TEMPLATE Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 1 (d5bff14a-d882-403b-aa44-b31d0c8f1609)

TEMPLATE IDd5bff14a-d882-403b-aa44-b31d0c8f1609
ConceptGastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 1
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.480
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Gastronet: Tilbakemeldingsskjema koloskopi, del 1, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om undersøkelsen'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Spørsmål om undersøkelsen, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om undersøkelsen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='1. Var undersøkelsen smertefull?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=1. Var undersøkelsen smertefull?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Nei
 • Ja, litt
 • Middels
 • Svært
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om undersøkelsen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='2. Har du hatt luftsmerter eller annet ubehag etter undersøkelsen?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=2. Har du hatt luftsmerter eller annet ubehag etter undersøkelsen?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Nei
 • Ja, litt
 • Middels
 • Svært
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om undersøkelsen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='3. Er du fornøyd med behandlingen som ble gitt?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=3. Er du fornøyd med behandlingen som ble gitt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Nei
 • Ja, litt
 • Middels
 • Svært
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om undersøkelsen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='4. Er du fornøyd med informasjonen du fikk om undersøkelsen?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=4. Er du fornøyd med informasjonen du fikk om undersøkelsen?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Nei
 • Ja, litt
 • Middels
 • Svært
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om undersøkelsen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='5. Hvordan var undersøkelsen i forhold til det du forventet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=5. Hvordan var undersøkelsen i forhold til det du forventet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Som forventet
 • Bedre
 • Verre
 • Vet ikke
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om undersøkelsen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='5. Hadde du ufrivillige ”lekkasjer” på vei til undersøkelsen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=6. Hadde du ufrivillige ”lekkasjer” på vei til undersøkelsen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja
 • Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om undersøkelsen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='6. Har du hatt noen ufrivillige ”lekkasjer” på hjemvei etter undersøkelse?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=7. Har du hatt noen ufrivillige ”lekkasjer” på hjemvei etter undersøkelse?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja
 • Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=Spørsmål om tarmtømmingen, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='7. Var oppskriften du fikk for tarmtømming vanskelig å forstå?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=8. Var oppskriften du fikk for tarmtømming vanskelig å forstå?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ikke i det hele tatt
 • I liten grad
 • I noen grad
 • I stor grad
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='8. Smakte tømningsvæsken vondt?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=9. Smakte tømningsvæsken vondt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ikke i det hele tatt
 • I liten grad
 • I noen grad
 • I stor grad
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='9. Medførte tømningen av tarmen magesmerter?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=10. Medførte tømningen av tarmen magesmerter?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ikke i det hele tatt
 • I liten grad
 • I noen grad
 • I stor grad
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='10. Medførte tømningen av tarmen kvalme?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=11. Medførte tømningen av tarmen kvalme?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ikke i det hele tatt
 • I liten grad
 • I noen grad
 • I stor grad
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='11. Medførte tømningen av tarmen oppblåsthet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=12. Medførte tømningen av tarmen oppblåsthet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ikke i det hele tatt
 • I liten grad
 • I noen grad
 • I stor grad
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='12. Medførte tømningen av tarmen hodepine?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=13. Medførte tømningen av tarmen hodepine?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ikke i det hele tatt
 • I liten grad
 • I noen grad
 • I stor grad
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Når startet du inntak av tømningsmidlet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=14. Når startet du inntak av tømningsmidlet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Når var du ferdig med å innta tømningsmidlet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=15. Når var du ferdig med å innta tømningsmidlet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Når hadde du time til undersøkelsen?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=16. Når hadde du time til undersøkelsen?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='13. Medførte tømningen av tarmen andre plager?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=17. Medførte tømningen av tarmen andre plager?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja
 • Nei
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvis ja, vennligst spesifiser plagene:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hvis ja, vennligst spesifiser plagene:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Spørsmål om tarmtømmingen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Andre kommentarer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Andre kommentarer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]