TEMPLATE Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv (f576593a-b487-49dc-ad2f-006dcd2b55b8)

TEMPLATE IDf576593a-b487-49dc-ad2f-006dcd2b55b8
ConceptNasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.630
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Nasjonalt traumeregister: Registrere Intensiv, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Enhet for registrering:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Intensiv, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Liggedøgn intensiv']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Liggedøgn intensiv, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Antall døgn med ventilasjonsstøtte']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall døgn med ventilasjonsstøtte, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Overflyttet annet sykehus intubert?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overflyttet annet sykehus intubert?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: 1: Ja
 • 2: 2: Nei
 • 3: 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Høyeste behandlingsnivå på sykehuset']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Høyeste behandlingsnivå på sykehuset, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Akuttmottak
 • 2: Pleieavdeling
 • 3: Operasjonsstue
 • 4: Postoperativ eller overvåkingsenhet
 • 5: Intensivenhet
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Liggedøgn aktuelle sykehusopphold, hele døgn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Liggedøgn aktuelle sykehusopphold, hele døgn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Dato for utskrivelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for utskrivelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='GOS ved utskrivelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=GOS ved utskrivelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 5: Ingen eller ubetydelig funksjonshemning
 • 4: Moderat funksjonshemning
 • 3: Alvorlig funksjonshemning
 • 2: Vegeterende tilstand
 • 1: Død
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Utskrevet til']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utskrevet til, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Utskrevet til rehabiliteringsinstitusjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utskrevet til rehabiliteringsinstitusjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Intensiv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Overført til sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overført til sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pasient'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Pasient, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Død innen 30 dager etter skade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Død innen 30 dager etter skade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mors, dato/tid, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Mors tid, nøyaktighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mors tid, nøyaktighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Eksakt klokkeslett
 • 999: Ukjent klokkeslett
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dødsårsak']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødsårsak, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Blødning thorax
 • 2: Blødning abdomen
 • 3: Blødning bekken
 • 4: Flere blødningskilder
 • 5: Blødning annet
 • 6: Asfyksi
 • 7: Primær hjerneskade
 • 8: Lungeemboli
 • 9: Organsvikt
 • 10: Død annet sykehus
 • 888: Ikke relevant
 • 99: Annet
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null]], templateType=normal]