TEMPLATE Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser (Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser)

TEMPLATE IDNasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser
ConceptNasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.495
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Nasjonalt Register for Leddproteser: Hofteproteser, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom pasient og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Personopplysninger'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Personopplysninger, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Personopplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fødselsnummer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fødselsnummer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Personopplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Personopplysninger']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE HOFTE (ev. flere kryss)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE HOFTE (ev. flere kryss), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE HOFTE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Nei']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nei, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE HOFTE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Osteosyntese for fraktur i prox. femurende']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Osteosyntese for fraktur i prox. femurende, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE HOFTE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Hemiprotese pga. fraktur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hemiprotese pga. fraktur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE HOFTE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Osteotomi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Osteotomi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE HOFTE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Artrodese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Artrodese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE HOFTE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Totalprotese(r)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Totalprotese(r), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE HOFTE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annen operasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Annen operasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TIDLIGERE OPERASJON I AKTUELLE HOFTE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Smith Pettersen kopp el. lign.
 • 2: Girdlestone
 • 3: Takplastikk
 • 4: Operasjon for osteomyelitt
 • 5: Synovectomi
 • 6: Adductortenotomi
 • 7: Spitzy plastikk
 • 8: Blodig reposisjon pga luksasjon
 • 10: Moores protese pga coxarthrose
 • 11: Op. av cyste i acetabulum
 • 12: Op. for frakt. i acetabulum
 • 13: Chiari Osteotomi
 • 14: Bentransplantasjon i caput
 • 15: Osteosynthese for epifysiolyse = naglet
 • 16: Salters osteostomi
 • 17: Tumoroperasjon
 • 18: Ublodig reposisjon p.g.a luksasjon
 • 19: Transposisjon av trochanter
 • 20: Exostoseavmeisling (osteofytter)(myositis ossificane)
 • 21: Fjernet fragmenter intraarticulert(Fj.forkalking)
 • 22: Op. bencyste i femur
 • 23: Subchondral oppboring
 • 24: Femur skaft fractur (opr. for)
 • 28: Bekken og acet. fraktur
 • 29: Biopsi caput femoris
 • 30: Fixasjon av ephifysiolyse
 • 31: Antiluksasjonskant på acet.
 • 32: Bentransplantasjon i acetabulum
 • 33: Fjernet osteosyntese mat.
 • 34: Hemiprotese(annen årsak enn fraktur)
 • 35: Artroscopisk Synovectomi
 • 36: Labrum reseksjon, artroskopisk
 • 37: Explorativ artrotomi
 • 38: Artroscopi
 • 39: Trap door
 • 40: Ganz osteotomi
 • 41: Oper. for infeksjon
 • 42: Fiksasjon av osteokondritt
 • 43: Artroskopi + steadman procedyre
 • 44: Operasjon for FAI (impingement)
 • 45: PLAD
 • 46: Fiksasjon av trokanter
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='OPERASJONSDATO (dd.mm.åå)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=OPERASJONSDATO (dd.mm.åå), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='AKTUELLE OPERASJON']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=AKTUELLE OPERASJON, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Primæroperasjon (også hvis hemiprotese tidligere)
 • 2: Reoperasjon (totalprotese tidligere)
 • 3: Primær hemiprotese for annen indikasjon enn fraktur/fraktursekvele
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='AKTUELLE SIDE (Bilateral opr.= 2 skjema)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=AKTUELLE SIDE (Bilateral opr.= 2 skjema), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Høyre
 • 2: Venstre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Idiopatisk coxartrose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Idiopatisk coxartrose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Rheumatoid artritt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rheumatoid artritt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sekvele etter frakt. colli. fem.']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sekvele etter frakt. colli. fem., description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sekv. dysplasi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sekv. dysplasi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sekv. dysplasi med total luksasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sekv. dysplasi med total luksasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sekv. Perthes']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sekv. Perthes, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sekv. Epifysiolyse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sekv. Epifysiolyse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Mb. Bechterew']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mb. Bechterew, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Akutt fraktura colli femoris']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Akutt fraktura colli femoris, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='A Primæroperasjon pga. (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Idiopatisk caputnekrose (osteonekr.) Segmentalkolaps, bennekr., ukjent. AVN
 • 2: Alkoholisk caputnekrose
 • 3: Seqv. acetabularfractur(bekkenbrudd) (pelvis)
 • 4: Seqv. traumatisk luksasjon (luxatio coxae)
 • 5: Seqv. septisk coxitt
 • 6: Seqv. tbe. coxitt
 • 7: Arthritis psoriatica (psoriasis artropati)
 • 8: Caputnekrose i forb. m/prednison behandling (steroider)
 • 9: Mb. Reiter
 • 10: Caputnekrose i forb. med nyretransplantasjon
 • 11: Protrusio acetabuli (coxa profunda)
 • 12: Pseudarthrose
 • 13: Caputnekrose i forb. m/antflogistika behandling
 • 14: Seq. etter frakt. i prox.femur (utenom lårhals)
 • 15: Sekv. Perthes/Epifysiolyse (Data fra før skjema 04.2011)
 • 16: Caputnekrose i forb. m/strålebehandling
 • 17: Artrodese
 • 18: Posttraumatisk caputnekrose
 • 19: Sclerodermi
 • 20: Seqv. etter osteomylitt
 • 21: LED (SLE)
 • 22: Caputnekrose etter artroskopisk opr.
 • 23: Patologisk fract. (metastaser etc.)
 • 24: Coxatrosis posttraumatisk (trauma)
 • 25: Osteocondrosis dissicans
 • 26: Arthritt INA ukjent (synovitis, polimyalgi) (Sjøgren) (PMR) (kolagenose)
 • 27: Spondylometafysær dysplasi
 • 28: Coxa vara infantum
 • 29: Haemofili (bløder)
 • 30: Sekv. polio
 • 31: Cystis capus femoris
 • 32: Cerebral parese
 • 33: Tumor proximale femoris
 • 34: Pigmentert villonodulær synovitt
 • 35: Rakit smbarn
 • 36: Pas. er dverg
 • 37: Arthrogryphose
 • 38: Chondromatosis coxae
 • 39: Luksert hemiprotese
 • 40: Caputnekrose ved cytostatika behandling
 • 41: Chondrodystrofi
 • 42: Akutt fraktur prox. femur (utenom lårhals)
 • 43: Pagets sykdom
 • 44: Smith Pettersen kopp med plager
 • 45: Artritis urica
 • 46: Fibrøs dysplasi
 • 47: Girdlestone (uten tidligere protese)
 • 48: Caputnekrose + pseudarthrose
 • 49: Pertrochanter fractur + coxarthrose
 • 50: Seq.M.M.C. (meningo myelocele)
 • 51: Ankylose etter infeksjon
 • 52: Metastaser ved leddet
 • 53: Mb. Morgr.
 • 54: Artrodese + fractur
 • 55: Acromegali
 • 56: Mb. Chron artritt
 • 57: Seq. coxitt non spesifisert
 • 58: Osteosyntesemateriell, perforasjon til bekkenet
 • 59: Epifyseal dysplasi
 • 60: Sekvele Borellia artritt
 • 61: Tumor i bekkenet (acetabulum)
 • 62: Arthrose p.g.a. missdannelse
 • 63: Løs hemiprotese
 • 65: Seqv. haemochromatosis
 • 66: Hemiprotese med smerter
 • 67: Fraktur colli femoris + frakt. acet.
 • 69: Dykkesykdom
 • 70: Caputnekrose m/acet. fraktur
 • 71: Sekundær coxartrose
 • 72: Caputnekrose etter mucopolysakaridose
 • 73: Caputnekrose AIDS
 • 74: Seq. eosinofile granulom
 • 75: Seq. skuddskade
 • 76: Dermatomyositt
 • 77: Nonarthritt
 • 78: Coxa valga
 • 79: Wegeners granulomatose
 • 80: Seqvele infisert osteosyntese
 • 81: Seqvele etter fraktur av caput
 • 82: Osteonekrose i acetabulum
 • 83: Cyster i acetabulum
 • 84: Brusk-skade
 • 85: Akutt acetabularfraktur
 • 86: Insufisiens fraktur etter strålebeh. Ac/caput
 • 87: Proksimal fokal femur defekt.
 • 88: Coxa Vara
 • 89: Morbus Hurler
 • 90: Systemisk sklerose
 • 91: Impingement (CAM/FAI)
 • 92: Infisert hemiprotese
 • 93: Seqv impingement
 • 94: Habituell luksasjon
 • 95: Hofteluksasjon pga spastisitet
 • 96: Osteopetrose
 • 97: Caputnekrose nyresvikt
 • 98: Annet
 • 99: Ukjent
 • 100: Smerter eneste årsak
 • 101: Familiær middelhavsfeber FMF
 • 102: Akutt fraktur av caput femoris
 • 103: Hemiprotese i feil posisjon
 • 104: Dysmeli
 • 105: Turner syndrom
 • 106: Juvenil idiopatisk artritt
 • 107: Albrights osteodystrofi
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Løs acetabularkomponent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Løs acetabularkomponent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Løs femurkomponent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Løs femurkomponent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Luksasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Luksasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Dyp infeksjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dyp infeksjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fraktur (i acetabulum)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fraktur (i acetabulum), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fraktur (av femur)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fraktur (av femur), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Smerter']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Smerter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Osteolyse i acet. uten løsning']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Osteolyse i acet. uten løsning, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Osteolyse i femur uten løsning']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Osteolyse i femur uten løsning, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Implantatfraktur femurdel']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Implantatfraktur femurdel, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Implantatfraktur caput']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Implantatfraktur caput, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Implantatfraktur kopp']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Implantatfraktur kopp, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Implantatfraktur liner']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Implantatfraktur liner, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Implantatfraktur annet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Implantatfraktur annet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='ÅRSAK TIL AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='B Årsak til reoperasjon (evt. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fraktur av kopp
 • 2: Brudd i femurkomponent (femurstamme)
 • 3: Stor slitasje av kopp
 • 4: Fractur av collum femoris
 • 5: Fraktur (ved protesen) (AKT_OP_5 på skjema før 04.2011)
 • 6: Feilstilling av femurprotesen
 • 7: Løsning av caput
 • 8: Femurprotesen perforerer femur
 • 9: Girdlestone
 • 10: Anisomelia (ulik benlengde)
 • 11: Tumor i acetabulum
 • 12: Svær ectopisk bendannelse
 • 13: Antatt løs protese
 • 14: Fractur av prox.femur (med innsatt protese i)
 • 15: Kontraktur (bevegelses innskrenkning) (stiv hofte)
 • 16: Intraktable lårsmerter
 • 17: Feilstilt acetabulum
 • 18: Acetabularfractur
 • 19: Trochanter løsning
 • 20: Hele protesen feilstilt
 • 21: Pseudarthrose i tidligere fractur eller ostetomi
 • 22: Fractur av innerkopp/luksasjon av innerkopp
 • 23: Femur metastase
 • 24: Feilstilt acetabulum + Fraktur (ved protesen) (AKT_OP_5 på skjema før 04.2011)
 • 25: Mistenkt infeksjon
 • 26: Stor slitasje av kopp + Fraktur (ved protesen) (AKT_OP_5 på skjema før 04.2011)
 • 27: Osteolyse i femur
 • 28: Osteolyse i femur og acetab.
 • 29: Osteolyse i acetab.
 • 30: Tidl. fjernet kopp p.g.a. infeksjon
 • 31: Osteolyse i femur + Fraktur (ved protesen) (AKT_OP_5 på skjema før 04.2011)
 • 32: Subluksasjonstendens
 • 33: Girdlestone + Fraktur (ved protesen) (AKT_OP_5 på skjema før 04.2011)
 • 34: Allograft + protese; fraktur av
 • 35: Fraktur av caput
 • 36: Slakk-het i leddet (Instabilitet)
 • 38: Muskelnekrose o.l.bløtdelsproblemer
 • 39: Tidl. innsatt feil protesekomponent
 • 40: Tumor i femur
 • 41: Fraktur av trochanter major
 • 42: Spacer innlagt
 • 43: Korrosjon mellom caput og kon.
 • 44: Metall allergi
 • 45: Nevrolgi n.ischiadicus
 • 46: Linerskifte i forb.m reinsersjon av abd.muskulatur
 • 47: Gluteal svikt
 • 48: Impingement
 • 49: Insatt komponent som manglet ved primæroper.
 • 50: Hematom
 • 51: Metallose
 • 52: For liten off-set
 • 53: Cyste/pseudocyste ved leddet
 • 54: Sår-ruptur
 • 55: Psendotumor
 • 56: Løs låsering
 • 57: Ektopisk bendannelse
 • 58: Ileopsoas tendinitt
 • 59: Sement i acetabulum
 • 98: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss), description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bytte av femurkomponent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bytte av femurkomponent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bytte av acetabularkomponent']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bytte av acetabularkomponent, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bytte av hele protesen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bytte av hele protesen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fjernet protese og satt inn sementspacer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fjernet protese og satt inn sementspacer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fjernet sementspacer og satt inn ny protese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fjernet sementspacer og satt inn ny protese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fjernet protese (f.eks Girdlestone)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fjernet protese (f.eks Girdlestone), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fjernet protese (f.eks Girdlestone), angi hvilke deler.']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fjernet protese (f.eks Girdlestone), angi hvilke deler., description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fjernet hele protesen (Girdlestone)
 • 2: Fjernet femur (evt. +caput)
 • 3: Fjernet acetabulum (evt. +liner)
 • 4: Fjernet liner
 • 5: Fjernet caput
 • 6: Fjernet caput + liner
 • 7: Fjernet caput + acetabulum (evt. +liner)
 • 8: Fjernet femur (evt. +caput) + liner
 • 9: Fjernet spacer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bytte av plastforing']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bytte av plastforing, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bytte av caput']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bytte av caput, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Bløtdelsdebridement for infisert protese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bløtdelsdebridement for infisert protese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Andre operasjoner']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Andre operasjoner, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 3: Resementert
 • 7: Innsetting av ny protese (etter Girdlestone)
 • 11: Revision p.g.a infeksjon
 • 12: Justering av colum anteversjonsvinkel
 • 13: Sementering av sementfri protesedel
 • 15: Plateosteosynthese femur
 • 17: Acetabulum - støpt inn i gammel acet.
 • 18: Innsatt hemiprotese - hode, fjernet acetabulum, Konvertert til Hemi
 • 19: Skrudd sementfri kopp inn i gammel PE-kopp
 • 21: Innsatt acet.protese (tidl.fjernet)
 • 25: Byttet trochanter del (coxa-femora)
 • 26: Byttet acetabulum med forsterk.ring
 • 27: Byttet hele protesen med forsterk.ring i acet.
 • 28: Endret posisjon på foring (innerkopp)
 • 30: Bytte acet. med plateosteosyntese på acet.
 • 32: Kantplastikk i acet. (PLAD)
 • 33: Reinnsetting av femur etter bentransplantasjon
 • 37: Satt inn Hemiprotesehode
 • 38: Satt inn spacer
 • 39: Innsatt antiluksasjonsring
 • 40: Trabeculært metall ved acetabulum
 • 41: Fjernet skruer i acetabulum (+ stiftet liner)
 • 42: Fjerne spacer
 • 43: Skiftet collumdel
 • 44: Bløtdelsrevisjon p.g.a. infeksjon
 • 45: Bytte av hals
 • 46: Reinsertion av glut medius
 • 47: Bytte av Hemihode (infeksjon)
 • 48: Bytte av trochanterdel
 • 49: Eksartikulasjon av hofte
 • 50: Fjernet hele protesen
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='TILGANG']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=TILGANG, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fremre (Smith-Petersen)
 • 2: Anterolateral
 • 3: Lateral
 • 4: Posterolateral
 • 5: Annen
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Operasjonstilgang, annen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Operasjonstilgang, annen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Lateralt + posterolateralt
 • 2: Bakre= posterolateral
 • 3: Transfemoral
 • 4: Lateral + medial tilgang
 • 5: Antero + lateral + postero - lateral
 • 6: Hardinge - lateral
 • 7: Omega lateral aproch= lateral
 • 8: Extended troch. Osteotomi
 • 9: Lateral + Femur split
 • 10: Extended ilioinguinal
 • 11: Gjennom fractur
 • 12: Kombinert bakre lateral
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='MINIINVASIV KIRURGI (MIS)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=MINIINVASIV KIRURGI (MIS), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='LEIE']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=LEIE, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Sideleie
 • 1: Rygg
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='TROKANTEROSTEOTOMI']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=TROKANTEROSTEOTOMI, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BENTRANSPLANTASJON'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=BENTRANSPLANTASJON, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BENTRANSPLANTASJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Acetabulum']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Acetabulum, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 2: Benpakking
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BENTRANSPLANTASJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Femur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Femur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
 • 2: Benpakking
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BENTAP VED REVISJON'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=BENTAP VED REVISJON, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BENTAP VED REVISJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Acetabulum']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Acetabulum, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Type I
 • 2: Type II A
 • 3: Type II B
 • 4: Type II C
 • 5: Type III A
 • 6: Type III B
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='BENTAP VED REVISJON']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Femur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Femur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Type I
 • 2: Type II
 • 3: Type III A
 • 4: Type III B
 • 5: Type IV
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=PROTESEKOMPONENTER, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Acetabulum'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Acetabulum, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Acetabulum']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn/Type']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn/Type, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Acetabulum']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='ev. katalognummer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ev. katalognummer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Acetabulum']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Med hydroksylapatitt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Med hydroksylapatitt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Acetabulum']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Uten hydroksylapatitt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Uten hydroksylapatitt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Acetabulum']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sementering, acetabulum']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sementering, acetabulum, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Sement med antibiotika
 • 2: Sement uten antibiotika
 • 3: Usementert
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Acetabulum']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sementtype, acetabulum']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sementtype, acetabulum, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Palacos sement
 • 2: Palacos med gentamicin
 • 3: Simplex
 • 4: Zimmer bonecement
 • 5: Allofix - G m/gentamicin
 • 6: Sulfix - 6
 • 7: CMW I Std. viskositet
 • 8: CMW II
 • 9: CMW III Lav viskositet
 • 10: Palacos E-Flow (lav viskositet)
 • 11: Simplex - Erythromycin/Colistin (antib.)
 • 12: CMW I m/gentamicin
 • 13: Boneloc
 • 14: Refobacin-Palacos
 • 15: CMW III m/gentamicin
 • 16: CMW 2000
 • 17: Palamed G (gentamicin)
 • 18: Simplex med Tobramycin
 • 19: Copal m/gentamicin+clindamycin
 • 20: Cemex m/gentamicin
 • 21: Palacos R + G
 • 22: Palacos R
 • 23: Refobacin Bone Cement R
 • 24: SmartSet HV
 • 25: Palacos/simplex
 • 26: SmartSet GHV
 • 27: Cemex System Genta FAST
 • 28: Optipac Refobacin Bonecement R
 • 29: Refobacin Revision
 • 30: Palacos m/gentamicin
 • 31: Palacos u/gentamicin
 • 32: Optipac Refobacin Revision
 • 33: Vancogenx
 • 34: SmartSet GHV Genta. Cemvac. Smartmix
 • 35: Copal G+ V
 • 36: Copal spacem
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Femur'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Femur, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Femur']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn/Type']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn/Type, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Femur']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='ev. katalognummer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ev. katalognummer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Femur']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Med hydroksylapatitt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Med hydroksylapatitt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Femur']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Uten hydroksylapatitt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Uten hydroksylapatitt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Femur']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sementering,femur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sementering, femur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Sement med antibiotika
 • 2: Sement uten antibiotika
 • 3: Usementert
 • 4: Resurfacing
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Femur']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Sementtype, femur']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sementtype, femur, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Palacos sement
 • 2: Palacos med gentamicin
 • 3: Simplex
 • 4: Zimmer bonecement
 • 5: Allofix - G m/gentamicin
 • 6: Sulfix - 6
 • 7: CMW I Std. viskositet
 • 8: CMW II
 • 9: CMW III Lav viskositet
 • 10: Palacos E-Flow (lav viskositet)
 • 11: Simplex - Erythromycin/Colistin (antib.)
 • 12: CMW I m/gentamicin
 • 13: Boneloc
 • 14: Refobacin-Palacos
 • 15: CMW III m/gentamicin
 • 16: CMW 2000
 • 17: Palamed G (gentamicin)
 • 18: Simplex med Tobramycin
 • 19: Copal m/gentamicin+clindamycin
 • 20: Cemex m/gentamicin
 • 21: Palacos R + G
 • 22: Palacos R
 • 23: Refobacin Bone Cement R
 • 24: SmartSet HV
 • 25: Palacos/simplex
 • 26: SmartSet GHV
 • 27: Cemex System Genta FAST
 • 28: Optipac Refobacin Bonecement R
 • 29: Refobacin Revision
 • 30: Palacos m/gentamicin
 • 31: Palacos u/gentamicin
 • 32: Optipac Refobacin Revision
 • 33: Vancogenx
 • 34: SmartSet GHV Genta. Cemvac. Smartmix
 • 35: Copal G+ V
 • 36: Copal spacem
 • 99: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Caput'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Caput, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Caput']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Type caput']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Type caput, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Fastsittende CAPUT
 • 2: Separat CAPUT
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Caput']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Navn på caput produkt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn på caput produkt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='PROTESEKOMPONENTER']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Caput']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Caputdiameter, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=SYSTEMISK ANTIBIOTIKA, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Systemisk antibiotika']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Systemisk antibiotika, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Type']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja - Systemisk antibiotika gitt som profylakse
 • 2: Systemisk antibiotika gitt som behandling
 • 3: Systemisk antibiotika gitt som profylakse og behandling
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikament 1, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Kloxacillin (Ekvacillin)
 • 2: Dikloxacillin (Diclocil)
 • 3: Ampicillin (Doktacillin, Pentrexyl)
 • 4: Cefalotin (Keflin)
 • 5: Cefalexin (Keflex)
 • 6: Cefuroxim (Zinacef, Lifurox)
 • 7: Clindamycin (Dalacin)
 • 8: Gentamicin (Garamycin)
 • 9: Nebcina (Tobramycin)
 • 10: Netilmicin (Netylen)
 • 11: Vancomycin (Vancocin)
 • 12: Lincomycin (Lincocin)
 • 13: Cefotaxim (Claforan)
 • 14: Penicillin G (Crystal)
 • 15: Vibramycin
 • 16: Ery-max (Erythromycin,Abboticin)
 • 17: Doxycyklin (Vibramycin, Dumoxin, Doxylin)
 • 18: Bactrim (Trimetoprim Sulfa)
 • 19: Apocillin
 • 20: Ciprofloxacin(Ciproxin)
 • 21: Meronem
 • 22: Selexid
 • 23: Amoxicillin
 • 24: Cephazolin
 • 25: Tienam
 • 26: Tazozin
 • 27: Flagyl
 • 28: Elizol(metronidazul)
 • 29: Linezolid (Zyvoxid)
 • 30: Imacillin
 • 31: Diflucan- (Fluconazol)
 • 32: Cefoxitin (Mefoxitin)
 • 33: Pentrexyl
 • 34: Dalacin-ciproxin
 • 36: Rifampicin (Rimactan)
 • 37: Pondocillin (Pivampicillin)
 • 38: Azactam
 • 39: Femepen
 • 40: Azactam - Vancomycin
 • 41: Tarivid
 • 42: Gensumycin
 • 43: Targocid
 • 44: Ceftacidim (Fortum)
 • 49: Keflin - Tobramycin
 • 52: Oxy-Dumocyclin
 • 53: Oxy-fetral
 • 55: Keflin - Diclocil
 • 61: Kloxacillin - Ampicillin
 • 62: Kloxacillin - Penicillin
 • 63: Ampicillin - Dikloxacillin (Diclocil)
 • 65: Keflin - Keflex
 • 66: Trimetroprim - Sulfa (Eusaprim, Bactrim)
 • 71: Keflin - Vancomycin (Vancocin)
 • 72: Dalacin - Gentamycin Kjeder
 • 73: Keflin - Sulfa (Bactrim)
 • 75: Keflin - Ekvacillin 600mg = 0,6(006)
 • 79: Keflin - Garamycin- Flagyl
 • 81: Keflin - Abboticin
 • 85: Fucidin - Vanicum
 • 87: Keflin - Zinacef
 • 91: Zinacef - Trimetropin/sulfa
 • 92: Diclocil - Trimetropin/sulfa
 • 95: Fucidin - Netylin
 • 96: Rocefalin
 • 98: Vancocin - Dalacin
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Varighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikament 2, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Kloxacillin (Ekvacillin)
 • 2: Dikloxacillin (Diclocil)
 • 3: Ampicillin (Doktacillin, Pentrexyl)
 • 4: Cefalotin (Keflin)
 • 5: Cefalexin (Keflex)
 • 6: Cefuroxim (Zinacef, Lifurox)
 • 7: Clindamycin (Dalacin)
 • 8: Gentamicin (Garamycin)
 • 9: Nebcina (Tobramycin)
 • 10: Netilmicin (Netylen)
 • 11: Vancomycin (Vancocin)
 • 12: Lincomycin (Lincocin)
 • 13: Cefotaxim (Claforan)
 • 14: Penicillin G (Crystal)
 • 15: Vibramycin
 • 16: Ery-max (Erythromycin,Abboticin)
 • 17: Doxycyklin (Vibramycin, Dumoxin, Doxylin)
 • 18: Bactrim (Trimetoprim Sulfa)
 • 19: Apocillin
 • 20: Ciprofloxacin(Ciproxin)
 • 21: Meronem
 • 22: Selexid
 • 23: Amoxicillin
 • 24: Cephazolin
 • 25: Tienam
 • 26: Tazozin
 • 27: Flagyl
 • 28: Elizol(metronidazul)
 • 29: Linezolid (Zyvoxid)
 • 30: Imacillin
 • 31: Diflucan- (Fluconazol)
 • 32: Cefoxitin (Mefoxitin)
 • 33: Pentrexyl
 • 34: Dalacin-ciproxin
 • 36: Rifampicin (Rimactan)
 • 37: Pondocillin (Pivampicillin)
 • 38: Azactam
 • 39: Femepen
 • 40: Azactam - Vancomycin
 • 41: Tarivid
 • 42: Gensumycin
 • 43: Targocid
 • 44: Ceftacidim (Fortum)
 • 49: Keflin - Tobramycin
 • 52: Oxy-Dumocyclin
 • 53: Oxy-fetral
 • 55: Keflin - Diclocil
 • 61: Kloxacillin - Ampicillin
 • 62: Kloxacillin - Penicillin
 • 63: Ampicillin - Dikloxacillin (Diclocil)
 • 65: Keflin - Keflex
 • 66: Trimetroprim - Sulfa (Eusaprim, Bactrim)
 • 71: Keflin - Vancomycin (Vancocin)
 • 72: Dalacin - Gentamycin Kjeder
 • 73: Keflin - Sulfa (Bactrim)
 • 75: Keflin - Ekvacillin 600mg = 0,6(006)
 • 79: Keflin - Garamycin- Flagyl
 • 81: Keflin - Abboticin
 • 85: Fucidin - Vanicum
 • 87: Keflin - Zinacef
 • 91: Zinacef - Trimetropin/sulfa
 • 92: Diclocil - Trimetropin/sulfa
 • 95: Fucidin - Netylin
 • 96: Rocefalin
 • 98: Vancocin - Dalacin
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Varighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 3'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikament 3, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 3']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Kloxacillin (Ekvacillin)
 • 2: Dikloxacillin (Diclocil)
 • 3: Ampicillin (Doktacillin, Pentrexyl)
 • 4: Cefalotin (Keflin)
 • 5: Cefalexin (Keflex)
 • 6: Cefuroxim (Zinacef, Lifurox)
 • 7: Clindamycin (Dalacin)
 • 8: Gentamicin (Garamycin)
 • 9: Nebcina (Tobramycin)
 • 10: Netilmicin (Netylen)
 • 11: Vancomycin (Vancocin)
 • 12: Lincomycin (Lincocin)
 • 13: Cefotaxim (Claforan)
 • 14: Penicillin G (Crystal)
 • 15: Vibramycin
 • 16: Ery-max (Erythromycin,Abboticin)
 • 17: Doxycyklin (Vibramycin, Dumoxin, Doxylin)
 • 18: Bactrim (Trimetoprim Sulfa)
 • 19: Apocillin
 • 20: Ciprofloxacin(Ciproxin)
 • 21: Meronem
 • 22: Selexid
 • 23: Amoxicillin
 • 24: Cephazolin
 • 25: Tienam
 • 26: Tazozin
 • 27: Flagyl
 • 28: Elizol(metronidazul)
 • 29: Linezolid (Zyvoxid)
 • 30: Imacillin
 • 31: Diflucan- (Fluconazol)
 • 32: Cefoxitin (Mefoxitin)
 • 33: Pentrexyl
 • 34: Dalacin-ciproxin
 • 36: Rifampicin (Rimactan)
 • 37: Pondocillin (Pivampicillin)
 • 38: Azactam
 • 39: Femepen
 • 40: Azactam - Vancomycin
 • 41: Tarivid
 • 42: Gensumycin
 • 43: Targocid
 • 44: Ceftacidim (Fortum)
 • 49: Keflin - Tobramycin
 • 52: Oxy-Dumocyclin
 • 53: Oxy-fetral
 • 55: Keflin - Diclocil
 • 61: Kloxacillin - Ampicillin
 • 62: Kloxacillin - Penicillin
 • 63: Ampicillin - Dikloxacillin (Diclocil)
 • 65: Keflin - Keflex
 • 66: Trimetroprim - Sulfa (Eusaprim, Bactrim)
 • 71: Keflin - Vancomycin (Vancocin)
 • 72: Dalacin - Gentamycin Kjeder
 • 73: Keflin - Sulfa (Bactrim)
 • 75: Keflin - Ekvacillin 600mg = 0,6(006)
 • 79: Keflin - Garamycin- Flagyl
 • 81: Keflin - Abboticin
 • 85: Fucidin - Vanicum
 • 87: Keflin - Zinacef
 • 91: Zinacef - Trimetropin/sulfa
 • 92: Diclocil - Trimetropin/sulfa
 • 95: Fucidin - Netylin
 • 96: Rocefalin
 • 98: Vancocin - Dalacin
 • 99: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 3']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='SYSTEMISK ANTIBIOTIKA']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 3']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Varighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=TROMBOSEPROFYLAKSE, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Tromboseprofylakse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tromboseprofylakse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Type'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Type, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Type']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Preoperativt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Preoperativt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Type']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Postoperativt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Postoperativt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikament 1, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering opr.dag']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering opr.dag, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering videre']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering videre, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 1']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Varighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikament 2, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Dosering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikament 2']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='Varighet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Fast antikoagulasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fast antikoagulasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='TROMBOSEPROFYLAKSE']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Type']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FIBRINOLYSEHEMMER'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=FIBRINOLYSEHEMMER, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FIBRINOLYSEHEMMER']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='FIBRINOLYSEHEMMER']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=FIBRINOLYSEHEMMER, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei, fibrinolysehemmer ikke gitt
 • 2: Ja, firbrinolysehemmer gitt
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FIBRINOLYSEHEMMER']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Medikament']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Medikament, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='FIBRINOLYSEHEMMER']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='OPERASJONSSTUE']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=OPERASJONSSTUE, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: "Green house"
 • 2: Operasjonsstue med laminær luftstrøm
 • 3: Vanlig operasjonsstue
 • 9: Mangler
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v1 and name/value='OPERASJONSTID (hud til hud)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=OPERASJONSTID (hud til hud), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Minute, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='PEROPERATIV KOMPLIKASJON']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=PEROPERATIV KOMPLIKASJON, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Nei
 • 1: Ja
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='Spesifiser']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifiser, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Hjerteinfarkt
 • 2: Hjertestans (Asystoli)
 • 3: Fractur av femur (fractur pertrochanter)
 • 4: Fractur av acetabulum
 • 5: Skifte av femurprotesen nødvendig peroperativt
 • 6: Skifte av acetabulumprotesen nødvendig peroperativt
 • 7: Karskade
 • 8: Exanthem (utslett)
 • 9: Reaksjon ved sementering
 • 10: Perforasjon av acetabulum (defekt)
 • 11: Avslitt (ruptur) cerclage
 • 12: Luxasjonstendens
 • 13: Sprekk i femur - (cerclage) fissur
 • 14: Lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • 15: Blødning (uvanlig stor)
 • 16: Perforasjon av femur
 • 17: Fissur i trochanter
 • 18: Hematemese
 • 19: Fractur av collum femoris
 • 21: Arytmi (AV-Blokk) (Bradycardi)
 • 23: Sementering av sementfri kopp p.g.a. dårlig ben
 • 24: Apoplexia cerebri
 • 25: Mors
 • 26: Dyp venetrombose
 • 28: Fraktur av trochanter (avsprengt)
 • 29: Nerveskade N. Peroneus
 • 30: Svikt av instrumenter
 • 31: Pneumothorax
 • 32: Kramper
 • 33: Explodert sement ampull
 • 34: Anafylaktisk sjokk
 • 35: Skade Nervus ischiadicus
 • 36: Brudd på sterilitets rutiner
 • 37: Femurprotesen ut gjennom femurperforasjon
 • 38: Lunge emboli
 • 39: Skade av diatermi (brannsår)
 • 40: Teknisk problem med sement
 • 41: Hypertensjon (høyt blodtrykk)
 • 42: Reaksjon på antibiotika
 • 43: Respirasjonsstans
 • 44: Fract. av sittebensknute (Tuber ischii)
 • 45: Revisjon: Nødvendig spalting av øvre femurende
 • 46: Anestesi problemer (dårlig effekt)
 • 47: Gjenglemt - instrument eller protesedel i opr.sår
 • 48: Trykksår/hudskade i operert området
 • 49: Løsning av muskulatur fra trochanter
 • 52: Brukket nål -spisser-knivblad
 • 53: Skruefesting av sementert kopp,nødv.
 • 54: Reponering umulig
 • 56: Resementering av acet. + femur
 • 57: Fastkiling av prøveprotese (osteotomi nødv.)
 • 58: Manglende protesekomponent
 • 61: Fastkiling av ultralyd-sonde/el lign:Ultra-drive teknikk problem
 • 62: Brystsmerter
 • 65: Flere frakturer
 • 66: Sonde i femur:perforasjon av huden distal
 • 67: Urinblære skade
 • 68: Løsning av kopp ved reposisjon
 • 70: Innstøpt prøveprotese
 • 71: Aspirasjon til lunger
 • 73: Dårlig tilpasning av custom protese
 • 75: Assistent besvimte over opr. feltet
 • 76: Kopp innstøp, snudd posisjon
 • 77: TIA
 • 78: Pas falt av oper.bordet
 • 79: Fastkiling av reamer
 • 80: Prøveprotese hode mistet i bløtdeler
 • 81: Epilepsi
 • 82: Trykksår
 • 83: Ukjent
 • 84: Sement emboli
 • 85: Problem med hud-dekning
 • 86: Skade av nervus femoralis
 • 87: Produksjonsfeil på protese
 • 88: Teknisk problem med pas.leie
 • 89: Operatøren ble syk under inngrep
 • 90: Sydd fast dren
 • 91: Defekasjon peropr.
 • 92: Fraktur av keramikkhode
 • 93: Skade av hudnerve
 • 94: Innplantert feil hodestørrelse
 • 95: Benyttet protesekomponent til feil side
 • 96: Implantert feil femur protese
 • 97: Fastkilt protese i feil posisjon
 • 98: Ruptur av fascia latæ
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v1 and name/value='ASA klasse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=ASA klasse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Frisk
 • 2: Asymptomatisk tilstand som gir økt risiko
 • 3: Symptomatisk sykdom
 • 4: Livstruende sykdom
 • 5: Moribund
 • 9: Mangler
, extendedValues=null]], templateType=normal]