TEMPLATE Trygg pleie (8b4c97e0-523c-40dc-b87c-421f3bb95a0e)

TEMPLATE ID8b4c97e0-523c-40dc-b87c-421f3bb95a0e
ConceptTrygg pleie
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.433
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=0, text=TRYGG PLEIE, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 and name/value='Vekt (kg)']/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vekt, description=Et individs totale kroppsmasse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 kg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Høyde, description=Høyde/lengde fra isse til fotsåle., comment=Høyde måles optimalt uten sko, uten sokker (for å se fotstillingen skikkelig), rumpen inntil veggen, skuldrene inntil veggen, hodet i Frankfurt stilling (inferior orbida horisontalt med meatus). Lue, håroppsett, klemmer eller lignende fjernes. En skal si til vedkommende "stå rett", men ikke pushe opp hodet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..500 cm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_mass_index.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=BMI, description=Indeks som beskriver forholdet mellom vekt og høyde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..500 kg/m2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment.v1 and name/value='Overarmsmål']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Left Upper Arm Circumference (UAC), description=Measurement of the girth of the left upper arm at the mid point between the acromion process of the scapula and the olecranon process of the ulna. Also referred to as Mid-Upper Arm Circumference (MUAC)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0; >=0
Enheter:
 • cm
 • mm
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment.v1 and name/value='Overarmsmål #1']/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Right Upper Arm Circumference (UAC), description=Measurement of the girth of the right upper arm at the mid point between the acromion process of the scapula and the olecranon process of the ulna. Also referred to as Mid-Upper Arm Circumference (MUAC)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=>=0; >=0
Enheter:
 • cm
 • mm
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1 and name/value='Special clinical conditions']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Oppsummering, evaluering og konklusjoner om kliniske funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Allergi/ intoleranse
 • Amputasjon
 • Spise/ fordøyelsesproblem
 • Stråleskade
 • Ødem
 • [...]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er BMI < 20,5?, description=Er pasientens BMI under 20,5?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Har pasienten tapt vekt de siste tre månendene?, description=Vekttap de siste ukene?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Har pasienten hatt redusert næringsinntak den siste uken?, description=Redusert ernæringsinntak siste uken?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er pasienten alvorlig syk?, description=Alvorlig sykdom? (Eksempel intensivopphold)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ernæringstilstand, description=Kartlegging av ernæringstilstand., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Normal 
 • 1: Mild 
 • 2: Moderat 
 • 3: Alvorlig 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sykdommens alvorlighetsgrad, description=Kartlegging av syklighetsgrad., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Normal 
 • 1: Mild 
 • 2: Moderat 
 • 3: Alvorlig 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er pasienten over 70 år?, description=Er pasienten 70 år eller eldre?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
 • 2: *(nb) 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Total aldersjustert score, description=Summen av score fra ernæringstilstand, sykdommens alvorlighetsgrad og aldersjustering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..7, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 and name/value='Vekttap'], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=2, text=Vekttap, description=Individets kroppsvekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 and name/value='Vekttap']/data[at0002]/events[at0003 and name/value='Uspesifisert hendelse'], code=at0003, itemType=EVENT, level=3, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 and name/value='Vekttap']/data[at0002]/events[at0003 and name/value='Uspesifisert hendelse']/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 and name/value='Vekttap']/data[at0002]/events[at0003 and name/value='Uspesifisert hendelse']/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forrige vekt, description=Et individs totale kroppsmasse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 kg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 and name/value='Vekttap']/data[at0002]/events[at0003 and name/value='Uspesifisert hendelse #1'], code=at0003, itemType=EVENT, level=3, text=Uspesifisert hendelse #1, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 and name/value='Vekttap']/data[at0002]/events[at0003 and name/value='Uspesifisert hendelse #1']/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 and name/value='Vekttap']/data[at0002]/events[at0003 and name/value='Uspesifisert hendelse #1']/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forrige vekt, description=Et individs totale kroppsmasse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=0..1000 kg, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO VED ERNÆRINGSSVIKT']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1 and name/value='Food inntake']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Matinntak i % (På en skala fra 0-10, hvor mye spiser pasienten nå mot normalt? 4 = 40%), description=Oppsummering, evaluering og konklusjoner om kliniske funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR FALL'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=VURDERING AV RISIKO FOR FALL, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR FALL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_risk_assessment_tool.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Har pasienten hatt noen fall i de siste 3 månedene?, description=Fall de siste tre måneder., comment=score of 0 for False/No score of 1 for True/Yes, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR FALL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_risk_assessment_tool.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er pasienten urolig?, description=Urolig adferd hos pasienten., comment=score of 0 for False/No score of 1 for True/Yes, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR FALL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_risk_assessment_tool.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er pasienten synsskadet/synshemmet i et slikt omfang at hverdagslig funksjoner er påvirket?, description=Problemer med synet., comment=score of 0 for False/No score of 1 for True/Yes, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR FALL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_risk_assessment_tool.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Oppfatter du at pasienten har spesielt behov av å besøke toalett ofte?, description=Hyppige toalettbesøk., comment=score of 0 for False/No score of 1 for True/Yes, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR FALL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_risk_assessment_tool.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kombinert poeng fra forflytning og rørlighet/gangfunskjon 3 eller 4?, description=Poengene kommer fra registeringer gjort i Barthel ADL indeks fra punktene "mobililtet" og "forflytning"., comment=score of 0 for False/No score of 1 for True/Yes, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Nei 
 • 1: Ja 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR FALL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_risk_assessment_tool.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Poeng totalt, description=Summ av poeng fra punkt 1 til 5 0= lav risko; 1= moderat risko; over 2= høy risko., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=0..5, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR FALL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.barthel.v1]/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forflytning mellom seng og stol, description=Selvhjulpen, kommer seg fra seng til stol., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Manglende forflytningsevne 
 • 1: Betydelig hjelpebehov 
 • 2: Noe hjelpebehov 
 • 3: Selvhjulpen 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR FALL']/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.barthel.v1]/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mobilitet, description=Evne til å være mobil., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Immobil 
 • 1: Mobil med rullestol 
 • 2: Går med hjelp 
 • 3: Uavhengig av hjelp 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR FALL']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.risk.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk vurdering: Vurderer du at pasienten har høy fallrisiko på tross av lav score?, description=The condition on which the risk assessment is focussed, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=
 • Yes
 • No
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR TRYKKSÅR'], code=at0000, itemType=SECTION, level=1, text=VURDERING AV RISIKO FOR TRYKKSÅR, description=A generic section header., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR TRYKKSÅR']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Har pasienten trykksår ved innleggelse/overflytting?'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Har pasienten trykksår ved innleggelse/overflytting?, description=Any health care condition which may impact on the physical, mental and/or social well-being of an individual, that may require diagnostic, therapeutic or educational action, and which has been determined by a clinician. A diagnosis is based on scientific evaluation of physical signs, symptoms, history, laboratory tests results, and procedures., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR TRYKKSÅR']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Har pasienten trykksår ved innleggelse/overflytting?']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Problem/Diagnosis, description=Identification of the problem or diagnosis. Coding of the problem or diagnosis with a terminology is preferred, where possible., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: ICNP(2013)::10025798::Trykksår, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR TRYKKSÅR']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Trenger pasienten hjelp til stillingsendring i stol og/eller seng?'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Trenger pasienten hjelp til stillingsendring i stol og/eller seng?, description=Any health care condition which may impact on the physical, mental and/or social well-being of an individual, that may require diagnostic, therapeutic or educational action, and which has been determined by a clinician. A diagnosis is based on scientific evaluation of physical signs, symptoms, history, laboratory tests results, and procedures., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR TRYKKSÅR']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Trenger pasienten hjelp til stillingsendring i stol og/eller seng?']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Problem/Diagnosis, description=Identification of the problem or diagnosis. Coding of the problem or diagnosis with a terminology is preferred, where possible., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: ICNP(2013)::10001219::Nedsatt mobilitet, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR TRYKKSÅR']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Tror du det er sannsynlig at pasienten kan utvikle trykksår under innleggelsen?'], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=2, text=Tror du det er sannsynlig at pasienten kan utvikle trykksår under innleggelsen?, description=Any health care condition which may impact on the physical, mental and/or social well-being of an individual, that may require diagnostic, therapeutic or educational action, and which has been determined by a clinician. A diagnosis is based on scientific evaluation of physical signs, symptoms, history, laboratory tests results, and procedures., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 and name/value='VURDERING AV RISIKO FOR TRYKKSÅR']/items[openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 and name/value='Tror du det er sannsynlig at pasienten kan utvikle trykksår under innleggelsen?']/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Problem/Diagnosis, description=Identification of the problem or diagnosis. Coding of the problem or diagnosis with a terminology is preferred, where possible., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: ICNP(2013)::10027337::Risiko for trykksår, extendedValues=null]], templateType=normal]