TEMPLATE ePrescription (epSoS/Contsys) (ePrescription (epSoS/Contsys))

TEMPLATE IDePrescription (epSoS/Contsys)
ConceptePrescription (epSoS/Contsys)
DescriptionExample of an openEHR Medication order, profiled to fit an epSoS/Contsys prescription.
PurposeExample of an openEHR Medication order, profiled to fit an epSoS/Contsys prescription.
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.657
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Prescription, description=Set of medication orders communicated to pharmacy., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/composer, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=1, text=Prescriber, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTY_PROXY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=null, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Other Context, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/context/other_context[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prescription Id, description=An identifier for the prescription as a whole., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0], code=at0000, itemType=INSTRUCTION, level=1, text=Legemiddelordinering, description=Instrukser for bruk av et legemiddel, en vaksine eller annet medisinsk forbruksmateriell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INSTRUCTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=2, text=Ordinering, description=Instruksjoner knyttet til et legemiddel, en vaksine eller annet medisinsk forbruksmateriell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=3, text=Local medicinal product brand, description=Legemiddelet, vaksinen eller det medisinske forbruksmateriellet som blir ordinert., comment=Det anbefales sterkt at "Legemiddel" kodes med en terminologi som understøtter beslutningsstøtte der dette er mulig, f.eks. FEST. Nivå av koding kan variere fra legemiddelnavn til strukturerte detaljer om den aktuelle legemiddelforpakningen som skal brukes. Fritekst bør bare brukes om ingen passende terminologi er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Preparation, description=The strength and form of the medication substance, including details of specific ingredients where required by an ad-hoc preparation or infusion., comment=This is commonly carried as part of the medicine name and provided by the medicines terminology but in some cases must be specified separately., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0132], code=at0132, itemType=ELEMENT, level=4, text=Active ingredient, description=The name of the medication substance. This item should be coded if possible., comment=Usage of substance name will vary according to context of use., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=4, text=Pharmacecuetical dose form, description=The formulation or presentation of the medication., comment=e.g. 'Tablet', 'Capsule', 'Liquid'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0115], code=at0115, itemType=ELEMENT, level=4, text=Strength of medicinal product, description=The value of the strength of medication as a real number., comment=e.g. 1, 1.5, 0.125, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_substance.v0]/items[at0116], code=at0116, itemType=ELEMENT, level=4, text=Strength of medicinal product unit, description=The dose unit of the medication substance strength., comment=e.g 'tablet','mg'. Often coded using a reference terminology such as SNOMED CT., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0091], code=at0091, itemType=ELEMENT, level=3, text=Routes of administration, description=Legemiddelets administrasjonsvei., comment=For eksempel "peroralt", "intravenøst", "topisk". Det bør om mulig benyttes terminologi, f.eks. FEST, for å angi administrasjonsvei. Det kan spesifiseres flere mulige administrasjonsveier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056], code=at0056, itemType=CLUSTER, level=3, text=Doseringsanvisning, description=Detaljer om doseringsanvisning for legemiddelordineringen., comment=For eksempel "1 tablett om morgenen og en tablett om kvelden i tre uker, på mandager, onsdager og fredager. Clusteret kan repeteres for å åpne for representasjon av et fullstendig sett av doseringsanvisninger for en enkelt legemiddelordinering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058], code=at0058, itemType=CLUSTER, level=4, text=Number of units per intake, description=Kombinasjon av legemiddelmengde knyttet til et enkelt dosetidspunkt., comment=For eksempel: "2 tabletter klokken 18.00" eller "20 mg tre ganger om dagen". Merk at dette clusteret kan repeteres for å åpne for representasjon av et fullstendig sett av doseringsanvisninger for en enkelt legemiddelordinering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058]/items[at0164], code=at0164, itemType=ELEMENT, level=5, text=Mønsterrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for dette doseringsmønsteret i den overordnede sekvensen av doseringsmønstre., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=>=1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058]/items[at0144], code=at0144, itemType=ELEMENT, level=5, text=Dose, description=Verdien av legemiddelmengden som et reelt tall., comment=For eksempel 1, 1.5, 0.125 eller 1-2, 12.5-20.5, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kvantitet>=0
 •  Intervall av kvantitetNedre begrensning: >=0
  Øvre begrensning: >=0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058]/items[at0145], code=at0145, itemType=ELEMENT, level=5, text=Doseenhet, description=Enheten for "Dosemengde"., comment=For eksempel "tablett" eller "mg". Koding av doseenheten med en terminologi, f.eks. FEST, foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=5, text=Timing - daily, description=Structured information about the timing (intended or actual) of administration or use of a medicine, other therapeutic good or other intervention that is given on a scheduled basis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=6, text=Frequency, description=The frequency as number of times per time period (limited to a single day) that the activity is to take place., comment=e.g. "4 times per day" or ""3 to 4 times per hour", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kvantitet0..1; >=0; >=0; >=0
  Enheter:
  • 1/d
  • 1/min
  • 1/s
  • 1/h
 •  Intervall av kvantitetNedre begrensning: >=0; >=0; >=0; >=0
  Enheter:
  • 1/d
  • 1/min
  • 1/s
  • 1/h

  Øvre begrensning: <=1; >=0; >=0; 0..24
  Enheter:
  • 1/d
  • 1/min
  • 1/s
  • 1/h
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=6, text=Interval, description=The time interval or minimum and maximum range of an interval between each scheduled activity, limited to a single day., comment=e.g. "Every 4 hours" or "Every 4 to 6 hours"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=PT0H..PT24H
Enheter:
 • Hour
 • Minute
 • Second
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=6, text=Specific time, description=A specific time or interval of time during a single day when the activity should occur., comment=e.g "at 0800, 1400, 15.25.", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Klokkeslett
 •  Intervall av klokkeslett
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=6, text=Named time event, description=A specific, named time event within a single day, when the activity should occur., comment=e.g. before each meal, at bedtime, in the morning. It is understood that these terms may not equate to the same exact times in different cultures., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • immediately (stat) 
  • in the morning 
  • at night 
  • in the morning and at night 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=As required, description=The activity should only occur when the "as required" trigger condition is met., comment=Termed 'PRN' in some cultures., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0058]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v0]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=6, text=As required criterion, description=The condition which triggers an 'as required' activity., comment=e.g. as required for pain., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0056]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=4, text=Duration of treatment, description=Varigheten av denne doseringsanvisningen., comment=For eksempel "i 7 dager" eller "ubestemt tid"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=
 •  Kodet tekst
  • Ubestemt 
  • Ubestemt - ikke seponer 
 •  Varighet>=PT0S
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=3, text=Instructions to patient, description=Tilleggsinstruksjon primært rettet mot pasient og pårørende., comment=For eksempel "Blodtrykksreduserende", "Blodfortynnende". Dette dataelementet kan repeteres, og bør kodes dersom mulig kodes med en terminologi, f.eks. FEST. Ved behov kan man bruke en LINK-attributt for å assosiere dette elementet med f.eks. den opprinnelige diagnosen i en Problemliste, men det bør likevel registreres tekst her for å sikre data for fremtiden, siden målet for lenken kan endre seg over tid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113], code=at0113, itemType=CLUSTER, level=3, text=Detaljer knyttet til ordinering, description=Detaljer om ordineringens planlagte forløp., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Date of onset, description=Dato og valgfri tid for oppstart av legemiddel, vaksine eller annet medisinsk forbruksmateriell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0113]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Date of end of treatment, description=Dato og valgfri tid for seponering av legemiddel, vaksine eller annet medisinsk forbruksmateriell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129], code=at0129, itemType=CLUSTER, level=3, text=Utdelingsanvisning, description=Veiledning for utdeling av legemiddelet, vaksinen eller det medisinske forbruksmateriellet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=4, text=Advice to dispenser, description=Tilleggsinstruksjon primært rettet mot personen som utdeler legemiddelet, vaksinen eller det medisinske forbruksmateriellet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=4, text=Dispense amount, description=Details related to the amount of a medication, vaccine or other therapeutic item to be supplied or supplied to the patient, as part of authorisation, dispensing or administration., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0]/items[at0131], code=at0131, itemType=ELEMENT, level=5, text=Amount, description=The amount of medication, vaccine or therapeutic good intended to be supplied or actually supplied., comment=For example: 1, 1.5, or 0.125., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.medication_supply_amount.v0]/items[at0147], code=at0147, itemType=ELEMENT, level=5, text=Units, description=The dose unit or pack unit associated with the dispense amount., comment=For example: 'tablets', 'packs', ml'., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0129]/items[at0132], code=at0132, itemType=ELEMENT, level=4, text=Substitution, description=Indikerer om generisk bytte med et bioekvivalent legemiddel er tillatt., comment=I mange myndighetsområder er generisk bytte av et ordinert legemiddelprodukt mot et bioekvivalent produkt fra en annen produsent tillatt. I andre områder er bytte forutsatt, og ordinerende kliniker må eksplisitt avslå bytte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tillatt 
 • Ikke tillatt 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0167], code=at0167, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om legemiddelordineringen som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.prescription.v0]/content[openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v0]/protocol[at0005]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prescription Item ID, description=Unik identifikator for legemiddelordineringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]