TEMPLATE Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling (fce0528d-503a-4300-b99b-2121897c9577)

TEMPLATE IDfce0528d-503a-4300-b99b-2121897c9577
ConceptNorsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.499
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Norsk Nakke- og Ryggregister: Skjema 2 - Spørreskjema etter behandling, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Dato'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Dato, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Dato']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Besøksdato, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingen'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Behandlingen, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvilken nytte mener du at du har hatt av behandlingen?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvilken nytte mener du at du har hatt av behandlingen?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke utfyllt
 • 1: Jeg er helt bra
 • 2: jeg er mye bedre
 • 3: Jeg er litt bedre
 • 4: Ingen forandring
 • 5: Jeg er litt verre
 • 6: Jeg er mye verre
 • 7: Jeg er verre en noen gang før
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvor fornøyd er du med behandlingen du har fått på sykehuset?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvor fornøyd er du med behandlingen du har fått på sykehuset?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fornøyd
 • 2: Litt fornøyd
 • 3: Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • 4: Litt misfornøyd
 • 5: Misfornøyd
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteopplevelse'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Smerteopplevelse, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteopplevelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Smertene i hvile']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertene i hvile, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ingen smerte
 • 1:
 • 2:
 • 3:
 • 4:
 • 5:
 • 6:
 • 7:
 • 8:
 • 9:
 • 10: Verst tenkelig smerte
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerteopplevelse']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Smertene i aktivitet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertene i aktivitet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ingen smerte
 • 1:
 • 2:
 • 3:
 • 4:
 • 5:
 • 6:
 • 7:
 • 8:
 • 9:
 • 10: Verst tenkelig smerte
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Smerte og funksjon, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='1. Smerte']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=1. Smerte, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg har ingen smerter for øyeblikket
 • 2: Smertene er veldig svake for øyeblikket
 • 3: Smertene er moderate for øyeblikket
 • 4: Smertene er temmelig sterke for øyeblikket
 • 5: Smertene er veldig sterke for øyeblikket
 • 6: Smertene er det verste jeg kan tenke meg for øyeblikket
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='2. Personlig stell']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=2. Personlig stell, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kan stelle meg selv på vanlig måte uten at det forårsaker ekstra smerter
 • 2: Jeg kan stelle meg selv på vanlig måte, men det er veldig smertefullt
 • 3: Det er smertefullt å stelle meg selv, og jeg gjør det langsomt og forsiktig
 • 4: Jeg trenger noe hjelp, men klarer det meste av mitt personlige stell
 • 5: Jeg trenger hjelp hver dag til det meste av eget stell
 • 6: Jeg kler ikke på meg, har vanskeligheter med å vaske meg og holder sengen
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='3. Å løfte']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=3. Å løfte, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kan løfte tunge ting uten å få mer smerter
 • 2: Jeg kan løfte tunge ting, men får mer smerter
 • 3: Smertene hindrer meg i å løfte tunge ting opp fra gulvet, men jeg greier det hvis det som skal løftes er gunstig plassert, for eksempel på et bord
 • 4: Smertene hindrer meg i å løfte tunge ting, men jeg klarer lette og middels tunge ting, hvis det er gunstig plassert
 • 5: Jeg kan bare løfte noe som er veldig lett
 • 6: Jeg kan ikke løfte eller bære noe i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='4. Å gå']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=4. Å gå, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Smertene hindrer meg ikke å gå i det hele tatt
 • 2: Smertene hindrer meg i å gå mer en 1500m
 • 3: Smertene hindrer meg i å gå mer en 750m
 • 4: Smertene hindrer meg i å gå mer en 100m
 • 5: Jeg kan bare gå med stokk eller krykker
 • 6: Jeg ligger for det meste i sengen og jeg må krabbe til toalettet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='5. Å sitte']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=5. Å sitte, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kan sitte så lenge jeg vil i en hvilken som helst stol
 • 2: Jeg kan sitte så lenge jeg vil i min favorittstol
 • 3: Smertene hindrer meg i å sitte mer enn en time
 • 4: Smertene hindrer meg i å sitte mer enn en halv time
 • 5: Smertene hindrer meg i å sitte mer enn ti minutter
 • 6: Smertene hindrer meg i å sitte i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='6. Å stå']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=6. Å stå, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kan stå så lenge jeg vil uten å få smerter
 • 2: Jeg kan stå så lenge jeg vil, men får smerter
 • 3: Smertene hindrer meg i å stå mer enn en time
 • 4: Smertene hindrer meg i å stå mer enn en halv time
 • 5: Smertene hindrer meg i å stå mer enn ti minutter
 • 6: Smertene hindrer meg i å stå i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='7. Å sove']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=7. Å sove, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Søvnen min forstyrres aldri av smerter
 • 2: Søvnen min forstyrres av og til av smerter
 • 3: På grunn av smerter får jeg mindre en seks timers søvn
 • 4: På grunn av smerter får jeg mindre en fire timers søvn
 • 5: På grunn av smerter får jeg mindre en to timers søvn
 • 6: Smerter hindrer all søvn
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='8. Sexualliv']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=8. Sexualliv, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Seksuallivet mitt er normalt og forårsaker ikke mer smerter
 • 2: Seksuallivet mitt er normalt, men forårsaker noe mer smerter
 • 3: Seksuallivet mitt er normalt, men svært smertefullt
 • 4: Seksuallivet mitt er svært begrenset av smerter
 • 5: Seksuallivet mitt er nesten borte på grunn av smerter
 • 6: Smerter forhindrer alt seksualliv
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='9. Sosialt liv (omgang med venner og bekjente)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=9. Sosialt liv (omgang med venner og bekjente), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Det sosiale livet mitt er normalt og forårsaker ikke mer smerter
 • 2: Det sosiale livet mitt er normalt, men øker graden av smerter
 • 3: Smerter har ingen betydelige innvirkninger på mitt sosiale liv, bortsett fra at de begrenser mine mer fysisk aktive sider, som sport osv
 • 4: Smerter har begrenset mitt sosiale liv, og jeg går ikke så ofte ut
 • 5: Smerter har begrenset mitt sosiale liv til hjemmet
 • 6: På grunn av smerter har jeg ikke noe sosialt liv
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smerte og funksjon']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='10. Å reise']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=10. Å reise, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kan reise hvor som helst uten smerter
 • 2: Jeg kan reise hvor som helst, men det gir mer smerter
 • 3: Smertene er ille, men jeg klarer reiser på to timer
 • 4: Smerter begrenser meg til korte reiser på under en time
 • 5: Smerter begrenser meg til korte, nødvendige reiser på under 30 minutter
 • 6: Smerter hindrer meg fra å reise, unntatt for å få behandling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ved nakkesmerter fylles også det følgende skjema ut'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Ved nakkesmerter fylles også det følgende skjema ut, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ved nakkesmerter fylles også det følgende skjema ut']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Del 1 - Smerteintensitet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Del 1 - Smerteintensitet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg har ingen smerter for øyeblikket
 • 2: Smertene er svake for øyeblikket
 • 3: Smertene kommer og går og er moderate
 • 4: Smertene er moderate og varierer lite
 • 5: Smertene er sterke, men kommer og går
 • 6: Smertene er sterke og varierer lite
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ved nakkesmerter fylles også det følgende skjema ut']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Del 2 - Lese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Del 2 - Lese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kan lese så mye jeg vil, uten smerter i nakken
 • 2: Jeg kan lese så mye jeg vil, med svake smerter i nakken
 • 3: Jeg kan lese så mye jeg vil, med moderate smerter i nakken
 • 4: Jeg kan ikke lese så mye jeg vil, på grunn av moderate nakkesmerter
 • 5: Jeg kan ikke lese så mye jeg vil, på grunn av sterke smerter i nakken
 • 6: Jeg kan ikke lese i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ved nakkesmerter fylles også det følgende skjema ut']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Del 3 - Hodepine']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Del 3 - Hodepine, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg har aldri hodepine
 • 2: Jeg har svak hodepine som kommer av og til
 • 3: Jeg har moderat hodepine som kommer av og til
 • 4: Jeg har moderat hodepine som kommer ofte
 • 5: Jeg har sterk hodepine som kommer ofte
 • 6: Jeg har hodepine nesten hele tiden
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ved nakkesmerter fylles også det følgende skjema ut']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Del 4 - Konsentrasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Del 4 - Konsentrasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kan konsentrere meg fullt ut når jeg vil, og uten problemer
 • 2: Jeg kan konsentrer meg fullt ut når jeg vil, med litt problemer
 • 3: Jeg har en del problemer med å konsentrere meg når jeg vil
 • 4: Jeg har store problemer med å konsentrere meg når jeg vil
 • 5: Jeg har svært store problemer med å konsentrere meg når jeg vil
 • 6: Jeg kan ikke konsentrere meg i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ved nakkesmerter fylles også det følgende skjema ut']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Del 5 - Arbeid']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Del 5 - Arbeid, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kan arbeide så mye jeg vil
 • 2: Jeg kan bare utføre mitt vanlige arbeid, men ikke mer
 • 3: Jeg kan utføre det meste av mitt vanlige arbeid, men ikke mer
 • 4: Jeg kan ikke utføre mitt vanlige arbeid
 • 5: Jeg kan nesten ikke utføre noe arbeid i det hele tatt
 • 6: Jeg kan ikke utføre noe arbeid i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ved nakkesmerter fylles også det følgende skjema ut']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Del 6 - Kjøre bil (les: kjøre bilen selv)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Del 6 - Kjøre bil (les: kjøre bilen selv), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kan kjøre bil uten smerter i nakke
 • 2: Jeg kan kjøre bil så lenge jeg vil, med svake smerter i nakken
 • 3: Jeg kan kjøre bil så lenge jeg vil med moderate smerter i nakken
 • 4: Jeg kan ikke kjøre bil så lenge jeg vil på grunn av moderate smerter i nakken
 • 5: Jeg kan nesten ikke kjøre bil i det hele tatt på grunn av sterke smerter i nakken
 • 6: Jeg kan ikke kjøre bil i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ved nakkesmerter fylles også det følgende skjema ut']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Del 7 - Sove']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Del 7 - Sove, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg har ingen problemer med å sove
 • 2: Søvnen min er litt forstyrret (mindre enn 1 søvnløs time)
 • 3: Søvnen min er en del forstyrret (1-2 søvnløse timer)
 • 4: Søvnen min er moderat forstyrret (2-3 søvnløse timer)
 • 5: Søvnen min er sterkt forstyrret (3-5 søvnløse timer)
 • 6: Søvnen min er totalt forstyrret (5-7 søvnløse timer)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Ved nakkesmerter fylles også det følgende skjema ut']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Del 8 - Rekreasjon/fritidsaktiviteter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Del 8 - Rekreasjon/fritidsaktiviteter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg kan delta i alle slags fritidsaktiviteter uten smerter i nakken
 • 2: Jeg kan delta i alle slags fritidsaktiviteter med litt smerter i nakken
 • 3: Jeg kan delta i de fleste, men ikke alle, fritidsaktiviteter på grunn av smerter i nakken
 • 4: Jeg kan delta i noen få av mine vanlige fritidsaktiviteter på grunn av smerter i nakken
 • 5: Jeg kan nesten ikke delta i noen fritidsaktiviteter på grunn av smerter i nakken
 • 6: Jeg kan ikke delta i fritidsaktiviteter i det hele tatt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Helsetilstand'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Helsetilstand, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Helsetilstand']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=På en skala fra 0 (verst tenkelig tilstand) til 100 (best tenkelige tilstand), angi din nåværende helsetilstand., description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..100 ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beskrivelse av helsetilstand (EQ-5D)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Beskrivelse av helsetilstand (EQ-5D), description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beskrivelse av helsetilstand (EQ-5D)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='1. Gange']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=1. Gange, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg har ingen problemer med å gå omkring
 • 2: Jeg har litt problemer med å gå omkring
 • 3: Jeg er sengeliggende
 • 9: Ikke utfylt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beskrivelse av helsetilstand (EQ-5D)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='2. Personlig stell']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=2. Personlig stell, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg har ingen problemer med personlig stell
 • 2: Jeg har litt problemer med å vaske meg eller kle meg
 • 3: Jeg er ute av stand til å vaske meg eller kle meg
 • 9: Ikke utfylt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beskrivelse av helsetilstand (EQ-5D)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='3. Vanlige gjøremål']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=3. Vanlige gjøremål, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg har ingen problemer med å utføre mine vanlige gjøremål
 • 2: Jeg har litt problemer med å utføre mine vanlige gjøremål
 • 3: Jeg er ute av stand til å utføre mine vanlige gjøremål
 • 9: Ikke utfylt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beskrivelse av helsetilstand (EQ-5D)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='4. Smerte og ubehag']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=4. Smerte og ubehag, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg har hverken smerte eller ubehag
 • 2: Jeg har moderat smerte eller ubehag
 • 3: Jeg har sterk smerte eller ubehag
 • 9: Ikke utfylt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Beskrivelse av helsetilstand (EQ-5D)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='5. Angst og depresjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=5. Angst og depresjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Jeg er hverken engstelig eller deprimert
 • 2: Jeg er noe engstelig eller deprimert
 • 3: Jeg er svært engstelig eller deprimert
 • 9: Ikke utfylt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Arbeid'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Arbeid, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Arbeid']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Arbeidsstatus, hovedbeskjeftigelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ikke utfylt
 • 1: Inntektsgivende arbeid
 • 2: Student/skoleelev
 • 3: Arbeidsledig
 • 4: Alderspensjonist
 • 5: Hjemmeværende
 • 6: Sykemeldt
 • 7: Arbeidsavklaringspenger
 • 8: Permanent uførepensjon
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Arbeid']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Utgjør i %:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utgjør i %:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: %, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Arbeid']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Hvis friskmeldt, fra hvilken dato?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvis friskmeldt, fra hvilken dato?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Arbeid']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Varighet av sykemelding (antall uker)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Varighet av sykemelding (antall uker), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Week, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Behandling etter poliklinikk, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Jeg har fått annen behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Jeg har fått annen behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Fikk du oppfølgende behandling etter konsultasjonen på nakke- og ryggpoliklinikken?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fikk du oppfølgende behandling etter konsultasjonen på nakke- og ryggpoliklinikken?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Var det et individuelt behandlingstilbud?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Var det et individuelt behandlingstilbud?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Var det et gruppebasert behandlingstilbud?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Var det et gruppebasert behandlingstilbud?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvis ja, fikk du etter denne perioden med oppfølgende behandling, tilbud om videre kontroller?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvis ja, fikk du etter denne perioden med oppfølgende behandling, tilbud om videre kontroller?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 0: Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Antall ganger, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Trening hos fysioterapeut']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Trening hos fysioterapeut, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1-3
 • 4-10
 • >10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annen behandling hos fysioterapeut (massasje, varmepakninger, elektroterapi)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annen behandling hos fysioterapeut (massasje, varmepakninger, elektroterapi), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1-3
 • 4-10
 • >10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Manuell terapi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Manuell terapi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1-3
 • 4-10
 • >10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Psykomotorisk fysioterapi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Psykomotorisk fysioterapi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1-3
 • 4-10
 • >10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Kiropraktor']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kiropraktor, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1-3
 • 4-10
 • >10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annen behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annen behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0
 • 1-3
 • 4-10
 • >10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandling etter poliklinikk']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annet, angi hva:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, angi hva:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smertestillende medisiner'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Smertestillende medisiner, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smertestillende medisiner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Smertestillende uten resept']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertestillende uten resept, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ikke brukt siste 4 uker
 • 2: Sjeldnere enn hver uke
 • 3: Hver uke men ikke daglig
 • 4: Daglig
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Smertestillende medisiner']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Smertestillende på resept']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertestillende på resept, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ikke brukt siste 4 uker
 • 2: Sjeldnere enn hver uke
 • 3: Hver uke men ikke daglig
 • 4: Daglig
, extendedValues=null]], templateType=normal]