TEMPLATE Kreftregisterets Kolorektal kjemoterapiskjema (f4be17ab-c068-4788-ba9d-6e4759ba8eb8)

TEMPLATE IDf4be17ab-c068-4788-ba9d-6e4759ba8eb8
ConceptKreftregisterets Kolorektal kjemoterapiskjema
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.686
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Kjemoterapiskjema, description=Dokument som brukes for å kommunisere informasjon til andre, ofte som svar på en forespørsel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=null, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Other Context, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/context/other_context[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Status for hele rapporten. NB: Dette er ikke status for enkeltkomponentene i rapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Primærtumor'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=1, text=Primærtumor, description=Detaljer om én identifisert helsetilstand, skade, funksjonshemming eller annet forhold som påvirker et individs fysiske, mentale og/eller sosiale velvære., comment=Det er i praksis ikke lett å oppnå et klart skille mellom et problem og en diagnose. I klinisk dokumentasjon med denne arketypen ses problem og diagnose som et kontinuum, med økende krav til detaljer og støttende evidens for å underbygge en diagnose., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Primærtumor']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lokalisasjon av primærtumor, description=Identifisering av problemet eller diagnosen ved hjelp av navn., comment=Koding av navnet på problemet eller diagnosen med en terminologi er foretrukket, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: ICD10
 • Cøkum 
 • Appendix 
 • Ascendens 
 • Høyre fleksur 
 • Transversum 
 • Venstre fleksur 
 • Descendens 
 • Sigmoideum, ≥ 20 cm 
 • Tykktarm, overlappende 
 • Tykktarm uspesifisert 
 • Rectosigmoid ≥ 16 og < 20 cm 
 • Rectum 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Fjernspredning'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=1, text=Fjernspredning, description=Detaljer om én identifisert helsetilstand, skade, funksjonshemming eller annet forhold som påvirker et individs fysiske, mentale og/eller sosiale velvære., comment=Det er i praksis ikke lett å oppnå et klart skille mellom et problem og en diagnose. I klinisk dokumentasjon med denne arketypen ses problem og diagnose som et kontinuum, med økende krav til detaljer og støttende evidens for å underbygge en diagnose., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Fjernspredning']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metastaser, description=Identifisering av problemet eller diagnosen ved hjelp av navn., comment=Koding av navnet på problemet eller diagnosen med en terminologi er foretrukket, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Metastaser
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Fjernspredning']/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Anatomisk lokalisering, description=Registrering av et enkelt og usammensatt anatomisk sted der problemet eller diagnosen er lokalisert., comment=Koding av navnet på den anatomiske lokaliseringen ved hjelp av en terminologi er foretrukket når dette er mulig. Bruk dette dataelementet for å registrere prekoordinerte anatomiske lokaliseringer. Dersom behovene for å registrere anatomisk sted bestemmes i applikasjonen eller trenger større grad av kompleksitet som f.eks. relativ lokalisering, er det anbefalt å bruke CLUSTER.anatomical_location eller CLUSTER.relative_location innenfor SLOTet "Strukturert anatomisk lokalisering" i denne arketypen. Dette dataelementet kan ha ubegrenset antall forekomster, for å gjøre det mulig å registrere kliniske scenarier som f.eks. å beskrive et utslett som opptrer flere steder på kroppen, men der alle andre attributter er identiske. Dersom den anatomiske lokaliseringen inkluderes i feltet "Problem/diagnosenavn" via prekoordinerte koder blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Lever
 • Lunge
 • Peritoneum/peritoneal carcinomatose
 • Skjelett
 • Hjerne
 • Lymfeknuter utenfor reseksjonsområdet
 • Annet
 • [...]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.ecog.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funksjonsstatus (ECOG), description=Funksjonsstatus hos en pasient med kreft., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Asymptomatisk 
 • 1: Symptomatisk men oppegående 
 • 2: Symptomatisk, sengeliggende < 50 % av tiden 
 • 3: Symptomatisk, sengeliggende > 50 % av tiden 
 • 4: Helt sengeliggende 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test.v0], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=1, text=CEA, description=Funn og tolkning av laboratorieanalyse utført på prøvemateriale fra pasient., comment=Denne arketypen kan brukes for å registrere en enkeltverdi av en analyse, men vil ofte bli spesialisert eller lagt inn i en templat for å representere flere verdier eller pakker av analyser. Denne arketypen fungerer også som forelder for spesialiserte laboratoresvar-arketyper, for eksempel mikrobiologi eller patologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_panel.v0]/items[at0002]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=2.16.578.1.12.4.1.1.7280::NPU19719::P-CEA, description=Svarets verdi. Navnet på dette elementet vil ordinært erstattes i en templat eller applikasjon med navnet og/eller koden på analysen, f.eks. Serum natrium., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_panel.v0]/items[at0002]/items[at0001]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=3, text=Ukjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Kjemoterapi, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_repetition.v0]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startdato for behandlingen, description=The activity should take place on a specific date., comment=e.g. 'on 12 Jan 2017', uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0018 and name/value='Klinisk indikasjon'], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske begrunnelsen for å ordinere legemiddelet, vaksinen eller det medisinske forbruksmateriellet., comment=For eksempel "Angina". Koding av klinisk indikasjon med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Dette dataelementet kan repeteres. Elementet er ikke ment for administrativ autorisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Bivirkninger/toksisitet
 • Progresjon
 • Annet
 • [...]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0018 and name/value='Palliativ linje'], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Palliativ linje, description=Den kliniske begrunnelsen for å ordinere legemiddelet, vaksinen eller det medisinske forbruksmateriellet., comment=For eksempel "Angina". Koding av klinisk indikasjon med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Dette dataelementet kan repeteres. Elementet er ikke ment for administrativ autorisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1. linje palliativ behandling
 • 2. linje palliativ behandling
 • 3. linje palliativ behandling
 • Seinere palliativ linje
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hensikten med behandlingsplanen, description=Overordnet terapeutisk hensikt med legemiddelordineringen., comment=For eksempel "smertelindring", "palliasjon", "lavdose profylakse", "rehydrering" eller "ernæringsinfusjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Adjuvant kjemoterapi
 • Strålesensitiviserende behandling
 • Kjemoterapi før planlagt kirurgi
 • Livsforlengende og lindrende behandling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-ACTION.medication.v0 and name/value='Kapecitabin']/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kapecitabin, description=The medicine, vaccine or other therapeutic good which was the focus of the action. This element will normally be coded with a medicines terminology but free text may be required in some cases., comment=For example: 'Atenolol 100mg' or 'Atenolol tablets 100mg'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Kapecitabin
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-ACTION.medication.v0 and name/value='5-FU']/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=5-FU, description=The medicine, vaccine or other therapeutic good which was the focus of the action. This element will normally be coded with a medicines terminology but free text may be required in some cases., comment=For example: 'Atenolol 100mg' or 'Atenolol tablets 100mg'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 5-FU
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-ACTION.medication.v0 and name/value='Kalsiumfolinat']/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kalsiumfolinat, description=The medicine, vaccine or other therapeutic good which was the focus of the action. This element will normally be coded with a medicines terminology but free text may be required in some cases., comment=For example: 'Atenolol 100mg' or 'Atenolol tablets 100mg'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Kalsiumfolinat
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-ACTION.medication.v0 and name/value='Oksaliplatin']/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Oksaliplatin, description=The medicine, vaccine or other therapeutic good which was the focus of the action. This element will normally be coded with a medicines terminology but free text may be required in some cases., comment=For example: 'Atenolol 100mg' or 'Atenolol tablets 100mg'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Oksaliplatin
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-ACTION.medication.v0 and name/value='Irinotecan']/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Irinotecan, description=The medicine, vaccine or other therapeutic good which was the focus of the action. This element will normally be coded with a medicines terminology but free text may be required in some cases., comment=For example: 'Atenolol 100mg' or 'Atenolol tablets 100mg'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Irinotecan
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-ACTION.medication.v0 and name/value='VEGF-hemmer']/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=VEGF-hemmer, description=The medicine, vaccine or other therapeutic good which was the focus of the action. This element will normally be coded with a medicines terminology but free text may be required in some cases., comment=For example: 'Atenolol 100mg' or 'Atenolol tablets 100mg'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • VEGF-hemmer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-ACTION.medication.v0 and name/value='EGFR-hemmer']/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=EGFR-hemmer, description=The medicine, vaccine or other therapeutic good which was the focus of the action. This element will normally be coded with a medicines terminology but free text may be required in some cases., comment=For example: 'Atenolol 100mg' or 'Atenolol tablets 100mg'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • EGFR-hemmer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.report.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-ACTION.medication.v0 and name/value='Annet']/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser, description=The medicine, vaccine or other therapeutic good which was the focus of the action. This element will normally be coded with a medicines terminology but free text may be required in some cases., comment=For example: 'Atenolol 100mg' or 'Atenolol tablets 100mg'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]