TEMPLATE Personskadeskjema2015v6 (58dfe094-3bf9-46f2-b158-4663233d21fb)

TEMPLATE ID58dfe094-3bf9-46f2-b158-4663233d21fb
ConceptPersonskadeskjema2015v6
DescriptionPersonskadeskjema som tilfredsstiller kravene som NPR stiller for registering
PurposePersonskadeskjema som tilfredsstiller kravene som NPR stiller for registering
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =MetaDataSet:Sample Set }
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.439
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Personskadeskjema, description=Generic encounter or progress note composition., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=1, text=Skaderegistrering, description=Registrering av felles minimum datasett til NPR, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Når, description=Angir dato og tidspunkt skaden oppsto., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kontaktårsak skade, description=Angir om skade skyldes vold, ulykke, etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1- Ulykkesskade  [En ulykke er en ufrivillig hendelse forårsaket av en hurtigvirkende kraft eller påvirkning som kan ytre seg i en skade på kroppen. Her brukesulykkesbegrepet i videste forstand.]
 • 2: 2 - Villet egenskade  [Selvpåført skade er villet egenskade som selvmordsforsøk, selvmord, villet forgiftning, villet overdose av alkohol, narkotika, tabelltter eller annen villet egenskade]
 • 3: 3 - Vold, overfall  [*]
 • 8: 8 - Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling  [Skader som oppstår i sammenstøt med politi, ordensmakt]
 • 9: 9 - Ukjent kontaktårsak  [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Skademekanisme, description=Angir akutt eller plutseling påvirkning mot kroppen av fysisk agens, som mekanisk energi, varme, elektrisitet, kjemikalier og stråling, og i en mengde eller størrelse som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå. I noen tilfeller (drukning og forfrysning9 som et plutselig fravær av nødvendig agens som oksygen eller varme. Kommentar: Selv om det ikke er noe skarpt skille mellom sykdom og skade, oppstår skaden nesten umiddelbart etter kontakt med den påvirkende faktoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1- Fall fra høyde, også i/fra trapp  [*]
 • 2: 2- Annet fall  [*]
 • 3: 3- Sammenstøt, påkjørsel  [*]
 • 4: 4 -Klemt, fanget, knust  [*]
 • 5: 5- Kutt (ikke fall), bitt, stikk, skutt  [*]
 • 6: 6- Kvelning, drukning  [*]
 • 7: 7- Akutt overbelastning  [*]
 • 8: 8- Annen skademekanisme  [*]
 • 9: 9 - Ukjent skademekanisme  [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=3, text=Aktivitet ved skade, description=Angir den skadedes hovedaktivitet i skadeøyeblikket, eller den type situasjon den skadede var i., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1 - Inntektsgivende arbeid  [Dersom ja; angi arbeidsgivers bransje]
 • 2: 2 - Utranning (også i SFO og barnehage)  [Også skolefritidsordning(SFO) og i barnehage]
 • 3: 3 - Sport, idrett, mosjon i utdanning  [*]
 • 4: 4 - Sport, idrett, mosjon i fritid  [*]
 • 5: 5 - Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og i utmark  [*]
 • 8: 8 - Annen aktivitet  [Som lek, hobby, hus- og hagearbeid (etc)]
 • 9: 9 -Ukjent aktivitet  [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=3, text=Arbeidsgivers bransje, description=Angis hvis aktivet ved skade er 1., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1- Jordbruk, skogbruk og fiske  [*]
 • 2: 2- Industri  [*]
 • 3: 3- Bygg- og anlegg  [Bygge- og anleggsvirksomhet]
 • 4: 4- Transport  [*]
 • 5: 5 - Helse og sosial  [*]
 • 8: 8 -Annen bransje  [*]
 • 9: 9 - Ukjent bransje  [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.skadelegevakt_skaderegistrering.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=Lokal aktivitet, description=Lokale felter for definisjon av skade ved Skadelegevakt på OUS, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.skadelegevakt_skaderegistrering.v1]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lokal aktivitet ved skade, description=Lokal registrering av aktivitet ved skade. Kan knyttes til lokalt kodeverk i EPJ., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=termsett: external, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.ais_scale.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=3, text=AIS Scala, description=Benyttes for å beskrive alvorligheten ved personskade, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.ais_scale.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=Alvorlighet ved skade, description=Abbreviated Injury Score-Code is on a scale of one to six, one being a minor injury and six being maximal (currently untreatable).[1] An AIS-Code of 6 is not the arbitrary code for a deceased patient or fatal injury, but the code for injuries specifically assigned an AIS 6 severity.[1] An AIS-Code of 9 is used to describe injuries for which not enough information is available for more detailed coding, e.g. crush injury to the head. The AIS scale is a measurement tool for single injuries. A universally accepted injury aggregation function has not yet been proposed, though the injury severity score and its derivatives are better aggregators for use in clinical settings.[1][5] In other settings such as automotive design and occupant protection, MAIS is a useful tool for the comparison of specific injuries and their relative severity and the changes in those frequencies that may result from evolving motor vehicle design., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1- Ingen/ubetydelig skade  [Eg. superficial laceration]
 • 2: 2- Liten skade  [Eg. fractured sternum]
 • 3: 3- Moderat skade  [Eg. open fracture of humerus]
 • 9: 9 - Ikke videre spesifisert  [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=3, text=Skadested, description=Skadestedet er det stedet hvor skadehendelsen oppsto eller startet. F.eks. bil som kjører ut for veien og havner i en elv – da er veien å betrakte som skadestedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Vei, gate, fortau, gang- , sykkelvei, trafikkulykke  [Dvs. kjøretøy i bevegelse var innblandet (også sykkelvelt). Dersom ja: Fremkomstmiddel til den skadede (se nedenfor).]
 • 2 - Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei, ikke trafikkulykke  [*]
 • 3 - Bolig inne  [*]
 • 4 - Bolig ute. hage, gårdsplass, boligområde  [*]
 • 5 - Jordbruksbedrift, skogbruk  [*]
 • 6 - Institusjon, syke-, aldershjem  [*]
 • 7 - Lekeplass  [*]
 • 8 - Skole, barnehage, SFO  [Benyttes for alle utdanningssteder (skole, høyskole, universitet, barnehage, etc.)]
 • 9 - Sport og idrettsområde (også på skole, universitet)  [*]
 • 10 - Fri natur, utmark, hav, sjø og vann  [Dersom ja, angi type fremkomstmiddel]
 • 11 - Annet skadested  [*]
 • 12 - Ukjent skadested  [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0086], code=at0086, itemType=ELEMENT, level=3, text=Fremkomstmiddel (vei), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Til fots  [*]
 • 2 - Sykkel  [*]
 • 3 - Moped  [*]
 • 4 - Motorsykkel  [*]
 • 5 - Personbil/varebil  [*]
 • 6 - Lastebil  [*]
 • 7 - Buss  [*]
 • 8 - Trikk/tog/bane  [*]
 • 9 - AVT/firhjuling  [Også trehjuling, beltegående, uavhengig av slagvolum]
 • 10 - Annet spesifisert  [*]
 • 11 - Ukjent  [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0124], code=at0124, itemType=ELEMENT, level=3, text=Framkomstmiddel (utmark), description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 1: 1- ATV/4-hjuling  [*]
 • 2: 2- Snøskuter  [*]
 • 3: 3- Vannskuter  [*]
 • 4: 4 - Sykkel  [*]
 • 5: 5 - Ski/snøbrett/mv  [*]
 • 8: 8- Annet  [*]
 • 9: 9- Ukjent  [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-EVALUATION.skaderegistrering_fmds.v1]/data[at0001]/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=3, text=Skadekommune, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=termsett: external, extendedValues=null]], templateType=normal]