TEMPLATE Oversikt over arketyper relatert til legemiddelordinering (Oversikt over arketyper relatert til legemiddelordinering)

TEMPLATE IDOversikt over arketyper relatert til legemiddelordinering
ConceptOversikt over arketyper relatert til legemiddelordinering
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.718
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Klinisk kontakt, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1], code=at0000, itemType=INSTRUCTION, level=1, text=Arketypen "Legemiddelordinering" ✓, description=Ordinering av et legemiddel, en vaksine, parenteral væske, ernæringsprodukt eller medisinsk forbruksmateriell, for et spesifikt individ., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INSTRUCTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=2, text=Ordinering, description=Detaljer knyttet til ordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002], code=at0002, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=3, text=Description, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=4, text=Legemiddel, description=Navnet på legemiddelet, vaksinen eller det medisinske forbruksmateriellet som ordineres., comment=Avhengig av kontekst kan dette elementet brukes enten for generisk eller varebasert ordinering. Dataelementet kan brukes til å registrere tett sammenbundne ordineringer av forskjellige legemidler når de ordineres som en pakke. Det anbefales sterkt at "Legemiddel" kodes med en terminologi som understøtter beslutningsstøtte der dette er mulig, f.eks. FEST. Nivå av koding kan variere fra legemiddelnavn til strukturerte detaljer om den aktuelle legemiddelforpakningen som skal brukes. Fritekst bør bare brukes om ingen passende terminologi er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=4, text=Arketypen "Legemiddelsubstans" ■, description=Legemiddelsubstansens styrke og form og detaljer om spesifikke ingredienser som er nødvendig ved magistrell tilbereding eller infusjon., comment=Legemiddelsubstansen er vanligvis en del av navnet på legemiddelet og beskrevet av legemiddelterminologien, men i noen tilfeller trengs en ytterligere spesifisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0132], code=at0132, itemType=ELEMENT, level=5, text=Substansnavn, description=Navnet på legemiddelsubstansen. Dette elementet bør kodes med en terminologi om mulig., comment=Bruken av "Substansnavn" vil variere avhengig av konteksten det brukes i (brukskonteksten)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=5, text=Form, description=Legemiddelets form eller fremstilling., comment=For eksempel: "Tablett", "Kapsel" eller "Væske"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0142], code=at0142, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kategori, description=Et sammensatt produkt som består av flere ingredienser., comment=For eksempel: Paralgin Forte er et kombinasjonspreparat, mens 50% myk fast parafin + 50% flytende parafin er en ad-hoc blanding der de ulike ingrediensene må være spesifisert i ordineringen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Produkt 
 • Magistrellforskrevet blanding 
 • Bestanddel 
 • Kombinasjonsprodukt 
 • Produkt som består av en legemiddelsubsans 
Antatt verdi: Produkt, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0115], code=at0115, itemType=ELEMENT, level=5, text=Styrke, description=Preparatet eller produktets styrke som et reelt tall., comment=For eksempel 1, 1,5 eller 0.125., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0116], code=at0116, itemType=ELEMENT, level=5, text=Styrkeenhet, description=Doseringsenheten viser legemiddelsubstansens styrke., comment=For eksempel: "Tablett", "mg". Kodes ofte med en referanseterminologi som SNOMED CT., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0117], code=at0117, itemType=CLUSTER, level=5, text=Fortynningsmiddel, description=Mengden av et hvilket som helst fortynningsmiddel, brukes som en del av styrkebeskrivelsen til et preparat, gjelder både for fabrikkproduserte medikamenter og for magistrelltilberedte blandinger., comment=For eksempel når preparatstyrke beskrives som "5mg i 10 ml". "10 ml" er fortynningsmiddelet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0117]/items[at0124], code=at0124, itemType=ELEMENT, level=6, text=Mengde fortynningsmiddel, description=Mengde fortynningsmiddel som en reell tallverdi., comment=For eksempel: 1, 1.5, 0.125 eller 1-2, 12.5-20.5., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0117]/items[at0125], code=at0125, itemType=ELEMENT, level=6, text=Fortynningsmiddelets enhet, description=Enheten for preparatets fortynningsmiddel., comment=For eksempel: "ml"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0126], code=at0126, itemType=CLUSTER, level=5, text=Ingrediens, description=Detaljer om ingrediensen som brukes for å lage et blandingspreparat eller en infusjon., comment=Dette kreves vanligvis kun når en magistrellforskrevet blanding eller infusjon beskrives., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0126]/items[at0139], code=at0139, itemType=ELEMENT, level=6, text=Ingrediensens mengde, description=Mengden av en ingrediens som en reell tallverdi., comment=For eksempel: 1, 1.5 eller 0.125., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0126]/items[at0140], code=at0140, itemType=ELEMENT, level=6, text=Ingrediensens mengdeenhet, description=Dosenheten for mengden av en ingrediens., comment=For eksempel: "Tablett", "mg". Kodes ofte med en referanseterminologi som SNOMED CT., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0126]/items[at0127], code=at0127, itemType=ELEMENT, level=6, text=Rolle, description=Ingrediensens rolle i en blanding eller infusjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kodet tekst
  • Terapeutisk 
  • Elektrolytt 
  • Giftig 
  • Adjuvant 
  • Fortynningsmiddel 
  • Drivmiddel 
  • Konserveringsmiddel 
  • Farge 
  • Ingrediens 
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0133], code=at0133, itemType=ELEMENT, level=5, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av substansen der det ikke er mulig med en fullstendig beskrivelse verd hjelp av styrke eller mengde beskrevet med tall., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0091], code=at0091, itemType=ELEMENT, level=4, text=Administreringsvei, description=Administreringsveien for den ordinerte varen., comment=For eksempel "oral bruk", "intravenøst", "på huden" eller "enteralt". Det bør om mulig benyttes terminologi, f.eks. FEST, for å angi administreringsvei. Det kan spesifiseres flere mulige administreringsveier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0092], code=at0092, itemType=ELEMENT, level=4, text=Anatomisk lokalisering, description=Navn på kroppsstedet der den ordinerte varen skal administreres., comment=For eksempel "venstre overarm", "intravenøst kateter høyre hånd". Det bør om mulig benyttes terminologi, f.eks. SNOMED CT eller EDQM standardtermer, for å angi kroppssted., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=4, text=Administreringsmetode, description=Teknikken eller utstyret som brukes for å administrere den ordinerte varen., comment=For eksempel "via Z-trackinjeksjon", "via forstøver". Koding av administreringsmetoden med en terminologi er anbefalt, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet anvisningsbeskrivelse, description=En komplett fritekstbeskrivelse av hvordan den ordinerte varen skal brukes., comment=Denne fritekstbeskrivelsen bør vanligvis omfatte data i "Dosemengde", "Timing" og eventuelle andre instruksjoner. I tilfeller hvor legemiddelets anvisning er fullt strukturert, bør dette feltet inneholde en fritekstekvivalent som vanligvis autogenereres. Er det ikke mulig å representere de ønskede anvisningene i en fullt strukturert form, anbefales ikke delvis strukturert form. I stedet bør anvisningen kun registreres som fritekst i dette dataelementet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=4, text=Maskinlesbare anvisninger, description=En maskinlesbar tekstfremstilling av anvisningene., comment=Brukes vanligvis ved deling av informasjon mellom eldre systemer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PARSABLE, bindings=null, values=Format
 • text/html
 • text/plain
 • text/xml
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0173], code=at0173, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spesifikk anvisningsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av en spesifikk del av den overordnede anvisningen., comment=I noen sammenhenger er det vanlig å dele den samlede fritekstbeskrivelsen av anvisningen inn i mer spesifikke segmenter. For eksempel kan det i sykehus være vanlig å dele de samlede anvisningene opp i "Mengde" og "Administreringstidspunkt", selv om begge er i fritekst. Segmentnavnene kan legges til i et templat eller i applikasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0174], code=at0174, itemType=ELEMENT, level=4, text=Begrunnelse for dose, description=Begrunnelsen for hvorfor en spesifikk dose er valgt, der dette er avhengig av en ytre faktor., comment=For eksempel: "Justert pga amputasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=4, text=Arketypen "Terapeutisk anvisning" ✓, description=Detaljer om en enkelt anvisning innenfor ordineringen av f.eks. et legemiddel eller en transfusjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=5, text=Anvisningsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne anvisningen i den overordnede anvisningssekvensen., comment=For eksempel "1", "2", "3". I tilfeller der ordineringen består av flere doseringsanvisninger, spesifiserer anvisningsrekkefølgen i hvilken rekkefølge anvisningene skal utføres. For eksempel "(1) 1 tablett daglig i 3 dager, (2) 1 tablett to ganger daglig i 4 dager, (3) 1 tablett i 7 dager.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=5, text=Arketypen "Administreringsmønster", description=Kombinasjonen av legemiddelmengde og mønsteret for administrasjonstidspunkter innenfor en dag., comment=For eksempel "2 tabletter kl. 18:00" eller "20 mg tre ganger om dagen". Merk: Dette clusteret er laget for å repeteres for å kunne representere et fullstendig sett av administreringsmønstre for en enkelt Terapeutisk anvisning., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[at0164], code=at0164, itemType=ELEMENT, level=6, text=Mønsterrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for dette administreringsmønsteret i den overordnede sekvensen av administreringsmønstre., comment=For eksempel "1", "2", "3". Der det er spesifisert flere mønstre, gjør Mønsterrekkefølge det tydelig hvilken rekkefølge de hører hjemme i. Eksempel: (1) 1 tablett om morgenen, (2) 2 tabletter kl. 14, (3) 1 tablett om kvelden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[at0144], code=at0144, itemType=ELEMENT, level=6, text=Dosemengde, description=Verdien av legemiddelmengden (dosen) administrert på ett tidspunkt, som et reelt tall eller som et intervall av reelle tall. Dette elementet er tilknyttet elementet Doseenhet., comment=For eksempel 1, 1.5, 0.125 eller 1-2, 12.5-20.5. Dette elementet inneholder kun talldelen av dosen, mens "Doseenhet" inneholder enheten., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kvantitet>=0
 •  Intervall av kvantitetNedre begrensning: >=0
  Øvre begrensning: >=0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[at0145], code=at0145, itemType=ELEMENT, level=6, text=Doseenhet, description=Enheten "Dosemengde" er målt i., comment=For eksempel "tablett" eller "mg". Koding av doseenheten med en terminologi, f.eks. FEST, foretrekkes der det er mulig. Dette elementet inneholder kun enhetsdelen av dosen, mens "Dosemengde" inneholder tallet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[at0135], code=at0135, itemType=ELEMENT, level=6, text=Doseringsformel, description=Formelen som er brukt for å regne ut dosen eller administreringshastigheten der dette er avhengig av en annen faktor som f.eks. kroppsvekt eller hudoverflate., comment=For eksempel "10mg/kg/dag". Resultatet av denne formelen vil normalt registreres i Dosemengde/-enhet eller Administreringshastighet/-varighet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kvantitet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=6, text=Arketypen "Timing - daily" ■, description=Structured information about the timing (intended or actual) of administration or use of a medicine, other therapeutic good or other intervention that is given on a scheduled basis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=7, text=Frequency, description=The frequency as number of times per time period (limited to a single day) that the activity is to take place., comment=e.g. "4 times per day" or ""3 to 4 times per hour", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kvantitet0..1; >=0; >=0; >=0
  Enheter:
  • 1/d
  • 1/min
  • 1/s
  • 1/h
 •  Intervall av kvantitetNedre begrensning: >=0; >=0; >=0; >=0
  Enheter:
  • 1/d
  • 1/min
  • 1/s
  • 1/h

  Øvre begrensning: <=1; >=0; >=0; 0..24
  Enheter:
  • 1/d
  • 1/min
  • 1/s
  • 1/h
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=7, text=Interval, description=The time interval or minimum and maximum range of an interval between each scheduled activity, limited to a single day., comment=e.g. "Every 4 hours" or "Every 4 to 6 hours"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=PT0H..PT24H
Enheter:
 • Hour
 • Minute
 • Second
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=7, text=Specific time, description=A specific time or interval of time during a single day when the activity should occur., comment=e.g "at 0800, 1400, 15.25.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Klokkeslett
 •  Intervall av klokkeslett
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=7, text=Named time event, description=A specific, named time event within a single day, when the activity should occur., comment=e.g. before each meal, at bedtime, in the morning. It is understood that these terms may not equate to the same exact times in different cultures., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • immediately (stat) 
  • in the morning 
  • at night 
  • in the morning and at night 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=7, text=Exact timing critical, description=Is exact timing of the activity critical to patient safety or wellbeing?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=7, text=As required, description=The activity should only occur when the "as required" trigger condition is met., comment=Termed 'PRN' in some cultures., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=7, text=As required criterion, description=The condition which triggers an 'as required' activity., comment=e.g. as required for pain., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[at0134], code=at0134, itemType=ELEMENT, level=6, text=Administreringshastighet, description=Hastigheten som skal benyttes under administreringen, for eksempel ved en infusjon., comment=For eksempel "200 ml/t". Bruk datatypen "tekst" for å registrere ikke- eller semikvantifiserbare instruksjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kvantitet>=0; >=0; >=0; >=0
  Enheter:
  • l/h
  • ml/min
  • ml/s
  • ml/h
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=6, text=Administreringsvarighet, description=Tidsperioden en enkelt dose av legemiddelet eller vaksinen skal administreres over., comment=For eksempel "Administreres over 10 minutter"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=PT0H
Enheter:
 • Day
 • Hour
 • Minute
 • Second
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[at0176], code=at0176, itemType=ELEMENT, level=6, text=Alternativ dosemengde, description=En alternativ representasjon av verdien av legemiddelmengden (dosen) administrert på ett tidspunkt, som et reelt tall eller som et intervall av reelle tall. Dette elementet er tilknyttet elementet Doseenhet., comment=Kan for eksempel brukes for å representere en verdi basert på pakningsenheter som "tabletter", der Dosemengde uttrykkes som en SI-enhet som "mg", eller der det er nødvendig å uttrykke den totale mengden infusjonsvæske i tillegg til mengden aktiv substans., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kvantitet>=0
 •  Intervall av kvantitetNedre begrensning: >=0
  Øvre begrensning: >=0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.dosage_administration.v0]/items[at0177], code=at0177, itemType=ELEMENT, level=6, text=Alternativ doseenhet, description=Enheten "Alternativ dosemengde" er målt i., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=5, text=Anvisningsvarighet, description=Varigheten av denne anvisningen., comment=For eksempel "i 7 dager" eller "på ubestemt tid". Et eksempel som er sammensatt av flere ulike varigheter kan være: "1 tablett daglig i 3 dager", "2 tabletter daglig i 4 dager", "3 tabletter på ubestemt tid"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kodet tekst
  • Ubestemt 
  • Ubestemt - ikke seponer 
 •  Varighet>=PT0S
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[at0172], code=at0172, itemType=ELEMENT, level=5, text=Maksimalt antall administreringer, description=Maksimalt antall administreringer som skal gis innenfor denne anvisningen., comment=For eksempel "kun én dose" = 1, eller "3 doser á 400 mg hver 12 time" = 3., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=5, text=Arketypen "Timing - repetition" ■, description=Details of timing schedules repeating over periods longer than a single day., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=6, text=Repetition interval, description=The interval between repetitions of the activity., comment=e.g. 'Every 3 weeks', uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=P0W
Enheter:
 • Year
 • Month
 • Week
 • Day
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=6, text=Single activity only, description=The activity should only be performed on a single occasion and is not to be repeated., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=6, text=Frequency, description=The number of days per time period on which the activity is to take place., comment=e.g. "3 times per week", "2-4 times per month"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kvantitet>=0
  Enheter:
  • 1/wk
  • 1/mo
  • 1/yr
 •  Intervall av kvantitetNedre begrensning: 0..7; 0..31; 0..365
  Enheter:
  • 1/wk
  • 1/mo
  • 1/yr

  Øvre begrensning: 0..7; 0..31; 0..365
  Enheter:
  • 1/wk
  • 1/mo
  • 1/yr
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=6, text=Specific date, description=The activity should take place on a specific date., comment=e.g. 'on 12 Jan 2017', uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=6, text=Specific day of week, description=The activity should take place on a specific day of the week, with 0 representing Sunday., comment=e.g. 'On Mondays, Wednesdays and Fridays'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=0..6, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=6, text=Specific day of month, description=The activity should take place on a specific day of the month., comment=e.g. 'on the 3rd, 13th and 23rd of each month'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=1..31, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=6, text=Specific event, description=The activity should take place in relation to a specific named event., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0006]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=7, text=Event name, description=The name of the event that triggers the activity to take place., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=7, text=Start interval, description=The period of time before or after the named event when the activity should take place. Negative durations can be used to signifify that the activity should be taken before a known event., comment=e.g. '3 days after onset of menstruation = menstrual onset + 3 days', '2 weeks prior to admission= admission -2 weeks'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter:
 • Year
 • Month
 • Week
 • Day
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=6, text=On /off cycle, description=A cycle of activity where an on-off pattern is required., comment=e.g. 'take 3 tablets daily for 1 week, omit a week, then take 3 tablets daily for 1 week, repeat 4 times', uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=7, text=On, description=The period of time for which the activity should take place., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=P0Y
Enheter:
 • Year
 • Month
 • Week
 • Day
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=7, text=Off, description=The period of time for which the activity should NOT take place., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=P0Y
Enheter:
 • Year
 • Week
 • Day
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0010]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=7, text=Repetitions, description=The number of repetitions of the on/off cycle., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.conditional_medication_rules.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=5, text=Arketypen "Conditional medication instructions" ■, description=Details of conditions on which determine the dose amount or administration rate., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.conditional_medication_rules.v0]/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=6, text=Condition rule, description=Details of the condition and associated dose amount or administration rate., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.conditional_medication_rules.v0]/items[at0005]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=7, text=Condition, description=The value which is required for the associated dose amount or admistration to be applied., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kvantitet
 •  Intervall av kvantitet
 •  Antall
 •  Intervall av antall
 •  Proporsjon
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.conditional_medication_rules.v0]/items[at0005]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=7, text=Dose amount, description=The dose amount to be administered if the condition applies., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.conditional_medication_rules.v0]/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=7, text=Dose administration rate, description=The dose administration rate to be used if the condition applies., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0; >=0; >=0; >=0
Enheter:
 • l/h
 • ml/h
 • ml/min
 • ml/s
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.conditional_medication_rules.v0]/items[at0005]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=7, text=Dosage formula, description=The dosage formula used to calculate the dose amount or administration rate., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062], code=at0062, itemType=CLUSTER, level=4, text=Legemiddelsikkerhet, description=Detaljer knyttet til sikkerhet rundt den ordinerte varen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0051], code=at0051, itemType=CLUSTER, level=5, text=Maksimumsdose, description=Detaljer om den maksimale kumulative dosen av den ordinerte varen som er tillatt i en definert tidsperiode., comment=For eksempel "maks 1 g per dag". Dette clusteret kan repeteres for å gjøre det mulig å registrere flere maksimumsdoser som gjelder forskjellige tidsperioder. Maksimumsdose for individets levetid registreres ikke har da det viser til flere ordineringer over tid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0051]/items[at0130], code=at0130, itemType=ELEMENT, level=6, text=Maksimum legemiddelmengde, description=Den maksimale kumulative legemiddelmengden som bør administreres i perioden. Enheten for denne mengden legges i elementet "Enhet for maksimum legemiddelmengde"., comment=For eksempel 1, 1.5, 0.125., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0051]/items[at0146], code=at0146, itemType=ELEMENT, level=6, text=Enhet for maksimum legemiddelmengde, description=Enheten for "Maksimum legemiddelmengde"., comment=For eksempel "tablett", "mg". Koding av enheten med en terminologi, f.eks. FEST, foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0051]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=6, text=Tidsperiode, description=Tidsperioden maksimumsdosen er kalkulert for., comment=Eksempel: 24 timer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=PT0S, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0171], code=at0171, itemType=ELEMENT, level=5, text=Overstyrt sikkerhetsanbefaling, description=Et kjent problem relatert til legemiddelsikkerhet for dette individet og den ordinerte varen, f.eks. allergi, advarsel om legemiddelduplisering, eller kontraindikasjon. Registreres ordinært bare dersom anbefalingen overstyres., comment=For eksempel "allergisk mot penicillin" eller "atenolol duplisert"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=5, text=Overstyring av sikkerhetsgrenser?, description=Bekreftelse fra forskriveren om at den maksimale dosen eller andre sikkerhetsgrenser er overstyrt på grunn av spesielle omstendigheter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0162], code=at0162, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsak til overstyring, description=Begrunnelsen for hvorfor sikkerhetsgrensen eller maksimumsdosen er overstyrt., comment=For eksempel "Ingen effekt ved maksimum anbefalte dose. Kritisk situasjon.". "Pencillin er den eneste mulige behandlingen, sannsynlighet for faktisk pencillinallergi er lav"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0150], code=at0150, itemType=CLUSTER, level=5, text=Total daglig effektiv dose, description=Detaljer om den totale daglige mengden av den ordinerte varen som skal administreres., comment=Den totale daglige effektive dosen er den forventede effektive dosen, og støtter i så måte titrering av en i utgangspunktet lav dose mot en terapeutisk dose over en tidsperiode. Dette er ikke i seg selv måldosen, men den effektive daglige dosen mot måldosen. I noen sammenhenger kan den totale daglige dosen kalkuleres fra maskinlesbare anvisninger, mens den i andre må legges inn manuelt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0150]/items[at0165], code=at0165, itemType=ELEMENT, level=6, text=Formål, description=Begrunnelsen for at det registreres en total daglig effektiv dose., comment=For eksempel "Kontrollere hypertensjon", "Måldose 20 mg daglig". Beskrivelsen kan brukes for å oppgi et navn, en frase eller en setning om formålet med å registrere en total daglig effektiv dose, som regel for å muliggjøre titrering mot en spesifikk måldose. Måldosen kan registreres her, eller mer vanlig i en EVALUATION.goal-arketype som det lenkes til., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0150]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=6, text=Total daglig dosemengde, description=Mengden ordinert vare som skal tas per dag dersom det administreres som ordinert., comment=For eksempel "20 mg"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0062]/items[at0150]/items[at0152], code=at0152, itemType=ELEMENT, level=6, text=Enhet for total daglig dosemengde, description=Enheten som hører til den totale daglige dosemengden., comment=Enhetene er som regel vitenskapelige enheter som "mg" eller "ml" heller enn "tabletter". Koding av enheten med en terminologi, f.eks. FEST, foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilleggsinstruksjon, description=Tilleggsinstruksjon for hvordan bruke eller lagre den ordinerte varen., comment=For eksempel forholdsregler som "tas med mat", "unngå grapefrukt", "løses opp i vann" eller "oppbevares på et kjølig tørt sted". Dette dataelementet kan repeteres, og bør dersom mulig kodes med en terminologi, f.eks. FEST., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruksområde, description=Tilleggsinstruksjon primært rettet mot pasient og pårørende., comment=For eksempel "Blodtrykksreduserende", "Blodfortynnende". Dette dataelementet kan repeteres, og bør dersom mulig kodes med en terminologi, f.eks. FEST. Ved behov kan man bruke en lenke for å assosiere dette elementet med f.eks. den opprinnelige diagnosen i en Problemliste, men det bør likevel registreres tekst her for å sikre data for fremtiden, siden målet for lenken kan endre seg over tid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0107], code=at0107, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overvåkningsinstruksjon, description=Tilleggsinstruksjon som gir råd om anbefalt eller nødvendig overvåkning ved bruk av den ordinerte varen., comment=For eksempel "kontroller nyrefunksjon om 2 uker". Dette dataelementet kan repeteres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske begrunnelsen for bruk av den ordinerte varen., comment=For eksempel "Angina". Koding av klinisk indikasjon med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Dette dataelementet kan repeteres. Elementet er ikke ment for administrativ autorisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=4, text=Terapeutisk hensikt, description=Overordnet terapeutisk hensikt med den ordinerte varen., comment=For eksempel "smertelindring", "palliasjon", "lavdose profylakse", "rehydrering" eller "ernæringsinfusjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113], code=at0113, itemType=CLUSTER, level=4, text=Ordineringsdetaljer, description=Detaljer om hele legemiddelordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=5, text=Startdato/tid for ordineringen, description=Dato og valgfri tid for oppstart av den ordinerte varen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=5, text=Dato/tid for seponering, description=Dato og valgfri tid når det er planlagt å seponere den ordinerte varen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Startkriterium, description=Et vilkår for at den ordinerte varen kan tas i bruk., comment=For eksempel "Start dersom symptomer kommer tilbake". Dette er ment som et generelt kriterium som setter i gang hele ordineringen, og ikke for behovsadministrering i en pågående ordinering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=5, text=Seponeringskriterium, description=Et vilkår for at den ordinerte varen skal seponeres., comment=For eksempel "Seponer når symptomer forsvinner"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=5, text=Antall administreringer utført, description=Antall administreringer av den ordinerte varen som er utført som del av den planlagte ordineringen, men i forkant av denne instruksjonen., comment=For eksempel for å registrere at pasienten har tatt de to første antibiotikatablettene av en 3 dagers kur, i forkant av utskrivelse fra sykehus til sykehjem., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=5, text=Del av ordinering allerede administrert, description=Tidsperioden individet/pasienten har brukt den ordinerte varen i forkant av denne instruksjonen., comment=Eksempel: For å registrere at pasienten har tatt antibiotika i 3 dager av en 7-dagerskur før en sykehusinnleggelse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=PT0H
Enheter:
 • Week
 • Day
 • Hour
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_order_summary.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=5, text=Arketypen "Medication course summary" ■, description=Overall summary of the medication course., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_order_summary.v0]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=6, text=Course status, description=The overall status of this order., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Active 
 • Stopped 
 • Never active 
 • Completed 
 • Obsolete 
 • Suspended 
 • Draft 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_order_summary.v0]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=6, text=(Key course dates), description=Key medication event dates., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=4, text=Arketypen "Medication authorisation" ■, description=Details of the authorisation of a medicine, vaccine or other therapeutic good., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=5, text=Authorisation type, description=Whether the medication is only issued once or may re-issued and dispensed 're-filled' after authorisation by the prescriber., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • No repeat supply 
 • Repeat prescribing 
 • Repeat dispensing 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Maximum number of refills, description=The number of times the expressed quantity of medicine, vaccine or other therapeutic good may be refilled or redispensed without a new prescription., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0]/items[at0078], code=at0078, itemType=ELEMENT, level=5, text=Number of refills issued, description=The number of refills which have been issued or dispensed for this period of authorisation., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=5, text=Number of refills remaining, description=The number of re-fills or re-issues that remain valid for this authorisation period., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=5, text=Minimum interval between refills, description=The minimum time between repeat supply of the medicine, vaccine or therapeutic good. Note: This is specified by the ordering clinician for a specific reason such as safety or best practice., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=5, text=Authorisation expiry date, description=The repeat supply authorisation has expired after this date., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_authorisation.v0]/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=5, text=Prescriber endorsement, description=An endorsement by the prescriber that the medication may be supplied under a specific contractual arrangement., comment=e.g. Some medications may be supplied only to certain patients in specifc circumstances, or may be made avaialble free-of-charge. It is common for prescribers to be asked to endorse the prescription to that effect., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129], code=at0129, itemType=CLUSTER, level=4, text=Utdelingsanvisning, description=Veiledning for utdeling av den ordinerte varen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=5, text=Utdelingsinstruksjon, description=Tilleggsinstruksjon primært rettet mot personen som deler ut den ordinerte varen., comment=Eksempel: Detaljerte instruksjoner for stegvis utdeling av opiater., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=5, text=Arketypen "Leveringsmengde for legemidler" ■, description=Detaljer om mengden legemiddel, vaksine eller andre terapeutiske varer som skal leveres eller utleveres til pasienten, som del av en autorisering, utlevering eller administrering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0]/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=6, text=Mengdebeskrivelse, description=En fritekstrepresentasjon av mengden legemiddel, vaksine eller terapeutisk vare som er ønsket levert eller faktisk levert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0]/items[at0131], code=at0131, itemType=ELEMENT, level=6, text=Mengde, description=Mengden legemiddel, vaksine eller terapeutisk vare som ønskes levert eller som faktisk er levert., comment=For eksempel 1, 1,5 eller 0,125., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0]/items[at0147], code=at0147, itemType=ELEMENT, level=6, text=Enhet, description=Enheten for elementet "Mengde"., comment=For eksempel "tabletter", "pakker", "ml"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0]/items[at0158], code=at0158, itemType=ELEMENT, level=6, text=Antall pakker, description=Antall pakker som er spesifisert av foreskriver eller utlevert av apotek., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0]/items[at0159], code=at0159, itemType=ELEMENT, level=6, text=Pakningsstørrelse, description=Pakningsstørrelsen spesifisert av foreskriver eller utlevert av apotek., comment=For eksempel "300" eller "28"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0]/items[at0160], code=at0160, itemType=ELEMENT, level=6, text=Pakningsenhet, description=Måleenhet for pakningsstørrelse., comment=For eksempel "tabletter", "ml"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0]/items[at0142], code=at0142, itemType=ELEMENT, level=6, text=Utleveringsperiode, description=Tidsperioden da legemiddelet skal utleveres eller ble utlevert for., comment=Apoteket bes om å utlevere tilstrekkelig mengde av legemiddelet for å dekke den definerte tidsperioden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=>=P0D
Enheter:
 • Year
 • Month
 • Week
 • Day
 • Second
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0132], code=at0132, itemType=ELEMENT, level=5, text=Generisk bytte, description=Indikerer om generisk bytte med en bioekvivalent vare er tillatt., comment=I mange myndighetsområder er generisk bytte av en ordinert vare mot en bioekvivalent vare fra en annen produsent tillatt. I andre områder er bytte forutsatt, og ordinerende kliniker må eksplisitt avslå bytte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tillatt 
 • Ikke tillatt 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0154], code=at0154, itemType=ELEMENT, level=5, text=Begrunnelse for byttereservasjon, description=Begrunnelsen for beslutningen om at generisk bytte av den ordinerte varen ikke tillates., comment=For eksempel "Generisk vare er ikke bioekvivalent"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0139], code=at0139, itemType=ELEMENT, level=5, text=Prioritet, description=En indikator for hastegraden den ordinerte varen bør utdeles under., comment=For eksempel "Haster". Dette kan spesifiseres i en templat eller spesalisering etter lokale verdisett. Noen myndighetsområder tillater at resepter merkes med "Haster" for at de skal klargjøres fort hos apoteket., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=5, text=Startdato utlevering, description=Datoen den ordinerte varen kan utdeles for første gang., comment=Kan brukes til å kontrollere utdelingstidspunkt for varer med misbrukspotensiale, f.eks. benzodiazepiner og sterke smertestillende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=5, text=Utløpsdato utdeling, description=Dato da ordineringen ikke lenger er gyldig for utdeling., comment=I noen myndighetsområder kan utleveringsanmodninger ha en utløpsdato, og etter denne datoen kan resepten ikke lenger utleveres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0167], code=at0167, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om legemiddelordineringen som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/protocol[at0005], code=at0005, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v1]/protocol[at0005]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ordineringsidentifikator, description=Unik identifikator for ordineringen., comment=Dette dataelementet tillater flere forekomster, som ved behov kan defineres mer spesifikt i applikasjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]