TEMPLATE test_proportion (31e02631-e488-4de5-bdea-38cf50697cc2)

TEMPLATE ID31e02631-e488-4de5-bdea-38cf50697cc2
Concepttest_proportion
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =MetaDataSet:Sample Set }
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.692
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Klinisk kontakt, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.indirect_oximetry.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=SpO2, description=Målt via pulsoksimetri, oksygensaturasjonen i perifert blod., comment=SpO2 er definert som forholdet mellom oksyhemoglobin (HbO2) til den totale konsentrasjon av hemoglobin (HbO2 + deoxyhaemoglobin) i perifert blod., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
  • Prosent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.indirect_oximetry.v0]/data[at0001]/events[at0002]/state[at0014]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.inspired_oxygen.v1]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=1, text=FiO₂, description=Fraksjonen av oksygen i inspirasjonsluft., comment=For eksempel "0,28"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
  • Fraksjon
, extendedValues=null]], templateType=normal]