TEMPLATE Kritisk informasjon i Kjernejournal (bde143da-8379-405e-a4ac-b438f28ec6e2)

TEMPLATE IDbde143da-8379-405e-a4ac-b438f28ec6e2
ConceptKritisk informasjon i Kjernejournal
DescriptionNoenlunde komplett. Mangler Spesifikasjon under pågående behandling, implantater og Annen prsyedyreendring. Se annotations.
PurposeNoenlunde komplett. Mangler Spesifikasjon under pågående behandling, implantater og Annen prsyedyreendring. Se annotations.
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.652
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Kritisk informasjon i Kjernejournal, description=Generic document containing a summary of health information about an individual., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Overfølsomhetsreaksjoner, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Legemiddelreaksjon, description=Vurdering av potensialet og sannsynligheten for fremtidige skadelige eller uønskede reaksjoner, forbundet med eksponering for en substans som tåles av normale/friske personer i samme dose., comment=Substanser omfatter men er ikke begrenset til: terapeutiske substanser korrekt administrert ved en passende dose for individet, mat, materiale fra planter eller dyr, eller gift fra insektstikk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon']/provider, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=3, text=Kilde, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTY_PROXY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Legemiddel, description=Den spesifikke substansen eller substansklassen som setter individet i faresonen for en reaksjonshendelse., comment=Feltet tillater en registrering av enten en spesifikk substans eller en substansklasse. Om verdien som registreres i "Substans" er en spesifikk substans kan verdien dupliseres i "Spesifikk substans". Det anbefales sterkt at både "Substans" og "Spesifikk substans" kodes med en terminologi som kan utløse beslutningsstøtte, der det er mulig. For eksempel: FEST, ATC eller SNOMED CT. Fritekst bør bare brukes hvis en hensiktsmessig terminologi ikke er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: Merkevarenavn, ATC-kode, virkestoff, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon']/data[at0001]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sannsynlighet, description=Påstand om hvor sikkert det er at individet har en tendens eller framtidig risiko på få en overfølsomhetsreaksjon på den identifiserte substansen., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Mistenkt", "Sannsynlig", "Bekreftet", og ignorere en reaksjon oppgitt som "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer av en overfølsomhetsreaksjon med status "Avkreftet" i en liste over overfølsomhetsreaksjoner. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister over overfølsomhetsreaksjoner eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Det er ulike oppfatninger om dette fortsatt skal gi potensielle advarsler eller vises i en liste over overfølsomhetsreaksjoner. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i en templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mistenkt 
 • Sannsynlig 
 • Bekreftet 
 • Avkreftet 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon']/data[at0001]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=3, text=Alvorlighetsgrad, description=En indikasjon på potensialet for kritisk organskade eller livstruende konsekvenser., comment=Dette kan ses på som en vurdering av et "worst case scenario". I de fleste kontekster vil "Lav" være en standardverdi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lav 
 • Høy 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon']/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om tendens til den uønskede reaksjonen, som ikke fanges opp i andre felter., comment=For eksempel: grunnlag for at "Alvorlighetsgrad" er satt til "Høy", instruksjoner relatert til fremtidige eksponeringer for eller administrasjon av substansen, som administrasjon ved en intensivenhet eller under kortikosteroidbehandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon']/data[at0001]/items[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjon, description=Kliniske symptomer og/eller tegn som observeres eller assosieres med reaksjonen., comment=Reaksjonsmanifestasjon kan uttrykkes som et enkelt ord, en setning eller kort beskrivelse. For eksempel kvalme eller utslett. "Ingen reaksjon" kan være passende når en reaksjon har skjedd tidligere, men ikke skjedde igjen ved ny eksponering. Det foretrekkes at reaksjonsmanifestasjon kodes ved hjelp av en terminologi når mulig. Verdiene som registreres her kan brukes til å vises i et skjermbilde som en del av en liste over uønskede reaksjoner, som anbefalt i de britiske NHS CUI-retningslinjene. Terminologier som anvendes kan omfatte f.eks. SNOMED-CT eller ICD10., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Kodeverk: 7497 Reaksjonstyper
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon']/data[at0001]/items[at0009]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidspunkt for hendelse, description=Registrering av dato og tidspunkt for når reaksjonen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon']/data[at0001]/items[at0009]/items[at0027]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=4, text=Ikke kjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon']/protocol[at0042]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da tendensen eller reaksjonshendelsen ble oppdatert., comment=Mappes til "recordedDate" i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Legemiddelreaksjon']/protocol[at0042]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.hjelpestoffreaksjon_kj_no.v0]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hjelpestoffreaksjon, description=Er reaksjonen en hjelpestoffreaksjon?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Annen allergi'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Annen allergi, description=Vurdering av potensialet og sannsynligheten for fremtidige skadelige eller uønskede reaksjoner, forbundet med eksponering for en substans som tåles av normale/friske personer i samme dose., comment=Substanser omfatter men er ikke begrenset til: terapeutiske substanser korrekt administrert ved en passende dose for individet, mat, materiale fra planter eller dyr, eller gift fra insektstikk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Annen allergi']/provider, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=3, text=Kilde, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTY_PROXY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Annen allergi']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Allergen, description=Den spesifikke substansen eller substansklassen som setter individet i faresonen for en reaksjonshendelse., comment=Feltet tillater en registrering av enten en spesifikk substans eller en substansklasse. Om verdien som registreres i "Substans" er en spesifikk substans kan verdien dupliseres i "Spesifikk substans". Det anbefales sterkt at både "Substans" og "Spesifikk substans" kodes med en terminologi som kan utløse beslutningsstøtte, der det er mulig. For eksempel: FEST, ATC eller SNOMED CT. Fritekst bør bare brukes hvis en hensiktsmessig terminologi ikke er tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: Kodeverk: 7514 Allergen, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Annen allergi']/data[at0001]/items[at0063], code=at0063, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sannsynlighet, description=Påstand om hvor sikkert det er at individet har en tendens eller framtidig risiko på få en overfølsomhetsreaksjon på den identifiserte substansen., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Mistenkt", "Sannsynlig", "Bekreftet", og ignorere en reaksjon oppgitt som "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer av en overfølsomhetsreaksjon med status "Avkreftet" i en liste over overfølsomhetsreaksjoner. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister over overfølsomhetsreaksjoner eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Det er ulike oppfatninger om dette fortsatt skal gi potensielle advarsler eller vises i en liste over overfølsomhetsreaksjoner. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i en templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mistenkt 
 • Sannsynlig 
 • Bekreftet 
 • Avkreftet 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Annen allergi']/data[at0001]/items[at0101], code=at0101, itemType=ELEMENT, level=3, text=Alvorlighetsgrad, description=En indikasjon på potensialet for kritisk organskade eller livstruende konsekvenser., comment=Dette kan ses på som en vurdering av et "worst case scenario". I de fleste kontekster vil "Lav" være en standardverdi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Lav 
 • Høy 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Annen allergi']/data[at0001]/items[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reaksjon, description=Kliniske symptomer og/eller tegn som observeres eller assosieres med reaksjonen., comment=Reaksjonsmanifestasjon kan uttrykkes som et enkelt ord, en setning eller kort beskrivelse. For eksempel kvalme eller utslett. "Ingen reaksjon" kan være passende når en reaksjon har skjedd tidligere, men ikke skjedde igjen ved ny eksponering. Det foretrekkes at reaksjonsmanifestasjon kodes ved hjelp av en terminologi når mulig. Verdiene som registreres her kan brukes til å vises i et skjermbilde som en del av en liste over uønskede reaksjoner, som anbefalt i de britiske NHS CUI-retningslinjene. Terminologier som anvendes kan omfatte f.eks. SNOMED-CT eller ICD10., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Kodeverk: 7497 Reaksjonstyper
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Annen allergi']/data[at0001]/items[at0009]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidspunkt for hendelse, description=Registrering av dato og tidspunkt for når reaksjonen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Annen allergi']/data[at0001]/items[at0009]/items[at0027]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=4, text=Ikke kjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v1 and name/value='Annen allergi']/protocol[at0042]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da tendensen eller reaksjonshendelsen ble oppdatert., comment=Mappes til "recordedDate" i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_adverse_reaction.v0], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=VerifisertIngenKjente, description=Et utsagn om overfølsomhetsreaksjoner som aldri er lagt merke til av individet eller bekreftet av en kliniker., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_adverse_reaction.v0]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Verifisert ingen kjente overfølsomhetsreaksjoner, description=Utsagn om eksklusjon av en overfølsomhetsreaksjon., comment=Brukes for å registrere et utsagn om overfølsomhetsreaksjoner som aldri er lagt merke til av individet eller bekreftet av en kliniker. Utsagnet støtter registrering av generelle utsagn som "Ingen tidligere..." eller "Ikke kjent...". Den kan også støtte mer krevende utsagn om et spesifikt objekt som "Ingen kjent forekomst av ..." der "Overfølsomhetsreaksjon" identifiserer den aktuelle overfølsomhetsreaksjonen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Verifisert ingen kjente overfølsomhetsreaksjoner
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Overfølsomhetsreaksjoner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_adverse_reaction.v0]/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da denne eksklusjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Komplikasjoner ved anestesi, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Intubasjonsproblem, description=En klinisk tilstand eller status som er unik eller særegen for et individ, og som regnes som viktig informasjon i forbindelse med beslutninger om behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem']/provider, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=3, text=Kilde, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTY_PROXY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Intubasjonsproblem, description=Navnet på tilstanden eller statusen., comment=Koding av tilstanden med en terminologi er ønskelig, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Intubasjonsproblem
 • [...]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem']/data[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Forholdsregelens nåværende status., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Aktiv", og ignorere "Opphørt" eller "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer med status "Avkreftet" i en liste. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i en templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aktiv 
 • Opphørt 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem']/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar/Hvordan problemet ble løst, description=Ytterligere informasjon om forholdsregelen, som ikke kan registreres i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem']/protocol[at0006]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.cormack_lehane.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=3, text=Gradering av anatomisk tilgjengelighet ved intubasjon (Cormack & Lehane), description=Gradering av anatomisk synlighet i larynx., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Grad 1: Hele larynx synlig 
 • Grad 2: Epiglottis og aryregionen synlig 
 • Grad 3: Bare epiglottis synlig 
 • Grad 4: Epiglottis ikke synlig 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem']/protocol[at0006]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.maskeventilasjon_kj_no.v0]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kan pasienten ventileres på maske?, description=Angivelse av hvorvidt pasienten kan ventileres på maske, som et alternativ til intubasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja, lett 
 • Ja, med besvær 
 • Nei 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem']/protocol[at0006]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.maskeventilasjon_kj_no.v0]/items[at0001]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=4, text=Ikke angitt, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem']/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidspunkt for hendelse, description=Forholdsregelen regnes som aktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdregel er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel startdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem']/protocol[at0006]/items[at0022]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=4, text=Ikke kjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Intubasjonsproblem']/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da forholdsregelinformasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Annet problem ved anestesi'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Annet problem ved anestesi, description=En klinisk tilstand eller status som er unik eller særegen for et individ, og som regnes som viktig informasjon i forbindelse med beslutninger om behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Annet problem ved anestesi']/provider, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=3, text=Kilde, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTY_PROXY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Annet problem ved anestesi']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser problem, description=Navnet på tilstanden eller statusen., comment=Koding av tilstanden med en terminologi er ønskelig, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Annet problem ved anestesi']/data[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Forholdsregelens nåværende status., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Aktiv", og ignorere "Opphørt" eller "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer med status "Avkreftet" i en liste. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i en templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aktiv 
 • Opphørt 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Annet problem ved anestesi']/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar/Hvordan problemet ble løst, description=Ytterligere informasjon om forholdsregelen, som ikke kan registreres i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Annet problem ved anestesi']/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidspunkt for hendelse, description=Forholdsregelen regnes som aktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdregel er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel startdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Annet problem ved anestesi']/protocol[at0006]/items[at0022]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=4, text=Ikke kjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Annet problem ved anestesi']/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da forholdsregelinformasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=VerifisertIngenKjente, description=Utsagn om kliniske tilstander, forhold eller bekymringer som ikke er tilstede nå og/eller ikke har vært tilstede tidligere., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Verifisert ingen kjente komplikasjoner ved anestesi, description=Utsagn om eksklusjon av en klinisk tilstand, forhold eller bekymring., comment=Brukes til å fange opp all helseinformasjon som eksplisitt skal registreres som ikke tilstede nå og/eller ikke til stede tidligere. Utsagnet støtter registrering av generelle utsagn som "Ingen tidlgere..." eller "Ikke kjent...". Den kan også støtte mer krevende utsagn om et spesifikt objekt som "Ingen kjent historie om..." der "Spesifikt objekt" identifiserer den aktuelle kliniske tilstanden, forholdet eller bekymringen. For eksplisitt modellerte eksempler, se spesialiseringer for legemidler, uønskede reaksjoner, problemer/diagnoser og prosedyrer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Verifisert ingen kjente komplikasjoner ved anestesi
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner ved anestesi']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1]/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da denne eksklusjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Kritiske medisinske tilstander, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Kritisk medisinsk tilstand, description=Detaljer om én identifisert helsetilstand, skade, funksjonshemming eller annet forhold som påvirker et individs fysiske, mentale og/eller sosiale velvære., comment=Det er i praksis ikke lett å oppnå et klart skille mellom et problem og en diagnose. I klinisk dokumentasjon med denne arketypen ses problem og diagnose som et kontinuum, med økende krav til detaljer og støttende evidens for å underbygge en diagnose., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/provider, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=3, text=Kilde, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTY_PROXY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Diagnose, description=Identifisering av problemet eller diagnosen ved hjelp av navn., comment=Koding av navnet på problemet eller diagnosen med en terminologi er foretrukket, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Kodeverk: 7110 ICD-10
 • Kodeverk: 7512 Kritisk Medisinsk Tilstand («absoluttlisten»)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0077], code=at0077, itemType=ELEMENT, level=3, text=Diagnosetidspunkt, description=Antatt eller faktisk dato/tid da tegn eller symptomer på problemet eller diagnosen først ble observert., comment=Data registrert eller importert som "alder ved debut" bør konverteres til en dato ved hjelp av individets fødselsdato., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0077]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=4, text=Ikke kjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=3, text=Avkreftet dato, description=Estimert eller faktisk dato/tid for bedring eller remisjon av det aktuelle problemet eller diagnosen, fastslått av helsepersonell., comment=Delvise datoer er tillatt. Dersom individet er under ett år gammel, må komplett dato eller som et minimum måned og år oppgis for å muliggjøre presise beregninger av alder, f.eks. ved bruk i beslutningsstøttesystemer. Data registrert eller importert som "alder ved bedring" bør konverteres til en dato ved hjelp av individets fødselsdato., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/data[at0001]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Utdypende fritekst om problemet eller diagnosen, som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/protocol[at0032]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Datoen da problemet eller diagnosen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1]/protocol[at0032]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.begrunnelse_for_registrering_kritisk_tilstand_kj_no.v0]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=3, text=Begrunnelse for registrering, description=Begrunnelse for registrering av kritisk medisinsk tilstand ikke omfattet av "absoluttlisten"., comment=Kodes med kodeverk 7513 Begrunnelse for inklusjon av medisinsk tilstand i Kjernejournal, eller fritekst., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: Kodeverk 7513 Begrunnelse for inklusjon av medisinsk, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_problem_diagnosis.v0], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=VerifisertIngenKjente, description=Et utsagn om problemer eller diagnoser som aldri er lagt merke til av individet eller bekreftet av en kliniker., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_problem_diagnosis.v0]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Verifisert ingen kjente kritiske medisinske tilstander, description=Utsagn om eksklusjon av et problem eller en diagnose., comment=Brukes til å registrere et utsagn om problemer eller diagnoser som aldri er lagt merke til av individet eller bekreftet av en kliniker. Utsagnet støtter registrering av generelle utsagn som "Ingen tidligere..." eller "Ikke kjent...". Den kan også støtte mer krevende utsagn om et spesifikt objekt som "Ingen kjent forekomst av ..." der "Problem/diagnose" identifiserer den aktuelle kliniske tilstanden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Verifisert ingen kjente kritiske medisinske tilstander
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kritiske medisinske tilstander']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_problem_diagnosis.v0]/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da denne eksklusjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Pågående behandling og implantater, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Pågående behandling'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Pågående behandling, description=En klinisk tilstand eller status som er unik eller særegen for et individ, og som regnes som viktig informasjon i forbindelse med beslutninger om behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Pågående behandling']/provider, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=3, text=Kilde, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTY_PROXY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Pågående behandling']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pågående behandling, description=Navnet på tilstanden eller statusen., comment=Koding av tilstanden med en terminologi er ønskelig, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: Kodeverk 7517 Pågående behandling, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Pågående behandling']/data[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Forholdsregelens nåværende status., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Aktiv", og ignorere "Opphørt" eller "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer med status "Avkreftet" i en liste. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i en templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aktiv 
 • Opphørt 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Pågående behandling']/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere informasjon om forholdsregelen, som ikke kan registreres i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Pågående behandling']/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandlingsstart, description=Forholdsregelen regnes som aktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdregel er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel startdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Pågående behandling']/protocol[at0006]/items[at0022]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=4, text=Ikke kjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Pågående behandling']/protocol[at0006]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Avslutningsdato, description=Forholdsregelen regnes som inaktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdsregel er ment å avsluttes på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel sluttdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Pågående behandling']/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da forholdsregelinformasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Implantater'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Implantater, description=En klinisk tilstand eller status som er unik eller særegen for et individ, og som regnes som viktig informasjon i forbindelse med beslutninger om behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Implantater']/provider, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=3, text=Kilde, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTY_PROXY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Implantater']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Implantat, description=Navnet på tilstanden eller statusen., comment=Koding av tilstanden med en terminologi er ønskelig, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: Kodeverk: 7518 Implantat, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Implantater']/data[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Forholdsregelens nåværende status., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Aktiv", og ignorere "Opphørt" eller "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer med status "Avkreftet" i en liste. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i en templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aktiv 
 • Opphørt 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Implantater']/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere informasjon om forholdsregelen, som ikke kan registreres i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Implantater']/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Implantert, description=Forholdsregelen regnes som aktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdregel er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel startdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Implantater']/protocol[at0006]/items[at0022]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=4, text=Ikke kjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Implantater']/protocol[at0006]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Avslutningsdato, description=Forholdsregelen regnes som inaktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdsregel er ment å avsluttes på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel sluttdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 and name/value='Implantater']/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da forholdsregelinformasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=VerifisertIngenKjente, description=Utsagn om kliniske tilstander, forhold eller bekymringer som ikke er tilstede nå og/eller ikke har vært tilstede tidligere., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Verifisert ingen kjente pågående behandlinger/implantater, description=Utsagn om eksklusjon av en klinisk tilstand, forhold eller bekymring., comment=Brukes til å fange opp all helseinformasjon som eksplisitt skal registreres som ikke tilstede nå og/eller ikke til stede tidligere. Utsagnet støtter registrering av generelle utsagn som "Ingen tidlgere..." eller "Ikke kjent...". Den kan også støtte mer krevende utsagn om et spesifikt objekt som "Ingen kjent historie om..." der "Spesifikt objekt" identifiserer den aktuelle kliniske tilstanden, forholdet eller bekymringen. For eksplisitt modellerte eksempler, se spesialiseringer for legemidler, uønskede reaksjoner, problemer/diagnoser og prosedyrer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Verifisert ingen kjente pågående behandlinger/implantater
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pågående behandling og implantater']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1]/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da denne eksklusjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Endring i behandlingsrutiner, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.advance_decision_refuse_treatment_no.v0], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Avgrensning av livsforlengende behandling, description=En døende pasient har på visse vilkår rett til å nekte å motta livsforlengende behandling. Rettigheten medfører at pasienten kan nekte å ta imot behandling der det ikke er utsikt til helbredelse eller bedring, men bare til en viss livsforlengelse som i realiteten er en forlengelse av en pågående dødsprosess., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.advance_decision_refuse_treatment_no.v0]/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bekreftet dato, description=Dato da avgrensing av livsforlengede behandling ble bekreftet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.advance_decision_refuse_treatment_no.v0]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Gyldig til, description=Varigheten av avgrensing av livsforlengende behandling., comment=I kjernejournal er avgrensing av livsforlengende behandling gyldig inntil ett år fram i tid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.advance_decision_refuse_treatment_no.v0]/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Dokumentasjon av pasientens beslutning om motsetting av livsforlengende behandling., comment=Fra kjernejournal: Ved å føre denne opplysningen i kjernejournal bekrefter du at etter samtale med pasient/pårørende er dette pasientens ønske: "Jeg ønsker ikke livsforlengende behandling dersom jeg er døende, dvs er i en pågående dødsprosess og vil dø i løpet av kort tid, og jeg er ute av stand til selv å formidle et behandlingsønske. Situasjonen omfatter både akutte tilstander/hendelser og planlagte/forutsigbare tilstander/hendelser"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • «Jeg ønsker ikke livsforlengende behandling dersom jeg er døende, dvs er i en pågående dødsprosess og vil dø i løpet av kort tid, og jeg er ute av stand til selv å formidle et behandlingsønske. Situasjonen omfatter både akutte tilstander/hendelser og planlagte/forutsigbare tilstander/hendelser»
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.advance_decision_refuse_treatment_no.v0]/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Andre kommentarer som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.advance_decision_refuse_treatment_no.v0]/protocol[at0006]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Datoen da avgrensningen av livsforlengende behandling sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Annen prosedyreendring, description=En klinisk tilstand eller status som er unik eller særegen for et individ, og som regnes som viktig informasjon i forbindelse med beslutninger om behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Type prosedyreendring, description=Navnet på tilstanden eller statusen., comment=Koding av tilstanden med en terminologi er ønskelig, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: Kodeverk: 7522 Prosedyreendringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/data[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Forholdsregelens nåværende status., comment=Beslutningsstøtte vil typisk utløse advarsler for "Aktiv", og ignorere "Opphørt" eller "Avkreftet". Kliniske systemer kan velge å ikke vise registreringer med status "Avkreftet" i en liste. Likevel kan "Avkreftet" være nyttig for sammenstilling av ulike lister eller ved kommunikasjon mellom systemer. Noen systemer kan velge å gjøre dette elementet obligatorisk. "Opphørt" kan brukes ulikt i ulike systemer avhengig av klinisk bruk og kontekst. Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å bruke andre verdisett for dette dataelementet i en templat. Det er i denne situasjonen anbefalt å kode verdiene med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Aktiv 
 • Opphørt 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere informasjon om forholdsregelen, som ikke kan registreres i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/protocol[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Gyldig til, description=Dato for neste kliniske evaluering., comment=Ved omstendigheter der forholdsregler ikke er på ubestemt tid eller livslange, kan dette dataelementet brukes til å registrere når forholdsregelen bør evalueres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da forholdsregelinformasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=VerifisertIngenKjente, description=Utsagn om kliniske tilstander, forhold eller bekymringer som ikke er tilstede nå og/eller ikke har vært tilstede tidligere., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Verifisert ingen kjent avgrensing av livsforlengende behandling, description=Utsagn om eksklusjon av en klinisk tilstand, forhold eller bekymring., comment=Brukes til å fange opp all helseinformasjon som eksplisitt skal registreres som ikke tilstede nå og/eller ikke til stede tidligere. Utsagnet støtter registrering av generelle utsagn som "Ingen tidlgere..." eller "Ikke kjent...". Den kan også støtte mer krevende utsagn om et spesifikt objekt som "Ingen kjent historie om..." der "Spesifikt objekt" identifiserer den aktuelle kliniske tilstanden, forholdet eller bekymringen. For eksplisitt modellerte eksempler, se spesialiseringer for legemidler, uønskede reaksjoner, problemer/diagnoser og prosedyrer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Verifisert ingen kjent avgrensing av livsforlengende behandling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Endring i behandlingsrutiner']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1]/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da denne eksklusjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Smitte, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Smitte, description=En klinisk tilstand eller status som er unik eller særegen for et individ, og som regnes som viktig informasjon i forbindelse med beslutninger om behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/provider, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=3, text=Kilde, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=PARTY_PROXY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Smittefarlig sykdom med konsekvens for behandling av pasienten, description=Navnet på tilstanden eller statusen., comment=Koding av tilstanden med en terminologi er ønskelig, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: Kodeverk: 7519 Meldepliktige infeksjonssykdommer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/protocol[at0006]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidspunkt for hendelse, description=Forholdsregelen regnes som aktiv etter denne datoen., comment=Dette dataelementet er ment for å brukes når en forholdregel er ment å starte på et tidspunkt i fremtiden, for eksempel startdatoen for en farmakologisk studie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/protocol[at0006]/items[at0022]/null_flavour, code=null, itemType=EXPOSED_RM_ATTRIBUTE, level=4, text=Ikke kjent, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/protocol[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Gyldig til dato, description=Dato for neste kliniske evaluering., comment=Ved omstendigheter der forholdsregler ikke er på ubestemt tid eller livslange, kan dette dataelementet brukes til å registrere når forholdsregelen bør evalueres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1]/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da forholdsregelinformasjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=VerfifisertIngenKjente, description=Utsagn om kliniske tilstander, forhold eller bekymringer som ikke er tilstede nå og/eller ikke har vært tilstede tidligere., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Verifisert ingen kjent smitte, description=Utsagn om eksklusjon av en klinisk tilstand, forhold eller bekymring., comment=Brukes til å fange opp all helseinformasjon som eksplisitt skal registreres som ikke tilstede nå og/eller ikke til stede tidligere. Utsagnet støtter registrering av generelle utsagn som "Ingen tidlgere..." eller "Ikke kjent...". Den kan også støtte mer krevende utsagn om et spesifikt objekt som "Ingen kjent historie om..." der "Spesifikt objekt" identifiserer den aktuelle kliniske tilstanden, forholdet eller bekymringen. For eksplisitt modellerte eksempler, se spesialiseringer for legemidler, uønskede reaksjoner, problemer/diagnoser og prosedyrer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Verifisert ingen kjent smitte
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smitte']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion.v1]/protocol[at0006]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sist oppdatert, description=Dato da denne eksklusjonen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]