TEMPLATE test undersøkelse av munnhule (992603cb-90ce-4745-9933-096e6b5e89f3)

TEMPLATE ID992603cb-90ce-4745-9933-096e6b5e89f3
Concepttest undersøkelse av munnhule
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =MetaDataSet:Sample Set }
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.616
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Klinisk kontakt, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=1, text=Klinisk undersøkelse av munnhule, description=Funn ved fysisk undersøkelse av en helsetjenestemottaker., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=3, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Beskrivelse av funn, description=En narrativ beskrivelse av funn ved en klinisk undersøkelse av et individ., comment=Kan anvendes til å registrere en tekstlig sammenfatning av en komplett klinisk undersøkelse eller nøkkelfunn ved den kliniske undersøkelsen, som vil bli understøttet av strukturerte data. Dette dataelementet kan brukes for å fange opp "legacy data" som ikke er tilgjengelig i et strukturert format. Detaljer om spesifikt strukturert funn inkluderes ved å bruke CLUSTER-arketyper i "Examination Detail" SLOT., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=5, text=Anatomisk område, description=Identifisering av en enkelt anatomisk struktur, eller et område, på det menneskelige legeme., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=6, text=Anatomisk navn, description=Navnet til det anatomiske område, så spesifikt som mulig., comment=Koding med spesifikk terminologi er ønskelig når mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: Munnhule, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=6, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse av det anatomiske område., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=6, text=Side, description=Spesifiser lateralitet til et anatomiske område (side)., comment=Spesifikasjon er bare nødvendig når det ikke fremgår av navnet i "Anatomisk navn" dataelementet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Venstre  [Venstre side.]
 • Høyre  [Høyre side.]
 • Bilateralt  [Både venstre og høyre side.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=6, text=Numerisk identifikator, description=Identifikasjon av det anatomiske område når der er flere muligheter., comment=Spesifikasjon er bare nødvendig når det ikke fremgår av navnet i "Anatomisk navn" dataelementet. F.ex. tiende ribben, fjerde vertebra eller andre tå., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Første  [Ordens posisjon 1 av en anatomisk plassering.]
 • Andre  [Ordens posisjon 2 av en anatomisk plassering.]
 • Tredje  [Ordens posisjon 3 av en anatomisk plassering.]
 • Fjerde  [Ordens posisjon 4 av en anatomisk plassering.]
 • Femte  [Ordens posisjon 5 av en anatomisk plassering.]
 • Sjette  [Ordens posisjon 6 av en anatomisk plassering.]
 • Syvende  [Ordens posisjon 7 av en anatomisk plassering.]
 • Åttende  [Ordens posisjon 8 av en anatomisk plassering.]
 • Niende  [Ordens posisjon 9 av en anatomisk plassering.]
 • Tiende  [Ordens posisjon 10 av en anatomisk plassering.]
 • Ellevte  [Ordens posisjon 11 av en anatomisk plassering.]
 • Tolvte  [Ordens posisjon 12 av en anatomisk plassering.]
 • Trettende  [Ordens posisjon 13 av en anatomisk plassering.]
 • Fjortende  [Ordens posisjon 14 av en anatomisk plassering.]
 • Femtende  [Ordens posisjon 15 av en anatomisk plassering.]
 • Sekstende  [Ordens posisjon 16 av en anatomisk plassering.]
 • Syttende  [Ordens posisjon 17 av en anatomisk plassering.]
 • Attende  [Ordens posisjon 18 av en anatomisk plassering.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=6, text=Anatomisk plan, description=Beskrivelse av et område i relasjon til det vertikale plan, på det menneskelige legeme., comment=Spesifikasjon er bare nødvendig når det ikke fremgår av navnet i "Anatomisk navn" data elementet. F.eks. for å gi muligheten for kliniker å beskrive at hjerteapex er lokalisert til 5. interkostalmellomrom i medioklavikulærlinjen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Midtlinje  [Det sagittale plan som går gjennom legemets midtlinje (forfra-bak).]
 • Midtklavikulærlinjen  [I det sagittale plan som går gjennom midten av clavicula.]
 • Midtaksilærlinjen  [Det frontale plan (loddrett gjennom legemet, fra side til side) som går igjennom midten av aksilla.]
 • Midtskapulærlinjen  [Det sagittale plan som går gjennom midten av skapula.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0020], code=at0020, itemType=CLUSTER, level=6, text=Relative område, description=For å identifisere ikke-spesifikke områder som f.eks. 5 cm (avstand) inferiort (retning) til tuberosita tibialis (kjennemerke)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=7, text=Identifisert landemerke, description=Identifisert anatomisk landemerke for å et angi relativt anatomisk område., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0020]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=7, text=Retning, description=For å angi retning til det anatomiske område i relasjon til det identifiserte landemerke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Medialt  [Relativ område medialt (midt for) for landemerket.]
 • Lateralt for  [Relativ område lateralt for landemerket.]
 • Superior for  [Relativ område superior (over) for landemerket.]
 • Inferior for  [Relativ område inferiort (nedenfor) landemerket.]
 • Anteriort for  [Relativ område anteriort (foran) for landemerket.]
 • Posteriort for  [Relativ område posteriort (bak) for landemerket.]
 • Under  [Relativ område under landemerket.]
 • Over  [Relativ område over landemerket.]
 • Inferiorlateralt for  [Relativ område inferiort og lateralt for landemerket (nedenfor og til siden).]
 • Superiolateralt for  [Relativ område superiort og lateralt for landemerket (over og til siden).]
 • Inferiormkedialt for  [Relativ område inferiort og medialt for landemerket (nedenfor og mot midten).]
 • Superiormedialt for  [Relativ område superior og medialt for landemerket (over og mot midten).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0020]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=7, text=Avstand til kjennemerket, description=Avstand fra anatomisk område fra det identifisert landemerke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter:
 • cm
 • in
 • mm
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=6, text=Visuell markering el. orientering., description=En beskrivelse av en hvilken som helst markering anvendt for orientering f.eks. eksterne referanse punkter, spesielle strukturer penne markering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=6, text=Bilde, description=Bilde, tegning eller video anvendt for registrering av det anatomiske område., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Fortolkning, description=Enkelt ord, setning, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydning og viktigheten av funnene ved den kliniske undersøkelsen., comment=Koding med terminologi foretrekkes når mulig. For eksempel "normal undersøkelse" eller "tympanisk membran perforasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Normal
 • Ikke normal
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Tekstlig beskrivelse av de fysiske funn som ikke dekkes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/state[at0009], code=at0009, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=State, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/data[at0001]/events[at0002]/state[at0009]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=5, text=Konfunderende faktorer, description=Kommentar til og registrering av faktorer som kan ha betydning for funn ved den kliniske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1]/protocol[at0007], code=at0007, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]