TEMPLATE Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital (08921aa7-5b12-4e1d-a1bf-1801a924f0a9)

TEMPLATE ID08921aa7-5b12-4e1d-a1bf-1801a924f0a9
ConceptNasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.628
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Nasjonalt traumeregister: Registrere Prehospital, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Enhet for registrering:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='AMK'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=AMK, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='AMK']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='AMK varslet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=AMK varslet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='AMK']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidspunkt AMK varslet, nøyaktighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidspunkt AMK varslet, nøyaktighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Eksakt klokkeslett
 • 999: Ukjent klokkeslett
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='AMK']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Transporttype']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Transporttype, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Bilambulanse
 • 2: Ambulansehelikopter
 • 3: Ambulansefly
 • 4: Fraktet inn av publikum
 • 5: Til sykehus selv
 • 6: Politi
 • 99: Annet
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='AMK']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Død ved ankomst']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Død ved ankomst, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='AMK']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Ressurs ankommer pasient, dato/tid']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ressurs ankommer pasient, dato/tid, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='AMK']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Tid fra AMK varslet til ressurs ankommet pasient']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tid fra AMK varslet til ressurs ankommet pasient, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='AMK']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fastklemt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fastklemt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Fysiologisk, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Systolisk blodtrykk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Systolisk blodtrykk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Systolisk BT (RTS)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Systolisk BT (RTS), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 4: 4: BT >89 (god radialispuls)
 • 3: 3: BT 76 – 89 (svak radialispuls)
 • 2: 2: BT 50 – 75 (femoralispuls)
 • 1: 1: BT 1 – 49 (kun carotispuls)
 • 998: 0: BT 0 (ingen carotispuls)
 • 999: 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Respirasjonsfrekvens']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Respirasjonsfrekvens, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: {QUALIFIED REAL/TIME}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Respirasjonsfrekvens (RTS)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Respirasjonsfrekvens (RTS), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 4: RF 10 - 29 (normal)
 • 3: RF >29 (hurtig)
 • 2: RF 6 - 9 (langsom)
 • 1: RF 1 - 5 (gispende)
 • 998: 0: RF 0 (ingen respirasjon)
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Øye respons i GCS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Øye respons i GCS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 4: Åpner øyne spontant
 • 3: Åpner øyne på tiltale
 • 2: Åpner øyne ved smertestimulering
 • 1: Åpner ikke øyne
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Verbal respons i GCS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verbal respons i GCS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 5: Svarer orientert
 • 4: Svarer med setninger
 • 3: Svarer med ord
 • 2: Svarer med lyder
 • 1: Svarer ikke
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Motorisk respons i GCS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Motorisk respons i GCS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 6: Beveger seg på oppfordring
 • 5: Lokaliserer smertestimulus
 • 4: Adekvat avverge (normal fleksjon)
 • 3: Fleksjonsbevegelse (patologisk)
 • 2: Ekstensjonsbevegelse (patologisk)
 • 1: Beveger seg ikke
 • 99: Intubert før ankomst
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='GCS prehospitalt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=GCS prehospitalt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: {QUALIFIED REAL/TIME}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='GCS (RTS)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=GCS (RTS), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 4: 5: GCS 13-15
 • 3: 4: GCS 9-12
 • 2: 3: GCS 6-8
 • 1: 2: GCS 4-5
 • 998: 1: GCS 3
 • 888: 888: Ikke relevant
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Triage RTS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Triage RTS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='RTS score']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=RTS score, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Luftveishåndtering prehospitalt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Luftveishåndtering prehospitalt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: 1: Ja
 • 2: 2: Nei
 • 3: 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Type prehospital luftveishåndtering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type prehospital luftveishåndtering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Tube i trakea – medikamentassistert
 • 2: Supraglottisk luftveishjelpemiddel – medikamentassistert
 • 3: Tube i trakea – ikke medikamentassistert
 • 4: Supraglottisk luftveishjelpemiddel – ikke medikamentassistert
 • 5: Annet
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Pneumothorax avlastning prehospitalt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pneumothorax avlastning prehospitalt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: 1: Ja
 • 2: 2: Nei
 • 3: 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Type avlastning']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type avlastning, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Thoraxdren
 • 2: Nål
 • 3: Incisjon
 • 99: Andre
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hjertestans før ankomst traumemottak']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hjertestans før ankomst traumemottak, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: 1: Ja
 • 2: 2: Nei
 • 3: 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Fysiologisk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Høyeste traumefaglige beh.nivå prehosp.']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Høyeste traumefaglige beh.nivå prehosp., description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Nivå I. Ingen akuttmedisinsk behandling utover lekfolks førstehjelp
 • 2: Nivå II. Basal akuttmedisinsk behandling (BLS)
 • 3: Nivå III. Avansert akuttmedisinsk behandling (ALS) på skadested
 • 4: Nivå IV. Avansert akuttmedisink behandling (ALS) på skadested under ledelse av kompetent traumefaglig lege
 • 99: Annet prehospitalt personell
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null]], templateType=normal]