TEMPLATE Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke (3da1c12a-59bc-4926-8621-93b7a0a15395)

TEMPLATE ID3da1c12a-59bc-4926-8621-93b7a0a15395
ConceptNasjonalt traumeregister: Registrere ulykke
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.627
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Nasjonalt traumeregister: Registrere ulykke, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Enhet for registrering:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ulykke'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Ulykke, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Ulykkesdato']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ulykkesdato, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Ulykke klokkeslett']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ulykke klokkeslett, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Traume klokkeslett, nøyaktighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Traume klokkeslett, nøyaktighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Eksakt klokkeslett
 • 2: Estimert klokkeslett
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ulykkeskommune']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ulykkeskommune, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hjemkommune']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hjemkommune, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ASA score før ulykke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=ASA score før ulykke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Frisk pasient
 • 2: Moderat organisk lidelse eller forstyrrelse som ikke forårsaker funksjonelle begrensninger
 • 3: Alvorlig organisk sykdom eller forstyrrelse som gir definerte funksjonelle begrensninger
 • 4: Livstruende organisk sykdom
 • 5: Moribund pasient
 • 6: Erklært hjernedød pasient som er en potensiell donor
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='GOS før ulykke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=GOS før ulykke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 5: Ingen eller ubetydelig funksjonshemning
 • 4: Moderat funksjonshemning
 • 3: Alvorlig funksjonshemning
 • 2: Vegeterende tilstand
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bruk av hjelm']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bruk av hjelm, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
 • 888: Ikke relevant
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Transportulykke'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Transportulykke, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Transportulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Transportulykke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Transportulykke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Transportulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Veitrafikkulykke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Veitrafikkulykke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Transportulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Transport/veitrafikk type']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Transport/veitrafikk type, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Bil
 • 2: Mc
 • 7: Moped
 • 3: Sykkel
 • 4: Båt
 • 5: Tog
 • 6: Fly
 • 99: Annet
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Transportulykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Transport/veitrafikk rolle']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Transport/veitrafikk rolle, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Fører
 • 2: Passasjer
 • 3: Fotgjenger
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre typer ulykker'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Andre typer ulykker, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre typer ulykker']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fallulykke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fallulykke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre typer ulykker']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Voldsulykke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Voldsulykke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre typer ulykker']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Selvpåført skade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Selvpåført skade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre typer ulykker']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Arbeidsulykke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arbeidsulykke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre typer ulykker']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Sport og fritid']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sport og fritid, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre typer ulykker']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Brann- og inhalasjonsskade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Brann- og inhalasjonsskade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre typer ulykker']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annen ulykke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annen ulykke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Skade'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Skade, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Skade']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Stump skade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Stump skade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Skade']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Penetrerende skade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Penetrerende skade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Skade']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dominerende skade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dominerende skade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Stump
 • 2: Penetrerende
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Skademekanisme/Årsak'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Skademekanisme/Årsak, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Skademekanisme/Årsak']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Skademekanisme']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skademekanisme, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Trafikk: Ulykke med motorkjøretøy - ikke motorsykkel
 • 2: Trafikk: Motorsykkelulykke
 • 3: Trafikk: Sykkelulykke
 • 4: Trafikk: Fotgjenger
 • 5: Trafikk: Annet
 • 6: Skutt av håndvåpen: Hagle, rifle eller annen type skytevåpen
 • 7: Stukket av kniv, sverd, dolk, andre skarpe eller spisse objekter
 • 8: Truffet av eller slått med stumpe objekt
 • 9: Lavenergifall
 • 10: Høyenergifall
 • 11: Eksplosjonsskade
 • 99: Annet
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Skademekanisme/Årsak']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Skadeintensjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skadeintensjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke valgt
 • 1: Ulykke
 • 2: Selvpåført
 • 3: Overfall
 • 99: Annen intensjon
 • 999: Ukjent
, extendedValues=null]], templateType=normal]