TEMPLATE Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling)

TEMPLATE IDNasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling
ConceptNasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.621
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Tilleggsinformasjon, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Tidligere samtykket til registrering?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidligere samtykket til registrering?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja
 • Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Samtykke?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samtykke?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja
 • Nei
 • Utlevert
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Hvor mange ganger registrert:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvor mange ganger registrert:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Oppfylles inklusjonskriterier?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Oppfylles inklusjonskriterier?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja
 • Nei - for ung
 • Nei - kognitiv svekket
 • Nei - forstår ikke norsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Har pasienten blitt tilsett?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Har pasienten blitt tilsett?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja, pas har fått tilsyn
 • Nei, ikke behov
 • Nei, ikke kapasitet
 • Nei, ikke prioritert, men gitt råd
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Totalt antall tilsyn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Totalt antall tilsyn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Total tidsbruk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Total tidsbruk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • <3 timer,
 • 3-10 timer
 • >10 timer
 • Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Komplett utfylling?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komplett utfylling?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja
 • Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ved mangelfull utfylling, oppgi årsak']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ved mangelfull utfylling, oppgi årsak, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Tidsmangel behandler
 • tidlig utskrivning
 • Kritisk syk/død
 • Pasient klarer ikke
 • Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsinformasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Sist endret']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist endret, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Behandlerdel 1.1, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Generelt, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Innlagt avdeling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Innlagt avdeling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Innleggelsesdiagnose (ICD kode)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Innleggelsesdiagnose (ICD kode), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Smertediagnose (ICD kode)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Smertediagnose (ICD kode), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kategori'], code=at0000, itemType=SECTION, level=3, text=Kategori, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kategori']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Akutt smerte']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Akutt smerte, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kategori']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Langvarig smerte > 3 mnd']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Langvarig smerte > 3 mnd, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kategori']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Palliasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Palliasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kategori']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Vet ikke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vet ikke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Analgetika ved innleggelse'], code=at0000, itemType=SECTION, level=3, text=Analgetika ved innleggelse, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Analgetika ved innleggelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ingen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ingen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Analgetika ved innleggelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Non-opioider']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Non-opioider, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Analgetika ved innleggelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Opioider']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opioider, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Analgetika ved innleggelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Benzodiazepiner']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Benzodiazepiner, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Analgetika ved innleggelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ko-analgetika']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ko-analgetika, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Analgetika ved innleggelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Vet ikke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vet ikke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Tidligere rusmisbruk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidligere rusmisbruk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1=Ja
 • 0=Nei
 • 2=Usikker
 • 999=vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pågående rusmisbruk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pågående rusmisbruk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1=Ja
 • 0=Nei
 • 2=Usikker
 • 999=vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Lar/LAS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Lar/LAS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1=Ja
 • 0=Nei
 • 999= Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Har pasient hatt søvnproblemer før innleggelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Har pasient hatt søvnproblemer før innleggelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0=ikke i det hele tatt
 • 1=litt
 • 2=en del
 • 3=Svært mye
 • 999=vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Smerte, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Har avdelingen gjort en systematisk dokumentasjon av smerter?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1=Ja
 • 0=Nei
 • 999=Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for behandler av smertetilstand'], code=at0000, itemType=SECTION, level=3, text=Vurdert behov for behandler av smertetilstand, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for behandler av smertetilstand']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Lege']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lege, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for behandler av smertetilstand']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sykepleier']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sykepleier, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for behandler av smertetilstand']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fysioterapeut']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fysioterapeut, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for behandler av smertetilstand']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Psykolog/Psyk.sykepleier']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Psykolog/Psyk.sykepleier, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for behandler av smertetilstand']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sosionom']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sosionom, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for behandler av smertetilstand']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Psykiater']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Psykiater, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for behandler av smertetilstand']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Prest']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prest, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for behandler av smertetilstand']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Vet ikke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vet ikke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for type smertebehandling'], code=at0000, itemType=SECTION, level=3, text=Vurdert behov for type smertebehandling, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for type smertebehandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Medikamentell']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Medikamentell, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for type smertebehandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Psykososial']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Psykososial, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for type smertebehandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fysioterapi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fysioterapi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for type smertebehandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sentrale/perifere blokader']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sentrale/perifere blokader, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Vurdert behov for type smertebehandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Vet ikke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vet ikke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.2'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Behandlerdel 1.2, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Smerte siste døgn på en skala fra 0-10, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sterkeste smerte i ro']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sterkeste smerte i ro, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Svakeste smerte i ro']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Svakeste smerte i ro, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sterkeste smerte i bevegelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sterkeste smerte i bevegelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 1.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Svakeste smerte i bevegelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Svakeste smerte i bevegelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.1'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Behandlerdel 2.1, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Smerte siste døgn på en skala fra 0-10, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sterkeste smerte i ro']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sterkeste smerte i ro, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Svakeste smerte i ro']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Svakeste smerte i ro, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sterkeste smerte i bevegelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sterkeste smerte i bevegelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.1']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Svakeste smerte i bevegelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Svakeste smerte i bevegelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Behandlerdel 2.2, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandler av smertetilstanden'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Behandler av smertetilstanden, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandler av smertetilstanden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Lege']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Lege, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandler av smertetilstanden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sykepleier']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sykepleier, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandler av smertetilstanden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fysioterapeut']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fysioterapeut, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandler av smertetilstanden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Psykolog/Psyk.sykepleier']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Psykolog/Psyk.sykepleier, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandler av smertetilstanden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sosionom']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sosionom, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandler av smertetilstanden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Psykiater']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Psykiater, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandler av smertetilstanden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Prest']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Prest, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandler av smertetilstanden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Vet ikke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vet ikke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smertebehandling initiert av smerteteamet'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Smertebehandling initiert av smerteteamet, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smertebehandling initiert av smerteteamet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Medikamentell']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Medikamentell, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smertebehandling initiert av smerteteamet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Psykososial']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Psykososial, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smertebehandling initiert av smerteteamet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fysioterapi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fysioterapi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smertebehandling initiert av smerteteamet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sentrale/perifere blokader']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sentrale/perifere blokader, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smertebehandling initiert av smerteteamet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Vet ikke']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vet ikke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bør pasient følges opp videre for sin smertetilstand etter utskrivelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bør pasient følges opp videre for sin smertetilstand etter utskrivelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1=Ja
 • 0=Nei
 • 999=Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Er det tatt kontakt med fastlege skriftlig eller muntlig om dette']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er det tatt kontakt med fastlege skriftlig eller muntlig om dette, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1=Ja
 • 0=Nei
 • 999=Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlerdel 2.2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Anbefalt videre oppfølging ved smerteklinikk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Anbefalt videre oppfølging ved smerteklinikk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1=Ja
 • 0=Nei
 • 999=Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Smerteregistrering for Pasient, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Angi fødselsår, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Kjønn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kjønn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1=Mann
 • 2=Kvinne
 • 3=vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Evaluering'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Evaluering, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Evaluering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Siden oppstart av behandling fra Smerteteamet er min smertetilstand blitt:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Siden oppstart av behandling fra Smerteteamet er min smertetilstand blitt:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3=Mye bedre
 • 2=Bedre
 • 1=Litt bedre
 • 0=Uendret
 • -1=Litt verre
 • -2=Verre
 • -3=Mye verre
 • 999=Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Evaluering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Siden oppstart av behandling fra Smerteteamet er min generelle tilstand blitt:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Siden oppstart av behandling fra Smerteteamet er min generelle tilstand blitt:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3=Mye bedre
 • 2=Bedre
 • 1=Litt bedre
 • 0=Uendret
 • -1=Litt verre
 • -2=Verre
 • -3=Mye verre
 • 999=Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Evaluering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Hvor fornøyd er du med ivaretakelsen fra Smerteteamet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hvor fornøyd er du med ivaretakelsen fra Smerteteamet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3=Meget
 • 2=Nokså
 • 1=Litt
 • 0=Ikke i det hele tatt
 • 999=Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Evaluering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Har du hatt søvnproblemer etter at du ble innlagt?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Har du hatt søvnproblemer etter at du ble innlagt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3=Svært mye
 • 2=En del
 • 1=Litt
 • 0=Ikke i det hele tatt
 • 999=Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kontakt med helsetjenesten'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Kontakt med helsetjenesten, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kontakt med helsetjenesten']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Hvor mange ganger har du vært i kontakt med primær- og spesialisthelsetjenesten på grunn av smerter siste år?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hvor mange ganger har du vært i kontakt med primær- og spesialisthelsetjenesten på grunn av smerter siste år?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0=Ingen
 • 1= Mindre enn 10
 • 2=10 eller mer
 • 999=Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Kontakt med helsetjenesten']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Har du tidligere opplevd belastninger som har krevd behandling av psykolog/psykiater eller liknende?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Har du tidligere opplevd belastninger som har krevd behandling av psykolog/psykiater eller liknende?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1=Ja
 • 0=Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Når jeg har smerte, er det forferdelig, og jeg føler at det aldri kommer til å bli bedre']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Når jeg har smerte, er det forferdelig, og jeg føler at det aldri kommer til å bli bedre, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0=Aldri
 • 1=1
 • 2=2
 • 3=Av og til
 • 4=4
 • 5=5
 • 6=Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteregistrering for Pasient']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Når jeg har smerte føles det som om jeg ikke holder ut']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Når jeg har smerte føles det som om jeg ikke holder ut, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0=Aldri
 • 1=1
 • 2=2
 • 3=Av og til
 • 4=4
 • 5=5
 • 6=Alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg føler meg anspent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg føler meg anspent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3=for det meste
 • 2= ofte
 • 1=noen ganger
 • 0= ikke i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg gleder meg fremdeles over ting jeg pleide å glede meg over']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg gleder meg fremdeles over ting jeg pleide å glede meg over, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0=absolutt like mye som før
 • 1=ikke fullt så mye som før
 • 2=bare litt
 • 3= nesten ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg får en slags følelse av frykt som om noe forferdelig kommer til å skje']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg får en slags følelse av frykt som om noe forferdelig kommer til å skje, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3=absolutt og ganske ille
 • 2= ja, men ikke så altfor ille
 • 1=litt, men det bekymer meg ikke
 • 0=ikke i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg kan le og se det morsomme i situasjoner']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg kan le og se det morsomme i situasjoner, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0=Like mye som før
 • 1= ikke like mye nå som før
 • 2=absolutt ikke så mye nå som før
 • 3=ikke i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg har hodet fullt av urovekkende tanker']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg har hodet fullt av urovekkende tanker, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3= for det meste
 • 2= ofte
 • 1=noen ganger
 • 0=en gang i blant
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg er i godt humør']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg er i godt humør, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3=aldri
 • 2=ikke så ofte
 • 1=noen ganger
 • 0=for det meste
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg kan sitte rolig og fole meg avslappet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg kan sitte rolig og føle meg avslappet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0=Ja, absolutt
 • 1= ofte
 • 2=ikke så ofte
 • 3=ikke i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg føler det som om jeg fungerer langsommere enn før']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg føler det som om jeg fungerer langsommere enn før, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3=nesten hele tiden
 • 2= veldig ofte
 • 1=noen ganger
 • 0=ikke i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg føler meg urolig som om jeg har sommerfugler i magen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg føler meg urolig som om jeg har sommerfugler i magen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0= ikke i det hele tatt
 • 1=noen ganger
 • 2=ofte
 • 3= veldig ofte
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg har sluttet å bry meg om hvordan jeg ser ut']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg har sluttet å bry meg om hvordan jeg ser ut, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3= Ja, absolutt
 • 2=jeg bryr meg ikke så mye som jeg burde
 • 1=det kan nok hende at jeg ikke bryr meg fullt så mye
 • 0=jeg bryr meg like mye som jeg alltid har gjort
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg føler meg rastløs som om jeg stadig må være i aktivitet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg føler meg rastløs som om jeg stadig må være i aktivitet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3=uten tvil, i en sterk grad
 • 2= i en ganske stor grad
 • 1= ikke noe særlig
 • 0=ikke i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg ser med glede frem til ting']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg ser med glede frem til ting, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0= like mye som jeg alltid har gjort
 • 1= heller mindre enn jeg har pleid å gjøre
 • 2= absolutt mindre enn jeg har pleid å gjøre
 • 3=nesten ikkke i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg kan plutselig få en følelse av panikk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg kan plutselig få en følelse av panikk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3=veldig ofte
 • 2=ofte
 • 1=ikke så ofte
 • 0=ikke i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Jeg kan glede meg over en god bok eller et radio-eller TV -program']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg kan glede meg over en god bok eller et radio-eller TV -program, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0= ofte
 • 1=noen ganger
 • 2= ikke så ofte
 • 3=veldig sjelden
, extendedValues=null]], templateType=normal]