TEMPLATE Registrering av BUP-klass akse 6 (Registrering av BUP-klass akse 6)

TEMPLATE IDRegistrering av BUP-klass akse 6
ConceptRegistrering av BUP-klass akse 6
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.639
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Akse 6, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/data[at0001]/events[at0010], code=at0010, itemType=POINT_EVENT, level=1, text=Inn-skår Children's Global Assessment Scale, description=CGAS utført ved innleggelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skår, description=Individets funksjonsevne., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=1..100, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til skalaen ikke fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/data[at0001]/events[at0011], code=at0011, itemType=POINT_EVENT, level=1, text=Ut-skår Children's Global Assessment Scale, description=CGAS utført ved utskrivning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/data[at0001]/events[at0011]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skår, description=Individets funksjonsevne., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=1..100, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/data[at0001]/events[at0011]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til skalaen ikke fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/protocol[at0012]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.professional_individual.v0 and name/value='Diagnoseansvarlig']/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Diagnoseansvarlig, description=Beskriver en spesifikk person., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/protocol[at0012]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.professional_individual.v0 and name/value='Professional individual'], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=1, text=Professional individual, description=Archetype for identifying a specific individual in their professional role., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/protocol[at0012]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.professional_individual.v0 and name/value='Professional individual']/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Konsultert tverrfaglig personell, description=Beskriver en spesifikk person., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/protocol[at0012]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.professional_individual.v0 and name/value='Professional individual']/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rolle, description=Beskriver rollen til den angitte personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/protocol[at0012]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Skåring ikke utført, description=Utsagn for å eksplisitt registrere at en undersøkelse ikke ble utført., comment=Registrer som Sann om undersøkelsen ikke ble utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v0]/protocol[at0012]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Årsak, description=Årsak for utsagnet "ikke utført"., comment=For eksempel: faktorer knyttet til pasient, utstyr eller tidsbegrensninger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= Terminologi: bupklass
  • Ikke bedømt på akse 6 pga. alder under 4 år. 
  • Mangelfull informasjon for å kode akse 6. 
, extendedValues=null]], templateType=normal]