TEMPLATE Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer: Registreringsskjema (774a0066-e953-4c34-8b3c-7b5b71e70ad7)

TEMPLATE ID774a0066-e953-4c34-8b3c-7b5b71e70ad7
ConceptNorsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer: Registreringsskjema
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.594
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer: Registreringsskjema, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1 Samtykke'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=1 Samtykke, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='1 Samtykke']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er samtykkeerklæring utfylt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=2 Diagnoseregistrering, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Diagnose ICD-10:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diagnose ICD-10:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • G71.0 - Muskeldystrofi
 • G71.1 - Myotone lidelser
 • G71.2 - Medfødte myopatier
 • G71.3 - Mitokondriemyopati
 • G71.8 - Andre spesifiserte primære muskelsykdommer
 • G71.9 - Uspesifisert primær muskelsykdom
 • G72.3 - Periodisk paralyse
 • G73.6 - Myopati ved metabolske forstyrrelser
 • G12.0 - Infantil spinal muskelatrofi type 1 (Werding-Hoffman syndrom)
 • G12.1 - Annen arvelig spinal muskelatrofi
 • G12.8 - Annen spesifisert spinal muskelatrofi og beslektede syndromer
 • G12.9 - Uspesifisert spinal muskelatrofi
 • G60.0 - Arvelig motorisk og sensorisk nevropati
 • G60.1 - Refsums sykdom
 • G60.2 - Nevropati i tilknytning til arvelig ataksi
 • G60.8 - Annen spesifisert arvelig og idiopatisk nevropati
 • G60.9 - Uspesifisert arvelig idiopatisk nevropati
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Undergruppe:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undergruppe:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ved G71.0 - Muskeldystrofi:
 • 1 Duchenne muskeldystrofi
 • 2 Becker muskeldystrofi
 • 3 Facioscapulohumeral muskeldystrofi
 • 4 Limb-girdle muskeldystrofi
 • 5 Oculopharyngeal muskeldystrofi
 • 6 Emery-Dreifuss muskeldystrofi
 • 7 Bethlem myopati
 • 8 Distal myopati
 • 9 Myofibrillær myopati
 • 10 Kongenital muskeldystrofi
 • 1000 Annen muskeldystrofi
 • 2000 Usikker undergruppe
 • -
 • Ved G71.1 - Myotone lidelser:
 • 20 Dystrofia myotonica type 1
 • 21 Dystrofia myotonica type 2 (PROMM)
 • 22 Myotonia congenita, Becker/recessiv
 • 23 Myotonia congenita, Thomsen/dominant
 • 24 Myotonia congenita, INA
 • 25 Paramyotonia congenita
 • 1020 Annen
 • 2020 Usikker undergruppe
 • -
 • Ved G71.2 - Medfødte myopatier:
 • 30 Central Core disease
 • 31 Nemalin myopati
 • 32 Myotubulær myopati
 • 33 Centronucleær myopati
 • 34 Multiminicore myopati
 • 1030 Annen medfødt myopati
 • 2030 Usikker undergruppe
 • -
 • Ved G71.3 - Mitokondriemyopati:
 • 40 Kearns-Sayre Syndrome (KSS)
 • 41 Progressiv ekstern oftalmoplegi (PEO)
 • 42 MERRF
 • 43 MELAS
 • 1040 Annen mitokondriemyopati
 • 2040 Usikker undergruppe
 • -
 • Ved G71.8 - Andre spesifiserte primære muskelsykdommer:
 • 51 Malign hypertermi
 • 52 Hereditær inklusjonslegeme myopati
 • 53 Kongenitalt myastenisyndrom
 • 1050 Annen
 • -
 • Ved G72.3 - Periodisk paralyse:
 • 60 Hypokalemisk periodisk paralyse
 • 61 Hyperkalemisk periodisk paralyse
 • 1060 Annen
 • 2060 Usikker undergruppe
 • -
 • Ved G73.6 - Myopati ved metabolske forstyrrelser:
 • 200 Myofosforylase mangel (McArdles sykdom)
 • 201 Fosforylase b kinase mangel (PHK)
 • 202 Alfa-glukosidasemangel (Pompes sykdom)
 • 203 Forstyrrelse i lipidmetabolismen
 • 1260 Annen
 • 2260 Usikker undergruppe
 • -
 • Ved G12.0 - Infantil spinal muskelatrofi type 1 (Werding-Hoffman syndrom):
 • 70 SMA type I (Werdnig-Hoffmann)
 • -
 • Ved G12.1 - Annen arvelig spinal muskelatrofi:
 • 81 SMA type II
 • 82 SMA type III (Kugelberg-Welander)
 • 83 SMA type IV
 • 1080 Annen
 • 2080 Usikker undergruppe
 • -
 • Ved G12.8 - Annen spesifisert spinal muskelatrofi og beslektede syndromer:
 • 90 Kennedys sykdom
 • 1090 Annen
 • -
 • Ved G60.0 - Arvelig motorisk og sensorisk nevropati:
 • 100 CMT1(dominant demyeliniserende)
 • 101 CMTX
 • 102 CMT 2 (dominant axonal)
 • 103 Dejerine-Sottas sykdom (CMT 3)
 • 104 CMT4 (recessiv demyeliniserende)
 • 1100 Annen CMT
 • 2100 Usikker undergruppe
 • -
 • Ved G60.8 - Annen spesifisert arvelig og idiopatisk nevropati:
 • 110 HNPP (PMP-22)
 • 111 HSAN-Hereditær sensorisk og autonom nevropati
 • 112 HMN-Hereditær motorisk nevropati
 • 113 HNA-Hereditær nevralgisk amyotrofi/brachial plexus nevropati
 • 114 Nevropati ved Fabry's sykdom
 • 115 Porfyri med nevropati
 • 116 Tangier sykdom med nevropati
 • 117 Hereditær amyloid nevropati
 • 1110 Annen
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Undergruppe nivå 2:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undergruppe nivå 2:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • -
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Sannsynlig annen undergruppe:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sannsynlig annen undergruppe:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Er genetisk årsak påvist?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er genetisk årsak påvist?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 0 - Nei
 • 9 - Ikke utfylt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Konkrete undergrupper']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Konkrete undergrupper, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Angi genetisk årsak']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Angi genetisk årsak, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Debut alder']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Debut alder, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Year, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Utredningsstart (åååå)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utredningsstart (åååå), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Diagnoseår (åååå)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diagnoseår (åååå), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Diagnose stilt av']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diagnose stilt av, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Akershus Universitetssykehus
 • 2 - Haukeland Universitetssykehus
 • 3 - Nordlandssykehuset Bodø
 • 4 - Oslo Universitetssykehus, Ullevål
 • 5 - Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • 6 - St. Olavs Hospital
 • 7 - Stavanger Universitetssykehus
 • 8 - Sykehuset Innlandet, Lillehammer
 • 9 - Sykehuset Telemark, Skien
 • 10 - Sykehuset Vestfold, Tønsberg
 • 11 - Sykehuset Østfold, Fredrikstad
 • 12 - Sørlandet sykehus, Kristiansand
 • 13 - Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø
 • 99 - Andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Diagnose stilt av -andre']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diagnose stilt av -andre, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Helgelandssykehuset, Mosjøen
 • 2 - Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
 • 3 - Helse Finnmark, Hammerfest
 • 4 - Helse Fonna, Haugesund
 • 5 - Helse Førde, Førde
 • 6 - Helse Møre og Romsdal, Molde
 • 7 - Helse Møre og Romsdal, Ålesund
 • 8 - Helse Nord-Trøndelag, Levanger
 • 9 - Helse Nord-Trøndelag, Namsos
 • 10 - Nordlandssykehuset, Vesterålen
 • 11 - Sunnaas sykehus
 • 12 - Sykehuset Sørlandet, Arendal
 • 13 - Sykehuset Innlandet, Hamar/Elverum
 • 14 - UNN, Harstad
 • 15 - Vestre Viken, Bærum
 • 16 - Vestre Viken, Drammen
 • 99 - Andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Diagnosen bygger på, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Anamnese/klinisk undersøkelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Anamnese/klinisk undersøkelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='EMG/Nevrografi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=EMG/Nevrografi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='CK']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=CK, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='CK høyeste verdi:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=CK høyeste verdi:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='DNA-undersøkelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=DNA-undersøkelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Muskelbiopsi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Muskelbiopsi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='2 Diagnoseregistrering']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spesifiser:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=3 Arv, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tilsvarende sykdom/symptomer i familien?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tilsvarende sykdom/symptomer i familien?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 0 - Nei
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Hos hvem?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Far']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Far, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Mor']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mor, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bror']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bror, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Søster']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Søster, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Sønn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sønn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Datter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Datter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Farfar']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Farfar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Farmor']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Farmor, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Morfar']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Morfar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Mormor']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mormor, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Farbror']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Farbror, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Farsøster']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Farsøster, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Morbror']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Morbror, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Morsøster']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Morsøster, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fetter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fetter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Kusine']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kusine, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spesifiser:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='3 Arv']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Arvegang:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arvegang:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - AD
 • 2 - AR
 • 3 - X-bundet
 • 4 - Mitokondriell
 • 5 - Ny mutasjon
 • 6 - Usikker
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Dato for funksjonsstatus:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for funksjonsstatus:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Gangfunksjon:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gangfunksjon:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Går uten hjelpemidler
 • 2 - Går med hjelpemidler
 • 3 - Rullestol
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Alder ved tap av gangfunksjon:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alder ved tap av gangfunksjon:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Year, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ortopediske/tekniske hjelpemidler:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ortopediske/tekniske hjelpemidler:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke hjelpemidler?'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Hvilke hjelpemidler?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke hjelpemidler?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Rullestol']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rullestol, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke hjelpemidler?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Gåstol/prekestol']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Gåstol/prekestol, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke hjelpemidler?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Krykker']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Krykker, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke hjelpemidler?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ortoser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ortoser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke hjelpemidler?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke hjelpemidler?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvilke typer andre hjelpemidler?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hvilke typer andre hjelpemidler?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Respirasjonsstøtte:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Respirasjonsstøtte:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 0 - Nei
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Fra alder:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fra alder:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Year, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken?'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Hvilken?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Respirator']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Respirator, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Non-invasiv ventilasjonsstøtte (F.eks. BiPAP)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Non-invasiv ventilasjonsstøtte (F.eks. BiPAP), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hostemaskin']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hostemaskin, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spesifiser:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hjerteaffeksjon:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hjerteaffeksjon:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 0 - Nei
 • 2 - Ikke undersøkt
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Fra alder']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fra alder:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Year, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Hvilken, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Kardiomyopati']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kardiomyopati, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hjertearytmi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hjertearytmi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilken']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Spesifiser:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='4 Sykdomsrelatert funksjonsstatus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Kognitiv svikt påvist:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kognitiv svikt påvist:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 0 - Nei
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=5 Sykdomsrelatert behandling, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Medikamentell behandling:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Medikamentell behandling:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 0 - Nei
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Hvilken?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Steroider']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Steroider, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Smertestillende']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Smertestillende, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=3, text=Hvilken type smertestillende?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Paracetamol']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Paracetamol, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='NSAIDs']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=NSAIDs, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Opioider']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Opioider, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Antidepressiva']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Antidepressiva, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Antiepileptika']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Antiepileptika, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Andre']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Andre, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvilken annen type smertestillende?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hvilken annen type smertestillende?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Antiarytmika']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antiarytmika, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Andre hjertemedikamenter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Andre hjertemedikamenter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvilken annen type hjertemedikamenter?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hvilken annen type hjertemedikamenter?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Andre']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Andre, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvilken annen type medikamentell behandling?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hvilken annen type medikamentell behandling?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Følges opp hos barnelege/nevrolog']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Følges opp hos barnelege/nevrolog, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 8: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fått tilbud om genetisk veiledning']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fått tilbud om genetisk veiledning, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 8: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ansvarsgruppe/Individuell plan']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ansvarsgruppe/Individuell plan, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 8: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Brukerstyrt personlig assistent (BPA)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Brukerstyrt personlig assistent (BPA), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 8: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Psykisk helsetjeneste']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Psykisk helsetjeneste, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 8: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fått tilbud om kostveiledning']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fått tilbud om kostveiledning, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 8: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hatt/venter opphold på rehabiliteringsinstitusjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hatt/venter opphold på rehabiliteringsinstitusjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 8: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Antall opphold']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall opphold, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Antall år siden siste opphold']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall år siden siste opphold, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Year, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hjerteoppfølging']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hjerteoppfølging, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 8: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='EKG']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=EKG, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hyppighet EKG']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hyppighet EKG, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Årlig
 • 2: Annenhvert år
 • 3: Sjeldnere
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ekko-cor']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ekko-cor, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hyppighet (Ekko-cor)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hyppighet (Ekko-cor), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Årlig
 • 2: Annenhvert år
 • 3: Sjeldnere
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Rytmeregistrering (langtids)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rytmeregistrering (langtids), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hyppighet (rytmeregistering)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hyppighet (rytmeregistering), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Årlig
 • 2: Annenhvert år
 • 3: Sjeldnere
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Regelmessig fysioterapi:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Regelmessig fysioterapi:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 2 - Ikke behov
 • 1 - Ja
 • 0 - Nei, men behov
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Årsak']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Står på venteliste
 • 2: Ikke fysiotilbud i kommunen
 • 3: Lite nytte av eksisterende fysiotilbud
 • 4: For lang reisevei
 • 5: For kostbart
 • 6: Annet
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='5 Sykdomsrelatert behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Vurdering av ergoterapeut:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vurdering av ergoterapeut:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 2 - Ikke behov
 • 1 - Ja
 • 0 - Nei, men behov
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6 Sosioøkonomiske forhold (fylles ut for pasienter over 18 år)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=6 Sosioøkonomiske forhold (fylles ut for pasienter over 18 år), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6 Sosioøkonomiske forhold (fylles ut for pasienter over 18 år)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Sivilstatus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sivilstatus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Bor alene
 • 2 - Samboer/gift
 • 3 - Bor sammen med andre
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6 Sosioøkonomiske forhold (fylles ut for pasienter over 18 år)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Høyeste oppnådde utdannelse:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Høyeste oppnådde utdannelse:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Grunnskole
 • 2 - Videregående skole, studieforberedende program
 • 3 - Videregående skole, yrkesfaglig program
 • 4 - Høyskole eller universitetet
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6 Sosioøkonomiske forhold (fylles ut for pasienter over 18 år)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='I arbeid/utdanning:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=I arbeid/utdanning:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 - Nei
 • 1 - Ja, 100% stilling/utdanning
 • 2 - Alderspensjonist
 • 3 - Deltid: Under 20%
 • 4 - Deltid: Fra og med 20% til 40%
 • 5 - Deltid: Fra og med 40% til 60%
 • 6 - Deltid: Fra og med 60% til 80%
 • 7 - Deltid: Over 80%
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6 Sosioøkonomiske forhold (fylles ut for pasienter over 18 år)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Uføretrygd:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Uføretrygd:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 - Nei
 • 1 - Ja, 100% uføretrygd
 • 2 - Delvis: Under 20%
 • 3 - Delvis: Fra og med 20% til 40%
 • 4 - Delvis: Fra og med 40% til 60%
 • 5 - Delvis: Fra og med 60% til 80%
 • 6 - Delvis: Over 80%
 • 7 - Langtidssykemelding/arbeidsavklaringspenger
 • 9 - Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='6 Sosioøkonomiske forhold (fylles ut for pasienter over 18 år)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fra hvilken alder:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Year, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='7 Om utfyllingen'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=7 Om utfyllingen, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='7 Om utfyllingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for utfylling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='7 Om utfyllingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Følges opp av institusjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Øvrig'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Øvrig, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Øvrig']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]