TEMPLATE Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging år 1 eller 3 (Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging år 1 eller 3)

TEMPLATE IDNasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging år 1 eller 3
ConceptNasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging år 1 eller 3
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.592
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging år 1 eller 3, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ventilatorregistrering år 0'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Ventilatorregistrering år 0, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ventilatorregistrering år 0']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Behandlingsstart']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingsstart, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ventilatorregistrering år 0']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dato for oppfølgingsrapport']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for oppfølgingsrapport, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ventilatorregistrering år 0']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Regionalt Helseforetak']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Regionalt Helseforetak, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - HELSE SØR-ØST RHF
 • 2 - HELSE VEST RHF
 • 3 - HELSE MIDT-NORGE RHF
 • 4 - HELSE NORD RHF
 • 9 - ALLE
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ventilatorregistrering år 0']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Helseforetak']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Helseforetak, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Velg helseforetak
 • ...
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Måledata ved oppfølging, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Arteriell pO2 (kPa) våken/romluft']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arteriell pO2 (kPa) våken/romluft, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=2..20 kPa, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Arteriell pCO2 (kPa) våken/romluft']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arteriell pCO2 (kPa) våken/romluft, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0.5..30 kPa, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Arteriell pCO2 (kPa) søvn/romluft.']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arteriell pCO2 (kPa) søvn/romluft., description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0.5..30 kPa, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Base excess (mmol/l)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Base excess (mmol/l), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=-10..50 ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Kapillær pO2 våken/romluft']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kapillær pO2 våken/romluft, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=2..20 kPa, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Kapillær pCO2 våken/romluft']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kapillær pCO2 våken/romluft, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0.5..30 kPa, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Nattlig oksygenmåling i romluft']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nattlig oksygenmåling i romluft, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='SpO2 (%) gjennomsnitt natt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=SpO2 (%) gjennomsnitt natt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=70..100 %, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Prosent av tiden < 90% SpO2 natt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prosent av tiden < 90% SpO2 natt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..100 %, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Nattlig hypoventilasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nattlig hypoventilasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Andel (%) av natten med hypoventilasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Andel (%) av natten med hypoventilasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..100 %, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Vitalkapasitet sittende/stående pasient (VK) (liter)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vitalkapasitet sittende/stående pasient (VK) (liter), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0.1..8.9 l, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Vitalkapasitet liggende (VK) (liter)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vitalkapasitet liggende (VK) (liter), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0.1..8.9 l, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='FVK (liter)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=FVK (liter), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0.1..8.9 l, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='FEV1 (liter/sek)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=FEV1 (liter/sek), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0.1..5.9 l/s, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='PEFc (hoste-PEF) (liter/min)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=PEFc (hoste-PEF) (liter/min), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1200 l/m, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Høyde (cm), description=Høyde/lengde fra isse til fotsåle., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=49..249 cm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Måledata ved oppfølging']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1]/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vekt (kg), description=Et individs totale kroppsmasse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=3..399; 0..100000
Enheter:
 • kg
 • g
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tekniske data'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Tekniske data, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tekniske data']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Behandlingen avsluttet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingen avsluttet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tekniske data']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Behandlingstid per døgn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingstid per døgn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Mindre enn 8 timer under søvn
 • 2 - 8-12 timer
 • 3 - 12-23 timer
 • 4 - 23-24 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tekniske data']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Behandlingsmetode']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingsmetode, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - BiPAP
 • 2 - Respirator
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tekniske data']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Respiratortilslutning']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Respiratortilslutning, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Trakeostomi
 • 2 - Non-invasiv (NIV)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tekniske data']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Trenger hjelp med tilkobling av respirator']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Trenger hjelp med tilkobling av respirator, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Livskvalitet'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Livskvalitet, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Livskvalitet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Er livskvalitetsspørsmålene besvart?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er livskvalitetsspørsmålene besvart?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Livskvalitet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Våkner du opp flere ganger i løpet av natten?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Våkner du opp flere ganger i løpet av natten?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 - Aldri/nesten aldri
 • 1 - Av og til
 • 2 - Noen ganger i uken
 • 3 - Alltid/nesten alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Livskvalitet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Våkner du med hodepine?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Våkner du med hodepine?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 - Aldri/nesten aldri
 • 1 - Av og til
 • 2 - Noen ganger i uken
 • 3 - Alltid/nesten alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Livskvalitet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Føler du deg uthvilt etter nattesøvnen?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Føler du deg uthvilt etter nattesøvnen?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 - Aldri/nesten aldri
 • 1 - Av og til
 • 2 - Noen ganger i uken
 • 3 - Alltid/nesten alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Livskvalitet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Er du trøtt på dagtid under arbeid eller fritid?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er du trøtt på dagtid under arbeid eller fritid?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 - Aldri/nesten aldri
 • 1 - Av og til
 • 2 - Noen ganger i uken
 • 3 - Alltid/nesten alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Livskvalitet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Opplever du åndenød om natten?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Opplever du åndenød om natten?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 - Aldri/nesten aldri
 • 1 - Av og til
 • 2 - Noen ganger i uken
 • 3 - Alltid/nesten alltid
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Livskvalitet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Epworth Sleepiness Scale, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=0..24, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsutstyr'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Tilleggsutstyr, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsutstyr']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Oksygen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Oksygen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsutstyr']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fukter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fukter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsutstyr']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Reserverespirator']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Reserverespirator, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsutstyr']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sug']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sug, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsutstyr']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Slimmobiliserende maskin (”hostemaskin”)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Slimmobiliserende maskin (”hostemaskin”), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilleggsutstyr']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pulsoksymeter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pulsoksymeter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Ja
 • 2 - Nei
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Boform - arbeid - omsorg, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Boligform']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Boligform, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Bor sammen med familie
 • 2 - Bor i servicebolig (personell ved behov)
 • 3 - Bor alene
 • 4 - Bor på institusjon (personell døgnet rundt)
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pasientens arbeidssituasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasientens arbeidssituasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Lønnet arbeid
 • 2 - Uføretrygdet
 • 3 - Skoleelev/student
 • 4 - Pensjonist
 • 6 - Ikke aktuelt
 • 9 - Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pleie- og omsorgstjenester'], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=2, text=Pleie- og omsorgstjenester, description=unknown, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pleie- og omsorgstjenester']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Ulønnede pårørende'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ulønnede pårørende, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pleie- og omsorgstjenester']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Servicebolig med omsorg'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Servicebolig med omsorg, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pleie- og omsorgstjenester']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Team (8-24 timer)'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Team (8-24 timer), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pleie- og omsorgstjenester']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Hjemmesykepleien'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hjemmesykepleien, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pleie- og omsorgstjenester']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Ingen'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ingen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pleie- og omsorgstjenester']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Lønnede pårørende'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Lønnede pårørende, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Boform - arbeid - omsorg']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Pleie- og omsorgstjenester']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Brukerstyrt personlig assistent'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Brukerstyrt personlig assistent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]