TEMPLATE NorSCIR - Aktivitet og deltakelse – funksjon (b12915a0-2a24-4168-9ea0-cde9a8902732)

TEMPLATE IDb12915a0-2a24-4168-9ea0-cde9a8902732
ConceptNorSCIR - Aktivitet og deltakelse – funksjon
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =MetaDataSet:Sample Set }
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.746
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=NorSCIR - Aktivitet og deltakelse – funksjon, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=1. Aktivitet og deltakelse – funksjon, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for datainnsamling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Mobilitet over kortere avstander (10-100 meter)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mobilitet over kortere avstander (10-100 meter), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: 0 Er totalt hjelpetrengende
 • 1: 1 Trenger elektrisk rullestol eller trenger delvis hjelp til å kjøre manuell rullestol
 • 2: 2 Forflytter seg selvstendig i manuell rullestol
 • 3: 3 Trenger tilsyn for å kunne gå (med eller uten hjelpemidler)
 • 4: 4 Går med rullator eller krykker (sving)
 • 5: 5 Går med krykker eller 2 stokker (resiprok gange)
 • 6: 6 Går med 1 stokk
 • 7: 7 Trenger bare leggortose
 • 8: 8 Går uten ganghjelpemiddel
 • 99: 99 Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Av-/påkledning underkropp']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Av-/påkledning underkropp, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: 0 Er totalt hjelpetrengende
 • 1: 1 Trenger hjelp til enkelte oppgaver ifm. klær uten knapper, glidelåser eller lisser (kukgl)
 • 2: 2 Selvstendig ift. kukgl, men trenger hjelpemidler og/eller tilrettelegging (h/t)
 • 3: 3 Selvstendig ift. kukgl; trenger ikke h/t, bare hjelp eller h/t for kgl
 • 4: 4 Kler selv på seg alle typer klær; trenger ikke hjelpemidler
 • 99: 99 Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spising']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spising, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: 0 Trenger parenteral ernæring, sonde eller total hjelp til å bli matet via munn
 • 1: 1 Trenger delvis assistanse til å spise og/eller drikke eller til å ta på/av hjelpemidler som trengs for å spise og/eller drikke
 • 2: 2 Spiser selv, men trenger hjelpemidler eller hjelp til å dele opp mat og/eller helle og/eller åpne emballasje
 • 3: 3 Spiser og drikker selv, trenger ikke hjelp eller tilrettelegging
 • 99: 99 Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Toalettbesøk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Toalettbesøk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: 0 Er totalt hjelpetrengende
 • 1: 1 Trenger hjelp til enkelte oppgaver, tørker seg ikke selv
 • 2: 2 Trenger hjelp til enkelte oppgaver, tørker seg selv
 • 3: 3 Selvstendig, men trenger hjelpemidler eller spesialtilpasning (f.eks. støttehåndtak)
 • 4: 4 Selvstendig, og trenger ingen hjelpemidler eller spesialtilpasning
 • 99: 99 Ukjent
, extendedValues=null]], templateType=normal]