvor villig var intensivpersonalet til å svare på dine spørsmål?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=2. Hvor villig var intensivpersonalet til å svare på dine spørsmål?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Informasjonsbehov']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='3. Hvor godt klarte intensivpersonalet å gi deg forklaringer som du forsto?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=3. Hvor godt klarte intensivpersonalet å gi deg forklaringer som du forsto?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Informasjonsbehov']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='4. Hvor ærlig synes du informasjonen du fikk om tilstanden til pasienten var?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=4. Hvor ærlig synes du informasjonen du fikk om tilstanden til pasienten var?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Informasjonsbehov']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='5. Hvor godt ble du informert om hva som skjedde med pasienten og hvorfor ting ble gjort?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=5. Hvor godt ble du informert om hva som skjedde med pasienten og hvorfor ting ble gjort?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Informasjonsbehov']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='6. Hvor stor overensstemmelse var det i informasjonen du fikk om tilstanden til pasienten? (Sa legen, sykepleieren, osv. omtrent det samme?)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=6. Hvor stor overensstemmelse var det i informasjonen du fikk om tilstanden til pasienten? (Sa legen, sykepleieren, osv. omtrent det samme?), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremragende
 • 2: Meget godt
 • 3: Godt
 • 4: Noenlunde
 • 5: Dårlig
 • 6: Ikke aktuelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beslutningsprosessen'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Beslutningsprosessen, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beslutningsprosessen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='7. Følte du deg involvert i beslutningsprosessen?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=7. Følte du deg involvert i beslutningsprosessen?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg følte meg veldig utelatt
 • 2: Jeg følte meg noe utelatt
 • 3: Jeg følte meg verken involvert eller utelatt fra beslutningsprosessen
 • 4: Jeg følte meg noe involvert
 • 5: Jeg følte meg veldig involvert
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beslutningsprosessen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='8. Følte du at du fikk støtte når beslutningene ble tatt?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=8. Følte du at du fikk støtte når beslutningene ble tatt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg følte at jeg ikke fikk støtte i det hele tatt
 • 2: Jeg følte at jeg fikk liten støtte
 • 3: Jeg følte at jeg fikk en viss støtte
 • 4: Jeg følte at jeg fikk støtte
 • 5: Jeg følte at jeg fikk mye støtte
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beslutningsprosessen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='9. Følte du at du hadde innflytelse på den behandlingen som ditt familiemedlem fikk?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=9. Følte du at du hadde innflytelse på den behandlingen som ditt familiemedlem fikk?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg følte meg helt uten innflytelse og at sykehuspersonalet overtok og bestemte hva slags behandling pasienten skulle få
 • 2: Jeg følte at jeg hadde liten innflytelse og at sykehuspersonalet overtok og bestemte hva slags behandling pasienten skulle få
 • 3: Jeg følte verken at jeg hadde innflytelse eller at jeg manglet innflytelse.
 • 4: Jeg følte at jeg hadde en viss innflytelse over den behandlingen som pasienten fikk
 • 5: Jeg følte at jeg hadde god innflytelse over den behandlingen som pasienten fikk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beslutningsprosessen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='10. Når beslutninger skulle tas, hadde du tilstrekkelig med tid til å uttrykke dine bekymringer og få besvart dine spørsmål?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=10. Når beslutninger skulle tas, hadde du tilstrekkelig med tid til å uttrykke dine bekymringer og få besvart dine spørsmål?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kunne ha trengt mer tid
 • 2: Jeg hadde tilstrekkelig med tid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvis pasienten døde under intensivoppholdet'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Hvis pasienten døde under intensivoppholdet, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvis pasienten døde under intensivoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='11. Hvilket utsagn beskriver best din oppfatning:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=11. Hvilket utsagn beskriver best din oppfatning:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg følte at livet til pasienten ble unødvendig forlenget
 • 2: Jeg følte at livet til pasienten ble forlenget litt lenger enn nødvendig
 • 3: Jeg følte at livet til pasienten verken ble unødvendig forlenget eller unødvendig forkortet
 • 4: Jeg følte at livet til pasienten ble forkortet litt mer enn nødvendig
 • 5: Jeg følte at livet til pasienten ble unødvendig forkortet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvis pasienten døde under intensivoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='12. Under de siste timene av livet til pasienten, hvilket utsagn beskriver best din oppfatning:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=12. Under de siste timene av livet til pasienten, hvilket utsagn beskriver best din oppfatning:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg følte at han/hun hadde det ukomfortabelt
 • 2: Jeg følte at han/hun hadde det noe ukomfortabelt
 • 3: Jeg følte at han/hun stort sett hadde det komfortabelt
 • 4: Jeg følte at han/hun hadde det svært komfortabelt
 • 5: Jeg følte at han/hun hadde det fullstendig komfortabelt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DEL 2: Pårørendes tilfredshet med beslutninger om behandling av den alvorlig syke pasienten']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvis pasienten døde under intensivoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='13. Under de siste timene før pasienten døde, hvilket utsagn beskriver best din oppfatning:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=13. Under de siste timene før pasienten døde, hvilket utsagn beskriver best din oppfatning:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg følte meg veldig utelatt
 • 2: Jeg følte meg noe utelatt
 • 3: Jeg følte meg verken involvert eller utelatt fra beslutningsprosessen
 • 4: Jeg følte meg noe involvert
 • 5: Jeg følte meg veldig involvert
, extendedValues=null]], templateType=normal]