TEMPLATE [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Pasientskjema ([HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Pasientskjema)

TEMPLATE ID[HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Pasientskjema
Concept[HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Pasientskjema
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.710
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Norsk hjerteinfarktregister - Pasientskjema, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Din generelle helsetilstand 1, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='1 Stort sett, vil du si at helsen din er']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=1 Stort sett, vil du si at helsen din er, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Utmerket
 • 2: Veldig god
 • 3: God
 • 4: Nokså god
 • 5: Dårlig
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 De neste spørsmålene handler om aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en vanlig dag. Er helsen din slik at den begrenser deg, i utførelsen av disse aktivitetene nå? Hvis ja, hvor mye?'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=2 De neste spørsmålene handler om aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en vanlig dag. Er helsen din slik at den begrenser deg, i utførelsen av disse aktivitetene nå? Hvis ja, hvor mye?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 De neste spørsmålene handler om aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en vanlig dag. Er helsen din slik at den begrenser deg, i utførelsen av disse aktivitetene nå? Hvis ja, hvor mye?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='a Moderate aktiviteter som å flytte et bord, støvsuge, gå en spasertur eller drive med hagearbeid']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=a Moderate aktiviteter som å flytte et bord, støvsuge, gå en spasertur eller drive med hagearbeid, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ja, begrenser meg mye
 • 2: Ja, begrenser meg litt
 • 3: Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 De neste spørsmålene handler om aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en vanlig dag. Er helsen din slik at den begrenser deg, i utførelsen av disse aktivitetene nå? Hvis ja, hvor mye?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='b Gå opp trappen flere etasjer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=b Gå opp trappen flere etasjer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ja, begrenser meg mye
 • 2: Ja, begrenser meg litt
 • 3: Nei, begrenser meg ikke i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 I løpet av de siste fire ukene, har du hatt noen av de følgende problemene i arbeidet ditt eller i andre daglige aktiviteter på grunn av din fysiske helse?'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=3 I løpet av de siste fire ukene, har du hatt noen av de følgende problemene i arbeidet ditt eller i andre daglige aktiviteter på grunn av din fysiske helse?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 I løpet av de siste fire ukene, har du hatt noen av de følgende problemene i arbeidet ditt eller i andre daglige aktiviteter på grunn av din fysiske helse?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='a Fått gjort mindre enn du ønsket']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=a Fått gjort mindre enn du ønsket, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 I løpet av de siste fire ukene, har du hatt noen av de følgende problemene i arbeidet ditt eller i andre daglige aktiviteter på grunn av din fysiske helse?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='b Vært begrenset i type arbeidsoppgaver eller andre aktiviteter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=b Vært begrenset i type arbeidsoppgaver eller andre aktiviteter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 I løpet av de siste fire ukene, har du hatt noen av de følgende problemene i arbeidet ditt eller i andre daglige aktiviteter på grunn av følelsesmessige problemer (som å føle seg engsteligeller deprimert)?'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=4 I løpet av de siste fire ukene, har du hatt noen av de følgende problemene i arbeidet ditt eller i andre daglige aktiviteter på grunn av følelsesmessige problemer (som å føle seg engsteligeller deprimert)?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 I løpet av de siste fire ukene, har du hatt noen av de følgende problemene i arbeidet ditt eller i andre daglige aktiviteter på grunn av følelsesmessige problemer (som å føle seg engsteligeller deprimert)?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='a Fått gjort mindre enn du ønsket']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=a Fått gjort mindre enn du ønsket, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 I løpet av de siste fire ukene, har du hatt noen av de følgende problemene i arbeidet ditt eller i andre daglige aktiviteter på grunn av følelsesmessige problemer (som å føle seg engsteligeller deprimert)?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='b Utført arbeid eller andre aktiviteter mindre grundig enn vanlig']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=b Utført arbeid eller andre aktiviteter mindre grundig enn vanlig, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='5 I løpet av de siste fire ukene, hvor mye har smerter påvirket det vanlige arbeidet ditt (gjelder både arbeid utenfor hjemmet og husarbeid)?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=5 I løpet av de siste fire ukene, hvor mye har smerter påvirket det vanlige arbeidet ditt (gjelder både arbeid utenfor hjemmet og husarbeid)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ikke i det hele tatt
 • 2: Litt
 • 3: Moderat
 • 4: Ganske mye
 • 5: Ekstremt mye
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6 De neste spørsmålene handler om hvordan du føler deg og hvordan du har hatt det i løpet av de siste fire ukene. For hvert spørsmål, ber vi deg velge det svaret som best beskriver hvordan du har følt deg. Hvor ofte i løpet av de siste fire ukene:'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=6 De neste spørsmålene handler om hvordan du føler deg og hvordan du har hatt det i løpet av de siste fire ukene. For hvert spørsmål, ber vi deg velge det svaret som best beskriver hvordan du har følt deg. Hvor ofte i løpet av de siste fire ukene:, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6 De neste spørsmålene handler om hvordan du føler deg og hvordan du har hatt det i løpet av de siste fire ukene. For hvert spørsmål, ber vi deg velge det svaret som best beskriver hvordan du har følt deg. Hvor ofte i løpet av de siste fire ukene:']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='a Har du følt deg rolig og avslappet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=a Har du følt deg rolig og avslappet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Hele tiden
 • 2: Mesteparten av tiden
 • 3: En god del av tiden
 • 4: Noe av tiden
 • 5: Litt av tiden
 • 6: Aldri
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6 De neste spørsmålene handler om hvordan du føler deg og hvordan du har hatt det i løpet av de siste fire ukene. For hvert spørsmål, ber vi deg velge det svaret som best beskriver hvordan du har følt deg. Hvor ofte i løpet av de siste fire ukene:']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='b Har du hatt mye overskudd?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=b Har du hatt mye overskudd?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Hele tiden
 • 2: Mesteparten av tiden
 • 3: En god del av tiden
 • 4: Noe av tiden
 • 5: Litt av tiden
 • 6: Aldri
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6 De neste spørsmålene handler om hvordan du føler deg og hvordan du har hatt det i løpet av de siste fire ukene. For hvert spørsmål, ber vi deg velge det svaret som best beskriver hvordan du har følt deg. Hvor ofte i løpet av de siste fire ukene:']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='c Har du følt deg nedfor og deprimert?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=c Har du følt deg nedfor og deprimert?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Hele tiden
 • 2: Mesteparten av tiden
 • 3: En god del av tiden
 • 4: Noe av tiden
 • 5: Litt av tiden
 • 6: Aldri
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='7 I løpet av de siste fire ukene, hvor mye av tiden har den fysiske helsen din eller følelsesmessige problemer påvirket dine sosiale aktiviteter (som å besøke venner, slektninger osv.)?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=7 I løpet av de siste fire ukene, hvor mye av tiden har den fysiske helsen din eller følelsesmessige problemer påvirket dine sosiale aktiviteter (som å besøke venner, slektninger osv.)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Hele tiden
 • 2: Mesteparten av tiden
 • 3: En del av tiden
 • 4: Litt av tiden
 • 5: Aldri
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 2'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Din generelle helsetilstand 2, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1 Røyking'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=1 Røyking, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1 Røyking']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='a Røykestatus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=a Røykestatus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Ja
 • 3: Eksrøyker (sluttet å røyke minst èn måned før innleggelsesdato)
 • 4: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1 Røyking']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='b Bor du sammen med noen som røyker']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=b Bor du sammen med noen som røyker, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=2 Har hjertesykdommen din i løpet av de siste 4 uker ført til problemer i ditt seksuelle samliv?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Hele tiden
 • 2: Mesteparten av tiden
 • 3: En god del av tiden
 • 4: Noe av tiden
 • 5: Litt av tiden
 • 6: Nesten aldri i denne tiden
 • 7: Aldri
 • 8: Ikke relevant
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 I løpet av sykehusoppholdet'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=3 I løpet av sykehusoppholdet, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 I løpet av sykehusoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='a Har du fått informasjon om hjertekurs/hjerteskole/hjerterehabilitering?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=a Har du fått informasjon om hjertekurs/hjerteskole/hjerterehabilitering?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 I løpet av sykehusoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='b Ble du henvist til hjertekurs/hjerteskole/hjerterehabilitering?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=b Ble du henvist til hjertekurs/hjerteskole/hjerterehabilitering?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din generelle helsetilstand 2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 I løpet av sykehusoppholdet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='c Deltok du på hjertekurs/hjerteskole/hjerterehabilitering etter hjerteinfarktet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=c Deltok du på hjertekurs/hjerteskole/hjerterehabilitering etter hjerteinfarktet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Ja
 • 2: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du..., description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='1 Tenkt deg om før du begynte med fysisk aktivitet (f. eks. husarbeid eller handletur)?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=1 Tenkt deg om før du begynte med fysisk aktivitet (f. eks. husarbeid eller handletur)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='2 Hatt angina symptomer ( f.eks. brystsmerter eller trykk)?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=2 Hatt angina symptomer ( f.eks. brystsmerter eller trykk)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='3 Hatt angina (brystsmerter el. trykk) som har påvirket livet ditt?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=3 Hatt angina (brystsmerter el. trykk) som har påvirket livet ditt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='4 Følt at du orket mindre?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=4 Følt at du orket mindre?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='5 Hatt lite energi?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=5 Hatt lite energi?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='6 Vært tungpusten?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=6 Vært tungpusten?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='7 Hatt brystsmerter eller trykk mens du var fysisk aktiv?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=7 Hatt brystsmerter eller trykk mens du var fysisk aktiv?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='8 Opplevd frustrasjon pga begrensninger?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=8 Opplevd frustrasjon pga begrensninger?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='9 Hatt behov for å hvile mer?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=9 Hatt behov for å hvile mer?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='10 Opplevd mindre omgang med familie og venner?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=10 Opplevd mindre omgang med familie og venner?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='11 Følt at du ikke greier å utfore huslige plikter?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=11 Følt at du ikke greier å utfore huslige plikter?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='12 Følt at værforhold forverret dine smerter?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=12 Følt at værforhold forverret dine smerter?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='13 Følt deg engstelig for at du skulle få et nytt infarkt?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=13 Følt deg engstelig for at du skulle få et nytt infarkt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='14 Følt deg isolert?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=14 Følt deg isolert?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='15 Følt deg ensom?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=15 Følt deg ensom?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='16 Følt deg engstelig i forbindelse med reiser?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=16 Følt deg engstelig i forbindelse med reiser?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='17 Følt deg sårbar?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=17 Følt deg sårbar?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='18 Følt deg utrygg?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=18 Følt deg utrygg?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='19 Følt at selvbildet ditt er blitt endret?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=19 Følt at selvbildet ditt er blitt endret?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='20 Kjent dødsangst?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=20 Kjent dødsangst?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='21 Bekymret deg eller engstet deg for fremtiden?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=21 Bekymret deg eller engstet deg for fremtiden?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='22 Følt deg irritabel?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=22 Følt deg irritabel?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='23 Følt deg nedfor eller deprimert?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=23 Følt deg nedfor eller deprimert?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='24 Følt deg ”sur og grinete”?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=24 Følt deg ”sur og grinete”?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='25 Følt deg stresset?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=25 Følt deg stresset?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='26 Følt at familie og venner overbeskytter deg?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=26 Følt at familie og venner overbeskytter deg?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='27 Følt at du har tapt din uavhengighet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=27 Følt at du har tapt din uavhengighet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='28 Følt at du er mer avhengig av andre?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=28 Følt at du er mer avhengig av andre?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='29 Følt deg bekymret over maten du spiser?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=29 Følt deg bekymret over maten du spiser?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='30 Følt deg bekymret over din kolesterolnivå?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=30 Følt deg bekymret over din kolesterolnivå?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='31 Bekymret deg over vekten din?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=31 Bekymret deg over vekten din?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='32 Bekymret deg over å måtte ta tabletter (medikamenter)?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=32 Bekymret deg over å måtte ta tabletter (medikamenter)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='33 Bekymret deg over medikament bivirkninger?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=33 Bekymret deg over medikament bivirkninger?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='34 Kjent kulde mer?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=34 Kjent kulde mer?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Din sykdomsspesifikke helsetilstand. Siden du gjennomgikk et hjerteinfarkt, hvor ofte i løpet av siste uken har du...']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='35 Opplevd bivirkninger fra medikamenter (f. eks.kalde hender eller føtter/vannlatning om natten)?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=35 Opplevd bivirkninger fra medikamenter (f. eks.kalde hender eller føtter/vannlatning om natten)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Velg verdi
 • 1: Aldri
 • 2: Sjelden
 • 3: Av og til
 • 4: Ofte
 • 5: Alltid
, extendedValues=null]], templateType=normal]