TEMPLATE Samtykke til forlengelse av TPH (Samtykke til forlengelse av TPH)

TEMPLATE IDSamtykke til forlengelse av TPH
ConceptSamtykke til forlengelse av TPH
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =Template metadata sample set}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.297
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Samtykke til forlengelse av TPH, description=Generelle kontakt eller framgangs notat, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=1, text=Forespørsel sendt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[at0002]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato forespørsel ble sendt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[at0002]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Datoen faglig ansvarlig har forespurt om forlengelse til, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=1, text=Kontrollkommisjonens svar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Den dato kontrollkommisjonen har fattet vedtak i saken., description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kontrollkommisjonen sitt svar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
  • 0: Kontrollkommisjonen har samtykket til forlengelse av tvungent psykisk helsevern til den dato som ble forespurt 
  • 1: Kontrollkommisjonen har samtykket til forlengelse av tvungent psykisk helsevern men med en kortere varighet enn den som ble forespurt 
  • 2: Forespørselen om forlengelse av tvungent psykisk helsevern ble avslått av kontrollkommisjonen 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=2, text=Ny utløpsdato, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[at0003]/items[at0018]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Den dato kontrollkommisjonen har samtykket til at tvungent psykisk helsevern kan forlenges til, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Merknad, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.faglig_ansvarlig.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=1, text=Faglig ansvarlig, description=unknown, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.faglig_ansvarlig.v1]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Faglig ansvarlig, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Verdisett: external, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.registrer_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_samtykke_til_forlengelse_av_tph.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.faglig_ansvarlig.v1]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Stilling, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]