TEMPLATE [HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema (595cb71d-3a66-4a87-aa82-fe775bcbe5d9)

TEMPLATE ID595cb71d-3a66-4a87-aa82-fe775bcbe5d9
Concept[HKR] Norsk hjerneslagregister: Akuttskjema
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.468
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Norsk hjerneslagregister - Akuttskjema, description=Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=I: Prehospitalt og status akuttfase, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Inklusjonskriterier'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Inklusjonskriterier, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Inklusjonskriterier']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Pasienten har hjerneslagdiagnose i henhold til ett av følgende kriterier']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasienten har hjerneslagdiagnose i henhold til ett av følgende kriterier, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Vedvarende akutte fokale utfall (> 24 timer) med positiv bildediagnostikk. Innlagt i sykehus innen 28 døgn fra symptomdebut
 • 2: Vedvarende akutte fokale utfall (> 24 timer) uten positiv bildediagnostikk. Innlagt i sykehus innen 28 døgn fra symptomdebut
 • 3: Forbigående akutte fokale utfall (< 24 timer) med positiv bildediagnostikk
 • 4: Ingen av ovennevnte
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Inklusjonskriterier']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Slagdiagnose']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Slagdiagnose, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: I 61 = Hjerneblødning
 • 2: I 63 = Hjerneinfarkt
 • 3: I 64 = Uspesifisert
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Inklusjonskriterier']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hjerneslag som hoveddiagnose eller bidiagnose?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hjerneslag som hoveddiagnose eller bidiagnose?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Hoveddiagnose
 • 2: Bidiagnose
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilstand før det aktuelle hjerneslaget'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Tilstand før det aktuelle hjerneslaget, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilstand før det aktuelle hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Boligforhold']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Boligforhold, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Egen bolig uten hjemmesykepleie/hjemmehjelp
 • 2: Egen bolig med hjemmesykepleie/hjemmehjelp
 • 3: Omsorgsbolig med døgnkontinuerlige tjenester
 • 4: Sykehjem
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilstand før det aktuelle hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Sivilstatus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sivilstatus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Gift/samboende
 • 2: Enke/ enkemann
 • 3: Enslig
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilstand før det aktuelle hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bosituasjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bosituasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Pasienten bodde alene
 • 2: Pasienten bodde sammen med noen
 • 3: Pasienten bodde i institusjon/sykehjem
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilstand før det aktuelle hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Forflytning']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Forflytning, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Alene - ute og inne
 • 2: Alene - inne
 • 3: Med hjelp
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilstand før det aktuelle hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Toalettbesøk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Toalettbesøk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Alene
 • 2: Med hjelp
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilstand før det aktuelle hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Påkledning']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Påkledning, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Alene
 • 2: Med hjelp
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Tilstand før det aktuelle hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Funksjonsstatus: Modified Rankin Scale']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Funksjonsstatus: Modified Rankin Scale, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Ingen symptomer
 • 1: Ikke betydelig funksjonssvikt
 • 2: Lett funksjonssvikt
 • 3: Moderat funksjonssvikt
 • 4: Alvorlig funksjonssvikt
 • 5: Svært alvorlig funksjonssvikt
 • 6: Død
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Risikofaktorer før hjerneslaget, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidligere hjerneslag']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Tidligere Hjerneslag?'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidligere Hjerneslag?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidligere hjerneslag']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Anfør type'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Anfør type, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Infarkt
 • 2: Blødning
 • 3: Uspesifisert
 • 4: Både infarkt og blødning
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidligere TIA']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Tidligere TIA?'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidligere TIA?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidligere TIA']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Når var siste TIA'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Når var siste TIA, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Innen siste uke
 • 2: 1-4 uker før slaget
 • 3: 4-12 uker før slaget
 • 4: Over 12 uker
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Tidligere hjerteinfarkt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tidligere hjerteinfarkt?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Gjennomgått store hjerte- eller karintervensjoner']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Gjennomgått store hjerte- eller karintervensjoner'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Gjennomgått store hjerte- eller karintervensjoner, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Gjennomgått store hjerte- eller karintervensjoner']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004 and name/value='Når'], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Når, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Innen siste uke
 • 2: 1-4 uker før slaget
 • 3: 4-12 uker før slaget
 • 4: Over 12 uker
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Atrieflimmer bekreftet med EKG tidligere eller i løpet av innleggelsen (gjelder også paroxystisk atrieflimmer/flutter)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Atrieflimmer bekreftet med EKG tidligere eller i løpet av innleggelsen (gjelder også paroxystisk atrieflimmer/flutter)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Når ble atrieflimmer oppdaget?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Når ble atrieflimmer oppdaget?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Atrieflimmer tidligere
 • 2: Atrieflimmer nyoppdaget ved ankomst til sykehuset eller under innleggelsen
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Diabetes?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Diabetes?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Risikofaktorer før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Røykestatus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Røykestatus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Aldri
 • 1: Røyker
 • 2: Eks-røyker (røykfri >1 mnd)
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Status i akuttfasen, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bevissthetsgrad ved innleggelsen']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bevissthetsgrad ved innleggelsen, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 0: Våken
 • 1: Døsig, reagerer adekvat ved lett stimulering
 • 2: Døsig, reagerer først ved kraftig/gjentatt stimulering
 • 3: Reagerer ikke, eller bare med ikke-målrettet bevegelse
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Facialisparese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Facialisparese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Armparese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Armparese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Beinparese']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beinparese, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Språkproblemer (afasi)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Språkproblemer (afasi), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Andre nye fokale slagsymptomer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Andre nye fokale slagsymptomer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=3, text=Hvis ja, angi fokale slagsymptomer, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dysartri']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dysartri, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ataksi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ataksi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Sensibilitetsutfall']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sensibilitetsutfall, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Neglekt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Neglekt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dobbeltsyn']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dobbeltsyn, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Synsfeltutfall']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Synsfeltutfall, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Vertigo']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vertigo, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='NIHSS - angi totalscore akutt ved innkomst']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=NIHSS - angi totalscore akutt ved innkomst, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..42 ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ikke utført']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ikke utført, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='NIHSS – angi totalscore ved 24 timer +/÷ 12 timer etter innkomst']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=NIHSS – angi totalscore ved 24 timer +/÷ 12 timer etter innkomst, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..42 ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ikke utført #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ikke utført, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Sidelokalisasjon av symptomer']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sidelokalisasjon av symptomer, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Høyre
 • 2: Venstre
 • 3: Bilateralt
 • 4: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='I: Prehospitalt og status akuttfase']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Status i akuttfasen']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Cerebral CT eller MR ved innkomst (innen 12 timer)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Cerebral CT eller MR ved innkomst (innen 12 timer), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=II: Medikamenter og prosedyrer, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter før hjerneslaget'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikamenter før hjerneslaget, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Acetylsalisylsyre (ASA)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Acetylsalisylsyre (ASA), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ADP-reseptorblokker']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ADP-reseptorblokker, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dipyridamol']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dipyridamol, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Warfarin']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Warfarin, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Andre perorale antikoagulasjonsmidler enn Warfarin']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Andre perorale antikoagulasjonsmidler enn Warfarin, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Andre perorale antikoagulasjonsmidler']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Andre perorale antikoagulasjonsmidler, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Apixaban (For eksempel: Eliquis)
 • 2: Dabigatran (For eksempel: Pradaxa)
 • 3: Rivaroxaban (For eksempel: Xarelto)
 • 4: Annet peroralt antikoagulasjonsmiddel
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Statin og annen lipidsenkende behandling før innleggelsen?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Statin og annen lipidsenkende behandling før innleggelsen?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter før hjerneslaget']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Medikamentell behandling for høyt blodtrykk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Medikamentell behandling for høyt blodtrykk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter ved utreise'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Medikamenter ved utreise, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter ved utreise']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Acetylsalisylsyre (ASA)']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Acetylsalisylsyre (ASA), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter ved utreise']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='ADP-reseptorblokker']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=ADP-reseptorblokker, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter ved utreise']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dipyridamol']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dipyridamol, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter ved utreise']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Warfarin']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Warfarin, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter ved utreise']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Andre perorale antikoagulasjonsmidler enn Warfarin']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Andre perorale antikoagulasjonsmidler enn Warfarin, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter ved utreise']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Andre perorale antikoagulasjonsmidler']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Andre perorale antikoagulasjonsmidler, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Apixaban (For eksempel: Eliquis)
 • 2: Dabigatran (For eksempel: Pradaxa)
 • 3: Rivaroxaban (For eksempel: Xarelto)
 • 4: Annet peroralt antikoagulasjonsmiddel
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter ved utreise']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Statin og annen lipidsenkende behandling før innleggelsen?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Statin og annen lipidsenkende behandling før innleggelsen?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Medikamenter ved utreise']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Medikamentell behandling for høyt blodtrykk']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Medikamentell behandling for høyt blodtrykk, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antikoagulasjonsbehandling'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Antikoagulasjonsbehandling, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antikoagulasjonsbehandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Antikoagulasjon gitt som behandling av det akutte hjerneslaget']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antikoagulasjon gitt som behandling av det akutte hjerneslaget, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Antikoagulasjonsbehandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Antikoagulasjon gitt som profylakse/ behandling mot DVT og eventuell lungeemboli']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antikoagulasjon gitt som profylakse/ behandling mot DVT og eventuell lungeemboli, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Reperfusjonsbehandling'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Reperfusjonsbehandling, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Reperfusjonsbehandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Er pasienten vurdert for reperfusjonsbehandling (trombolyse/trombektomi)?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Er pasienten vurdert for reperfusjonsbehandling (trombolyse/trombektomi)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Reperfusjonsbehandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvis 1: Ja, vurdert:']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hvis 1: Ja, vurdert:, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Behandlet med trombolyse/trombektomi
 • 2: Ikke behandlet - kontraindikasjon
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombolytisk behandling'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Trombolytisk behandling, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombolytisk behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Trombolytisk behandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Trombolytisk behandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 3: Inklusjon i studie
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombolytisk behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dersom ja, ved hvilket sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dersom ja, ved hvilket sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ahus (Akershus universitetssykehus)
 • Aker
 • Annet
 • Arendal
 • Betanien Hospital
 • Bodø
 • Bærum
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Drammen
 • Elverum
 • Feiringklinikken
 • Flekkefjord
 • Fredrikstad
 • Førde Sentralsjukehus
 • Gjøvik
 • Hallingdal Sjukestugu
 • Hamar
 • Hammerfest
 • Haraldplass Diakonale Sykehus
 • Harstad
 • Haugesund Sjukehus
 • Haukeland Universitetssjukehus
 • Kirkenes
 • Kongsberg
 • Kongsvinger
 • Kragerø
 • Kristiansand
 • Kristiansund
 • Kysthospitalet i Hagevik
 • Larvik
 • Levanger
 • Lillehammer
 • Lofoten
 • Longyearbyen
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Lærdal Sjukehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Mo i Rana
 • Molde
 • Mosjøen
 • Moss
 • Namsos
 • Narvik
 • Nordfjord Sjukehus
 • Notodden
 • Odda Sjukehus
 • Orkdal
 • Radiumhospital
 • Revmatismesykehuset
 • Rikshospitalet
 • Ringerike Sykehus
 • Rjukan
 • Sandnessjøen
 • Ski
 • Skien/Telemark Sykehus
 • St. Olavs hospital
 • Stavanger Universitetssjukehus
 • Stord Sjukehus
 • Tynset
 • Tønsberg
 • Ullevål Universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (Tromsø)
 • Utlandet
 • Vesterålen
 • Volda
 • Voss Sjukhus
 • Ålesund
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombolytisk behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Starttidspunkt trombolyse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Starttidspunkt trombolyse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombolytisk behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Medikament og dosering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Medikament og dosering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Alteplase, standard dose 0,9 mg/kg
 • 2: Alteplase, redusert dose
 • 3: Annet trombolytisk medikament
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombolytisk behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='NIHSS – angi totalscore før trombolyse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=NIHSS – angi totalscore før trombolyse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..42 ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombolytisk behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ikke utført']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ikke utført, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombolytisk behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='NIHSS – angi totalscore 24 timer etter trombolyse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=NIHSS – angi totalscore 24 timer etter trombolyse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..42 ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombolytisk behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ikke utført #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ikke utført, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombolytisk behandling']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hjerneblødning innen 36 timer etter behandlingsstart']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hjerneblødning innen 36 timer etter behandlingsstart, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombektomi'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Trombektomi, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombektomi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Er trombektomi eller annen endovaskulær behandling gjennomført?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Er trombektomi eller annen endovaskulær behandling gjennomført?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 3: Inklusjon i studie
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombektomi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dersom ja, ved hvilket sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dersom ja, ved hvilket sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ahus (Akershus universitetssykehus)
 • Aker
 • Annet
 • Arendal
 • Betanien Hospital
 • Bodø
 • Bærum
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Drammen
 • Elverum
 • Feiringklinikken
 • Flekkefjord
 • Fredrikstad
 • Førde Sentralsjukehus
 • Gjøvik
 • Hallingdal Sjukestugu
 • Hamar
 • Hammerfest
 • Haraldplass Diakonale Sykehus
 • Harstad
 • Haugesund Sjukehus
 • Haukeland Universitetssjukehus
 • Kirkenes
 • Kongsberg
 • Kongsvinger
 • Kragerø
 • Kristiansand
 • Kristiansund
 • Kysthospitalet i Hagevik
 • Larvik
 • Levanger
 • Lillehammer
 • Lofoten
 • Longyearbyen
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Lærdal Sjukehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Mo i Rana
 • Molde
 • Mosjøen
 • Moss
 • Namsos
 • Narvik
 • Nordfjord Sjukehus
 • Notodden
 • Odda Sjukehus
 • Orkdal
 • Radiumhospital
 • Revmatismesykehuset
 • Rikshospitalet
 • Ringerike Sykehus
 • Rjukan
 • Sandnessjøen
 • Ski
 • Skien/Telemark Sykehus
 • St. Olavs hospital
 • Stavanger Universitetssjukehus
 • Stord Sjukehus
 • Tynset
 • Tønsberg
 • Ullevål Universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (Tromsø)
 • Utlandet
 • Vesterålen
 • Volda
 • Voss Sjukhus
 • Ålesund
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombektomi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Starttidspunkt trombektomi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Starttidspunkt trombektomi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombektomi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='NIHSS – angi totalscore 24 timer før trombektomi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=NIHSS – angi totalscore 24 timer før trombektomi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..42 ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombektomi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ikke utført']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ikke utført, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombektomi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='NIHSS – angi totalscore 24 timer etter trombektomi']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=NIHSS – angi totalscore 24 timer etter trombektomi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..42 ', extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Trombektomi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ikke utført #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ikke utført, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hemikraniektomi'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Hemikraniektomi, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hemikraniektomi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Er hemikraniektomi gjennomført?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Er hemikraniektomi gjennomført?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 3: Inklusjon i studie
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hemikraniektomi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Dersom ja, ved hvilket sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dersom ja, ved hvilket sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ahus (Akershus universitetssykehus)
 • Aker
 • Annet
 • Arendal
 • Betanien Hospital
 • Bodø
 • Bærum
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Drammen
 • Elverum
 • Feiringklinikken
 • Flekkefjord
 • Fredrikstad
 • Førde Sentralsjukehus
 • Gjøvik
 • Hallingdal Sjukestugu
 • Hamar
 • Hammerfest
 • Haraldplass Diakonale Sykehus
 • Harstad
 • Haugesund Sjukehus
 • Haukeland Universitetssjukehus
 • Kirkenes
 • Kongsberg
 • Kongsvinger
 • Kragerø
 • Kristiansand
 • Kristiansund
 • Kysthospitalet i Hagevik
 • Larvik
 • Levanger
 • Lillehammer
 • Lofoten
 • Longyearbyen
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Lærdal Sjukehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Mo i Rana
 • Molde
 • Mosjøen
 • Moss
 • Namsos
 • Narvik
 • Nordfjord Sjukehus
 • Notodden
 • Odda Sjukehus
 • Orkdal
 • Radiumhospital
 • Revmatismesykehuset
 • Rikshospitalet
 • Ringerike Sykehus
 • Rjukan
 • Sandnessjøen
 • Ski
 • Skien/Telemark Sykehus
 • St. Olavs hospital
 • Stavanger Universitetssjukehus
 • Stord Sjukehus
 • Tynset
 • Tønsberg
 • Ullevål Universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (Tromsø)
 • Utlandet
 • Vesterålen
 • Volda
 • Voss Sjukhus
 • Ålesund
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Medikamenter og prosedyrer']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hemikraniektomi']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Starttidspunkt hemikraniektomi, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=II: Behandlingskjede og utskriving, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Behandlingskjeden, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Symptomdebut']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Symptomdebut, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Våknet pasienten med symptom på hjerneslag?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Våknet pasienten med symptom på hjerneslag?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Innleggelsestidspunkt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Innleggelsestidspunkt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Timer fra symptomdebut til innleggelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Timer fra symptomdebut til innleggelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: 0-3 timer før innleggelse
 • 2: 3-4,5 timer før innleggelse
 • 3: 4,5-6 timer før innleggelse
 • 4: 6-12 timer før innleggelse
 • 5: 12-24 timer før innleggelse
 • 6: 24 timer – 7 dager før innleggelse
 • 7: Mer enn 7 døgn før innleggelse
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Mindre enn fire timer fra symptomdebut til innleggelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Mindre enn fire timer fra symptomdebut til innleggelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvor oppsto hjerneslaget']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hvor oppsto hjerneslaget, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Utenfor sykehus
 • 2: I sykehus, ikke prosedyrerelatert
 • 3: I sykehus, prosedyrerelatert
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvis utenfor sykehus; ble AMK/ambulanse varslet']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hvis utenfor sykehus; ble AMK/ambulanse varslet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Transportmetode']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Transportmetode, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ambulanse
 • 2: Luftambulanse
 • 3: Kombinasjon av ambulanse og luftambulanse
 • 4: Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Ble pasienten innlagt/utredet via «trombolysealarm» eller tilsvarende varsling som er nødvendig for akutt utredning og trombolysebehandling']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Ble pasienten innlagt/utredet via «trombolysealarm» eller tilsvarende varsling som er nødvendig for akutt utredning og trombolysebehandling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Avdeling/enhet først innlagt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Avdeling/enhet først innlagt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Slagenhet
 • 2: Annen sengeavdeling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Annen avdeling først innlagt, hvilken']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Annen avdeling først innlagt, hvilken, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Medisinsk
 • 2: Nevrologisk
 • 3: Nevrokirurgisk
 • 4: Intensivavdeling
 • 5: Observasjonsavdeling
 • 6: Annen Avdeling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Overflyttet fra sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Overflyttet fra sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Behandlingskjeden']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvis overflyttet, fra hvilket sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hvis overflyttet, fra hvilket sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Ahus (Akershus universitetssykehus)
 • Aker
 • Arendal
 • Betanien Hospital
 • Bodø
 • Bærum
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Drammen
 • Elverum
 • Feiringklinikken
 • Flekkefjord
 • Fredrikstad
 • Førde Sentralsjukehus
 • Gjøvik
 • Hallingdal Sjukestugu
 • Hamar
 • Hammerfest
 • Haraldplass Diakonale Sykehus
 • Harstad
 • Haugesund Sjukehus
 • Haukeland Universitetssjukehus
 • Kirkenes
 • Kongsberg
 • Kongsvinger
 • Kragerø
 • Kristiansand
 • Kristiansund
 • Kysthospitalet i Hagevik
 • Larvik
 • Levanger
 • Lillehammer
 • Lofoten
 • Longyearbyen
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Lærdal Sjukehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Mo i Rana
 • Molde
 • Mosjøen
 • Moss
 • Namsos
 • Narvik
 • Nordfjord Sjukehus
 • Notodden
 • Odda Sjukehus
 • Orkdal
 • Radiumhospital
 • Revmatismesykehuset
 • Rikshospitalet
 • Ringerike Sykehus
 • Rjukan
 • Sandnessjøen
 • Ski
 • Skien/Telemark Sykehus
 • St. Olavs hospital
 • Stavanger Universitetssjukehus
 • Stord Sjukehus
 • Tynset
 • Tønsberg
 • Ullevål Universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (Tromsø)
 • Utlandet
 • Vesterålen
 • Volda
 • Voss Sjukhus
 • Ålesund
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bildediagnostikk av hjerneslaget']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bildediagnostikk av hjerneslaget, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ingen
 • 2: CT
 • 3: MRI
 • 4: Både CT og MRI
 • 5: Annen
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bildediagnostikk av ekstrakranielle kar']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bildediagnostikk av ekstrakranielle kar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ingen
 • 2: Ultralyd
 • 3: CT-angio
 • 4: MR-angio
 • 5: Kombinasjon av flere
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bildediagnostikk av intrakranielle kar']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bildediagnostikk av intrakranielle kar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ingen
 • 2: Ultralyd
 • 3: CT-angio
 • 4: MR-angio
 • 5: Kombinasjon av flere
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Bildediagnostikk av hjerte']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bildediagnostikk av hjerte, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ingen
 • 2: Transthorakal ultralyd
 • 3: Transøsofageal ultralyd
 • 4: MRI
 • 5: Kombinasjon av flere
 • 6: Annen
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Registrering av hjerterytme']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Registrering av hjerterytme, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ingen
 • 2: EKG
 • 3: Telemetri
 • 4: Holtermonitorering
 • 5: Kombinasjon av flere
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Foreligger det tilstopping av store blodkar inne i hjernen (toppen av arteria carotis interna, eller (M1) eller (M2) i arteria cerebri media)?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Foreligger det tilstopping av store blodkar inne i hjernen (toppen av arteria carotis interna, eller (M1) eller (M2) i arteria cerebri media)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Er fysiologisk homeostase kontrollert og behandlet i henhold til sjekkliste for pasientsikkerhets-programmet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Er fysiologisk homeostase kontrollert og behandlet i henhold til sjekkliste for pasientsikkerhets-programmet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 3: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Er svelgefunksjonen vurdert/testet (før peroral føde)?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Er svelgefunksjonen vurdert/testet (før peroral føde)?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 3: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Er pasienten mobilisert ut av seng i løpet av de første 48 timer etter innleggelse']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Er pasienten mobilisert ut av seng i løpet av de første 48 timer etter innleggelse, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Er det gjennomført daglige skåringer med validert skåringsskjema for nevrologiske utfall de første tre døgn?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Er det gjennomført daglige skåringer med validert skåringsskjema for nevrologiske utfall de første tre døgn?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Hvilke undersøkelser og tiltak er utført/bestilt under oppholdet?']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Har pasienten fått en tverrfaglig vurdering']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Har pasienten fått en tverrfaglig vurdering, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving'], code=at0000, itemType=SECTION, level=2, text=Utskriving, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Utskrivingsdato']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Utskrivingsdato, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Avdeling utskrevet fra']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Avdeling utskrevet fra, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Slagenhet
 • 2: Annen sengeavdeling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Hvis annen avdeling, hvilken?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Hvis annen avdeling, hvilken?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Medisinsk
 • 2: Nevrologisk
 • 3: Nevrokirurgisk
 • 4: Intensivavdeling
 • 5: Observasjonsavdeling
 • 6: Annen avdeling
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Er pasienten behandlet i slagenhet i løpet av oppholdet?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Er pasienten behandlet i slagenhet i løpet av oppholdet?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Utskrives til']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Utskrives til, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Egen bolig uten hjemmesykepleie/hjemmehjelp
 • 2: Egen bolig med hjemmesykepleie/hjemmehjelp
 • 3: Omsorgsbolig med døgnkontinuerlige tjenester
 • 4: Sykehjem, både korttids- og langtidsopphold
 • 5: Annen avdeling for videre behandling
 • 6: Annen avdeling i påvente av sykehjem/rehabilitering
 • 7: Rehabiliteringsavdeling/-institusjon – inkludert rehabilitering i sykehjem
 • 8: Opptreningssenter
 • 9: Ukjent
 • 10: Død i løpet av oppholdet
 • 11: Annet
 • 12: Annet sykehus
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Rehabiliteringsinstitusjon']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rehabiliteringsinstitusjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten – offentlig institusjon
 • 2: Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten – privat institusjon med avtale
 • 3: Rehabilitering i kommunehelsetjenesten – kommunal institusjon
 • 4: Rehabilitering i kommunehelsetjenesten – privat institusjon med avtale
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Antall dager innlagt']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Antall dager innlagt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Enheter: Day, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Oppfølging av et tverrfaglig team i forbindelse med utskriving fra sykehus']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Oppfølging av et tverrfaglig team i forbindelse med utskriving fra sykehus, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 3: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Har det ved utskriving blitt utført en funksjonsvurdering med funksjonsskår av pasienten?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Har det ved utskriving blitt utført en funksjonsvurdering med funksjonsskår av pasienten?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Er pasienten vurdert med hensyn til sekundærprofylakse ved utskriving?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Er pasienten vurdert med hensyn til sekundærprofylakse ved utskriving?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Har informasjon blitt gitt om bilkjøring og eventuell karenstid?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Har informasjon blitt gitt om bilkjøring og eventuell karenstid?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 3: Ikke relevant
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Har informasjon om røykestopp blitt gitt til de som er røykere?']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Har informasjon om røykestopp blitt gitt til de som er røykere?, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkel_numerisk_registrering.v0 and name/value='Morsdato']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Morsdato, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='II: Behandlingskjede og utskriving']/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='Utskriving']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.enkelt_svar_med_forklaring.v0 and name/value='Obdusert']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Obdusert, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1: Ja
 • 2: Nei
 • 9: Ukjent
, extendedValues=null]], templateType=normal]