TEMPLATE Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema (Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema)

TEMPLATE IDNorsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema
ConceptNorsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.749
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Norsk Intensivregister (NIR) - Registreringsskjema, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1. Intensivregisteret'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=1. Intensivregisteret, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1. Intensivregisteret']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Har pasienten ligget > 24 t i intensivenheten?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Har pasienten ligget > 24 t i intensivenheten?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1. Intensivregisteret']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Har pasienten fått mekanisk respirasjonsstøtte noen gang i løpet av hele oppholdet (CPAP/maskeventilasjon/overtrykksventilasjon)?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Har pasienten fått mekanisk respirasjonsstøtte noen gang i løpet av hele oppholdet (CPAP/maskeventilasjon/overtrykksventilasjon)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1. Intensivregisteret']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Døde pasienten i løpet av de første 24 t på intensiv?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Døde pasienten i løpet av de første 24 t på intensiv?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1. Intensivregisteret']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ble pasienten overflyttet til annen intensivenhet (ved eget eller annet sykehus) i løpet av de første 24 t?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ble pasienten overflyttet til annen intensivenhet (ved eget eller annet sykehus) i løpet av de første 24 t?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1. Intensivregisteret']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Har pasienten fått vasoaktiv infusjon under oppholdet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Har pasienten fått vasoaktiv infusjon under oppholdet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=2. Pasient, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dette skjema er importert']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dette skjema er importert, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Morsdato (dd.mm.yyyy)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Morsdato (dd.mm.yyyy), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Innleggelse intensiv']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Innleggelse intensiv, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Reinnleggelse (nytt intensivopphold under samme sykehusopphold)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Reinnleggelse (nytt intensivopphold under samme sykehusopphold), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til innleggelse i intensivavdelingen (modifisert etter APACHE III)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Årsak til innleggelse i intensivavdelingen (modifisert etter APACHE III), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til innleggelse i intensivavdelingen (modifisert etter APACHE III)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='A) Primærårsak til dette intensivoppholdet (vurdert av lege ved innleggelse på intensiv)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=A) Primærårsak til dette intensivoppholdet (vurdert av lege ved innleggelse på intensiv), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 = Respiratorisk svikt
 • 2 = Sirkulatorisk/kardiovaskulær svikt
 • 3 = Gastroenterologisk svikt
 • 4 = Nevrologisk svikt
 • 5 = Sepsis
 • 6 = Skade/traume
 • 7 = Metabolsk/intoksikasjon
 • 8 = Hematologisk svikt
 • 9 = Nyresvikt
 • 10 = Postoperativt
 • 11 = Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til innleggelse i intensivavdelingen (modifisert etter APACHE III)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Nærmere beskrivelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Nærmere beskrivelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til innleggelse i intensivavdelingen (modifisert etter APACHE III)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='B) Sekundærårsak']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=B) Sekundærårsak, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 = Respiratorisk svikt
 • 2 = Sirkulatorisk/kardiovaskulær svikt
 • 3 = Gastroenterologisk svikt
 • 4 = Nevrologisk svikt
 • 5 = Sepsis
 • 6 = Skade/traume
 • 7 = Metabolsk/intoksikasjon
 • 8 = Hematologisk svikt
 • 9 = Nyresvikt
 • 10 = Postoperativt
 • 11 = Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til innleggelse i intensivavdelingen (modifisert etter APACHE III)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Nærmere beskrivelse #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Nærmere beskrivelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Utskriving intensiv']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utskriving intensiv, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Liggetid (døgn)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Liggetid (døgn), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Day, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Alder ved innleggelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alder ved innleggelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Year, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Non-invasiv ventilasjon/maske']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Non-invasiv ventilasjon/maske, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Day, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Invasiv vent. (tube/trakeostomi)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Invasiv vent. (tube/trakeostomi), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Day, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Respirasjonsstøtte (timer/24 = døgn)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Respirasjonsstøtte (timer/24 = døgn), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Day, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Kontinuerlig (Hemo-/dia-filtrasjon)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kontinuerlig (Hemo-/dia-filtrasjon), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Antall døgn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall døgn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Intermitterende (hemodialyse)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Intermitterende (hemodialyse), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Enkel numerisk registrering #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall døgn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Peritonealdialyse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Peritonealdialyse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Antall døgn #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall døgn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Har pasienten fått trakeostomi under dette intensivoppholdet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Har pasienten fått trakeostomi under dette intensivoppholdet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Nei
 • 2: Ja – perkutan teknikk på intensiv/oppv.
 • 3: Ja – åpen teknikk (operativ)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Bukleie']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bukleie, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Utvidet hemodynamisk monitorering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utvidet hemodynamisk monitorering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Nei
 • 2: Måling av hjerteminuttvolum med termodilusjon (Picco-kateter og lignende)
 • 3: Pulmonaliskateter (PA-kateter)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesielle tiltak/intervensjoner, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Spesielle tiltak/intervensjoner, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Terapeutisk hypotermi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Terapeutisk hypotermi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ECMO/ECLA (ekstrakorporal sirkulasjon)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ECMO/ECLA (ekstrakorporal sirkulasjon), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='IABP Aortaballongpumpe']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=IABP Aortaballongpumpe, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Impella/VV-assist']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Impella/VV-assist, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ICP-måling av intrakranielt trykk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ICP-måling av intrakranielt trykk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Oscillatorbehandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Oscillatorbehandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='NO-behandling (nitrogenmonoksid)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=NO-behandling (nitrogenmonoksid), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Leverdialyse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Leverdialyse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hyperbar oksygenbehandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hyperbar oksygenbehandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesielle tiltak/intervensjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Kontinuerlig EEG']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kontinuerlig EEG, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Isolering av intensivpasient (eget personale på eget rom)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Isolering av intensivpasient (eget personale på eget rom), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ingen
 • 2: Kontaktsmitte
 • 3: Luftsmitte
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Døgn totalt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Døgn totalt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='NEMS (totalt antall NEMS-poeng under oppholdet)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=NEMS (totalt antall NEMS-poeng under oppholdet), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='NAS (%) Nursing Activity Score']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=NAS (%) Nursing Activity Score, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Type innleggelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type innleggelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Etter planlagt operasjon
 • 1: Akutt nonoperativ
 • 2: Etter akutt operasjon
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Overført under pågående intensivbehandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overført under pågående intensivbehandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Pasienten er ikke overført
 • 1: Pasienten er overført
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Pasienten er overført fra vår intensivenhet til hvilken enhet/sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasienten er overført fra vår intensivenhet til hvilken enhet/sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 2: Akershus universitetssykehus AHUS
 • 4: Diakonhjemmet sykehus
 • 41: Utlandet
 • 23: Førde sentralsjukehus
 • 22: Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
 • 20: Haugesund sjukehus Helse Fonna
 • 46: Haukeland universitetssykehus - Respiratorisk overvåkingsenhet ROE
 • 21: Haukeland universitetssykehus - Kir. intensiv
 • 45: Haukeland universitetssykehus - Medisinsk intensiv MIO
 • 50: Haukeland universitetssykehus - KSK Postoperativ seksjon
 • 51: Haukeland universitetssykehus - Thoraxkirurgisk intensiv og oppvåkningsseksjon TIO
 • 52: Haukeland universitetssykehus - Seksjon for brannskade
 • 33: Helgelandssykehuset – Mo i Rana
 • 31: Helgelandssykehuset – Mosjøen
 • 32: Helgelandssykehuset – Sandnessjøen
 • 39: Helse Finnmark HF – Hammerfest
 • 40: Helse Finnmark HF – Kirkenes
 • 29: Helse Nord-Trøndelag HF – Levanger
 • 30: Helse Nord-Trøndelag HF – Namsos
 • 27: Kristiansund sjukehus
 • 26: Molde sjukehus
 • 34: Nordlandssykehuset HF - Bodø
 • 35: Nordlandssykehuset HF – Vesterålen (Stokmarknes)
 • 9. Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet
 • 10: Oslo universitetssykehus HF - Aker
 • 8: Oslo universitetssykehus HF - Radiumhospitalet
 • 49: Oslo universitetssykehus HF - Barneintensiv, Ullevål
 • 5: Oslo universitetssykehus HF – Ullevål Kir. int. (2)
 • 43: Oslo universitetssykehus HF - Ullevål Medisinsk intensiv
 • 6: Oslo universitetssykehus HF – Ullevål Nevroint. (3)
 • 7: Oslo universitetssykehus HF – Ullevål Oppvåkning
 • 44: Oslo universitetssykehus HF - Ullevål Thoraxkir. intensiv
 • 53: Oslo universitetssykehus HF – Barneintensiv RH
 • 54: Oslo universitetssykehus HF - Generell intensiv 2
 • 28: ST Olavs Hospital HF
 • 19: Stavanger universitetssjukehus
 • 3: Sykehuset Asker og Bærum HF
 • 14: Sykehuset Buskerud HF
 • 15: Sykehuset i Vestfold – Tønsberg
 • 48: Sykehuset Innlandet – Elverum
 • 13: Sykehuset Innlandet – Gjøvik
 • 11: Sykehuset Innlandet – Hamar
 • 12: Sykehuset Innlandet – Lillehammer
 • 16: Sykehuset Telemark HF – Skien
 • 0: Sykehuset Østfold-Fredrikstad
 • 1: Sykehuset Østfold-Moss
 • 18: Sørlandet sykehus HF – Arendal
 • 17: Sørlandet sykehus HF - Kristiansand
 • 36: Universitetssykehuset Nord-Norge - Harstad
 • 38: Universitetssykehuset Nord-Norge – Narvik
 • 37: Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø Kir. Int.
 • 47: Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø Medisinsk intensiv
 • 24: Ålesund sjukehus - medisinsk
 • 25: Ålesund sjukehus – kirurgisk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Årsak til overføringen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak til overføringen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Medisinsk
 • 2: Plassmangel/kapasitetsmangel
 • 3: Tilbakeføring eller overføring til «hjemstedssykehus» etter behandling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Navn på avdeling/sykehus (kun ved import)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Navn på avdeling/sykehus (kun ved import), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2. Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Status ut av intensiv']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status ut av intensiv, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: I live
 • 1: Død intensiv
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='b) Kroniske sykdommer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=b) Kroniske sykdommer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ingen (score = 0)
 • 1: AIDS (score = 17)
 • 2: Hematologisk malignitet (score = 10)
 • 3: Metastatisk cancer (score = 9)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='c) Glasgow Coma Scale (GCS)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=c) Glasgow Coma Scale (GCS), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 6 (score = 26)
 • 1: 6 - 8 (score = 13)
 • 2: 9 - 10 (score = 7)
 • 3: 11 - 13 (score = 5)
 • 4: 14 - 15 (score = 0)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='d) Alder ved innleggelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=d) Alder ved innleggelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 40 (score = 0)
 • 1: 40 - 59 (score = 7)
 • 2: 60 - 69 (score = 12)
 • 3: 70 - 74 (score = 15)
 • 4: 75 - 79 (score = 16)
 • 5: >=80 (score = 18)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='e) Systolisk blodtrykk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=e) Systolisk blodtrykk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: <70 mmHg (score = 13)
 • 1: 70 - 99 mmHg (score = 5)
 • 2: 100 - 199 mmHg (score = 0)
 • 3: >=200 mmHg (score = 2)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='f) Pulsfrekvens']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=f) Pulsfrekvens, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 40 (score = 11)
 • 1: 40-69 (score = 2)
 • 2: 70-119 (score = 0)
 • 3: 120-159 (score = 4)
 • 4: >= 160 (score = 7)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='g) Temperatur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=g) Temperatur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 39 °C (score = 0)
 • 1: >=39 °C (score = 3)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='h) Respirasjonsstøtte/CPAP/PaO2/FiO2–ratio (kPa) de 24 første timene']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=h) Respirasjonsstøtte/CPAP/PaO2/FiO2–ratio (kPa) de 24 første timene, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 13,33 (score = 11)
 • 1: 13,33 - 26,66 (score = 9)
 • 2: > 26,66 (score = 6)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='i) Urinproduksjon/24 timer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=i) Urinproduksjon/24 timer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 500 mL/24 h (score = 11)
 • 1: 500 - 999 mL/24 h (score = 4)
 • 2: >= 1000mL/24 h (score = 0)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='j) S-karbamid (mmol/L)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=j) S-karbamid (mmol/L), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 10 mmol/L (score = 0)
 • 1: 10 - 29,9 mmol/L (score = 6)
 • 2: >= 30 mmol/L (score = 10)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='k) Leukocytter (x10^9/L)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=k) Leukocytter (x10^9/L), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 1/mL (score = 12)
 • 1: 1 - 19,9/mL (score = 0)
 • 2: >= 20/mL (score = 3)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='l) S-Kalium (mmol/L)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=l) S-Kalium (mmol/L), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 3 ELLER >= 5 mmol/L (score = 3)
 • 1: 3 - 4,9 mmol/L (score = 0)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='m) S-Natrium (mmol/L)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=m) S-Natrium (mmol/L), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: >=145 mmol/L (score = 1)
 • 1: 125 - 144 mmol/L (score = 0)
 • 2: <125 mmol/L (score = 5)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='n) S-HCO3']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=n) S-HCO3, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 15mmol/L (score = 6)
 • 1: 15 - 19mmol/L (score = 3)
 • 2: >= 20mmol/L (score = 0)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='o) S-Bilirubin (mikromol/L)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=o) S-Bilirubin (mikromol/L), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: < 68,4 micromol/L (score = 0)
 • 1: 68,4 - 102,5 micromol/L (score = 4)
 • 2: >= 102,6 micromol/L (score = 9)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='SAPS II Score:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=SAPS II Score:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3. SAPS II (første 24 timer av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='SAPS II Score[%]:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=SAPS II Score[%]:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Systolisk blodtrykk (mmHg)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Systolisk blodtrykk (mmHg), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Pasienten har hjertestans (SBT: 0)
 • 2: Pasienten er sjokkert, kan ikke måles (SBT: 30)
 • 3: Blodtrykk er ikke målt (SBT: 120)
 • 4: Registrer reell verdi
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Verdi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verdi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=20..250 mmHg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Pupillerreaksjon på skarpt lys']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pupillerreaksjon på skarpt lys, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: >3mm og begge fikserte
 • 0: Annen reaksjon eller ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fikk pasienten tilført oksygen via endotrakealtube eller tett hodeboks?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fikk pasienten tilført oksygen via endotrakealtube eller tett hodeboks?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Fikk pasienten tilført oksygen via endotrakealtube eller tett hodeboks?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='FiO2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=FiO2, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='PaO2 (kPa)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=PaO2 (kPa), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='FiO2*100/PaO2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=FiO2*100/PaO2, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Base excess i arterielt eller kapillært blod (mmol/l)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Base excess i arterielt eller kapillært blod (mmol/l), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: {AMOUNT (mole)/VOLUME}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Mekanisk ventilasjon på noe tidspunkt i løpet av første timen på intensivenheten']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mekanisk ventilasjon på noe tidspunkt i løpet av første timen på intensivenheten, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Elektiv innleggelse i intensivenheten']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Elektiv innleggelse i intensivenheten, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Overvåkning / oppvåkning etter kirurgi eller en prosedyre er hovedgrunn for innleggelse i intensivenheten']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overvåkning / oppvåkning etter kirurgi eller en prosedyre er hovedgrunn for innleggelse i intensivenheten, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja, overvåkning / oppvåkning etter en ikke hjerterelatert prosedyre
 • 2: Ja, overvåkning / oppvåkning etter en hjerteprosedyre uten hjerte-lungemaskin
 • 3: Ja, overvåkning / oppvåkning etter en hjerteprosedyre med hjerte-lungemaskin
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Vektet diagnose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vektet diagnose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Lav risiko
 • 2: Høy risiko
 • 3: Svært høy risiko
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Lav risiko diagnose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lav risiko diagnose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ingen
 • 1: Astma er hovedgrunn for innleggelse i intensivenheten
 • 2: Bronkiolitt er hovedgrunn for innleggelse i intensivenheten
 • 3: Falsk krupp er hovedgrunn for innleggelse i intensivenheten
 • 4: Obstruktiv søvnapné er hovedgrunn for innleggelse i intensivenheten
 • 5: Diabetisk ketoacidose er hovedgrunn for innleggelse i intensivenheten
 • 6: Epileptiforme krampeanfall er hovedgrunn for innleggelse i intensivenheten
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Høy risiko diagnose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Høy risiko diagnose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ingen
 • 1: Spontan cerebral blødning
 • 2: Kardiomyopati eller myokarditt
 • 3: Hypoplastisk venstre hjerte syndrom
 • 4: Nevrodegenerativ sykdom
 • 5: Nekrotiserende enterokolitt er hovedgrunn for innleggelse i intensivenheten
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Svært høy risiko diagnose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Svært høy risiko diagnose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ingen
 • 1: Hjertestans forut for innleggelse i intensivenheten
 • 2: Alvorlig kombinert immunsvikt (SCID)
 • 3: Leukemi eller lymfom etter første induksjonskur
 • 4: Benmargstransplantert
 • 5: Leversvikt som hovedgrunn for innleggelse i intensivenheten
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='PIM3 skåre']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=PIM3 skåre, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Sannsynlighet for død']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sannsynlighet for død, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Perifer oksygenmetning (%)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Perifer oksygenmetning (%), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4. PIM3 (kun verdier fra første time etter innleggelse er gyldige, første verdi brukes)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Laktat (mmol/L)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Laktat (mmol/L), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5. Daglig SOFA (Dårligste (reelle) verdi i løpet av oppholdet)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=5. Daglig SOFA (Dårligste (reelle) verdi i løpet av oppholdet), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5. Daglig SOFA (Dårligste (reelle) verdi i løpet av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Vil du registrere SOFA skåre på dette oppholdet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vil du registrere SOFA skåre på dette oppholdet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5. Daglig SOFA (Dårligste (reelle) verdi i løpet av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Respirasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Respirasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: PaO2/FiO2 > 53 kPa (skåre: 0)
 • 1: PaO2/FiO2 40-53 kPa (skåre: 1)
 • 2: PaO2/FiO2 < 40 kPa (skåre: 2)
 • 3: PaO2/FiO2 13,3 – 26,6 kPa (skåre: 3)
 • 4: PaO2/FiO2 < 13,3 kPa (skåre: 4)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5. Daglig SOFA (Dårligste (reelle) verdi i løpet av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Sirkulasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sirkulasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: MAP ≥ 70 (skåre: 0)
 • 1: MAP < 70 (skåre: 1)
 • 2: DA < 5 u/k/m; Dobutamin (skåre: 2)
 • 3: DA ≥ 5; NA/A < 0,1u/kg/m (skåre: 3)
 • 4: NA/A ≥ 0,1 u/kg/m ; VP (skåre: 4)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5. Daglig SOFA (Dårligste (reelle) verdi i løpet av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='SNS (sentralnervesystemet)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=SNS (sentralnervesystemet), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: GCS 14-15 (skåre: 0)
 • 1: GCS 12-13 (skåre: 1)
 • 2: GCS 9-11 (skåre: 2)
 • 3: GCS 6-8 (skåre: 3)
 • 4: GCS 3-5 (skåre: 4)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5. Daglig SOFA (Dårligste (reelle) verdi i løpet av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Nyre']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nyre, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Kreatinin < 110 umol/l (skåre: 0)
 • 1: Kreatinin≥ 110 umol/l (skåre: 1)
 • 2: Kreatinin ≥ 171 umol/l (skåre: 2)
 • 3: Kreatinin ≥ 300 eller DU<500 (skåre: 3)
 • 4: Kreatinin ≥ 440 eller DU<200 eller nyre-erstattende behandling: HD, HF, PD (skåre: 4)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5. Daglig SOFA (Dårligste (reelle) verdi i løpet av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Lever']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lever, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Bilirubin < 20 umol/l (skåre: 0)
 • 1: Bilirubin 20 – 32 umol/l (skåre: 1)
 • 2: Bilirubin 33 – 101 umol/l (skåre =2)
 • 3: Bilirubin 102 – 203 umol/l (skåre: 3)
 • 4: Bilirubin > 204 umol/l (skåre: 4)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5. Daglig SOFA (Dårligste (reelle) verdi i løpet av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Koagulasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Koagulasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: TPK ≥ 150 (skåre: 0)
 • 1: TPK < 150 (skåre: 1)
 • 2: TPK < 100 (skåre: 2)
 • 3: TPK < 50 (skåre: 3)
 • 4: TPK < 20 (skåre: 4)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5. Daglig SOFA (Dårligste (reelle) verdi i løpet av oppholdet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Maksimal total SOFA skåre, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6. Diagnoser for oppholdet Registrering av de inntil fem mest relevante ICD-10-koder/diagnoser for oppholdet (ikke årsak til innleggelsen)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=6. Diagnoser for oppholdet Registrering av de inntil fem mest relevante ICD-10-koder/diagnoser for oppholdet (ikke årsak til innleggelsen), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6. Diagnoser for oppholdet Registrering av de inntil fem mest relevante ICD-10-koder/diagnoser for oppholdet (ikke årsak til innleggelsen)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ICD-10 kode 1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=ICD-10 kode 1, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6. Diagnoser for oppholdet Registrering av de inntil fem mest relevante ICD-10-koder/diagnoser for oppholdet (ikke årsak til innleggelsen)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ICD-10 kode 2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=ICD-10 kode 2, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6. Diagnoser for oppholdet Registrering av de inntil fem mest relevante ICD-10-koder/diagnoser for oppholdet (ikke årsak til innleggelsen)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Enkelt svar med forklaring #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=ICD-10 kode 3, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6. Diagnoser for oppholdet Registrering av de inntil fem mest relevante ICD-10-koder/diagnoser for oppholdet (ikke årsak til innleggelsen)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Enkelt svar med forklaring #2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=ICD-10 kode 4, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6. Diagnoser for oppholdet Registrering av de inntil fem mest relevante ICD-10-koder/diagnoser for oppholdet (ikke årsak til innleggelsen)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Enkelt svar med forklaring #3']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=ICD-10 kode 5, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Organdonasjon (NB! Gjelder bare pasienter som døde på intensiv)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Organdonasjon (NB! Gjelder bare pasienter som døde på intensiv), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Organdonasjon (NB! Gjelder bare pasienter som døde på intensiv)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Var det mistenkt/påvist en potensielt dødelig hjerneskade hos pasienten?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Var det mistenkt/påvist en potensielt dødelig hjerneskade hos pasienten?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Organdonasjon (NB! Gjelder bare pasienter som døde på intensiv)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ble det påvist opphevet intrakraniell sirkulasjon?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ble det påvist opphevet intrakraniell sirkulasjon?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Organdonasjon (NB! Gjelder bare pasienter som døde på intensiv)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Årsak til nei']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak til nei, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Avslag fra RH
 • 1: Ikke oppfylt kriteriene for hjernedød
 • 2: Pasient negativ til donasjon
 • 3: Pårørende negative til donasjon
 • 4: Plutselig død/hjertestans
 • 5: Ikke kapasitet på intensiv
 • 6: Ikke tenkt på donasjon
 • 7: Uenighet i behandlingsteam
 • 8: Utført angiografi : Ikke opphevet intrakraniell sirkulasjon
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Organdonasjon (NB! Gjelder bare pasienter som døde på intensiv)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ble organdonasjon gjennomført?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ble organdonasjon gjennomført?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Organdonasjon (NB! Gjelder bare pasienter som døde på intensiv)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Årsak til nei #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak til nei, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Pasienten negativ til organdonasjon
 • 1: Pårørende negative til donasjon
 • 2: Plutselig død/hjertestans
 • 3: Avslag fra RH
, extendedValues=null]], templateType=normal]