TEMPLATE Personskadeskjema2015v6 (Personskadeskjema2015v6)

TEMPLATE IDPersonskadeskjema2015v6
ConceptPersonskadeskjema2015v6
DescriptionPersonskadeskjema som tilfredsstiller kravene som NPR stiller for registering
PurposePersonskadeskjema som tilfredsstiller kravene som NPR stiller for registering
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.439
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Personskadeskjema, description=Generic encounter or progress note composition., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=1, text=Skaderegistrering, description=Registrering av felles minimum datasett til NPR, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Når, description=Angir dato og tidspunkt skaden oppsto., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kontaktårsak skade, description=Angir om skade skyldes vold, ulykke, etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1- Ulykkesskade 
 • 2: 2 - Villet egenskade 
 • 3: 3 - Vold, overfall 
 • 8: 8 - Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling 
 • 9: 9 - Ukjent kontaktårsak 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Skademekanisme, description=Angir akutt eller plutseling påvirkning mot kroppen av fysisk agens, som mekanisk energi, varme, elektrisitet, kjemikalier og stråling, og i en mengde eller størrelse som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå. I noen tilfeller (drukning og forfrysning9 som et plutselig fravær av nødvendig agens som oksygen eller varme. Kommentar: Selv om det ikke er noe skarpt skille mellom sykdom og skade, oppstår skaden nesten umiddelbart etter kontakt med den påvirkende faktoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1- Fall fra høyde, også i/fra trapp 
 • 2: 2- Annet fall 
 • 3: 3- Sammenstøt, påkjørsel 
 • 4: 4 -Klemt, fanget, knust 
 • 5: 5- Kutt (ikke fall), bitt, stikk, skutt 
 • 6: 6- Kvelning, drukning 
 • 7: 7- Akutt overbelastning 
 • 8: 8- Annen skademekanisme 
 • 9: 9 - Ukjent skademekanisme 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=3, text=Aktivitet ved skade, description=Angir den skadedes hovedaktivitet i skadeøyeblikket, eller den type situasjon den skadede var i., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1 - Inntektsgivende arbeid 
 • 2: 2 - Utranning (også i SFO og barnehage) 
 • 3: 3 - Sport, idrett, mosjon i utdanning 
 • 4: 4 - Sport, idrett, mosjon i fritid 
 • 5: 5 - Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og i utmark 
 • 8: 8 - Annen aktivitet 
 • 9: 9 -Ukjent aktivitet 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=3, text=Arbeidsgivers bransje, description=Angis hvis aktivet ved skade er 1., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1- Jordbruk, skogbruk og fiske 
 • 2: 2- Industri 
 • 3: 3- Bygg- og anlegg 
 • 4: 4- Transport 
 • 5: 5 - Helse og sosial 
 • 8: 8 -Annen bransje 
 • 9: 9 - Ukjent bransje 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.skadelegevakt_skaderegistrering.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Lokal aktivitet, description=Lokale felter for definisjon av skade ved Skadelegevakt på OUS, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.skadelegevakt_skaderegistrering.v1]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lokal aktivitet ved skade, description=Lokal registrering av aktivitet ved skade. Kan knyttes til lokalt kodeverk i EPJ., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= Verdisett: external, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.ais_scale.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=AIS Scala, description=Benyttes for å beskrive alvorligheten ved personskade, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.ais_scale.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=Alvorlighet ved skade, description=Abbreviated Injury Score-Code is on a scale of one to six, one being a minor injury and six being maximal (currently untreatable).[1] An AIS-Code of 6 is not the arbitrary code for a deceased patient or fatal injury, but the code for injuries specifically assigned an AIS 6 severity.[1] An AIS-Code of 9 is used to describe injuries for which not enough information is available for more detailed coding, e.g. crush injury to the head. The AIS scale is a measurement tool for single injuries. A universally accepted injury aggregation function has not yet been proposed, though the injury severity score and its derivatives are better aggregators for use in clinical settings.[1][5] In other settings such as automotive design and occupant protection, MAIS is a useful tool for the comparison of specific injuries and their relative severity and the changes in those frequencies that may result from evolving motor vehicle design., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1- Ingen/ubetydelig skade 
 • 2: 2- Liten skade 
 • 3: 3- Moderat skade 
 • 9: 9 - Ikke videre spesifisert 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=3, text=Skadested, description=Skadestedet er det stedet hvor skadehendelsen oppsto eller startet. F.eks. bil som kjører ut for veien og havner i en elv – da er veien å betrakte som skadestedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Vei, gate, fortau, gang- , sykkelvei, trafikkulykke 
 • 2 - Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei, ikke trafikkulykke 
 • 3 - Bolig inne 
 • 4 - Bolig ute. hage, gårdsplass, boligområde 
 • 5 - Jordbruksbedrift, skogbruk 
 • 6 - Institusjon, syke-, aldershjem 
 • 7 - Lekeplass 
 • 8 - Skole, barnehage, SFO 
 • 9 - Sport og idrettsområde (også på skole, universitet) 
 • 10 - Fri natur, utmark, hav, sjø og vann 
 • 11 - Annet skadested 
 • 12 - Ukjent skadested 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0086], code=at0086, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fremkomstmiddel (vei), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Til fots 
 • 2 - Sykkel 
 • 3 - Moped 
 • 4 - Motorsykkel 
 • 5 - Personbil/varebil 
 • 6 - Lastebil 
 • 7 - Buss 
 • 8 - Trikk/tog/bane 
 • 9 - AVT/firhjuling 
 • 10 - Annet spesifisert 
 • 11 - Ukjent 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0124], code=at0124, itemType=ELEMENT, level=3, text=Framkomstmiddel (utmark), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1- ATV/4-hjuling 
 • 2: 2- Snøskuter 
 • 3: 3- Vannskuter 
 • 4: 4 - Sykkel 
 • 5: 5 - Ski/snøbrett/mv 
 • 8: 8- Annet 
 • 9: 9- Ukjent 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=3, text=Skadekommune, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= Verdisett: external, extendedValues=null]], templateType=normal]