TEMPLATE Nasjonalt korsbåndregister: Registrering (5969dd4b-86ea-4ee8-b7ee-5ee9a8c49a18)

TEMPLATE ID5969dd4b-86ea-4ee8-b7ee-5ee9a8c49a18
ConceptNasjonalt korsbåndregister: Registrering
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.611
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Nasjonalt korsbåndregister: Registrering, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Samtykke'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Samtykke, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Samtykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er det innhentet samtykke, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 3: Trukket tilbake
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Behandling, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Aktuell behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktuell behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Primær rekonstruksjon av korsbånd
 • 1: Revisjonskirurgi 1. seanse
 • 2: Revisjonskirurgi 2. seanse
 • 3: Annen knekirurgi
 • 5: Konservativ behandling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Andre prosedyrer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Andre prosedyrer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Andre prosedyrer, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Menisk operasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Menisk operasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Synovektomi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Synovektomi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Mobilisering i narkose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mobilisering i narkose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fjerning av fiksasjonsutstyr']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fjerning av fiksasjonsutstyr, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bentransplantasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bentransplantasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Artrodese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Artrodese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Osteosyntese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Osteosyntese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bruskoperasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bruskoperasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Artroskopisk debridement']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Artroskopisk debridement, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Operasjon pga infeksjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Operasjon pga infeksjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Osteotomi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Osteotomi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Benreseksjon (Notch plastikk)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Benreseksjon (Notch plastikk), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Diagnostisk artroskopi
 • 2: Capsulotomi
 • 3: Fjernet fritt legeme
 • 4: Nervetransplantasjon
 • 5: Refix av graft
 • 6: Cyclops
 • 7: Biopsi
 • 8: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spesifiser prosedyre som mangler i listen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser prosedyre som mangler i listen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dagkirurgisk operasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dagkirurgisk operasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Operasjonstid (min), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Minute, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Peroperative komplikasjoner']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Peroperative komplikasjoner, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvilken']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvilken, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Hjerteinfarkt
 • 2: Hjertestans
 • 3: Lavt blodtrykk
 • 4: Hypertensjon
 • 5: Arytmi (AV-Blokk, bradycardi og annet)
 • 6: Respirasjonsstans
 • 7: Lungeemboli
 • 8: Pneumothorax
 • 9: Dyp Venetrombose (DVT)
 • 10: Apoplexia cerebri
 • 11: Mors
 • 12: Reaksjon på antibiotika
 • 13: Svikt av fiksasjonsutstyr
 • 14: Exanthem (utslett)
 • 15: Anafylaktisk sjokk
 • 16: Kramper
 • 17: Hematese
 • 18: Blødning (Uvanlig stor)
 • 19: Skade av diatermi (brannsår)
 • 20: Brudd på sterilitets rutiner
 • 21: Forurenset graft (auto eller allo)
 • 22: Svikt av instrumenter
 • 23: Svikt av hamstringsgraft under høsting
 • 24: Svikt av patellarsene graft under høsting
 • 25: Ruptur av intraarticulært graft under innsetting av skrue
 • 26: Peroperativ luksasjonstendens(sublux. av patella?)
 • 27: Anestesiproblemer
 • 28: Produktfeil
 • 29: Sviktende blodtomhet
 • 30: Sprekk/fractur i patella
 • 31: Patellaseneruptur/avulsjonsfr./ligamentruptur
 • 32: Adm. svikt (manglende komp. mm.svikt av utstyr/artroskopi rac.)
 • 33: Svikt av bein i femurtunnelen
 • 34: For langt/kort graft
 • 35: Instrumentbrudd
 • 36: Ikke mulig å fjerne gammelt fiks.utstyr
 • 37: Svikt av meniskfiksasjon
 • 38: Endring av prosedyre
 • 39: Svikt av bein i tibiatunellen
 • 40: Svikt av bakvegg i femurkanal
 • 41: Kirurg ødelagt artroskopiutstyr/scop
 • 42: Problem med fiksasjon av femurgraft
 • 43: Brekkasje av tibiaskrue
 • 44: For lang/kort skrue/fiksasjonsutstyr
 • 45: Holdetråd til graft røk
 • 46: Ruptur hamstringsgraft rundt Bone Mulch pinne
 • 47: Brudd av beinblokk (BPTB)
 • 48: Problem med fiksasjon av tibiagraft
 • 49: Arterieskade
 • 50: Feil kanalplassering
 • 98: Annet (spesifiser)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spesifiser annen komplikasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser annen komplikasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Generelt, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Aktuell side']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktuell side, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Høyre
 • 2: Venstre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Motsatt kne']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Motsatt kne, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Normalt
 • 2: Tidligere ACL/PCL-skade
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidligere operasjon i samme kne']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidligere operasjon i samme kne, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ja
 • 1: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Skadedato for aktuell skade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skadedato for aktuell skade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Operasjonsdato']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Operasjonsdato, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Aktivitet som førte til aktuell skade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktivitet som førte til aktuell skade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Fotball
 • 1: Håndball
 • 2: Snowboard
 • 3: Alpint
 • 4: Annen skiaktivitet
 • 5: Kampsport
 • 6: Basketball
 • 7: Annen lagidrett
 • 8: Motor og bilsport
 • 9: Annen fysisk aktivitet
 • 10: Arbeid
 • 11: Trafikk
 • 12: Fall/hopp/vold/lek
 • 98: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spesifiser annen aktivitet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser annen aktivitet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Høyde (cm)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Høyde (cm), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=120..250 cm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Vekt (kg)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vekt (kg), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=40..150 kg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Røyk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Røyk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Av og til
 • 2: Daglig
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Generelt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Snus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Snus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Av og til
 • 2: Daglig
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ACL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ACL']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=ACL, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ACL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Graftvalg ACL']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graftvalg ACL, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: BPTB
 • 1: Hamstring
 • 2: Allograft
 • 3: Direkte sutur
 • 4: Ikke rekonstruert
 • 8: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PCL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='PCL']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=PCL, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PCL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Graftvalg PCL']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graftvalg PCL, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: BPTB
 • 1: Hamstring
 • 2: Allograft
 • 3: Direkte sutur
 • 4: Ikke rekonstruert
 • 8: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='MCL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='MCL']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=MCL, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='MCL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Graftvalg MCL']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graftvalg MCL, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: BPTB
 • 1: Hamstring
 • 2: Allograft
 • 3: Direkte sutur
 • 4: Ikke rekonstruert
 • 8: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLC']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='PLC']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=PLC, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLC']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Graftvalg PLC']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graftvalg PLC, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: BPTB
 • 1: Hamstring
 • 2: Allograft
 • 3: Direkte sutur
 • 4: Ikke rekonstruert
 • 8: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='LCL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='LCL']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=LCL, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='LCL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Graftvalg LCL']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graftvalg LCL, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: BPTB
 • 1: Hamstring
 • 2: Allograft
 • 3: Direkte sutur
 • 4: Ikke rekonstruert
 • 8: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Graftstørrelse'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Graftstørrelse, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Graftstørrelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Graftdiameter (mm)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Graftdiameter (mm), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=5..12 mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Graftstørrelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Double Bundle AM (mm)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Double Bundle AM (mm), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=4..10 mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Graftstørrelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Double Bundle PL (mm)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Double Bundle PL (mm), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=4..10 mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilgang for Femurkanal'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Tilgang for Femurkanal, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilgang for Femurkanal']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tilgang for Femurkanal']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tilgang for Femurkanal, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Anteromedial
 • 2: Transtibial
 • 8: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilgang for Femurkanal']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spesifiser tilgang som mangler i listen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser tilgang som mangler i listen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Meniskskade'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Meniskskade, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Meniskskade']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Menisk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Medial
 • 2: Lateral
 • 3: Begge
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - medial'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Aktuell behandling av menisklesjon - medial, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - medial']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Partiell reseksjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Partiell reseksjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - medial']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Sutur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sutur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - medial']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Transplantasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Transplantasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - medial']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Total reseksjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Total reseksjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - medial']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Syntetisk fiksasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Syntetisk fiksasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - medial']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Trepanering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Trepanering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - lateral'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Aktuell behandling av menisklesjon - lateral, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - lateral']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Partiell reseksjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Partiell reseksjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - lateral']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Sutur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sutur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - lateral']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Transplantasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Transplantasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - lateral']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Total reseksjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Total reseksjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - lateral']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Syntetisk fiksasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Syntetisk fiksasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell behandling av menisklesjon - lateral']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Trepanering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Trepanering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sutur (dersom ikke skannet)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Sutur (dersom ikke skannet), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sutur (dersom ikke skannet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Produkt 1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Produkt 1, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: FAST-FIX: 7207876
 • 2: FAST-FIX: 7207877
 • 3: FAST-FIX: 7209205
 • 4: FAST-FIX (ukjent)
 • 5: Rapidloc: 228320
 • 6: Rapidloc: 228321
 • 7: Rapidloc: 228322
 • 8: Rapidloc: 228310
 • 9: Rapidloc: 228311
 • 10: Rapidloc: 228312
 • 11: Rapidloc ukjent
 • 98: Annet (spesifiser)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sutur (dersom ikke skannet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Produkt 2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Produkt 2, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: FAST-FIX: 7207876
 • 2: FAST-FIX: 7207877
 • 3: FAST-FIX: 7209205
 • 4: FAST-FIX (ukjent)
 • 5: Rapidloc: 228320
 • 6: Rapidloc: 228321
 • 7: Rapidloc: 228322
 • 8: Rapidloc: 228310
 • 9: Rapidloc: 228311
 • 10: Rapidloc: 228312
 • 11: Rapidloc ukjent
 • 98: Annet (spesifiser)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sutur (dersom ikke skannet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Produkt 3']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Produkt 3, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: FAST-FIX: 7207876
 • 2: FAST-FIX: 7207877
 • 3: FAST-FIX: 7209205
 • 4: FAST-FIX (ukjent)
 • 5: Rapidloc: 228320
 • 6: Rapidloc: 228321
 • 7: Rapidloc: 228322
 • 8: Rapidloc: 228310
 • 9: Rapidloc: 228311
 • 10: Rapidloc: 228312
 • 11: Rapidloc ukjent
 • 98: Annet (spesifiser)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sutur (dersom ikke skannet)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Produkt som mangler i listen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Produkt som mangler i listen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Syntetisk meniskfiksasjon'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Syntetisk meniskfiksasjon, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Syntetisk meniskfiksasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Produkt 1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Produkt 1, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 9: Contour Meniscus arrow: 541110
 • 10: Contour Meniscus arrow: 541113
 • 11: Contour Meniscus arrow: 541116
 • 1: Meniscus arrow: 531110
 • 2: Meniscus arrow: 531113
 • 3: Meniscus arrow: 531116
 • 12: Meniscus arrow (ukjent)
 • 98: Annet (spesifiser)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Syntetisk meniskfiksasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Produkt 2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Produkt 2, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 9: Contour Meniscus arrow: 541110
 • 10: Contour Meniscus arrow: 541113
 • 11: Contour Meniscus arrow: 541116
 • 1: Meniscus arrow: 531110
 • 2: Meniscus arrow: 531113
 • 3: Meniscus arrow: 531116
 • 12: Meniscus arrow (ukjent)
 • 98: Annet (spesifiser)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Syntetisk meniskfiksasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Produkt 3']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Produkt 3, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 9: Contour Meniscus arrow: 541110
 • 10: Contour Meniscus arrow: 541113
 • 11: Contour Meniscus arrow: 541116
 • 1: Meniscus arrow: 531110
 • 2: Meniscus arrow: 531113
 • 3: Meniscus arrow: 531116
 • 12: Meniscus arrow (ukjent)
 • 98: Annet (spesifiser)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Syntetisk meniskfiksasjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Produkt som mangler i listen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Produkt som mangler i listen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bruskskade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Patella MF'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Patella MF, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Patella MF']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Areal (cm²)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Areal (cm²), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Mindre eller lik 2
 • 0: Større enn 2
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Patella MF']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ICRS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ICRS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Nearly normal
 • 2: Abnormal
 • 4: Severely abnormal
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Patella MF']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Artrose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Artrose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Patella MF']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Debridement
 • 2: Mikrofraktur
 • 3: Ingen behandling
 • 4: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Patella LF'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Patella LF, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Patella LF']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Areal (cm²)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Areal (cm²), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Mindre eller lik 2
 • 0: Større enn 2
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Patella LF']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ICRS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ICRS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Nearly normal
 • 2: Abnormal
 • 4: Severely abnormal
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Patella LF']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Artrose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Artrose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Patella LF']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Debridement
 • 2: Mikrofraktur
 • 3: Ingen behandling
 • 4: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trochlea fem.'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Trochlea fem., description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trochlea fem.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Areal (cm²)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Areal (cm²), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Mindre eller lik 2
 • 0: Større enn 2
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trochlea fem.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ICRS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ICRS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Nearly normal
 • 2: Abnormal
 • 4: Severely abnormal
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trochlea fem.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Artrose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Artrose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trochlea fem.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Debridement
 • 2: Mikrofraktur
 • 3: Ingen behandling
 • 4: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Med.fem.cond'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Med.fem.cond, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Med.fem.cond']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Areal (cm²)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Areal (cm²), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Mindre eller lik 2
 • 0: Større enn 2
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Med.fem.cond']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ICRS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ICRS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Nearly normal
 • 2: Abnormal
 • 4: Severely abnormal
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Med.fem.cond']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Artrose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Artrose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Med.fem.cond']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Debridement
 • 2: Mikrofraktur
 • 3: Ingen behandling
 • 4: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Med. tib. plat.'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Med. tib. plat., description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Med. tib. plat.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Areal (cm²)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Areal (cm²), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Mindre eller lik 2
 • 0: Større enn 2
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Med. tib. plat.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ICRS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ICRS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Nearly normal
 • 2: Abnormal
 • 4: Severely abnormal
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Med. tib. plat.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Artrose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Artrose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Med. tib. plat.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Debridement
 • 2: Mikrofraktur
 • 3: Ingen behandling
 • 4: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Lat. fem. cond.'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Lat. fem. cond., description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Lat. fem. cond.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Areal (cm²)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Areal (cm²), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Mindre eller lik 2
 • 0: Større enn 2
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Lat. fem. cond.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ICRS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ICRS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Nearly normal
 • 2: Abnormal
 • 4: Severely abnormal
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Lat. fem. cond.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Artrose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Artrose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Lat. fem. cond.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Debridement
 • 2: Mikrofraktur
 • 3: Ingen behandling
 • 4: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Lat. tib. plat.'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Lat. tib. plat., description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Lat. tib. plat.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Areal (cm²)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Areal (cm²), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Mindre eller lik 2
 • 0: Større enn 2
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Lat. tib. plat.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ICRS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ICRS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Nearly normal
 • 2: Abnormal
 • 4: Severely abnormal
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Lat. tib. plat.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Artrose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Artrose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Lat. tib. plat.']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Debridement
 • 2: Mikrofraktur
 • 3: Ingen behandling
 • 4: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Brusklesjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser behandling som mangler i listen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ytterligere skader'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Ytterligere skader, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ytterligere skader']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Karskade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Karskade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Arteria popilitea
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ytterligere skader']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Nerveskade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Nerveskade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: N.tibialis
 • 1: N.peroneus
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ytterligere skader']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fraktur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fraktur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Femur
 • 2: Tibia
 • 3: Fibula
 • 4: Patella
 • 5: Usikker
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Aktuell skade (Registrer alle skader – også de som ikke opereres)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ytterligere skader']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ruptur i eks.']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ruptur i eks., description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Quadricepssenen
 • 1: Patellarsenen
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til revisjonsrekonstruksjon (evt. flere kryss)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Årsak til revisjonsrekonstruksjon (evt. flere kryss), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til revisjonsrekonstruksjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Infeksjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Infeksjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til revisjonsrekonstruksjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Nytt traume']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nytt traume, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til revisjonsrekonstruksjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Graftsvikt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Graftsvikt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til revisjonsrekonstruksjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til revisjonsrekonstruksjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til revisjonsrekonstruksjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fiksasjonsvikt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fiksasjonsvikt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til revisjonsrekonstruksjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Smerte']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smerte, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Årsak til revisjonsrekonstruksjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ubehandlede andre ligamentskader']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ubehandlede andre ligamentskader, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antibiotikaprofylakse'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Antibiotikaprofylakse, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antibiotikaprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Antibiotikaprofylakse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antibiotikaprofylakse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antibiotikaprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvorfor gis det antibiotika?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvorfor gis det antibiotika?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Profylakse
 • 2: Behandling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antibiotikaprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Medikament 1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Medikament 1, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Kloksacillin (Ekvacillin)
 • 4: Cefalotin (Keflin)
 • 7: Klindamycin (Dalacin, Clindamycin)
 • 99: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antibiotikaprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet medikament']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annet medikament, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 2: Dikloksacillin (Diclocil, Dicillin)
 • 3: Ampicillin (Pentrexyl, Pondocillin, Doktacilin)
 • 5: Cefaleksin (Keflex, Cefalexin)
 • 6: Cefuroksim (Zinacef, Cefuroxim, Lifurox)
 • 8: Gentamicin (Garamycin, Gensumycin)
 • 9: Tobramycin (Nebcina, Nebcin, Tobi)
 • 10: Netilmicin (Netylin)
 • 11: Vankomycin (Vancomycin, Vancocin)
 • 12: Linkomycin (Lincocin)
 • 13: Cefotaksim (Claforan)
 • 14: Benzylpenicillin (Penicillin G)
 • 15: Klaritromycin (Clarithromycin, Klacid)
 • 16: Erytromycin (Ery-max, Abboticin)
 • 17: Doksysyklin (Vibramycin, Dumoxin, Doxylin)
 • 18: Trimetoprim\Sulfametoksazol (Trimetoprim-Sulfa, Bactrim, Eusaprim)
 • 19: Fenoksymetylpenicillin (Apocillin, Femepen)
 • 20: Ciprofloksasin (Ciproxin)
 • 21: Meropenem (Merenem)
 • 22: Mecillinam (Selexid)
 • 23: Amoxicillin (Imacillin, Augmentin)
 • 24: Cefazolin (Cephazolin)
 • 25: Imipenem (Tienam)
 • 26: Piperacillin\Tazobactam (Tazozin)
 • 27: Metronidasol (Flagyl, Metronidazol, Elyzol)
 • 28: Amikacin (Biklin)
 • 29: Linesolid (Zyvoxid)
 • 30: Levofloksasin (Levofloxacin)
 • 31: Fluconazol (Diflucan)
 • 32: Cephoxitin (Mefoxitin)
 • 33: Daptomycin (Cubicin)
 • 34: Oxacillin (Ukjent)
 • 35: Nitrofurantoin (Furadantin)
 • 36: Rifampicin (Rimactan, Eremfat)
 • 37: Voriconazol (Vfend)
 • 38: Aztreonam (Azactam)
 • 41: Ofloksasin (Tarivid)
 • 43: Teikoplanin (Targocid)
 • 44: Ceftazidim (Fortum)
 • 53: Tetrasyklin (Oxytetral, Tetracyclin)
 • 54: Ceftriakson (Rocefalin)
 • 85: Fucidinsyre (Fucidin)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antibiotikaprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Dosering (mg)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dosering (mg), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: mg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antibiotikaprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Antall doser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall doser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antibiotikaprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Varighet i timer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Varighet i timer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Hour, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antibiotikaprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Evt. i kombinasjon med medikament 2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Evt. i kombinasjon med medikament 2, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Kloksacillin (Ekvacillin)
 • 4: Cefalotin (Keflin)
 • 7: Klindamycin (Dalacin, Clindamycin)
 • 99: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antibiotikaprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet medikament 2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annet medikament 2, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 2: Dikloksacillin (Diclocil, Dicillin)
 • 3: Ampicillin (Pentrexyl, Pondocillin, Doktacilin)
 • 5: Cefaleksin (Keflex, Cefalexin)
 • 6: Cefuroksim (Zinacef, Cefuroxim, Lifurox)
 • 8: Gentamicin (Garamycin, Gensumycin)
 • 9: Tobramycin (Nebcina, Nebcin, Tobi)
 • 10: Netilmicin (Netylin)
 • 11: Vankomycin (Vancomycin, Vancocin)
 • 12: Linkomycin (Lincocin)
 • 13: Cefotaksim (Claforan)
 • 14: Benzylpenicillin (Penicillin G)
 • 15: Klaritromycin (Clarithromycin, Klacid)
 • 16: Erytromycin (Ery-max, Abboticin)
 • 17: Doksysyklin (Vibramycin, Dumoxin, Doxylin)
 • 18: Trimetoprim\Sulfametoksazol (Trimetoprim-Sulfa, Bactrim, Eusaprim)
 • 19: Fenoksymetylpenicillin (Apocillin, Femepen)
 • 20: Ciprofloksasin (Ciproxin)
 • 21: Meropenem (Merenem)
 • 22: Mecillinam (Selexid)
 • 23: Amoxicillin (Imacillin, Augmentin)
 • 24: Cefazolin (Cephazolin)
 • 25: Imipenem (Tienam)
 • 26: Piperacillin\Tazobactam (Tazozin)
 • 27: Metronidasol (Flagyl, Metronidazol, Elyzol)
 • 28: Amikacin (Biklin)
 • 29: Linesolid (Zyvoxid)
 • 30: Levofloksasin (Levofloxacin)
 • 31: Fluconazol (Diflucan)
 • 32: Cephoxitin (Mefoxitin)
 • 33: Daptomycin (Cubicin)
 • 34: Oxacillin (Ukjent)
 • 35: Nitrofurantoin (Furadantin)
 • 36: Rifampicin (Rimactan, Eremfat)
 • 37: Voriconazol (Vfend)
 • 38: Aztreonam (Azactam)
 • 41: Ofloksasin (Tarivid)
 • 43: Teikoplanin (Targocid)
 • 44: Ceftazidim (Fortum)
 • 53: Tetrasyklin (Oxytetral, Tetracyclin)
 • 54: Ceftriakson (Rocefalin)
 • 85: Fucidinsyre (Fucidin)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Tromboseprofylakse, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tromboseprofylakse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tromboseprofylakse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Første dose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Første dose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Preoperativt
 • 2: Postoperativt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Medikament 1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Medikament 1, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Dalteparin (Fragmin)
 • 1: Enoksaparin (Klexane)
 • 99: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet medikament']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annet medikament, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 2: Warfarin (Marevan)
 • 3: Acetylsalicylsyre (Albyl-E, Globoid, Acetyratio, Magnyl E )
 • 4: Dekstran (Macrodex, Dextran)
 • 5: Ximelagatran (Exanta, Malagatran)
 • 6: Heparin
 • 7: Pyrazolidon (Phenidone)
 • 10: Dabigatranetixalat (Re-Novate, Pradaxa)
 • 12: Dipyridamol (Persantin)
 • 13: Hydroksyetylstivelse (Voluven)
 • 14: Klopidogrel (Plavix, Klopidogrel)
 • 15: Fondaparinuks (Arixtra)
 • 17: Acetylsalicylsyre og dipyridamol (Asantin retard)
 • 20: Rivaroksaban (Xarelto)
 • 21: Ticlopidin (Ticlid)
 • 22: Apixiban (Eliquis)
 • 23: Dicumarol (Dicumarol)
 • 24: Ticagrelor (Brilique)
 • 96: Klinisk studie
 • 97: Ukjent
 • 98: Ingen medikamentell beh.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Dosering operasjonsdag (mg/IE)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dosering operasjonsdag (mg/IE), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Antall doser operasjonsdag']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall doser operasjonsdag, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Dosering videre (mg/IE)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dosering videre (mg/IE), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Antall doser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall doser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Varighet av tromboseprofylakse (døgn)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Varighet av tromboseprofylakse (døgn), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Day, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Medikament 2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Medikament 2, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Dalteparin (Fragmin)
 • 1: Enoksaparin (Klexane)
 • 99: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet medikament 2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annet medikament 2, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 2: Warfarin (Marevan)
 • 3: Acetylsalicylsyre (Albyl-E, Globoid, Acetyratio, Magnyl E )
 • 4: Dekstran (Macrodex, Dextran)
 • 5: Ximelagatran (Exanta, Malagatran)
 • 6: Heparin
 • 7: Pyrazolidon (Phenidone)
 • 10: Dabigatranetixalat (Re-Novate, Pradaxa)
 • 12: Dipyridamol (Persantin)
 • 13: Hydroksyetylstivelse (Voluven)
 • 14: Klopidogrel (Plavix, Klopidogrel)
 • 15: Fondaparinuks (Arixtra)
 • 17: Acetylsalicylsyre og dipyridamol (Asantin retard)
 • 20: Rivaroksaban (Xarelto)
 • 21: Ticlopidin (Ticlid)
 • 22: Apixiban (Eliquis)
 • 23: Dicumarol (Dicumarol)
 • 24: Ticagrelor (Brilique)
 • 96: Klinisk studie
 • 97: Ukjent
 • 98: Ingen medikamentell beh.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nsaid'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Nsaid, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nsaid']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='NSAID's']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=NSAID's, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nsaid']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvilken']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvilken, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Diklofenak (Voltaren, Diclofenac, Cataflam)
 • 2: Ketorolak (Toradol)
 • 3: Piroxicam (Brexidol)
 • 4: Ibuprofen (Ibux, Ibumetin)
 • 5: Celecoksib (Celebra)
 • 6: Parecoksib (Dynastat)
 • 7: Etoricoksib (Arcoxia)
 • 8: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nsaid']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spesifiser medikament som mangler']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser medikament som mangler, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Nsaid']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Anbefalt total varighet av NSAIDs-behandling (døgn), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Day, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Diverse'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Diverse, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Diverse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]