TEMPLATE Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser (e417fafd-b5c5-4866-b3d6-ef2436d36c4c)

TEMPLATE IDe417fafd-b5c5-4866-b3d6-ef2436d36c4c
ConceptNasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.496
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Nasjonalt Register for Leddproteser: Kneproteser og andre leddproteser, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom pasient og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Personopplysninger'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Personopplysninger, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Personopplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fødselsnummer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødselsnummer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Personopplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Personopplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='LOKALISASJON, AKTUELL OPERASJON']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=LOKALISASJON, AKTUELL OPERASJON, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Kne
 • 2: Ankel
 • 3: Tær (angi ledd)
 • 4: Skulder
 • 5: Albue
 • 6: Håndledd
 • 7: Fingre (angi ledd)
 • 8: Annet
 • 9: Rygg (angi nivå)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='AKTUELLE SIDE (Bilateral opr.= 2 skjema)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=AKTUELLE SIDE (Bilateral opr.= 2 skjema), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Høyre
 • 2: Venstre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE LEDD (ev. flere kryss)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE LEDD (ev. flere kryss), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE LEDD (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Nei']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nei, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE LEDD (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Osteosyntese for intraartikulær/leddnær fraktur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Osteosyntese for intraartikulær/leddnær fraktur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE LEDD (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Osteotomi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Osteotomi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE LEDD (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Artrodese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Artrodese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE LEDD (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Protese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Protese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE LEDD (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Synovectomi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Synovectomi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE LEDD (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annet (f.eks menisk og leddbåndsop.)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annet (f.eks menisk og leddbåndsop.), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE LEDD (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Menisk
 • 2: Leddbånd
 • 3: Menisk og leddbånd
 • 4: "Shaving"/Opprensking (Debridement)
 • 6: Fjernet corpus librum
 • 7: Fjernet kneskjell (Patella)
 • 8: Ventro-medialisering av tuberositas tibiae m.m
 • 9: Artroskopi (diagnostisk)
 • 10: Benreseksjon/Bløtdelsdebridement (Acromionresek.)
 • 11: Leddreseksjon
 • 12: Osteochondritt operasjoner
 • 13: Arthrotomi
 • 14: Allograft opr.
 • 15: Ben-og/eller brusktransplantasjon
 • 16: Lateral release
 • 17: Korsbånd
 • 18: Åpen skade m/infeksjon
 • 19: Fjernet Baker-cyste
 • 20: Luksert kneledd
 • 21: Tidligere reimplantert hånd
 • 22: Åpen reposisjon av luksert skulder
 • 23: Forfotsplastikk
 • 24: Kapsel plastikk for luksert skulder/Bankart
 • 25: Benign tumor
 • 26: Kapselplastikk i kne
 • 27: Sementering av defekt
 • 28: Fjernet sesamben MTP 1
 • 29: Hallux valgus operasjon
 • 30: Tidligere autologtransplantat
 • 31: Operasjon pga.purulent artritt
 • 32: Rotatorinsuff. rekonstruksjon
 • 33: Polymer Resurfacing
 • 34: Cheilectomi
 • 35: Prolapsoperasjon
 • 36: Arcotomi
 • 37: Tidligere avbrutt pga.sterilitetsrutiner
 • 38: Innsatt kullfiberstaver
 • 39: Qvadriceps sene ruptur
 • 40: Microfraktur
 • 41: Sårrevisjon
 • 42: Tidligere reimplantert tå til finger
 • 43: Fjernet bursa
 • 45: Patellaluksasjon/instabilitet
 • 46: Lunatum mallasi
 • 47: Epifysiodese
 • 48: Biceps tenotomi
 • 49: Patellarseneruptur
 • 50: Skaftfraktur
 • 51: Beinblokk for luksert skulder
 • 52: Fjernet protese
 • 53: Åpen leddmobilisering
 • 54: Interposisjonsplastikk
 • 55: Steadmann-pigging
 • 56: Tidligere Uni-protese som er beholdt
 • 57: Mosaikkplastikk
 • 58: Mislykket innsetting av protese
 • 59: Fjernet Hoffas fettpute i kne
 • 60: Fiksasjon av osteocondralt benlegeme
 • 61: Muskel- eller hudtransplantsjon
 • 62: Artrocentese/leddpunksjon
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='OPERASJONSDATO (dd.mm.åå)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=OPERASJONSDATO (dd.mm.åå), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='AKTUELLE OPERASJON']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=AKTUELLE OPERASJON, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Primæroperasjon
 • 2: Reoperasjon (protese tidligere)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Idiopatisk coxartrose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Idiopatisk coxartrose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Rheumatoid artritt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rheumatoid artritt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fraktursequele']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fraktursequele, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Mb. Bechterew']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mb. Bechterew, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sequele ligamentskade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sequele ligamentskade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sequele meniskskade']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sequele meniskskade, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Akutt fraktur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Akutt fraktur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Infeksjonssequele']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Infeksjonssequele, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spondylose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spondylose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sequele prolaps kirurgi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sequele prolaps kirurgi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Degenerativ skivesykdom']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Degenerativ skivesykdom, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Tibia (hele)
 • 2: Patella
 • 3: Tibia medialt
 • 4: Tibia lateralt
 • 5: Tibia+patella
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Serongative artritter (uspes.)
 • 2: Psoriasis artritt
 • 3: Hemofilisequele
 • 4: Malign sykdom/tumor
 • 5: Neuro ortopediske sequeler
 • 6: Sequele etter osteotomi
 • 7: Osteochondritt sequele
 • 8: Seq.arth.pga. medfødte anomali
 • 9: Smerter (f.eks. patellofemo.)
 • 10: Sekv. e/allograft
 • 11: Seq. etter andre skader(skudd) + øks
 • 12: Osteonekrose seq./avaskulær nekrose
 • 13: Sequele etter luxasjon
 • 14: Sequele Rakitt
 • 15: Bindevevssykdom/(LED)Seq.syst.Lupus erytemat.
 • 16: Hemokromatose
 • 17: Chondrocalcinose
 • 18: Iatrogen leddskade
 • 19: Sekundær artr.etter hoftedyspl
 • 20: Seq.etter frozen shoulder
 • 21: Amputasjonssequele
 • 22: Polymyalgia rheumatica (PMR)
 • 23: Sclerodermi
 • 24: Synovial chondromatose
 • 25: Genu varum
 • 26: Rotorcuff artropati
 • 27: Sequele osteochondral fractur
 • 28: Villonodulær synovitt
 • 29: Mb. Reiter/reaktiv artritt
 • 30: Spondylose
 • 31: Proplaps sequele
 • 32: Diskogene smerter
 • 33: Ryggsmerter
 • 34: Smerter etter prolapsoperasjon
 • 35: Prolaps
 • 36: Osteonecrose
 • 37: Skivedegenerasjon
 • 38: Urinsyregikt(Artritis urica)
 • 39: Patellofemoral artrose
 • 40: Sequele fødselskade
 • 41: Nyretransplantanter - steroidebruk
 • 42: Vekstforstyrrelse
 • 43: Nyretransplantert
 • 44: Epifysial dysplasi
 • 45: Marfan syndrom
 • 46: Artrodese
 • 47: Sequele etter hofteartrodese
 • 48: Sequele monoarthritt
 • 49: Cystisk fibrose
 • 50: Lunatum mallasi
 • 51: Sjøgren
 • 52: Patellofemural malalignement
 • 53: Sequele patellectomi
 • 54: Sequele Keller
 • 55: Patellainstabilitet
 • 56: Chondrodystrofi
 • 57: Nødvendig å benpakke.Endre benplantat til distal
 • 58: Hypoplastisk lateral femurcondyl
 • 59: Arthrofibrose
 • 60: Paget sykdom
 • 61: Dermatomyocitt
 • 62: Deformitet proximale tibia
 • 63: Dysplastisk trochlea femoris
 • 64: Genu valgum
 • 65: Blødning
 • 66: Kollagenose
 • 67: Overvekt/adipositas
 • 68: Krystallartritt/pyrofosfat artritt
 • 69: Wegeners granulomatose
 • 70: Sarcoidose
 • 71: Morbus Blount
 • 72: Osteogenisis imperfecta
 • 73: Klumpfot
 • 99: Ukjent/mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=B Reoper. pga (ev. flere kryss), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Løs prox. protesedel']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Løs prox. protesedel, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Løs distal protesedel']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Løs distal protesedel, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Løs patellaprotese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Løs patellaprotese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Luksasjon av patella']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Luksasjon av patella, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Luksasjon (ikke patella)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Luksasjon (ikke patella), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Instabilitet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Instabilitet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Aksefeil']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Aksefeil, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Dyp infeksjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dyp infeksjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fraktur av bein (nær protesen)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fraktur av bein (nær protesen), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Smerter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Smerter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Slitt eller defekt plastforing']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Slitt eller defekt plastforing, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Kode for hvilken slitt/defekt plastforing']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kode for hvilken slitt/defekt plastforing, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Tibia (hele)
 • 2: Patella
 • 3: Tibia medialt
 • 4: Tibia lateralt
 • 5: Tibia+patella
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Progresjon av artrose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Progresjon av artrose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Implantatfraktur annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Implantatfraktur annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Reoper. pga (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Synovitt
 • 2: Dårlig bevegelighet/funk.svikt/stivt ledd
 • 3: Slitt patelladel
 • 4: Brukket protesekomponent
 • 5: Defekt, uspesifisert
 • 6: Progresjon av artrose
 • 7: Tidl. fjernet prot.pga.infeksj.
 • 8: Osteolyse
 • 9: For stor/liten komponent
 • 10: Lux.caput fra stammen(skulder)
 • 11: Svikt av låsebolt
 • 12: Spin out/subluksasjon av insert
 • 13: Subluksasjon
 • 14: Slitt silikonprotese
 • 15: Impingement
 • 16: Metallose
 • 17: Konvertert til Delta 2
 • 18: Artrofibrose
 • 19: Reartikulasjon
 • 20: Tidl. fjernet prot. ikke spesifisert
 • 22: Sårruptur
 • 23: Rotatorcuff artropati
 • 24: Løs sementbit
 • 25: Patellaseneruptur
 • 26: Stammeperforasjon
 • 27: Truende hudperforasjon
 • 28: Metallallergi
 • 29: Feilplassert/feilrotert tibiakomponent
 • 30: Feilplassert/feilrotert femurkomponent
 • 31: Feilplassert/feilrotert patellakomponenet
 • 32: Tuberositas tibia osteotomi, ikke tilhelet
 • 33: Løs skrue
 • 34: Ektopisk ben
 • 35: Feilrotert protese
 • 36: Hematom
 • 37: Benpåleiring
 • 38: Protese står ut gjennom huden
 • 39: Malign tumor
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bytte el. innsetting av distal komponent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bytte el. innsetting av distal komponent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bytte el. innsetting av proximal protesedel']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bytte el. innsetting av proximal protesedel, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bytte el. innsetting av hele protesen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bytte el. innsetting av hele protesen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Insetting av patellakomp.']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Insetting av patellakomp., description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bytte av patellaprotese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bytte av patellaprotese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bytte av plastforing']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bytte av plastforing, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Artrodese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Artrodese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fjernet hele protesen (Girdlestone)
 • 2: Fjernet femur (evt. +caput)
 • 3: Fjernet acetabulum (evt. +liner)
 • 4: Fjernet liner
 • 5: Fjernet caput
 • 6: Fjernet caput + liner
 • 7: Fjernet caput + acetabulum (evt. +liner)
 • 8: Fjernet femur (evt. +caput) + liner
 • 9: Fjernet spacer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Amputasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Amputasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fjernet protesedeler (inkl. sementspacer)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fjernet protesedeler (inkl. sementspacer), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Angi hvilke deler']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Angi hvilke deler, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bløtdelsdebridement for infisert protese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bløtdelsdebridement for infisert protese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BENTRANSPLANTASJON'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=BENTRANSPLANTASJON, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BENTRANSPLANTASJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Proximalt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Proximalt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 2: Benpakking
 • 3: Ja + benpakking
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BENTRANSPLANTASJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Distalt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Distalt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 2: Benpakking
 • 3: Ja + benpakking
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=SYSTEMISK ANTIBIOTIKA, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Systemisk antibiotika']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Systemisk antibiotika, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Type']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja - Systemisk antibiotika gitt som profylakse
 • 2: Systemisk antibiotika gitt som behandling
 • 3: Systemisk antibiotika gitt som profylakse og behandling
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikament 1, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Kloxacillin (Ekvacillin)
 • 2: Dikloxacillin (Diclocil)
 • 3: Ampicillin (Doktacillin, Pentrexyl)
 • 4: Cefalotin (Keflin)
 • 5: Cefalexin (Keflex)
 • 6: Cefuroxim (Zinacef, Lifurox)
 • 7: Clindamycin (Dalacin)
 • 8: Gentamicin (Garamycin)
 • 9: Nebcina (Tobramycin)
 • 10: Netilmicin (Netylen)
 • 11: Vancomycin (Vancocin)
 • 12: Lincomycin (Lincocin)
 • 13: Cefotaxim (Claforan)
 • 14: Penicillin G (Crystal)
 • 15: Vibramycin
 • 16: Ery-max (Erythromycin,Abboticin)
 • 17: Doxycyklin (Vibramycin, Dumoxin, Doxylin)
 • 18: Bactrim (Trimetoprim Sulfa)
 • 19: Apocillin
 • 20: Ciprofloxacin(Ciproxin)
 • 21: Meronem
 • 22: Selexid
 • 23: Amoxicillin
 • 24: Cephazolin
 • 25: Tienam
 • 26: Tazozin
 • 27: Flagyl
 • 28: Elizol(metronidazul)
 • 29: Linezolid (Zyvoxid)
 • 30: Imacillin
 • 31: Diflucan- (Fluconazol)
 • 32: Cefoxitin (Mefoxitin)
 • 33: Pentrexyl
 • 34: Dalacin-ciproxin
 • 36: Rifampicin (Rimactan)
 • 37: Pondocillin (Pivampicillin)
 • 38: Azactam
 • 39: Femepen
 • 40: Azactam - Vancomycin
 • 41: Tarivid
 • 42: Gensumycin
 • 43: Targocid
 • 44: Ceftacidim (Fortum)
 • 49: Keflin - Tobramycin
 • 52: Oxy-Dumocyclin
 • 53: Oxy-fetral
 • 55: Keflin - Diclocil
 • 61: Kloxacillin - Ampicillin
 • 62: Kloxacillin - Penicillin
 • 63: Ampicillin - Dikloxacillin (Diclocil)
 • 65: Keflin - Keflex
 • 66: Trimetroprim - Sulfa (Eusaprim, Bactrim)
 • 71: Keflin - Vancomycin (Vancocin)
 • 72: Dalacin - Gentamycin Kjeder
 • 73: Keflin - Sulfa (Bactrim)
 • 75: Keflin - Ekvacillin 600mg = 0,6(006)
 • 79: Keflin - Garamycin- Flagyl
 • 81: Keflin - Abboticin
 • 85: Fucidin - Vanicum
 • 87: Keflin - Zinacef
 • 91: Zinacef - Trimetropin/sulfa
 • 92: Diclocil - Trimetropin/sulfa
 • 95: Fucidin - Netylin
 • 96: Rocefalin
 • 98: Vancocin - Dalacin
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Varighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikament 2, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Kloxacillin (Ekvacillin)
 • 2: Dikloxacillin (Diclocil)
 • 3: Ampicillin (Doktacillin, Pentrexyl)
 • 4: Cefalotin (Keflin)
 • 5: Cefalexin (Keflex)
 • 6: Cefuroxim (Zinacef, Lifurox)
 • 7: Clindamycin (Dalacin)
 • 8: Gentamicin (Garamycin)
 • 9: Nebcina (Tobramycin)
 • 10: Netilmicin (Netylen)
 • 11: Vancomycin (Vancocin)
 • 12: Lincomycin (Lincocin)
 • 13: Cefotaxim (Claforan)
 • 14: Penicillin G (Crystal)
 • 15: Vibramycin
 • 16: Ery-max (Erythromycin,Abboticin)
 • 17: Doxycyklin (Vibramycin, Dumoxin, Doxylin)
 • 18: Bactrim (Trimetoprim Sulfa)
 • 19: Apocillin
 • 20: Ciprofloxacin(Ciproxin)
 • 21: Meronem
 • 22: Selexid
 • 23: Amoxicillin
 • 24: Cephazolin
 • 25: Tienam
 • 26: Tazozin
 • 27: Flagyl
 • 28: Elizol(metronidazul)
 • 29: Linezolid (Zyvoxid)
 • 30: Imacillin
 • 31: Diflucan- (Fluconazol)
 • 32: Cefoxitin (Mefoxitin)
 • 33: Pentrexyl
 • 34: Dalacin-ciproxin
 • 36: Rifampicin (Rimactan)
 • 37: Pondocillin (Pivampicillin)
 • 38: Azactam
 • 39: Femepen
 • 40: Azactam - Vancomycin
 • 41: Tarivid
 • 42: Gensumycin
 • 43: Targocid
 • 44: Ceftacidim (Fortum)
 • 49: Keflin - Tobramycin
 • 52: Oxy-Dumocyclin
 • 53: Oxy-fetral
 • 55: Keflin - Diclocil
 • 61: Kloxacillin - Ampicillin
 • 62: Kloxacillin - Penicillin
 • 63: Ampicillin - Dikloxacillin (Diclocil)
 • 65: Keflin - Keflex
 • 66: Trimetroprim - Sulfa (Eusaprim, Bactrim)
 • 71: Keflin - Vancomycin (Vancocin)
 • 72: Dalacin - Gentamycin Kjeder
 • 73: Keflin - Sulfa (Bactrim)
 • 75: Keflin - Ekvacillin 600mg = 0,6(006)
 • 79: Keflin - Garamycin- Flagyl
 • 81: Keflin - Abboticin
 • 85: Fucidin - Vanicum
 • 87: Keflin - Zinacef
 • 91: Zinacef - Trimetropin/sulfa
 • 92: Diclocil - Trimetropin/sulfa
 • 95: Fucidin - Netylin
 • 96: Rocefalin
 • 98: Vancocin - Dalacin
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Varighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 3'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikament 3, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 3']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Kloxacillin (Ekvacillin)
 • 2: Dikloxacillin (Diclocil)
 • 3: Ampicillin (Doktacillin, Pentrexyl)
 • 4: Cefalotin (Keflin)
 • 5: Cefalexin (Keflex)
 • 6: Cefuroxim (Zinacef, Lifurox)
 • 7: Clindamycin (Dalacin)
 • 8: Gentamicin (Garamycin)
 • 9: Nebcina (Tobramycin)
 • 10: Netilmicin (Netylen)
 • 11: Vancomycin (Vancocin)
 • 12: Lincomycin (Lincocin)
 • 13: Cefotaxim (Claforan)
 • 14: Penicillin G (Crystal)
 • 15: Vibramycin
 • 16: Ery-max (Erythromycin,Abboticin)
 • 17: Doxycyklin (Vibramycin, Dumoxin, Doxylin)
 • 18: Bactrim (Trimetoprim Sulfa)
 • 19: Apocillin
 • 20: Ciprofloxacin(Ciproxin)
 • 21: Meronem
 • 22: Selexid
 • 23: Amoxicillin
 • 24: Cephazolin
 • 25: Tienam
 • 26: Tazozin
 • 27: Flagyl
 • 28: Elizol(metronidazul)
 • 29: Linezolid (Zyvoxid)
 • 30: Imacillin
 • 31: Diflucan- (Fluconazol)
 • 32: Cefoxitin (Mefoxitin)
 • 33: Pentrexyl
 • 34: Dalacin-ciproxin
 • 36: Rifampicin (Rimactan)
 • 37: Pondocillin (Pivampicillin)
 • 38: Azactam
 • 39: Femepen
 • 40: Azactam - Vancomycin
 • 41: Tarivid
 • 42: Gensumycin
 • 43: Targocid
 • 44: Ceftacidim (Fortum)
 • 49: Keflin - Tobramycin
 • 52: Oxy-Dumocyclin
 • 53: Oxy-fetral
 • 55: Keflin - Diclocil
 • 61: Kloxacillin - Ampicillin
 • 62: Kloxacillin - Penicillin
 • 63: Ampicillin - Dikloxacillin (Diclocil)
 • 65: Keflin - Keflex
 • 66: Trimetroprim - Sulfa (Eusaprim, Bactrim)
 • 71: Keflin - Vancomycin (Vancocin)
 • 72: Dalacin - Gentamycin Kjeder
 • 73: Keflin - Sulfa (Bactrim)
 • 75: Keflin - Ekvacillin 600mg = 0,6(006)
 • 79: Keflin - Garamycin- Flagyl
 • 81: Keflin - Abboticin
 • 85: Fucidin - Vanicum
 • 87: Keflin - Zinacef
 • 91: Zinacef - Trimetropin/sulfa
 • 92: Diclocil - Trimetropin/sulfa
 • 95: Fucidin - Netylin
 • 96: Rocefalin
 • 98: Vancocin - Dalacin
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 3']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 3']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Varighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=TROMBOSEPROFYLAKSE, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tromboseprofylakse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Type'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Type, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Type']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Preoperativt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Preoperativt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Type']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Postoperativt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Postoperativt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikament 1, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering opr.dag']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering opr.dag, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering videre']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering videre, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Varighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikament 2, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Varighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FAST ANTIKOAGULASJON'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=FAST ANTIKOAGULASJON, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FAST ANTIKOAGULASJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fast antikoagulasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fast antikoagulasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FAST ANTIKOAGULASJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Type']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FIBRINOLYSEHEMMER'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=FIBRINOLYSEHEMMER, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FIBRINOLYSEHEMMER']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='FIBRINOLYSEHEMMER']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=FIBRINOLYSEHEMMER, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei, fibrinolysehemmer ikke gitt
 • 2: Ja, firbrinolysehemmer gitt
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FIBRINOLYSEHEMMER']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Medikament']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Medikament, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FIBRINOLYSEHEMMER']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DREN'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=DREN, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DREN']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dren, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DREN']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antatt varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Day, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='OPERASJONSTID (hud til hud)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=OPERASJONSTID (hud til hud), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Minute, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='PEROPERATIV KOMPLIKASJON']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=PEROPERATIV KOMPLIKASJON, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Hjerteinfarkt
 • 2: Hjertestans
 • 3: Lavt blodtrykk
 • 4: Hypertensjon
 • 5: Arytmi (AV-Blokk, bradycardi og annet)
 • 6: Respirasjonsstarns
 • 7: Lunge emboli
 • 8: Pneumothorax
 • 9: Dyp Venetrombose (DVT)
 • 10: Apoplexia cerebri
 • 11: Mors
 • 12: Reaksjon på antibiotika
 • 13: Reaksjon ved sementering
 • 14: Exanthem (utslett)
 • 15: Anafylaktisk sjokk
 • 16: Kramper
 • 17: Hematese
 • 18: Blødning (Uvanlig stor)
 • 19: Karskade
 • 20: Nerveskade f.eks. N.peroneus
 • 21: Skade av diatermi (brannsår)
 • 22: Brudd på sterilitets rutiner
 • 23: Explodert sement ampullen
 • 24: Svikt av instrumenter
 • 25: Sprekk i proximalt ben
 • 26: Sprekk i distalt ben
 • 27: Perforasjon av proximalt ben
 • 28: Perforasjon av distalt ben
 • 29: Fractur av proximalt ben
 • 30: Fractur av distalt ben
 • 31: Protesen ut gjennom perforasjonsåpning
 • 32: Nødvendig skifte av proximal protesedel
 • 33: Nødvendig skifte av intermediær protesedel
 • 34: Nødvendig skifte av distal protesedel
 • 35: Nødvendig skifte av annen protesedel
 • 36: Sementering av sementfri komponent pga. dårlig ben
 • 37: Peroperativ luksasjonstendens(sublux. av patella?)
 • 38: Teknisk problem med sement
 • 39: Revisjon: Nødvendig spalting av øvre ben
 • 40: Anestesiproblemer
 • 41: Produktfeil
 • 42: Blodtomhet sviktende
 • 43: Sprekk/fraktur i patella
 • 44: Patellaseneruptur/avulsjonsfr./ligamentruptur /seneskade
 • 45: Adm.svikt (manglende komp. mm.)
 • 46: Instabilt kne
 • 47: Teknisk problem med plastforing
 • 48: Teknisk problem med protesekomponentene
 • 49: Feil reaming
 • 51: Fraktur av laterale maleol
 • 52: Implantasjon av komponent i feil side
 • 53: Konvertert fra UNI-kne til total
 • 54: Feil femurkutt
 • 55: Hudskade
 • 56: Feilplassering av komponent
 • 57: Satt inn feil størrelse på plastforing(menisk)
 • 58: Problem pga. anatomiske forhold
 • 59: Vanskelig tilgang. Lang tid
 • 60: Problem med ekstensjon
 • 61: Forsøkt osteosyntese primært
 • 62: Nødvendig reseksjon av sesamben
 • 63: Nødvendig med achillessene forlengelse
 • 64: Nødvendig med nytt tibiakutt
 • 65: Nødvendig å benpakke.Endre bentransplantat til distal
 • 66: Peritoneal rift
 • 67: Problem med computernavigering
 • 68: Ruptur/skade MCL (mediale colateral ligament)
 • 69: Uttalt osteoporose
 • 70: Balanseringsproblem
 • 71: Knekt nål
 • 72: Urinretensjon
 • 73: Notching/impingement
 • 74: Dyspnø
 • 75: Problem med fleksjon
 • 76: Hypoxi
 • 77: Problem med tibiaosteotomi
 • 78: Syncope av personell
 • 79: Insekt i op.stue
 • 80: Problem med hudlukking
 • 81: Ostesyntesemateriell vanskelig å fjerne
 • 82: Stikk-/kuttskade personell
 • 83: Sydd fast dren
 • 84: Fraktur, ukjent sted
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='MINIINVASIV KIRURGI (MIS)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=MINIINVASIV KIRURGI (MIS), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='COMPUTERNAVIGERING (CAOS)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=COMPUTERNAVIGERING (CAOS), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Type']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ortopilot
 • 2: Brain Lab - CAS (Ci)
 • 3: Aculumen
 • 4: Stryker (CART II / N-Lite)
 • 5: Signature
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='PASIENTTILPASSEDE INSTRUMENTER']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=PASIENTTILPASSEDE INSTRUMENTER, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Type #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='ASA klasse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=ASA klasse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Frisk
 • 2: Asymptomatisk tilstand som gir økt risiko
 • 3: Symptomatisk sykdom
 • 4: Livstruende sykdom
 • 5: Moribund
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=PROTESE KNE, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='PROTESETYPE']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=PROTESETYPE, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Totalprotese m/patella
 • 2: Totalprotese u/patella
 • 3: Unicondylær protese
 • 4: Patellofemoral
 • 5: Bi-compartmental
 • 6: Hengslet protese
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Hvor']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvor, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Medial
 • 2: Lateral
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FEMUR KOMPONENT'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=FEMUR KOMPONENT, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FEMUR KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn/Type/Str']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn/Type/Str, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Tricon II
 • 2: Tricon -C with Pro-Fit
 • 3: Patella Mod III og Patella II
 • 4: MOD III (unicondylær)
 • 5: Genesis
 • 6: Accord
 • 7: AGC
 • 8: LCS
 • 9: Synatonic Unicondylær
 • 10: Kinemax
 • 11: Genesis Uni
 • 13: Duracon
 • 14: RMC
 • 15: OXFORD UNI II
 • 16: TRICON M
 • 17: TRICON REVISJON
 • 18: Guepar
 • 19: PCA
 • 20: PCA-Duracon
 • 21: MARK II
 • 22: KOTZ
 • 23: DURACON (unicondylær)
 • 24: Unicondylær ukjent type
 • 25: "Marmor-protese"
 • 26: "Tounley"
 • 27: MG II
 • 28: Scan Knee
 • 29: LINK LUBINUS PATELLA GLIDER
 • 30: LINK ENDO-MODEL Total Rotation
 • 31: NexGen
 • 32: KINEMAX PLUS ROTATING HINGE
 • 33: MILLER/GALANTE UNI(unicondylær)
 • 34: INTERAX I.S.A.
 • 35: PROFIX
 • 36: OXFORD UNI (III)
 • 37: LCS Universal
 • 38: LINK Schlitten UNI
 • 39: BLAUTH - hengslet
 • 40: MAXIM
 • 41: Freemann/Samuelson
 • 42: Search
 • 43: S-ROM Rotating Hinge
 • 44: Advance
 • 45: Preservation Uni
 • 46: Modular Rotating Hinge (MRH)
 • 47: LCS PFJ
 • 48: LCS Complete
 • 49: PFC-Sigma
 • 50: E-motion
 • 51: Dual Articular 2000
 • 52: GMRS Global Modular Replacement System
 • 53: Endo-Model Total Hinge
 • 54: NexGen Rotating Hinge
 • 55: Scorpio
 • 56: Vanguard M
 • 57: METS
 • 58: Triathlon
 • 59: Mutars
 • 60: Journey PFJ
 • 61: ZUK (Unicondylær)
 • 62: Legion
 • 63: RT-Plus Modular
 • 64: Avon-Patellofemoral
 • 65: Journey deuce
 • 66: Vanguard PFR
 • 67: Vanguard TM
 • 68: NexGen PFJ Gender
 • 69: Sigma High Performance Uni
 • 70: Vanguard 360 Revision
 • 71: Journey Uni
 • 72: Oxford Partial Knee
 • 73: Thriathlon PKR - UNI
 • 74: Sigma Patellofemoral
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FEMUR KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sentral stamme']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sentral stamme, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FEMUR KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Lengde i mm, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FEMUR KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Metallforing']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Metallforing, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FEMUR KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Stabilisering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Stabilisering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja - Bakre
 • 2: Ja - Annen
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FEMUR KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sement']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sement, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Sement med antibiotika
 • 2: Sement uten antibiotika
 • 3: Usementert
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FEMUR KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sementtype']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sementtype, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Palacos sement
 • 2: Palacos med gentamicin
 • 3: Simplex
 • 4: Zimmer bonecement
 • 5: Allofix - G m/gentamicin
 • 6: Sulfix - 6
 • 7: CMW I Std. viskositet
 • 8: CMW II
 • 9: CMW III Lav viskositet
 • 10: Palacos E-Flow (lav viskositet)
 • 11: Simplex - Erythromycin/Colistin (antib.)
 • 12: CMW I m/gentamicin
 • 13: Boneloc
 • 14: Refobacin-Palacos
 • 15: CMW III m/gentamicin
 • 16: CMW 2000
 • 17: Palamed G (gentamicin)
 • 18: Simplex med Tobramycin
 • 19: Copal m/gentamicin+clindamycin
 • 20: Cemex m/gentamicin
 • 21: Palacos R + G
 • 22: Palacos R
 • 23: Refobacin Bone Cement R
 • 24: SmartSet HV
 • 25: Palacos/simplex
 • 26: SmartSet GHV
 • 27: Cemex System Genta FAST
 • 28: Optipac Refobacin Bonecement R
 • 29: Refobacin Revision
 • 30: Palacos m/gentamicin
 • 31: Palacos u/gentamicin
 • 32: Optipac Refobacin Revision
 • 33: Vancogenx
 • 34: SmartSet GHV Genta. Cemvac. Smartmix
 • 35: Copal G+ V
 • 36: Copal spacem
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIAKOMPONENT (metallplatå)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=TIBIAKOMPONENT (metallplatå), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIAKOMPONENT (metallplatå)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn/Type/Str']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn/Type/Str, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Tricon II
 • 2: Tricon -C with Pro-Fit
 • 3: Patella Mod III og Patella II
 • 4: MOD III (unicondylær)
 • 5: Genesis
 • 6: Accord
 • 7: AGC
 • 8: LCS
 • 9: Synatonic Unicondylær
 • 10: Kinemax
 • 11: Genesis Uni
 • 13: Duracon
 • 14: RMC
 • 15: OXFORD UNI II
 • 16: TRICON M
 • 17: TRICON REVISJON
 • 18: Guepar
 • 19: PCA
 • 20: PCA-Duracon
 • 21: MARK II
 • 22: KOTZ
 • 23: DURACON (unicondylær)
 • 24: Unicondylær ukjent type
 • 25: "Marmor-protese"
 • 26: "Tounley"
 • 27: MG II
 • 28: Scan Knee
 • 29: LINK LUBINUS PATELLA GLIDER
 • 30: LINK ENDO-MODEL Total Rotation
 • 31: NexGen
 • 32: KINEMAX PLUS ROTATING HINGE
 • 33: MILLER/GALANTE UNI(unicondylær)
 • 34: INTERAX I.S.A.
 • 35: PROFIX
 • 36: OXFORD UNI (III)
 • 37: LCS Universal
 • 38: LINK Schlitten UNI
 • 39: BLAUTH - hengslet
 • 40: MAXIM
 • 41: Freemann/Samuelson
 • 42: Search
 • 43: S-ROM Rotating Hinge
 • 44: Advance
 • 45: Preservation Uni
 • 46: Modular Rotating Hinge (MRH)
 • 47: LCS PFJ
 • 48: LCS Complete
 • 49: PFC-Sigma
 • 50: E-motion
 • 51: Dual Articular 2000
 • 52: GMRS Global Modular Replacement System
 • 53: Endo-Model Total Hinge
 • 54: NexGen Rotating Hinge
 • 55: Scorpio
 • 56: Vanguard M
 • 57: METS
 • 58: Triathlon
 • 59: Mutars
 • 60: Journey PFJ
 • 61: ZUK (Unicondylær)
 • 62: Legion
 • 63: RT-Plus Modular
 • 64: Avon-Patellofemoral
 • 65: Journey deuce
 • 66: Vanguard PFR
 • 67: Vanguard TM
 • 68: NexGen PFJ Gender
 • 69: Sigma High Performance Uni
 • 70: Vanguard 360 Revision
 • 71: Journey Uni
 • 72: Oxford Partial Knee
 • 73: Thriathlon PKR - UNI
 • 74: Sigma Patellofemoral
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIAKOMPONENT (metallplatå)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Stabiliseringsplugger']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Stabiliseringsplugger, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja - Plast
 • 2: Ja - Metall
 • 3: Ja, 1+2
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIAKOMPONENT (metallplatå)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Forlenget sentral stamme']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Forlenget sentral stamme, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIAKOMPONENT (metallplatå)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Lengde i mm, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIAKOMPONENT (metallplatå)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Metallforing']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Metallforing, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIAKOMPONENT (metallplatå)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sement']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sement, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Sement med antibiotika
 • 2: Sement uten antibiotika
 • 3: Usementert
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIAKOMPONENT (metallplatå)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sementtype']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sementtype, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Palacos sement
 • 2: Palacos med gentamicin
 • 3: Simplex
 • 4: Zimmer bonecement
 • 5: Allofix - G m/gentamicin
 • 6: Sulfix - 6
 • 7: CMW I Std. viskositet
 • 8: CMW II
 • 9: CMW III Lav viskositet
 • 10: Palacos E-Flow (lav viskositet)
 • 11: Simplex - Erythromycin/Colistin (antib.)
 • 12: CMW I m/gentamicin
 • 13: Boneloc
 • 14: Refobacin-Palacos
 • 15: CMW III m/gentamicin
 • 16: CMW 2000
 • 17: Palamed G (gentamicin)
 • 18: Simplex med Tobramycin
 • 19: Copal m/gentamicin+clindamycin
 • 20: Cemex m/gentamicin
 • 21: Palacos R + G
 • 22: Palacos R
 • 23: Refobacin Bone Cement R
 • 24: SmartSet HV
 • 25: Palacos/simplex
 • 26: SmartSet GHV
 • 27: Cemex System Genta FAST
 • 28: Optipac Refobacin Bonecement R
 • 29: Refobacin Revision
 • 30: Palacos m/gentamicin
 • 31: Palacos u/gentamicin
 • 32: Optipac Refobacin Revision
 • 33: Vancogenx
 • 34: SmartSet GHV Genta. Cemvac. Smartmix
 • 35: Copal G+ V
 • 36: Copal spacem
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIA KOMPONENT (plastkomponent)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=TIBIA KOMPONENT (plastkomponent), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIA KOMPONENT (plastkomponent)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn/Type/Str']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn/Type/Str, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Tricon II
 • 2: Tricon -C with Pro-Fit
 • 3: Patella Mod III og Patella II
 • 4: MOD III (unicondylær)
 • 5: Genesis
 • 6: Accord
 • 7: AGC
 • 8: LCS
 • 9: Synatonic Unicondylær
 • 10: Kinemax
 • 11: Genesis Uni
 • 13: Duracon
 • 14: RMC
 • 15: OXFORD UNI II
 • 16: TRICON M
 • 17: TRICON REVISJON
 • 18: Guepar
 • 19: PCA
 • 20: PCA-Duracon
 • 21: MARK II
 • 22: KOTZ
 • 23: DURACON (unicondylær)
 • 24: Unicondylær ukjent type
 • 25: "Marmor-protese"
 • 26: "Tounley"
 • 27: MG II
 • 28: Scan Knee
 • 29: LINK LUBINUS PATELLA GLIDER
 • 30: LINK ENDO-MODEL Total Rotation
 • 31: NexGen
 • 32: KINEMAX PLUS ROTATING HINGE
 • 33: MILLER/GALANTE UNI(unicondylær)
 • 34: INTERAX I.S.A.
 • 35: PROFIX
 • 36: OXFORD UNI (III)
 • 37: LCS Universal
 • 38: LINK Schlitten UNI
 • 39: BLAUTH - hengslet
 • 40: MAXIM
 • 41: Freemann/Samuelson
 • 42: Search
 • 43: S-ROM Rotating Hinge
 • 44: Advance
 • 45: Preservation Uni
 • 46: Modular Rotating Hinge (MRH)
 • 47: LCS PFJ
 • 48: LCS Complete
 • 49: PFC-Sigma
 • 50: E-motion
 • 51: Dual Articular 2000
 • 52: GMRS Global Modular Replacement System
 • 53: Endo-Model Total Hinge
 • 54: NexGen Rotating Hinge
 • 55: Scorpio
 • 56: Vanguard M
 • 57: METS
 • 58: Triathlon
 • 59: Mutars
 • 60: Journey PFJ
 • 61: ZUK (Unicondylær)
 • 62: Legion
 • 63: RT-Plus Modular
 • 64: Avon-Patellofemoral
 • 65: Journey deuce
 • 66: Vanguard PFR
 • 67: Vanguard TM
 • 68: NexGen PFJ Gender
 • 69: Sigma High Performance Uni
 • 70: Vanguard 360 Revision
 • 71: Journey Uni
 • 72: Oxford Partial Knee
 • 73: Thriathlon PKR - UNI
 • 74: Sigma Patellofemoral
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIA KOMPONENT (plastkomponent)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tykkelse i mm, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter: mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIBIA KOMPONENT (plastkomponent)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Stabilisering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Stabilisering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja - Bakre
 • 2: Ja - Annen
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PATELLA KOMPONENT'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=PATELLA KOMPONENT, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PATELLA KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn/Type/Str']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn/Type/Str, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Tricon II
 • 2: Tricon -C with Pro-Fit
 • 3: Patella Mod III og Patella II
 • 4: MOD III (unicondylær)
 • 5: Genesis
 • 6: Accord
 • 7: AGC
 • 8: LCS
 • 9: Synatonic Unicondylær
 • 10: Kinemax
 • 11: Genesis Uni
 • 13: Duracon
 • 14: RMC
 • 15: OXFORD UNI II
 • 16: TRICON M
 • 17: TRICON REVISJON
 • 18: Guepar
 • 19: PCA
 • 20: PCA-Duracon
 • 21: MARK II
 • 22: KOTZ
 • 23: DURACON (unicondylær)
 • 24: Unicondylær ukjent type
 • 25: "Marmor-protese"
 • 26: "Tounley"
 • 27: MG II
 • 28: Scan Knee
 • 29: LINK LUBINUS PATELLA GLIDER
 • 30: LINK ENDO-MODEL Total Rotation
 • 31: NexGen
 • 32: KINEMAX PLUS ROTATING HINGE
 • 33: MILLER/GALANTE UNI(unicondylær)
 • 34: INTERAX I.S.A.
 • 35: PROFIX
 • 36: OXFORD UNI (III)
 • 37: LCS Universal
 • 38: LINK Schlitten UNI
 • 39: BLAUTH - hengslet
 • 40: MAXIM
 • 41: Freemann/Samuelson
 • 42: Search
 • 43: S-ROM Rotating Hinge
 • 44: Advance
 • 45: Preservation Uni
 • 46: Modular Rotating Hinge (MRH)
 • 47: LCS PFJ
 • 48: LCS Complete
 • 49: PFC-Sigma
 • 50: E-motion
 • 51: Dual Articular 2000
 • 52: GMRS Global Modular Replacement System
 • 53: Endo-Model Total Hinge
 • 54: NexGen Rotating Hinge
 • 55: Scorpio
 • 56: Vanguard M
 • 57: METS
 • 58: Triathlon
 • 59: Mutars
 • 60: Journey PFJ
 • 61: ZUK (Unicondylær)
 • 62: Legion
 • 63: RT-Plus Modular
 • 64: Avon-Patellofemoral
 • 65: Journey deuce
 • 66: Vanguard PFR
 • 67: Vanguard TM
 • 68: NexGen PFJ Gender
 • 69: Sigma High Performance Uni
 • 70: Vanguard 360 Revision
 • 71: Journey Uni
 • 72: Oxford Partial Knee
 • 73: Thriathlon PKR - UNI
 • 74: Sigma Patellofemoral
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PATELLA KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Metallrygg']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Metallrygg, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PATELLA KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sement']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sement, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Sement med antibiotika
 • 2: Sement uten antibiotika
 • 3: Usementert
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PATELLA KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sementtype']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sementtype, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Palacos sement
 • 2: Palacos med gentamicin
 • 3: Simplex
 • 4: Zimmer bonecement
 • 5: Allofix - G m/gentamicin
 • 6: Sulfix - 6
 • 7: CMW I Std. viskositet
 • 8: CMW II
 • 9: CMW III Lav viskositet
 • 10: Palacos E-Flow (lav viskositet)
 • 11: Simplex - Erythromycin/Colistin (antib.)
 • 12: CMW I m/gentamicin
 • 13: Boneloc
 • 14: Refobacin-Palacos
 • 15: CMW III m/gentamicin
 • 16: CMW 2000
 • 17: Palamed G (gentamicin)
 • 18: Simplex med Tobramycin
 • 19: Copal m/gentamicin+clindamycin
 • 20: Cemex m/gentamicin
 • 21: Palacos R + G
 • 22: Palacos R
 • 23: Refobacin Bone Cement R
 • 24: SmartSet HV
 • 25: Palacos/simplex
 • 26: SmartSet GHV
 • 27: Cemex System Genta FAST
 • 28: Optipac Refobacin Bonecement R
 • 29: Refobacin Revision
 • 30: Palacos m/gentamicin
 • 31: Palacos u/gentamicin
 • 32: Optipac Refobacin Revision
 • 33: Vancogenx
 • 34: SmartSet GHV Genta. Cemvac. Smartmix
 • 35: Copal G+ V
 • 36: Copal spacem
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='KORSBÅND'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=KORSBÅND, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='KORSBÅND']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Intakt fremre korsbånd før operasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Intakt fremre korsbånd før operasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='KORSBÅND']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Intakt fremre korsbånd etter operasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Intakt fremre korsbånd etter operasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='KORSBÅND']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Intakt bakre korsbånd før operasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Intakt bakre korsbånd før operasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE KNE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='KORSBÅND']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Intakt bakre korsbånd etter operasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Intakt bakre korsbånd etter operasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=PROTESE ANDRE LEDD, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=PROTESETYPE, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Totalprotese
 • 2: Hemiprotese
 • 3: Enkomponentprotese
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROKSIMAL KOMPONENT'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=PROKSIMAL KOMPONENT, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROKSIMAL KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn/Type/Str']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn/Type/Str, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Tricon II
 • 2: Tricon -C with Pro-Fit
 • 3: Patella Mod III og Patella II
 • 4: MOD III (unicondylær)
 • 5: Genesis
 • 6: Accord
 • 7: AGC
 • 8: LCS
 • 9: Synatonic Unicondylær
 • 10: Kinemax
 • 11: Genesis Uni
 • 13: Duracon
 • 14: RMC
 • 15: OXFORD UNI II
 • 16: TRICON M
 • 17: TRICON REVISJON
 • 18: Guepar
 • 19: PCA
 • 20: PCA-Duracon
 • 21: MARK II
 • 22: KOTZ
 • 23: DURACON (unicondylær)
 • 24: Unicondylær ukjent type
 • 25: "Marmor-protese"
 • 26: "Tounley"
 • 27: MG II
 • 28: Scan Knee
 • 29: LINK LUBINUS PATELLA GLIDER
 • 30: LINK ENDO-MODEL Total Rotation
 • 31: NexGen
 • 32: KINEMAX PLUS ROTATING HINGE
 • 33: MILLER/GALANTE UNI(unicondylær)
 • 34: INTERAX I.S.A.
 • 35: PROFIX
 • 36: OXFORD UNI (III)
 • 37: LCS Universal
 • 38: LINK Schlitten UNI
 • 39: BLAUTH - hengslet
 • 40: MAXIM
 • 41: Freemann/Samuelson
 • 42: Search
 • 43: S-ROM Rotating Hinge
 • 44: Advance
 • 45: Preservation Uni
 • 46: Modular Rotating Hinge (MRH)
 • 47: LCS PFJ
 • 48: LCS Complete
 • 49: PFC-Sigma
 • 50: E-motion
 • 51: Dual Articular 2000
 • 52: GMRS Global Modular Replacement System
 • 53: Endo-Model Total Hinge
 • 54: NexGen Rotating Hinge
 • 55: Scorpio
 • 56: Vanguard M
 • 57: METS
 • 58: Triathlon
 • 59: Mutars
 • 60: Journey PFJ
 • 61: ZUK (Unicondylær)
 • 62: Legion
 • 63: RT-Plus Modular
 • 64: Avon-Patellofemoral
 • 65: Journey deuce
 • 66: Vanguard PFR
 • 67: Vanguard TM
 • 68: NexGen PFJ Gender
 • 69: Sigma High Performance Uni
 • 70: Vanguard 360 Revision
 • 71: Journey Uni
 • 72: Oxford Partial Knee
 • 73: Thriathlon PKR - UNI
 • 74: Sigma Patellofemoral
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROKSIMAL KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sement']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sement, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Sement med antibiotika
 • 2: Sement uten antibiotika
 • 3: Usementert
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROKSIMAL KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sementtype']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sementtype, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Palacos sement
 • 2: Palacos med gentamicin
 • 3: Simplex
 • 4: Zimmer bonecement
 • 5: Allofix - G m/gentamicin
 • 6: Sulfix - 6
 • 7: CMW I Std. viskositet
 • 8: CMW II
 • 9: CMW III Lav viskositet
 • 10: Palacos E-Flow (lav viskositet)
 • 11: Simplex - Erythromycin/Colistin (antib.)
 • 12: CMW I m/gentamicin
 • 13: Boneloc
 • 14: Refobacin-Palacos
 • 15: CMW III m/gentamicin
 • 16: CMW 2000
 • 17: Palamed G (gentamicin)
 • 18: Simplex med Tobramycin
 • 19: Copal m/gentamicin+clindamycin
 • 20: Cemex m/gentamicin
 • 21: Palacos R + G
 • 22: Palacos R
 • 23: Refobacin Bone Cement R
 • 24: SmartSet HV
 • 25: Palacos/simplex
 • 26: SmartSet GHV
 • 27: Cemex System Genta FAST
 • 28: Optipac Refobacin Bonecement R
 • 29: Refobacin Revision
 • 30: Palacos m/gentamicin
 • 31: Palacos u/gentamicin
 • 32: Optipac Refobacin Revision
 • 33: Vancogenx
 • 34: SmartSet GHV Genta. Cemvac. Smartmix
 • 35: Copal G+ V
 • 36: Copal spacem
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DISTAL KOMPONENT'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=DISTAL KOMPONENT, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DISTAL KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn/Type/Str']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn/Type/Str, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Tricon II
 • 2: Tricon -C with Pro-Fit
 • 3: Patella Mod III og Patella II
 • 4: MOD III (unicondylær)
 • 5: Genesis
 • 6: Accord
 • 7: AGC
 • 8: LCS
 • 9: Synatonic Unicondylær
 • 10: Kinemax
 • 11: Genesis Uni
 • 13: Duracon
 • 14: RMC
 • 15: OXFORD UNI II
 • 16: TRICON M
 • 17: TRICON REVISJON
 • 18: Guepar
 • 19: PCA
 • 20: PCA-Duracon
 • 21: MARK II
 • 22: KOTZ
 • 23: DURACON (unicondylær)
 • 24: Unicondylær ukjent type
 • 25: "Marmor-protese"
 • 26: "Tounley"
 • 27: MG II
 • 28: Scan Knee
 • 29: LINK LUBINUS PATELLA GLIDER
 • 30: LINK ENDO-MODEL Total Rotation
 • 31: NexGen
 • 32: KINEMAX PLUS ROTATING HINGE
 • 33: MILLER/GALANTE UNI(unicondylær)
 • 34: INTERAX I.S.A.
 • 35: PROFIX
 • 36: OXFORD UNI (III)
 • 37: LCS Universal
 • 38: LINK Schlitten UNI
 • 39: BLAUTH - hengslet
 • 40: MAXIM
 • 41: Freemann/Samuelson
 • 42: Search
 • 43: S-ROM Rotating Hinge
 • 44: Advance
 • 45: Preservation Uni
 • 46: Modular Rotating Hinge (MRH)
 • 47: LCS PFJ
 • 48: LCS Complete
 • 49: PFC-Sigma
 • 50: E-motion
 • 51: Dual Articular 2000
 • 52: GMRS Global Modular Replacement System
 • 53: Endo-Model Total Hinge
 • 54: NexGen Rotating Hinge
 • 55: Scorpio
 • 56: Vanguard M
 • 57: METS
 • 58: Triathlon
 • 59: Mutars
 • 60: Journey PFJ
 • 61: ZUK (Unicondylær)
 • 62: Legion
 • 63: RT-Plus Modular
 • 64: Avon-Patellofemoral
 • 65: Journey deuce
 • 66: Vanguard PFR
 • 67: Vanguard TM
 • 68: NexGen PFJ Gender
 • 69: Sigma High Performance Uni
 • 70: Vanguard 360 Revision
 • 71: Journey Uni
 • 72: Oxford Partial Knee
 • 73: Thriathlon PKR - UNI
 • 74: Sigma Patellofemoral
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DISTAL KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sement']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sement, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Sement med antibiotika
 • 2: Sement uten antibiotika
 • 3: Usementert
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='DISTAL KOMPONENT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sementtype']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sementtype, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Palacos sement
 • 2: Palacos med gentamicin
 • 3: Simplex
 • 4: Zimmer bonecement
 • 5: Allofix - G m/gentamicin
 • 6: Sulfix - 6
 • 7: CMW I Std. viskositet
 • 8: CMW II
 • 9: CMW III Lav viskositet
 • 10: Palacos E-Flow (lav viskositet)
 • 11: Simplex - Erythromycin/Colistin (antib.)
 • 12: CMW I m/gentamicin
 • 13: Boneloc
 • 14: Refobacin-Palacos
 • 15: CMW III m/gentamicin
 • 16: CMW 2000
 • 17: Palamed G (gentamicin)
 • 18: Simplex med Tobramycin
 • 19: Copal m/gentamicin+clindamycin
 • 20: Cemex m/gentamicin
 • 21: Palacos R + G
 • 22: Palacos R
 • 23: Refobacin Bone Cement R
 • 24: SmartSet HV
 • 25: Palacos/simplex
 • 26: SmartSet GHV
 • 27: Cemex System Genta FAST
 • 28: Optipac Refobacin Bonecement R
 • 29: Refobacin Revision
 • 30: Palacos m/gentamicin
 • 31: Palacos u/gentamicin
 • 32: Optipac Refobacin Revision
 • 33: Vancogenx
 • 34: SmartSet GHV Genta. Cemvac. Smartmix
 • 35: Copal G+ V
 • 36: Copal spacem
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='INTERMEDIÆR KOMPONENT (f.eks. caput humeri)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=INTERMEDIÆR KOMPONENT (f.eks. caput humeri), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESE ANDRE LEDD']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='INTERMEDIÆR KOMPONENT (f.eks. caput humeri)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn/Type/Str/Diameter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Tricon II
 • 2: Tricon -C with Pro-Fit
 • 3: Patella Mod III og Patella II
 • 4: MOD III (unicondylær)
 • 5: Genesis
 • 6: Accord
 • 7: AGC
 • 8: LCS
 • 9: Synatonic Unicondylær
 • 10: Kinemax
 • 11: Genesis Uni
 • 13: Duracon
 • 14: RMC
 • 15: OXFORD UNI II
 • 16: TRICON M
 • 17: TRICON REVISJON
 • 18: Guepar
 • 19: PCA
 • 20: PCA-Duracon
 • 21: MARK II
 • 22: KOTZ
 • 23: DURACON (unicondylær)
 • 24: Unicondylær ukjent type
 • 25: "Marmor-protese"
 • 26: "Tounley"
 • 27: MG II
 • 28: Scan Knee
 • 29: LINK LUBINUS PATELLA GLIDER
 • 30: LINK ENDO-MODEL Total Rotation
 • 31: NexGen
 • 32: KINEMAX PLUS ROTATING HINGE
 • 33: MILLER/GALANTE UNI(unicondylær)
 • 34: INTERAX I.S.A.
 • 35: PROFIX
 • 36: OXFORD UNI (III)
 • 37: LCS Universal
 • 38: LINK Schlitten UNI
 • 39: BLAUTH - hengslet
 • 40: MAXIM
 • 41: Freemann/Samuelson
 • 42: Search
 • 43: S-ROM Rotating Hinge
 • 44: Advance
 • 45: Preservation Uni
 • 46: Modular Rotating Hinge (MRH)
 • 47: LCS PFJ
 • 48: LCS Complete
 • 49: PFC-Sigma
 • 50: E-motion
 • 51: Dual Articular 2000
 • 52: GMRS Global Modular Replacement System
 • 53: Endo-Model Total Hinge
 • 54: NexGen Rotating Hinge
 • 55: Scorpio
 • 56: Vanguard M
 • 57: METS
 • 58: Triathlon
 • 59: Mutars
 • 60: Journey PFJ
 • 61: ZUK (Unicondylær)
 • 62: Legion
 • 63: RT-Plus Modular
 • 64: Avon-Patellofemoral
 • 65: Journey deuce
 • 66: Vanguard PFR
 • 67: Vanguard TM
 • 68: NexGen PFJ Gender
 • 69: Sigma High Performance Uni
 • 70: Vanguard 360 Revision
 • 71: Journey Uni
 • 72: Oxford Partial Knee
 • 73: Thriathlon PKR - UNI
 • 74: Sigma Patellofemoral
, extendedValues=null]], templateType=normal]