TEMPLATE [HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema (5c3fc37c-9e41-49ee-ad1d-851ec63522c3)

TEMPLATE ID5c3fc37c-9e41-49ee-ad1d-851ec63522c3
Concept[HKR] Norsk hjerteinfarktregister: Hovedskjema
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.504
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Norsk hjerteinfarktregister - Hovedskjema, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=I: Innleggelse og pehospitale opplysninger, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Innleggelsestidspunkt ved første sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Innleggelsestidspunkt ved første sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Overflyttet pasient']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overflyttet pasient, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei - primærinnleggelse
 • 1: Ja - annen avdeling
 • 2: Ja - annet sykehus
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Hvis "Ja - annet sykehus"']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overflyttet fra sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ahus
 • Annet Sykehus
 • Arendal
 • Bodø
 • Bærum
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Drammen
 • Elverum
 • Feiringklinikken
 • Flekkefjord
 • Fredrikstad
 • Førde sentralsjukehus
 • Gjøvik
 • Hamar
 • Hammerfest
 • Haraldplass Diakonale sykehus
 • Harstad
 • Haugesund sjukehus
 • Haukeland
 • Kirkenes
 • Kongsberg
 • Kongsvinger
 • Kristiansand
 • Kristiansund
 • Levanger
 • Lillehammer
 • Lofoten
 • Longyearbyen
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Lærdal sjukehus
 • Mo i Rana
 • Molde
 • Mosjøen
 • Namsos
 • Narvik
 • Nordfjord sjukehus
 • Notodden
 • Odda Sjukehus
 • Orkdal sjukehus
 • Rikshospitalet
 • Ringerike sykehus
 • Rjukan
 • Sandnessjøen
 • Skien (Telemark sykehus)
 • St. Olavs Hospital
 • Stavanger
 • Stord sjukehus
 • Tromsø
 • Tynset
 • Tønsberg
 • Ullevål
 • Utlandet
 • Vesterålen
 • Volda
 • Voss sjukehus
 • Ålesund
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fikk pasienten diagnosen akutt hjerteinfarkt på forrige sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fikk pasienten diagnosen akutt hjerteinfarkt på forrige sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvis "Ja-annet sykehus" Skjul innkomstvariabler']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skjul innkomstvariabler, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvor befant pasienten seg da hjerteinfarktet inntraff']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvor befant pasienten seg da hjerteinfarktet inntraff, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Utenfor sykehus
 • 2: Innlagt i sykehus
 • 3: IsykehusProsedyreOperasjonsrelatertInfarkt
 • 4: IsykehusIkkeProsedyreOperasjonsrelatertInfarkt
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dominerende symptom']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dominerende symptom, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Brystsmerter/trykk/press
 • 2: Dyspne
 • 3: Sirkulasjonsstans
 • 4: Annet
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Prehospital resuscitering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prehospital resuscitering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Symptomdebut']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Symptomdebut, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Usikkert tidspunkt (symptomdebut)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antatt tid fra symptomdebut til innleggelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: ≤12 timer
 • 2: 13-24 timer
 • 3: 25-72 timer
 • 4: >72timer
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Første medisinske kontakt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Første medisinske kontakt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Prehospitalt EKG']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Prehospitalt EKG'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prehospitalt EKG, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Prehospitalt EKG']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='(hvis ja "prehospialt EKG") Dato og klokkeslett'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=(hvis ja "prehospialt EKG") Dato og klokkeslett, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Ankomst dette sykehus/avdeling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ankomst dette sykehus/avdeling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hjerterytme på første EKG']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hjerterytme på første EKG, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Sinus
 • 1: Atrieflimmer/atrieflutter
 • 2: Pacemaker
 • 3: Annen
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='QRS i diagnostisk EKG']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=QRS i diagnostisk EKG, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 = Normalt
 • 1 = Uendret
 • 2 = Nytt venstre grenblokk
 • 3 = Ny Q-takk
 • 4 = Annet
 • 9 = Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ST-segment i diagnostisk EKG']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=ST-segment i diagnostisk EKG, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 = Normalt
 • 1 = Uendret
 • 2 = ST-elevasjon (iskemi-suspekt)
 • 3 = ST-senkning (iskemi-suspekt)
 • 4 = Annet
 • 9 = Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='STEMI/NSTEMI']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=STEMI/NSTEMI, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 = NSTEMI
 • 1 = STEMI
 • 9 = Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Blodtrykk/puls, Høyde/vekt'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Blodtrykk/puls, Høyde/vekt, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Blodtrykk/puls, Høyde/vekt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Blodtrykk'], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=3, text=Blodtrykk, description=unknown, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Blodtrykk/puls, Høyde/vekt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Blodtrykk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Overtrykk'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overtrykk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=100..150 mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Blodtrykk/puls, Høyde/vekt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Blodtrykk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Undertrykk'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Undertrykk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=20..200 mm[Hg], extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Blodtrykk/puls, Høyde/vekt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Puls']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Puls, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=20..250 ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Høyde og vekt'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Høyde og vekt, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Høyde og vekt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Høyde i cm']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Høyde i cm, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: cm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Høyde og vekt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Vekt i kg']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vekt i kg, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: kg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Høyde og vekt']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='BMI']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=BMI, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: kg/m2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer og sykehistorie'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Risikofaktorer og sykehistorie, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer og sykehistorie']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Røykestatus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Røykestatus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Aldri
 • 1: Røyker
 • 2: Ex-røyker (>1 mnd)
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer og sykehistorie']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidligere hjerteinfarkt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidligere hjerteinfarkt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer og sykehistorie']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Kjent hjertesvikt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kjent hjertesvikt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer og sykehistorie']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidligere PCI']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidligere PCI, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer og sykehistorie']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidligere koronarkirurgi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Koronaroperert, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer og sykehistorie']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidligere hjerneslag (ikke TIA)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hjerneslag (ikke TIA), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer og sykehistorie']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Diabetes']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Diabetes, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer og sykehistorie']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hypertensjonsbehandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hypertensjonsbehandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter pasienten brukte før hjerteinfarktet inntraff'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Faste medikamenter pasienten brukte før hjerteinfarktet inntraff, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter pasienten brukte før hjerteinfarktet inntraff']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ASA']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ASA, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter pasienten brukte før hjerteinfarktet inntraff']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annen platehemming']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annen platehemming, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Clopidogrel (Plavix)
 • 2: Prasugrel (Efient)
 • 3: Ticagrelor (Brilique)
 • 4: Annen
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter pasienten brukte før hjerteinfarktet inntraff']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Antikoagulasjonsbehandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antikoagulasjonsbehandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Apixaban (Eliquis)
 • 2: Dabigatran (Pradaxa)
 • 3: Rivaroksaban (Xarelto)
 • 4: Warfarin (Marevan)
 • 5: Annen
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter pasienten brukte før hjerteinfarktet inntraff']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Betablokker']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Betablokker, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter pasienten brukte før hjerteinfarktet inntraff']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ACEhemmer/AIIantagonist']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ACEhemmer/AIIantagonist, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter pasienten brukte før hjerteinfarktet inntraff']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Diuretika']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Diuretika, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter pasienten brukte før hjerteinfarktet inntraff']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Statin/Andre lipidsenkere']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Statisn/Andre lipidsenkere, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='De neste 6 variablene gjelder pasienter med NSTEMI. For pasienter med NSTEMI som ble henvist til koronar angiografi, gjelder spørsmålene klinisk tilstand / funn FØR koronar angiografi'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=De neste 6 variablene gjelder pasienter med NSTEMI. For pasienter med NSTEMI som ble henvist til koronar angiografi, gjelder spørsmålene klinisk tilstand / funn FØR koronar angiografi, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Vedvarende / residiverende / nye brystsmerter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vedvarende / residiverende / nye brystsmerter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dynamiske ST-T forandringer i EKG']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dynamiske ST-T forandringer i EKG, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ekko viser antatt nyoppstått iskemi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ekko viser antatt nyoppstått iskemi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Akutt hjertesvikt/ lungestuvning/lungeødem']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Akutt hjertesvikt/ lungestuvning/lungeødem, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Kardiogent sjokk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kardiogent sjokk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Innleggelse og pehospitale opplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='VT/VF/Asystoli']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=VT/VF/Asystoli, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=II: Behandling og utredning, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Trombolysebehandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Trombolysebehandling'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Trombolysebehandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Prehospital trombolyse
 • 2: Trombolyse på sykehus
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Trombolysebehandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Tidspunkt'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidspunkt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='CT koronar angiografi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='CT koronar angiografi'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=CT koronar angiografi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='CT koronar angiografi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Dato og klokkeslett'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato og klokkeslett, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Invasiv koronar angiorafi uten PCI']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Invasiv koronar angiorafi uten PCI'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Invasiv koronar angiorafi uten PCI, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 : Nei
 • 1 : Ja
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Invasiv koronar angiorafi uten PCI']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Dato og klokkeslett'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato og klokkeslett, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='PCI']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='PCI'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=PCI, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 : Nei
 • 1 : Ja
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='PCI']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Dato og klokkeslett'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato og klokkeslett, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Funn ved koronar angiografi/PCI resultat']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Funn ved koronar angiografi/PCI resultat, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 : Normale koronarkar eller veggforandringer
 • 2 : Venstre hovedstamme eller flerkarsykdom
 • 3 : 1-karsykdom
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre tiltak ved dette sykehus'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Andre tiltak ved dette sykehus, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre tiltak ved dette sykehus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='IHRL/defibrillering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=IHRL/defibrillering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 : Nei
 • 1 : Ja
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre tiltak ved dette sykehus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Temporær/permanent pacemaker/ICD']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Temporær/permanent pacemaker/ICD, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 : Nei
 • 1 : Ja
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre tiltak ved dette sykehus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='CPAP/BiPAP/respirator']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=CPAP/BiPAP/respirator, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 : Nei
 • 1 : Ja
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre tiltak ved dette sykehus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Impella/ECMO/IABP']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Invasiv koronar angiorafi uten PCI, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 : Nei
 • 1 : Ja
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Andre tiltak ved dette sykehus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Vasopresso']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vasopresso, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 : Nei
 • 1 : Ja
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Laboratoriefunn ved dette sykehus'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Laboratoriefunn ved dette sykehus, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Laboratoriefunn ved dette sykehus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Infarktmarkør, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke utført
 • 2: Troponin T
 • 3: Troponin I
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Laboratoriefunn ved dette sykehus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Kreatinin']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kreatinin, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Laboratoriefunn ved dette sykehus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='HbA1C']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=HbA1C, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Laboratoriefunn ved dette sykehus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Totalkolesterol']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Totalkolesterol, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Laboratoriefunn ved dette sykehus']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='LDL-kolesterol']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=LDL-kolesterol, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.universal.v0 and name/value='Undersøkelse av venstre ventrikkelfunksjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Undersøkelse av venstre ventrikkelfunksjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 : Nei
 • 1 : Ekkokardiografi
 • 2 : Annen metode
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Komplikasjoner, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='AVblokk grad II-III']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=AVblokk grad II-III, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Reinfarkt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Reinfarkt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Mekanisk komplikasjon/ruptur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mekanisk komplikasjon/ruptur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Kardiogent sjokk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kardiogent sjokk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hjertesvikt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hjertesvikt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Alvorlig blødning']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Alvorlig blødning, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 : Nei
 • 1 : Ja
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Komplikasjoner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='VT/VF/Asystoli']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=VT/VF/Asystoli, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandling og utredning']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Infarktlokalisasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Fremre vegg
 • 1: Nedre vegg
 • 2: Annen/uspesifisert lokalisasjon
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=III: Utskriving, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Subklassifisering av hjerteinfarktet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Subklassifisering av hjerteinfarktet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Vanlig infarkt type 1
 • 2: Sekundært infarkt type 2
 • 3: Plutselig uventet kardial død type 3
 • 4: PCI relatert infarkt type 4a
 • 5: PCI relatert infarkt type 4b
 • 6: ACBrelatert infarkt type 5
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Død under opphold']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Død under opphold, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Utreise-/dødsdato']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utreise-/dødsdato, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Liggetid (i dager)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Liggetid (i dager), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Day, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Lokalsykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Lokalsykehus'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Lokalsykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ahus (Akershus universitetssykehus)
 • Aker
 • Arendal
 • Betanien Hospital
 • Bodø
 • Bærum
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Drammen
 • Elverum
 • Feiringklinikken
 • Flekkefjord
 • Fredrikstad
 • Førde sentralsjukehus
 • Gjøvik
 • Hallingdal sjukestugu
 • Hamar
 • Hammerfest
 • Haraldplass Diakonale sykehus
 • Harstad
 • Haugesund sjukehus
 • Haukeland universitetssjukehus
 • Kirkenes
 • Kongsberg
 • Kongsvinger
 • Kragerø
 • Kristiansand
 • Kristiansund
 • Kysthospitalet i Hagevik
 • Larvik
 • Levanger
 • Lillehammer
 • Lofoten
 • Longyearbyen
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Lærdal sjukehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Mo i Rana
 • Molde
 • Mosjøen
 • Moss
 • Namsos
 • Narvik
 • Nordfjord sjukehus
 • Notodden
 • Odda Sjukehus
 • Orkdal sjukehus
 • Radiumhospital
 • Revmatismesykehuset
 • Rikshospitalet
 • Ringerike sykehus
 • Rjukan
 • Sandnessjøen
 • Ski
 • Skien (Telemark sykehus)
 • St. Olavs Hospital
 • Stavanger Universitetssjukehus
 • Stord sjukehus
 • Tynset
 • Tønsberg
 • Ullevål universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (Tromsø)
 • Utlandet
 • Vesterålen
 • Volda
 • Voss sjukehus
 • Ålesund
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Lokalsykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Region'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Region, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Helse Sør-Øst
 • 1: Helse Vest
 • 2: Helse Midt-Norge
 • 3: Helse Nord
 • 4: Utlandet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Utskrives til'], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=2, text=Utskrives til, description=unknown, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Utskrives til']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Utskrives til, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Hjemmet
 • 2: Annet sykehus
 • 3: Annen avdeling
 • 4: Pleieinstitusjon
 • 5: Rehabiliteringsopphold
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Koronar prosedyre/operasjon planlagt etter utskriving'], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=2, text=Koronar prosedyre/operasjon planlagt etter utskriving, description=unknown, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Koronar prosedyre/operasjon planlagt etter utskriving']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Koronar prosedyre/operasjon planlagt etter utskriving, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Overflyttes for koronar angiografi/PCI
 • 2: Overflyttes for koronar kirurgi
 • 3: Søkt koronar angiografi/PCI
 • 4: Søkt koronar kirurgi
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter som pasienten skal bruke etter utskriving'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Faste medikamenter som pasienten skal bruke etter utskriving, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter som pasienten skal bruke etter utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ASA']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ASA, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter som pasienten skal bruke etter utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annen platehemming']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annen platehemming, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Clopidogrel (Plavix)
 • 2: Prasugrel (Efient)
 • 3: Ticagrelor (Brilique)
 • 4: Annen
 • 5: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter som pasienten skal bruke etter utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Antikoagulasjonsbehandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antikoagulasjonsbehandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Apixaban (Eliquis)
 • 2: Dabigatran (Pradaxa)
 • 3: Rivaroksaban (Xarelto)
 • 4: Warfarin (Marevan)
 • 5: Annen
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter som pasienten skal bruke etter utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Betablokker']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Betablokker, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter som pasienten skal bruke etter utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ACEhemmer/AIIantagonist']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ACEhemmer/AIIantagonist, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter som pasienten skal bruke etter utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Diuretika']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Diuretika, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Faste medikamenter som pasienten skal bruke etter utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Statin/andre lipidsenere']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Statin/andre lipidsenkere, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Avvik fra retninslinjer for behandling'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Avvik fra retninslinjer for behandling, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='III: Utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Avvik fra retninslinjer for behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Avvik fra retninslinjer for behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0 : Nei
 • 1 : Alvorlig KOLS(gold3-4)
 • 2 : Alvorlig kognitiv svekkelse
 • 3 : Aktiv kreftsykdom
 • 4 : Annen årsak
 • 9 : Ukjent
, extendedValues=null]], templateType=normal]