TEMPLATE [KRG] Barnekreft: Registreringsskjema for solide svulster utenfor CNS - MeldingsNr 100 ([KRG] Barnekreft: Registreringsskjema for solide svulster utenfor CNS - MeldingsNr 100)

TEMPLATE ID[KRG] Barnekreft: Registreringsskjema for solide svulster utenfor CNS - MeldingsNr 100
Concept[KRG] Barnekreft: Registreringsskjema for solide svulster utenfor CNS - MeldingsNr 100
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.544
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=[KRG] Barnekreft: Registreringsskjema for solide svulster utenfor CNS - MeldingsNr 100, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PASIENT/BEHANDLINGSINSTITUSJON'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=PASIENT/BEHANDLINGSINSTITUSJON, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PASIENT/BEHANDLINGSINSTITUSJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødselsnummer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PASIENT/BEHANDLINGSINSTITUSJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PASIENT/BEHANDLINGSINSTITUSJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 316: OUS/Rikshospitalet
 • 1305: Haukeland Universitetssykehus
 • 1608: St. Olavs Hospital
 • 1903: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø
 • 1: Annet sykehus
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PASIENT/BEHANDLINGSINSTITUSJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PASIENT/BEHANDLINGSINSTITUSJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Avdeling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avdeling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 25: Barneavdeling
 • 9: Nevrokirurgisk avdeling
 • 47: Onkologisk avdeling
 • 1: Annen avdeling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PASIENT/BEHANDLINGSINSTITUSJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser avdeling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser avdeling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=BAKGRUNN - ETIOLOGI, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Disponert for/ etiologiske faktorer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Spesifiser faktorer, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='von Recklinghausen/NF1/NF2']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=von Recklinghausen/NF1/NF2, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Tuberøs sklerose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tuberøs sklerose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Immundefekt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Immundefekt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser Immundefekt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser Immundefekt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Tidligere kreftsykdom']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidligere kreftsykdom, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Tidligere strålebehandlet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidligere strålebehandlet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BAKGRUNN - ETIOLOGI']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Mikroskopisk diagnostikk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mikroskopisk diagnostikk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesifiser mikroskopi'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Spesifiser mikroskopi, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesifiser mikroskopi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Finnålsaspirat']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Finnålsaspirat, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesifiser mikroskopi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Through cut biopsi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Through cut biopsi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesifiser mikroskopi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Operasjonspreparat']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Operasjonspreparat, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesifiser mikroskopi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesifiser mikroskopi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spesifiser mikroskopi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ukjent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ukjent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Patologi-laboratorium']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Patologisk laboratorium, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 01: OUS, Rikshospitalet, Montebello
 • 02: Ous, Rikshospitalet, Gaustad
 • 03: Laboratorium for patologi
 • 05: OUS, Ullevål
 • 06: OUS, Aker
 • 07: Gades institutt (Haukeland Universitetssykehus)
 • 08: St. Olavs Hospital
 • 10: Helse Nordmøre og Romsdal, Molde sjukehus
 • 11: Gyn Lab A/S
 • 12: Sykehuset Østfold, Fredrikstad
 • 13: UNN, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • 14: Sykehuset i Telemark, Skien
 • 15: Sykehuset Innlandet, Lillehammer
 • 16: Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud, Drammen
 • 17: Helse Sunnmøre, Ålesund sjukehus
 • 18: Nordlandssykehuset, Bodø
 • 19: Stavanger Universitetssykehus
 • 20: Sørlandet sykehus, Kristiansand
 • 21: AHUS, Akershus Universitetssykehus
 • 23: Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
 • 26: Helse Førde, Førde sjukehus
 • 31: Sørlandet sykehus, Arendal
 • 34: Helse Fonna, Haugesund sykehus
 • 04: OUS/Rikshospitalet - Gaustad, Autopsi
 • 09: OUS/Rikshospitalet - Gaustad, Nevropat
 • 27: OUS/Rikshospitalet - Gaustad, Rettsmedisin
 • 28: Gades Institutt, Rettsmedisin
 • 1: Annet laboratorium
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser annet laboratorium']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser annet laboratorium, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Klinisk diagnose basert på'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Klinisk diagnose basert på, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Klinisk diagnose basert på']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ultralyd']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ultralyd, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Klinisk diagnose basert på']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='CT']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=CT, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Klinisk diagnose basert på']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='MRI']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=MRI, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Klinisk diagnose basert på']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Tumormarkører']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tumormarkører, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Klinisk diagnose basert på']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser tumormarkører']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser tumormarkører, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Klinisk diagnose basert på']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Klinisk diagnose basert på']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Klinisk diagnose basert på']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ukjent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ukjent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Diagnose'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Diagnose, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Diagnose']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Diagnosegruppe']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Diagnosegruppe, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 2: Diagnosegr.II - Lymfomer og retikuloendoteliale neoplasma
 • 4: Diagnosegr.IV - Nevroblastom og andre perifere nervecellesvulster
 • 5: Diagnosegr.V - Retinoblastom
 • 6: Diagnosegr.VI - Nyresvulster
 • 7: Diagnosegr.VII - Leversvulster
 • 8: Diagnosegr.VIII - Maligne bensvulster
 • 9: Diagnosegr.IX - Bløtvevssarkomer og andre sarkomer utenfor ben
 • 10: Diagnosegr.X - Germinalcellesvulster, trofoblastsvulster og gonadale neoplasma
 • 11: Diagnosegr.XI - Andre maligne epiteliale neoplasma og maligne melanomer
 • 12: Diagnosegr.XII - Andre og uspesifiserte maligne neoplasier
 • 13: Usikker/annen diagnose
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Diagnose']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Undergruppe']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Undergruppe, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 2a: II a - Hodgkin lymfom
 • 2b: II b - Non Hodgkin lymfom (ikke Burkitt)
 • 96873: II c - Burkitt lymfom
 • 2d: II d - Andre lymforetikulære neoplasmer
 • 2e: II e - Uspesifisert lymfom
 • 4a: IV a - Nevroblastom og ganglionevroblastom
 • 4b: V b - Andre perifere nervecellesvulster
 • 95103: Retinoblastom NOS
 • 1: Andre retinoblastom
 • 6a: VI a - Nefroblastoma og andre ikke-epiteliale svulster
 • 6b: VI b - Karsinom i nyre
 • 6c: VI c - Uspesifiserte maligne nyresvulster
 • 89703: VII a - Hepatoblastom
 • 7b: VII b - Karsinom i lever
 • 7c: VII c - Uspesifiserte maligne leversvulster
 • 8a: VIII a - Osteosarkomer
 • 8b: VIII b - Kondrosarkomer
 • 8c: VIII c - Ewings svulst og beslektede sarkomer i ben
 • 8d: VIII d - Andre spesifiserte maligne bensvulster
 • 8e: VIII e - Uspesifiserte maligne bensvulster
 • 9a: IX a - Rhabdomyosarkomer
 • 9b: IX b - Fibrosarkomer, perifere nerveskjedesvulster, infantile fibrosarkomer og andre fibrøse neoplasma
 • 91403: IX c - Kaposis sarkom
 • 9d: IX d - Andre spesifiserte bløtvevssarkomer
 • 9e: IX e - Uspesifiserte sarkomer bløtvev
 • 10a: X a - Intrakraniale og intraspinale germinalcellesvulster
 • 10b: X b - Maligne ekstrakraniale og ekstragonadale germinalcellesvulster
 • 10c: X c - Maligne gonadale germinalcellesvulster
 • 1: X d - Gonadale karsinomer
 • 10e: X e - Andre og uspesifiserte maligne gonadale svulster
 • 83703: XI a - Binyrebarkkarsinom
 • 11b: XI b - Skjoldbruskkjertel (thyroidea) karsinomer
 • c1: XI c - Nasofaryngeale karsinomer (nese svelg)
 • 11d: XI d - Maligne melanomer
 • e1: XI e - Hudkarsinomer
 • 11f: XI f - Andre og uspesifiserte karsinomer
 • 12a: XII a - Andre og spesifiserte maligne neoplasma
 • 12b: XII b - Andre uspesifiserte maligne svulster
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Diagnose']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Diagnose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Diagnose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 96503: Hodgkin lymfom NOS
 • 96513: Hodgkin lymfom, lymfocyttrikt
 • 96593: Hodgkin lymfom, nodulært lymfocyttrikt
 • 96633: Hodgkin lymfom, nodulær sklerose NOS
 • 1: Annet Hodgkin lymfom
 • 2b1: II b.1 - Lymfom, forstadier (precursor)
 • 2b2: II b.2 - Modent B-celle lymfom (ikke Burkitt)
 • 2b3: II b.3 - Modent T-celle og NK-celle lymfom
 • 2b4: II b.4 - Non Hodgkin lymfom NOS
 • "": Velg…
 • 97273: Lymfoblastisk lymfom NOS
 • 97283: B-lymfoblastisk lymfom
 • 97293: T-lymfoblastisk lymfom
 • 96793: Mediastinalt (tymisk) storcellet B-celle-lymfom
 • 96803: Diffust storcellet B-celle-lymfom NOS
 • 96903: Follikulært lymfom NOS
 • 1: Annet modent B-celle-lymfom (ikke Burkitt)
 • 97003: Mycosis fungoides
 • 97013: Sezary syndrom
 • 97023: Modent T-celle-lymfom NOS (perifert)
 • 97093: Kutant T-celle-lymfom NOS
 • 97143: Anaplastisk storcellet lymfom (T-celle, null-celle)
 • 97183: Primært kutant storcellet lymfom (anaplastisk)
 • 97193: NK/T-celle-lymfom, nasal type
 • 1: Annet modent T-celle og NK-celle-lymfom
 • 95913: Non Hodgkin lymfom NOS
 • 959136: B-celle-lymfom
 • 959135: T-celle-lymfom
 • 97603: Immunproliferativ sykdom NOS
 • 97503: Malign histiocytose
 • 97521: Unifokal langerhancellehistiocytose, solitært eosinofilt granulom
 • 97531: Multifokal unisystem langerhancellehistiocytose, Hand-Schüller-Christians sykdom
 • 97543: Langerhanscellehistiocytose, disseminert (mulitfokal multisystem)
 • 97553: Histiocytisk sarkom
 • 97563: Langerhanscellesarkom
 • 97573: Interdigiterende dendrittcellesarkom
 • 97583: Follikulær dendrittcellesarkom
 • 77910: Hemofagocyttær lymfohistiocytose (HLH)
 • 1: Andre lymforetikulære neoplasmer
 • 94903: Ganglionevroblastom
 • 95003: Nevroblastom NOS
 • 1: Andre nevroblastomer og ganglionevroblastomer
 • 95233: Olfactorius-nevroepiteliom (estesio-)
 • 95013: Medulloepiteliom
 • 1: Andre perifere nervecellesvulster
 • 6a1: VI a.1 - Nefroblastom (Wilms svulst)
 • 89633: VI a.2 - Malign rhabdoid nyresvulst
 • 6a3: VI a.3 - Sarkom i nyre
 • 93643: VI a.4 - Perifer primitiv nevroektodermal tumor (pPNET)
 • 89593: Malignt cystisk nefrom
 • 89603: Nefroblastom NOS (Wilms svulst)
 • 1: Andre nefroblastomer
 • 89643: Klarcellet sarkom i nyre
 • 1: Andre sarkom i nyre
 • 83123: Nyrecellekarsinom NOS
 • 83203: Overgangsepitelkarsinom NOS
 • 80103: Karsinom NOS
 • 1: Andre karsinomer
 • 80003: Malign svulst
 • 80023: Malign svulst, småcellet
 • 1: Andre uspesifiserte maligne nyresvulster
 • 81403: Adenokarsinom NOS
 • 81703: Hepatocellulært karsinom NOS
 • 81713: Hepatocellulært karsinom, fibrolamellært
 • 81803: Blandet hepatocellulært og kolangiokarsinom
 • 81103: Karsinom NOS
 • 1: Andre karsinomer
 • 80003: Malign svulst
 • 80023: Malign svulst, småcellet
 • 1: Andre uspesifiserte maligne leversvulster
 • 91803: Osteosarkom NOS
 • 91813: Kondroblastisk osteosarkom
 • 91823: Fibroblastisk osteosarkom
 • 91853: Småcellet osteosarkom
 • 1: Andre osteosarkomer
 • 92203: Kondrosarkom
 • 92313: Myksoid kondrosarkom
 • 92403: Mesenkymalt kondrosarkom
 • 92423: Klarcellet kondrosarkom
 • 1: Annet kondrosarkom
 • 8c1: VIII c.1 - Ewing svulst og Askin svulst i ben
 • 93643: VIII c.2 - Perifer nevroektodermal svulst (pPNET)
 • 92603: Ewings sarkom
 • 93653: Askin svulst i ben
 • 8d1: VIII d.1 - Malign fibrøs neoplasma
 • 8d2: VIII d.2 - Malignt kordom
 • 8d3: VIII d.3 - Maligne odontogene svulster
 • 8d4: VIII d.4 - Andre maligne bensvulster
 • 88103: Fibrosarkom NOS
 • 88303: Malignt fibrøst histiocytom
 • 1: Andre malign fibrøs neoplasma i ben
 • 93703: Kordom NOS
 • 1: Andre maligne kordomer
 • 92703: Malign odontogen svulst
 • 1: Andre maligne odontogene svulster
 • 92503: Malign kjempecellesvulst i ben NOS
 • 1: Andre maligne bensvulster
 • 80003: Malign svulst
 • 80023: Malign svulst, småcellet
 • 88003: Sarkom NOS
 • 88013: Spolcellet sarkom
 • 88033: Småcellet sarkom
 • 88043: Epitelioid sarkom
 • 88053: Udifferentiert sarkom
 • 1: Andre uspesifiserte maligne bensvulster"
 • 89003: Rhabdomyosarkom NOS
 • 89023: Rhabdomyosarkom av blandet type
 • 89103: Embryonalt rhabdomyosarkom NOS
 • 89123: Spolcellet rhabdomyosarkom
 • 89203: Alveolært rhabdomyosarkom
 • 89913: Embryonalt sarkom
 • 1: Andre rhabdomyosarkomer
 • 9b1: Fibroblastiske og myofibroblastiske svulster
 • 9b2: Nerveskjedesvulster
 • 9b3: Andre fibromatøse neoplasma
 • 88103: Fibrosarkom NOS
 • 88143: Infantilt fibrosarkom
 • 88153: Malign solitær fibrøs tumor
 • 91503: Malignt hemangiopericytom
 • 1: Andre fibroblastiske og myofibroblastiske svulster
 • 95403: Malign perifer nerveskjedesvulst (nevrofibrosarkom) NOS
 • 95603: Malignt neurilemmom
 • 95613: Malign perifer nerveskjedesvulst med rhabdomyoblastisk differensiering
 • 95713: Malignt perineuriom
 • 1: Andre nerveskjedesvulster
 • 95803: Malign granulærcellesvulst
 • 1: Andre fibromatøse neoplasma
 • 9d1: IX d.1 - Ewing svulst og Askin svulst i bløtvev"
 • 93643: IX d.2 - Perifer primitiv nevroektodermal tumor (pPNET) i bløtvev
 • 89633: X d.3 - Rhabdoid svulst utenfor nyre
 • 9d4: IX d.4 - Liposarkomer
 • 9d5: IX d.5 - Fibrohistiocytær svulster
 • 9d6: IX d.6 - Leiomyosarkomer
 • 9d7: IX d.7 - Synoviale sarkomer
 • 9d8: IX d.8 - Svulster i blodkar
 • 9d9: IX d.9 - Ben- og bruskneoplasma i bløtvev (ekstraskeletalt)
 • 95813: IX d.10 - Alveolært bløtvevssarkom
 • 9d11: IX d.11 - Andre bløtvevssarkomer
 • 92603: Ewings sarkom
 • 93653: Askin svulst i ben
 • 88503: Liposarkom NOS
 • 88513: Høyt differensiert liposarkom
 • 88523: Myksoid liposarkom
 • 88533: Rundcellet liposarkom
 • 88543: Pleomorft liposarkom
 • 88553: Blandet liposarkom
 • 88573: Fibroblastisk liposarkom
 • 88583: Dedifferensiert liposarkom
 • 1: Andre liposarkomer
 • 88303: Malignt fibrøst histiocytom
 • 88323: Dermatofibrosarcoma Nos
 • 92513: Malign kjempecellesvulst i bløtdeler
 • 1: Andre fibrohistiocytære svulster
 • 88903: Leiomyosarkom NOS
 • 88913: Epiteloid leiomyosarkom
 • 88943: Angiomyosarkom
 • 88953: Myosarkom
 • 1: Andre leiomyosarkomer
 • 90403: Synovialt sarkom NOS
 • 90413: Spolcellet synovialt sarkom
 • 91423: Epiteloid synovialt sarkom
 • 90433: Bifasisk synovialt sarkom
 • 90443: Klarcellet sarkom (ikke nyre)
 • "": Velg…
 • 91203: Hemangiosarkom
 • 91703: Lymfangiosarkom
 • 1: Andre svulster i blodkar
 • 91803: Osteosarkom NOS
 • 92203: Kondrosarkom NOS
 • 92313: Myksoid kondrosarkom
 • 92403: Mesenkymalt kondrosarkom
 • 1: Andre ben- og bruskneoplasma i bløtvev
 • 87113: Malign Glomussvulst
 • 88063: Desmoplastisk små(rund)cellet svulst
 • 88403: Myksosarkom
 • 89823: Malignt myoepiteliom
 • 89903: Malignt mesenkymom
 • 1: Andre bløtvevssarkomer
 • 88003: Sarkom NOS
 • 88013: Spolcellet sarkom
 • 88033: Småcellet sarkom
 • 88043: Epitelioid sarkom
 • 88053: Udifferensiert sarkom
 • 10a1: X a.1 - Intrakraniale og intraspinale germinomer
 • 10a2: X a.2 - Intrakraniale og intraspinale teratomer
 • 10a3: X a.3 - Intrakraniale og intraspinale embryonale karsinomer
 • 90713: X a.4 - Intrakranial og intraspinal yolk sac svulst
 • 91003: X a.5 - Intrakranial og intraspinal koriokarsinom
 • 90853: X a.6 - Intrakraniale og intraspinale svulster, blandet germinalcellesvulst
 • 90603: Dysgerminom
 • 90613: Seminom NOS
 • 90623: Anaplastisk seminom
 • 90633: Spermatocytisk seminom
 • 90642: Intratubulær malign germcelle svulst
 • 90643: Germinom
 • 90653: Germinalcellesvulst, nonseminomatøs
 • 90800: Teratom NOS (modent teratom)
 • 90803: Malignt teratom
 • 90823: Udifferensiert malignt teratom
 • 90840: Dermoidcyste
 • 1: Andre intrakraniale og intraspinale teratomer
 • 90703: Embryonalt karsinom
 • 90723: Polyembryom (embryonalt karsinom av polyembryonal type)
 • 10b1: X b.1 - Maligne ekstrakraniale og ekstragonadale germinalcellesvulster
 • 10b2: X b.2 - Maligne ekstrakraniale og ekstragonadale teratomer
 • 10b3: X b.3 - Ekstrakraniale og ekstragonadale embryonale karsinomer
 • 90713: X b.4 - Ekstrakranial og ekstragonadal yolk sac svulst
 • 91003: X b.5 - Ekstrakranial og ekstragonadal koriokarsinom
 • 10b6: X b.6 - Andre og uspesifiserte maligne blandede ekstrakraniale og ekstragonadale germinalcellesvulster
 • 90603: Dysgerminom
 • 90613: Seminom NOS
 • 90623: Anaplastisk seminom
 • 90633: Spermatocytisk seminom
 • 90643: Germinom
 • 90653: Germinalcellesvulst, nonseminomatøs
 • 90803: Malignt teratom
 • 90823: Udifferensiert malignt teratom
 • 1: Andre maligne ekstrakraniale og ekstragonadale teratomer
 • 90703: Embryonalt karsinom
 • 90723: Polyembryom (embryonalt karsinom av polyembryonal type)
 • 90853: Blandet germinalcellesvulst
 • 91013: Koriokarsinom blandet med andre germinalcelle-elementer
 • 91023: Malignt teratom, trofoblastisk
 • 91053: Epiteloid trofoblastsvulst
 • 10c1: X c.1 - Maligne gonadale germinomer
 • 10c2: X c.2 - Maligne gonadale teratomer
 • 10c3: X c.3 - Gonadale embryonale karsinomer
 • 90713: X c.4 - Gonadal yolk sac svulst
 • 91003: X c.5 - Gonadal koriokarsinom
 • 10c6: X c.6 - Blandede maligne gonadale svulster
 • 90603: Dysgerminom
 • 90613: Seminom NOS
 • 90623: Anaplastisk seminom
 • 90633: Spermatocytisk seminom
 • 90643: Germinom
 • 90653: Germinalcellesvulst, nonseminomatøs
 • 1: Maligne gonadale germinomer
 • 90803: Malignt teratom
 • 90823: Udifferensiert malignt teratom
 • 1: Andre maligne gonadale teratomer
 • 90703: Embryonalt karsinom
 • 90723: Polyembryom (embryonalt karsinom av polyembryonal type)
 • 90853: Blandet germinalcellesvulst
 • 91013: Koriokarsinom blandet med andre germinalcelle-elementer
 • 86003: Malignt tekom
 • 86203: Malign granulosacelle-svulst
 • 86303: Malignt androblastom/arrhenoblastom
 • 86313: Sertoli-Leydigcelle-svulst lavt differensiert
 • 86403: Sertolicelle-karsinom
 • 86503: Malign leydigcelle-svulst
 • 86703: Malign stereoidcelle-svulst
 • 80003: Malign svulst
 • 80023: Malign svulst, småcellet"
 • 1: Andre uspesifiserte maligne gonadale svulster
 • 83303: Follikulært adenokarsinom NOS
 • 83333: Føtal adenokarsinom
 • 83353: Follikulært karsinom minimalt invasivt
 • 83373: Insulært karsinom
 • 83403: Papillært karsinom, follikulær variant
 • 83413: Papillært mikrokarsinom
 • 83423: Papillært karsinom, oksyfilt
 • 83453: Medullært karsinom med amyloid stroma
 • 83463: Blandet medullært-follikullært karsinom
 • 86473: Blandet medullært-papillært karsinom
 • 83503: Ikke innkapslet skleroserende karsinom (papillært, diffus)
 • 1: Andre thyroideakarsinomer
 • 87203: Malingt melanom NOS
 • 87213: Nodulært malingt melanom
 • 87223: Ballongcellemelanom
 • 87233: Malignt melanom i regress
 • 87283: Menigeal melanocytose
 • 87303: Amelanotisk melanom
 • 87403: Malignt melanom i junctional nevus
 • 87423: Lentigo maligna melanoma
 • 87433: Malignt melanom med superfisiell spredning
 • 87443: Akralt lentiginøst melanom, malignt
 • 87453: Desmoplastisk malignt melanom
 • 87713: Epiteloidcellemelanom
 • 87723: Spolcellemelanom NOS
 • 87733: Spolcellemelanom, type A
 • 87743: Spolcellemelanom, type B
 • 87803: Malign blå nevus
 • 1: Andre maligne melanomer
 • 11f1: XI f.1 - Karsinomer i spyttkjertel
 • 11f2: XI f.2 - Karsinomer i tykktarm og endetarm
 • 11f3: XI f.3 - Karsinomer i blindtarm
 • 11f4: XI f.4 - Karsinomer i lunge
 • 11f5: XI f.5 - Karsinomer i thymus
 • 11f6: XI f.6 - Karsinomer i bryst
 • 11f7: XI f.7 - Karsinomer i livmorhals
 • 11f8: XI f.8 - Karsinomer i urinblære
 • 11f9: XI f.9 - Karsinomer i øye
 • 11f10: XI f.10 - Karsinomer med annet spesifisert utgangspunkt
 • 11f11: XI f.11 - Karsinomer med uspesifisert utgangspunkt
 • 12a1: XII a.1 - Gastrointestinale stromale svulster (GIST)
 • 89713: XII a.2 - Bukspyttkjertelblastom
 • 12a3: XII a.3 - Blastomer i lunge og pleura
 • 12a4: XII a.4 - Andre komplekse blandede stromale neoplasma
 • 12a5: XII a.5 - Mesoteliomer
 • 12a6: XII a.6 - Andre spesifiserte maligne svulster
 • 89361: Gastrointesinal stromal tumor NOS
 • 89363: Malign gastrointestinal stromal tumor
 • 89723: Pulmonalt blastom
 • 89733: Pleuropulmonalt blastom
 • 89303: Endometriestromalt sarkom NOS
 • 89313: Endometriestromalt sarkom, lavgradig
 • 89333: Andenosarkom
 • 89343: Karsinofibrom
 • 89353: Stromalt sarkom NOS
 • 89503: Malign Müllersk blandingssvulst
 • 89513: Malign mesodermal blandingssvulst
 • 89803: Karsinosarkom NOS
 • 89813: Embryonalt karsinosarkom
 • 1: Andre komplekse blandede stromale neoplasma
 • 90503: Malignt mesoteliom
 • 90533: Malignt mesoteliom, bifasisk
 • 1: Andre mesoteliomer
 • 91103: Malignt mesonefrom
 • 1: Andre spesifiserte maligne svulster
 • 80003: Malign svulst
 • 80023: Malign svulst, småcellet
 • 1: Andre uspesifiserte maligne svulster
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Diagnose']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diagnosedato, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Primærtumors utgangspunkt, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Lymfomer og retikuloendoteliale neoplasma']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Lymfomer og retikuloendoteliale neoplasma, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • C770: Lymfeknute i hode, ansikt og hals
 • C771: Lymfeknute i brysthule
 • C772: Lymfeknute i bukhule
 • C773: Lymfeknute i aksille og arm
 • C774: Lymfeknute i lyske og underekstremitet
 • C775: Lymfeknute i bekken
 • C778: Svulst utbredt over to eller flere lymfeknuteregioner
 • C779: Lymfeknute NOS
 • 1: Annet utgangspunkt
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Retinoblastom']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Retinoblastom, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • C692: Retina (netthinne)
 • 1: Annet utgangspunkt
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Nyresvulster']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Nyresvulster, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • C649: Nyre NOS
 • 1: Annet utgangspunkt
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Leversvulster']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Leversvulster, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • C220: Lever NOS
 • C221: Intrahepatiske galleganger
 • 1: Annet utgangspunkt
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Maligne bensvulster']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Maligne bensvulster, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • C400: Lange knokler i overekstremitet, skulderblad (scapula), assosierte ledd
 • C401: Korte knokler i overekstremitetene og assosierte ledd
 • C402: Lange knokler i underekstremitetene og assosierte ledd
 • C403: Korte knokler i underekstremitetene og assosierte ledd
 • C408: Svulst utbredt i ekstremitetsknokler og -ledd innen C40.0 - C40.3
 • C409: Ekstremitetsknokler og -ledd NOS
 • C410: Knokler i skalle (eksl. underkjeve), ansikt og tilhørende ledd
 • C411: Underkjeve (mandibula)
 • C412: Ryggsøyle (columna) (ekskl. korsben (os sacrum) og haleben (os coccygus))
 • C413: Ribben (costa), brystben (sternum) og krageben (clavicula) inkl. tilhørende ledd
 • C414: Bekkenben, korsben og haleben og tilhørende ledd (hofteledd og symfyse)
 • C418: Svulst utbredt i knokler, ledd og leddbrusk innen C40.0 - C41.4
 • C419: Ben, brusk, ledd, leddbrusk NOS
 • 1: Annet utgangspunkt
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Germinalcellesvulster, trofoblastsvulster og gonadale neoplasma']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Germinalcellesvulster, trofoblastsvulster og gonadale neoplasma, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • C700: Hjernehinner
 • C701: Ryggmargshinner
 • C709: Hinner (Arachnoid, dura, dura mater, pia mater)
 • C710: Cerebrum (storehjerne) - inkl. basalganglier, cerebral cortex, cerebrale hemisfærer, sentral og cerebral hvit substans corpus striatum, globus pallidus, hypothalamus, insula, internal capsula, island of reil, operculum, pallium, putamen, rhinencephalon, supratentoriell hjerne uns, thalamus
 • C711: Pannelapp, frontallapp, fremre pol
 • C712: Tinninglapp, temporallapp, hippocampus, uncus
 • C713: Isselapp, parietallapp
 • C714: Bakhodelapp, oksipitallapp, bakre pol
 • C715: Ventrikkel uns, hjerneventrikkel uns, choroid plexus uns, choroid plexus i sideventrikkel uns, choroid plexus i 3. ventrikkel, ependym, sideventrikkel uns, 3. ventrikkel uns
 • C716: Cerebellum (lillehjerne), cerebellopontine vinkel, vermis cerebella
 • C717: Hjernestamme: cerebral pedunculi (basis pedunculi), 4. ventrikkel uns, choroid plexus i 4. ventrikkel, infratentoriell hjerne uns, medulla oblongata, midthjerne, olive, pons, pyramid
 • C718: Svulst utbredt i hjerne innen C71.0 - C71.7 og utgangspunktet ikke kan bestemmes, hjernebjelke (corupus callosum), tapetum
 • C719: Hjerne uns, intrakranielt uns, skallegrop uns, fremre/midtre/bakre skallegrop, supracellært
 • C720: Ryggmarg (spinal cord) - inkl. conus medullaris, filum terminale
 • C721: Hestehale (cauda equina)
 • C722: Olfactory (lukt) nerve
 • C723: Optisk nerve - inkl. optisk chiasma og optisk trakt
 • C724: Akustisk nerve
 • C725: Hjernenerver
 • C728: Svulst utbredt i CNS, C70-C72.5, utgangspunkt kan ikke bestemmes
 • C729: Nervesystem uns, sentralnervesystem, epiduralt, ekstraduralt, paracellært, cerebrospinalvæske
 • C751: Hypofyse (pituitary gland), Rathkes pose, hypofysegropa
 • C752: Kraniofaryngeal-kanal
 • C753: Epifyse (pineal gland)
 • C569: Eggstokk
 • C620: Retinert/ikke descendert testikkel
 • C621: Skrotal/descendert testikkel
 • C629: Testikkel NOS
 • 1: Annet utgangspunkt
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Andre maligne epiteliale neoplasma og maligne melanomer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Andre maligne epiteliale neoplasma og maligne melanomer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • C110: Tak i nesesvelg
 • C111: Bakre vegg i nesesvelg
 • C112: Sidevegg i nesesvelg
 • C113: Fremre vegg i nesesvelg
 • C118: Svulst utbredt i nesesvelg innen C11.0 - C11.3
 • C119: Nesesvelg NOS
 • C440: Hud på leppe
 • C441: Øyelokk
 • C442: Ytre øre
 • C443: Ansikt
 • C444: Hodebunn
 • C445: Bol, anus og perineum
 • C446: Skulder, overekstremitet
 • C447: Hofte, underekstremitet
 • C448: Svulst utbredt i hud innen C44.0 - C44.7
 • C449: Hud NOS
 • 1: Annet utgangspunkt
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ukjent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ukjent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utgangspunkt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Side']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Side, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ikke relevant
 • 2: Venstre
 • 3: Høyre
 • 4: Bilateral
 • 5: Midtlinje
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Sykdomsutbredelse, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utbredelse på diagnosetidspunktet'], code=at0000, itemType=SECTION, level=3, text=Primærtumors utbredelse på diagnosetidspunktet, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utbredelse på diagnosetidspunktet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Innenfor naturlig organbegrensning']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Innenfor naturlig organbegrensning, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utbredelse på diagnosetidspunktet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Solitær']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Solitær, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utbredelse på diagnosetidspunktet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Multifokal']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Multifokal, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Primærtumors utbredelse på diagnosetidspunktet']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ukjent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ukjent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tumors største diameter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: cm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ukjent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ukjent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Stadium']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Stadium, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Stadium definert etter:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Stadium definert etter:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ukjent #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ukjent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Metastaser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=3, text=Lokalisasjon, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Lever']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lever, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ben']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ben, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Hud/underhud']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hud/underhud, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Lunge']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lunge, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Regionale lymfeknuter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Regionale lymfeknuter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fjerne lymfeknuter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fjerne lymfeknuter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='CNS']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=CNS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Benmarg']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Benmarg, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DIAGNOSTIKK/DIAGNOSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Sykdomsutbredelse']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Metastaser']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Er det planlagt førstelinjebehandling?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er det planlagt førstelinjebehandling?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Intensjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Intensjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Helbredelse
 • 2: Palliasjon
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Planlagt behandling, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Kirurgi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kirurgi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Kjemoterapi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kjemoterapi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Strålebehandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Strålebehandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annen behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annen behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Planlagt behandlingsstart, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Ukjent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ukjent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Protokoll/studie']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Protokoll/studie, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Velg protokoll/studie']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Velg protokoll/studie, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • For "Diagnosegr.II - Lymfomer og retikuloendoteliale neoplasma"
 • 1: ALCL 99
 • 2: BFM-04
 • 3: Euro-LB02
 • 4: Euronet-PHL-C1
 • 5: HLH 2004
 • 6: LCH-3
 • 7: Annen protokoll
 • :
 • For "Diagnosegr.IV - Nevroblastom og andre perifere nervecellesvulster"
 • 1: LINES
 • 2: LNESG2
 • 3: OMS
 • 4: SIOPEN HR NBL-1
 • 5: Annen protokoll
 • :
 • For "Diagnosegr.V - Retinoblastom"
 • 1: UK guideslines
 • 2: Annen protokoll
 • :
 • For "Diagnosegr.VI - Nyresvulster"
 • 1: SIOP 2001
 • 2: CCSG WT 2001
 • 3: Ewing PNET ISSG
 • 4: Annen protokoll
 • :
 • For "Diagnosegr.VII - Leversvulster"
 • 1: SIOPEL 3
 • 2: Annen protokoll
 • :
 • For "Diagnosegr.VIII - Maligne bensvulster"
 • 1: Euramos 1
 • 2: Ewing PNET ISSG
 • 3: Annen protokoll
 • :
 • For "Diagnosegr.IX - Bløtvevssarkomer og andre sarkomer utenfor ben"
 • 1: EpSSG RMS 2005
 • 2: EpSSG NRSTS
 • 3: Ewing PNET ISSG
 • 4: Annen protokoll
 • :
 • For "Diagnosegr.X a - Intrakraniale og intraspinale germinalcellesvulster"
 • 1: SIOP CNS GCT II
 • 2: Annen protokoll
 • :
 • For "X b - Maligne ekstrakraniale og ekstragonadale germinalcellesvulster" og "X c - Maligne gonadale germinalcellesvulster"
 • 1: UKCCSG GC 2005
 • 2: SIOP teratomprotokoll/95
 • 3: Annen protokoll
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PLANLAGT FØRSTELINJEBEHANDLING']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Innrullert']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Innrullert, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='KOMMENTARER'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=KOMMENTARER, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='KOMMENTARER']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentarer til utfylling av melding, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='MELDER'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=MELDER, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='MELDER']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Meldedato, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='MELDER']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Melders navn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Melders navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]