TEMPLATE Mottaker av informasjon om tvang (a199c8e6-bce1-4196-b42f-a0a6cb8adefd)

TEMPLATE IDa199c8e6-bce1-4196-b42f-a0a6cb8adefd
ConceptMottaker av informasjon om tvang
DescriptionNot Specified
PurposeNot Specified
References
OtherDetails Language Independent{MetaDataSet:Sample Set =MetaDataSet:Sample Set }
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.288
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1], code=at0000, itemType=COMPOSITION, level=0, text=Mottaker av informasjon om tvang, description=Generelle kontakt eller framgangs notat, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=COMPOSITION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.mottaker_tvangsinformasjon.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.mottaker_informasjon_tvang.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.vedtakstype.v1], code=at0000, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vedtakstype, description=Volven-kodeverk for vedtak i det psykiske helsevernet som innebærer bruk av tvang (OID=9275), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.mottaker_tvangsinformasjon.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.mottaker_informasjon_tvang.v1]/items[openEHR-EHR-CLUSTER.vedtakstype.v1]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Vedtakstype, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Undersøkelse uten eget samtykke  []
 • 1: Behandling med legemidler uten eget samtykke  []
 • 2: Ernæring uten eget samtykke  []
 • 3: Ernæring uten eget samtykke kombinert med annen behandlingsform  []
 • 4: Annen behandlingsform  []
 • 5: Vedtak om overføring til annen institusjon  []
 • 6: Vedtak om overføring til annen tvangsform  []
 • 7: Vedtak om overføring til annen tvangsform og annen institusjon  []
 • 8: Vedtak om tvungen observasjon med døgnopphold  []
 • 9: Vedtak om tvungen observasjon uten døgnopphold  []
 • 10: Vedtak om opphør av tvungen observasjon  []
 • 11: Vedtak om å ikke etablere tvungen observasjon  []
 • 12: Vedtak om TPH med døgnopphold  []
 • 13: Vedtak om TPH uten døgnopphold  []
 • 14: Vedtak om opphør av tvungent psykisk helsevern  []
 • 15: Vedtak om å ikke etablere psykisk helsevern  []
 • 16: Skjerming av mindre inngripende karakter, jf. psykisk helsevernloven 4-3 annet ledd første punktum  []
 • 17: Pasienten overføres til skjermet enhet eller liknende som innebærer en betydelig endring av vedkommendes omgivelser eller bevegelsesfrihet, jf. psykisk helsevernloven 4-3 annet ledd annet punktum  []
 • 18: Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet: Belter/remmer  []
 • 19: Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet: Skadeforebyggende spesialklær  []
 • 20: Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede  []
 • 21: Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt  []
 • 22: Kortvarig fastholding  []
 • 23: Vedtak om innskrenket forbindelse med omverdenen  []
 • 24: Vedtak om åpning og kontroll av post  []
 • 25: Vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler og/eller kroppsvisitasjon  []
 • 26: Vedtak om beslag og eventuell tilintetgjørelse  []
 • 27: Vedtak om urinprøve  []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.mottaker_tvangsinformasjon.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.mottaker_informasjon_tvang.v1]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mottaker av informasjonen, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Pasienten selv  []
 • 1: Nærmeste pårørende  []
 • 2: Den institusjon som har fremsatt begjæring om TPH  []
 • 3: Andre  []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.mottaker_tvangsinformasjon.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.mottaker_informasjon_tvang.v1]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Form på informasjon som ble gitt, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_ORDINAL, bindings=null, values=
 • 0: Muntlig, uten skriftlig kopi  []
 • 1: Muntlig, med skriftlig kopi i tillegg  []
 • 2: Skriftlig, personlig overlevert  []
 • 3: Skriftlig med vanlig post  []
 • 4: Elektronisk (sikker ePost eller lignende)  []
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.mottaker_tvangsinformasjon.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.mottaker_informasjon_tvang.v1]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn og/eller rolle ved bruk av andre informasjonsmottakere, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.mottaker_tvangsinformasjon.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.mottaker_informasjon_tvang.v1]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt informasjonen ble gitt eller sendt, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1]/content[openEHR-EHR-ACTION.mottaker_tvangsinformasjon.v1]/description[openEHR-EHR-ITEM_TREE.mottaker_informasjon_tvang.v1]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Merknad, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]